CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2018/11/12

Average load for period: 2018/11/12 00:00:00 - 2018/11/18 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2018/11/12 00:00:00 - 2018/11/18 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2018/11/12
ACONET->Brno  4.995%  Brno->ACONET  9.755%  Brno->Lednice  4.798%  Lednice->Brno  7.840%  Brno->SANET  8.627%  SANET->Brno  4.177%  Brno->Vyškov  5.292%  Vyškov->Brno  0.575%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.152e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.353%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.395%  České Budějovice->Plzeň  0.059%  Plzeň->České Budějovice  8.821e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.731%  Tábor->České Budějovice  0.116%  Brno->Jihlava  4.030%  Jihlava->Brno  2.643%  České Budějovice->Jihlava  0.269e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.205e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.095%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.020%  Jihlava->Telč  0.409%  Telč->Jihlava  0.078%  Hradec Králové->Liberec  3.802%  Liberec->Hradec Králové  0.557%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.205e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.261e-3 %  Cheb->Most  0.145e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.382e-3 %  Most->Děčín  0.378e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.145e-3 %  Brno->Olomouc  0.586%  Olomouc->Brno  0.367%  Hradec Králové->Olomouc  1.074%  Olomouc->Hradec Králové  0.114%  Olomouc->Ostrava  1.224%  Ostrava->Olomouc  0.054%  Olomouc->Zlín  1.260%  Zlín->Olomouc  0.696e-3 %  Brno->Ostrava  2.741%  Ostrava->Brno  1.367%  Karviná->Ostrava  1.261%  Ostrava->Karviná  5.215%  Opava->Ostrava  1.829%  Ostrava->Opava  6.700%  Ostrava->Pionier  4.096%  Pionier->Ostrava  1.137%  Hradec Králové->Pardubice  0.025%  Pardubice->Hradec Králové  0.066%  Cheb->Plzeň  0.025%  Plzeň->Cheb  1.332%  Plzeň->Praha  5.347%  Praha->Plzeň  10.949%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.469e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.471e-3 %  AMS-IX->Praha  30.094%  Praha->AMS-IX  1.247%  Brno->Praha  2.760%  Praha->Brno  9.671%  České Budějovice->Praha  3.172%  Praha->České Budějovice  8.496%  GÉANT2->Praha  9.004%  Praha->GÉANT2  4.731%  Hradec Králové->Praha  1.455%  Praha->Hradec Králové  3.287%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.625%  Praha->Pardubice  4.911%  Poděbrady->Praha  1.247%  Praha->Poděbrady  8.406%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.246%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.400%  Most->Ústí nad
Labem  1.290e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.010%  Praha->Ústí nad
Labem  4.569%  Ústí nad
Labem->Praha  0.865%  Brno->Zlín  2.860%  Zlín->Brno  0.701%  NIX.cz->Praha  3.362%  Praha->NIX.cz  1.156%  Praha->Public Internet  6.428%  Public Internet->Praha  32.814% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/11/12 00:00:00 - 2018/11/18 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/11/12 00:00:00 - 2018/11/18 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.75536926093755 % 9.755 %   10 bps 10.000 Gbps   975.536926093755 bps 975.537 Mbps 
ACONET → Brno  4.99549554156971 % 4.995 %   10 bps 10.000 Gbps   499.549554156971 bps 499.550 Mbps 
Brno → Lednice  4.79825179502277 % 4.798 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.9825179502277 bps 47.983 Mbps 
Lednice → Brno  7.83959640908594 % 7.840 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.3959640908594 bps 78.396 Mbps 
SANET → Brno  4.17662404927777 % 4.177 %   20 bps 20.000 Gbps   835.324809855552 bps 835.325 Mbps 
Brno → SANET  8.62657627284251 % 8.627 %   20 bps 20.000 Gbps   1.7253152545685 bps 1.725 Gbps 
Brno → Vyškov  5.29177256242675 % 5.292 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.9177256242675 bps 52.918 Mbps 
Vyškov → Brno  0.575467235691054 % 0.575 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.75467235691054 bps 5.755 Mbps 
Brno → Jihlava  4.02983829131405 % 4.030 %   10 bps 10.000 Gbps   402.983829131406 bps 402.984 Mbps 
Jihlava → Brno  2.64295286935196 % 2.643 %   10 bps 10.000 Gbps   264.295286935196 bps 264.295 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.204949960218366 % 0.205 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.4949960218366 bps 20.495 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.268607736571309 % 0.269 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.8607736571309 bps 26.861 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0948823373253493 % 0.095 %   1000 bps 1000.000 Mbps   948.823373253494 bps 948.823 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0197504732611928 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   197.504732611928 bps 197.505 Kbps 
