CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2018/11/19

Average load for period: 2018/11/19 00:00:00 - 2018/11/25 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2018/11/19 00:00:00 - 2018/11/25 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2018/11/19
ACONET->Brno  5.468%  Brno->ACONET  12.025%  Brno->Lednice  4.919%  Lednice->Brno  8.007%  Brno->SANET  9.868%  SANET->Brno  4.565%  Brno->Vyškov  4.507%  Vyškov->Brno  0.445%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.797%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.737%  České Budějovice->Plzeň  0.120%  Plzeň->České Budějovice  0.020%  České Budějovice->Tábor  0.664%  Tábor->České Budějovice  0.137%  Brno->Jihlava  3.622%  Jihlava->Brno  3.666%  České Budějovice->Jihlava  0.619e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.287e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.085%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.020%  Jihlava->Telč  0.824%  Telč->Jihlava  0.565%  Hradec Králové->Liberec  3.599%  Liberec->Hradec Králové  0.623%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.252e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.250e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.381e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.557%  Olomouc->Brno  0.280%  Hradec Králové->Olomouc  0.996%  Olomouc->Hradec Králové  0.134%  Olomouc->Ostrava  1.255%  Ostrava->Olomouc  0.032%  Olomouc->Zlín  1.203%  Zlín->Olomouc  0.732e-3 %  Brno->Ostrava  3.291%  Ostrava->Brno  1.115%  Karviná->Ostrava  1.330%  Ostrava->Karviná  5.054%  Opava->Ostrava  1.475%  Ostrava->Opava  6.489%  Ostrava->Pionier  3.075%  Pionier->Ostrava  0.886%  Hradec Králové->Pardubice  0.030%  Pardubice->Hradec Králové  0.077%  Cheb->Plzeň  0.026%  Plzeň->Cheb  1.337%  Plzeň->Praha  5.808%  Praha->Plzeň  11.220%  Plzeň->Ústí nad
Labem  3.235e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.563e-3 %  AMS-IX->Praha  15.890%  Praha->AMS-IX  0.762%  Brno->Praha  3.026%  Praha->Brno  9.371%  České Budějovice->Praha  3.742%  Praha->České Budějovice  8.622%  GÉANT2->Praha  7.151%  Praha->GÉANT2  3.521%  Hradec Králové->Praha  1.635%  Praha->Hradec Králové  3.312%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.743%  Praha->Pardubice  5.281%  Poděbrady->Praha  1.174%  Praha->Poděbrady  7.552%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.137%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.375%  Most->Ústí nad
Labem  1.736e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  8.068e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.331%  Ústí nad
Labem->Praha  0.813%  Brno->Zlín  2.642%  Zlín->Brno  0.739%  NIX.cz->Praha  3.529%  Praha->NIX.cz  1.218%  Praha->Public Internet  5.097%  Public Internet->Praha  22.111% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/11/19 00:00:00 - 2018/11/25 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/11/19 00:00:00 - 2018/11/25 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.46811555824681 % 5.468 %   10 bps 10.000 Gbps   546.81155582468 bps 546.812 Mbps 
Brno → ACONET  12.0247412598401 % 12.025 %   10 bps 10.000 Gbps   1.20247412598401 bps 1.202 Gbps 
Brno → Lednice  4.91873704430494 % 4.919 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.1873704430494 bps 49.187 Mbps 
Lednice → Brno  8.0066005554549 % 8.007 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.0660055545489 bps 80.066 Mbps 
SANET → Brno  4.56483021917859 % 4.565 %   20 bps 20.000 Gbps   912.966043835717 bps 912.966 Mbps 
Brno → SANET  9.86776838796185 % 9.868 %   20 bps 20.000 Gbps   1.97355367759237 bps 1.974 Gbps 
Vyškov → Brno  0.445359370189872 % 0.445 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.45359370189873 bps 4.454 Mbps 
Brno → Vyškov  4.50702554175417 % 4.507 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.0702554175417 bps 45.070 Mbps 
Jihlava → Brno  3.66613198707701 % 3.666 %   10 bps 10.000 Gbps   366.613198707702 bps 366.613 Mbps 
Brno → Jihlava  3.62170774677703 % 3.622 %   10 bps 10.000 Gbps   362.170774677703 bps 362.171 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.618789508888241 % 0.619 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   61.8789508888242 bps 61.879 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.286657827103627 % 0.287 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.6657827103627 bps 28.666 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.084953767938326 % 0.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   849.537679383261 bps 849.538 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0202089393713927 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   202.089393713927 bps 202.089 Kbps 