Jihlava → Telč  0.409238688573825 % 0.409 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.09238688573825 bps 4.092 Mbps 
Telč → Jihlava  0.078391574160685 % 0.078 %   1000 bps 1000.000 Mbps   783.91574160685 bps 783.916 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.556970327495536 % 0.557 %   20 bps 20.000 Gbps   111.394065499107 bps 111.394 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.80154074474418 % 3.802 %   20 bps 20.000 Gbps   760.308148948837 bps 760.308 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.204757912471149 % 0.205 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.4757912471149 bps 20.476 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.261095786247135 % 0.261 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.1095786247135 bps 26.110 Kbps 
Cheb → Most  0.144608900923701 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4608900923701 bps 14.461 Kbps 
Most → Cheb  0.16191845796864 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.191845796864 bps 16.192 Kbps 
Děčín → Most  0.382258408157719 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.82258408157719 bps 3.823 Kbps 
Most → Děčín  0.377938182763807 % 0.378 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.77938182763807 bps 3.779 Kbps 
Plzeň → Most  0.144608900923701 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4608900923701 bps 14.461 Kbps 
Most → Plzeň  0.16191845796864 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.191845796864 bps 16.192 Kbps 
Brno → Olomouc  0.586452762681484 % 0.586 %   100 bps 100.000 Gbps   586.452762681484 bps 586.453 Mbps 
Olomouc → Brno  0.367365273427236 % 0.367 %   100 bps 100.000 Gbps   367.365273427236 bps 367.365 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.07409345798246 % 1.074 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07409345798246 bps 1.074 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.114329643089935 % 0.114 %   100 bps 100.000 Gbps   114.329643089935 bps 114.330 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0535911798005068 % 0.054 %   20 bps 20.000 Gbps   10.7182359601013 bps 10.718 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.22390954347996 % 1.224 %   20 bps 20.000 Gbps   234.392835856409 bps 234.393 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.26008227830636 % 1.260 %   10 bps 10.000 Gbps   126.008227830636 bps 126.008 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.696282380848339 % 0.696 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   69.628238084834 bps 69.628 Kbps 
Brno → Ostrava  2.74130027874794 % 2.741 %   100 bps 100.000 Gbps   2.74130027874793 bps 2.741 Gbps 
Ostrava → Brno  1.36685637140502 % 1.367 %   100 bps 100.000 Gbps   1.36685637140502 bps 1.367 Gbps 
Ostrava → Karviná  5.2152372890647 % 5.215 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.152372890647 bps 52.152 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.26092211119232 % 1.261 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6092211119232 bps 12.609 Mbps 
Opava → Ostrava  1.82906045892259 % 1.829 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.2906045892259 bps 18.291 Mbps 
Ostrava → Opava  6.7001906762456 % 6.700 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.0019067624559 bps 67.002 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.0957630645964 % 4.096 %   10 bps 10.000 Gbps   409.57630645964 bps 409.576 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.1372244349633 % 1.137 %   10 bps 10.000 Gbps   113.72244349633 bps 113.722 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0249513368838335 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.49513368838335 bps 2.495 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.06610539122351 % 0.066 %   10 bps 10.000 Gbps   6.610539122351 bps 6.611 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0252068491581415 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.52068491581414 bps 2.521 Mbps 
Praha → Plzeň  10.9490300932943 % 10.949 %   20 bps 20.000 Gbps   2.18980601865885 bps 2.190 Gbps 
Plzeň → Praha  5.34658699584867 % 5.347 %   20 bps 20.000 Gbps   1.06931739916973 bps 1.069 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.469284979210883 % 0.469 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   46.9284979210883 bps 46.928 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.470898430622932 % 0.471 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   47.0898430622932 bps 47.090 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.33205670224338 % 1.332 %   10 bps 10.000 Gbps   133.205670224338 bps 133.206 Mbps 
AMS-IX → Praha  30.0935165409105 % 30.094 %   10 bps 10.000 Gbps   3.00935165409105 bps 3.009 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.24695205280184 % 1.247 %   10 bps 10.000 Gbps   124.695205280184 bps 124.695 Mbps 
Brno → Praha  2.76037988765585 % 2.760 %   100 bps 100.000 Gbps   2.76037988765585 bps 2.760 Gbps 
Praha → Brno  9.67143503690305 % 9.671 %   100 bps 100.000 Gbps   9.67143503690304 bps 9.671 Gbps 
České Budějovice → Praha  3.17171103892249 % 3.172 %   20 bps 20.000 Gbps   634.342207784498 bps 634.342 Mbps 
Praha → České Budějovice  8.49551494576508 % 8.496 %   20 bps 20.000 Gbps   1.69910298915302 bps 1.699 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.00386265423909 % 9.004 %   100 bps 100.000 Gbps   9.00386265423909 bps 9.004 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.73086749770354 % 4.731 %   100 bps 100.000 Gbps   4.73086749770354 bps 4.731 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.28680688428915 % 3.287 %   100 bps 100.000 Gbps   3.28680688428915 bps 3.287 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.45451166256035 % 1.455 %   100 bps 100.000 Gbps   1.45451166256034 bps 1.455 Gbps 
Praha → Liberec  0.171850328678323 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1850328678323 bps 17.185 Kbps 
Liberec → Praha  0.157593748882728 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7593748882728 bps 15.759 Kbps 
NIX.cz → Praha  3.36248955848818 % 3.362 %   240 bps 240.000 Gbps   8.06997494037163 bps 8.070 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.15623621147673 % 1.156 %   240 bps 240.000 Gbps   2.77496690754415 bps 2.775 Gbps 
Pardubice → Praha  0.625490695400129 % 0.625 %   10 bps 10.000 Gbps   62.5490695400129 bps 62.549 Mbps 
Praha → Pardubice  4.91133599686741 % 4.911 %   10 bps 10.000 Gbps   491.133599686741 bps 491.134 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.40610539627357 % 8.406 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.0610539627356 bps 84.061 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.24739319256477 % 1.247 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.4739319256477 bps 12.474 Mbps 
Public Internet → Praha  32.814482191664 % 32.814 %   10 bps 10.000 Gbps   3.2814482191664 bps 3.281 Gbps 
Praha → Public Internet  6.42750575025719 % 6.428 %   10 bps 10.000 Gbps   642.75057502572 bps 642.751 Mbps 
Zlín → Brno  0.701161451164849 % 0.701 %   10 bps 10.000 Gbps   70.1161451164849 bps 70.116 Mbps 
Brno → Zlín  2.86034688237575 % 2.860 %   10 bps 10.000 Gbps   286.034688237575 bps 286.035 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.40045077078889 % 1.400 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0045077078889 bps 14.005 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.246183537619294 % 0.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.46183537619295 bps 2.462 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.5687979081072 % 4.569 %   10 bps 10.000 Gbps   456.87979081072 bps 456.880 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.2904268742422 % 1.290 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   129.04268742422 bps 129.043 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.864693226638536 % 0.865 %   10 bps 10.000 Gbps   86.4693226638537 bps 86.469 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0102377408775557 % 0.010 %   10 bps 10.000 Gbps   1.02377408775557 bps 1.024 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.11600460328298 % 0.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.1600460328298 bps 1.160 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162934614492434 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2934614492435 bps 16.293 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.35348838112952 % 3.353 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.5348838112952 bps 33.535 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0589143780740591 % 0.059 %   10 bps 10.000 Gbps   5.8914378074059 bps 5.891 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151727010376951 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1727010376951 bps 15.173 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  8.82121972402571 % 8.821 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   882.12197240257 bps 882.122 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.731351457289081 % 0.731 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.31351457289081 bps 7.314 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.395455126372236 % 0.395 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.95455126372236 bps 3.955 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   69.2295673187735 bps 69.230 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 19 00:16:41 2018