Jihlava → Telč  0.823865779943226 % 0.824 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.23865779943226 bps 8.239 Mbps 
Telč → Jihlava  0.565074612029458 % 0.565 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.65074612029458 bps 5.651 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.622727375062425 % 0.623 %   20 bps 20.000 Gbps   124.545475012485 bps 124.545 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.59947738675098 % 3.599 %   20 bps 20.000 Gbps   719.895477350196 bps 719.895 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.250497604970794 % 0.250 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.0497604970794 bps 25.050 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.251659998348514 % 0.252 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.1659998348514 bps 25.166 Kbps 
Most → Cheb  0.161784653092955 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1784653092955 bps 16.178 Kbps 
Cheb → Most  0.144317843438081 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4317843438081 bps 14.432 Kbps 
Děčín → Most  0.380591235931339 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.80591235931339 bps 3.806 Kbps 
Most → Děčín  0.376456784537601 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76456784537601 bps 3.765 Kbps 
Plzeň → Most  0.144317843438081 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4317843438081 bps 14.432 Kbps 
Most → Plzeň  0.161784653092955 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1784653092955 bps 16.178 Kbps 
Olomouc → Brno  0.280083097914119 % 0.280 %   100 bps 100.000 Gbps   280.083097914119 bps 280.083 Mbps 
Brno → Olomouc  0.556996405960863 % 0.557 %   100 bps 100.000 Gbps   556.996405960862 bps 556.996 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.134456408136068 % 0.134 %   100 bps 100.000 Gbps   134.456408136068 bps 134.456 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.996097858878137 % 0.996 %   100 bps 100.000 Gbps   996.097858878137 bps 996.098 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0324973205078352 % 0.032 %   20 bps 20.000 Gbps   6.49946410156703 bps 6.499 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.25533669665309 % 1.255 %   20 bps 20.000 Gbps   244.275854669099 bps 244.276 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.732164282038086 % 0.732 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   73.2164282038087 bps 73.216 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.20340733331 % 1.203 %   10 bps 10.000 Gbps   120.340733330999 bps 120.341 Mbps 
Ostrava → Brno  1.11483997605533 % 1.115 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11483997605533 bps 1.115 Gbps 
Brno → Ostrava  3.29069396456979 % 3.291 %   100 bps 100.000 Gbps   3.29069396456979 bps 3.291 Gbps 
Ostrava → Karviná  5.05421722181587 % 5.054 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.5421722181587 bps 50.542 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.32954519505471 % 1.330 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.2954519505471 bps 13.295 Mbps 
Opava → Ostrava  1.47532361066803 % 1.475 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.7532361066803 bps 14.753 Mbps 
Ostrava → Opava  6.48946386505411 % 6.489 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.8946386505411 bps 64.895 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.88587500441724 % 0.886 %   10 bps 10.000 Gbps   88.587500441724 bps 88.588 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.07541920098864 % 3.075 %   10 bps 10.000 Gbps   307.541920098864 bps 307.542 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0772359873329174 % 0.077 %   10 bps 10.000 Gbps   7.72359873329175 bps 7.724 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.029640189248608 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   2.9640189248608 bps 2.964 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.3371809037143 % 1.337 %   10 bps 10.000 Gbps   133.71809037143 bps 133.718 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0258918716118542 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.58918716118541 bps 2.589 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  3.2346092526538 % 3.235 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   323.46092526538 bps 323.461 Kbps 
Plzeň → Praha  5.80787261487135 % 5.808 %   20 bps 20.000 Gbps   1.16157452297427 bps 1.162 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.56343017547412 % 0.563 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   56.343017547412 bps 56.343 Kbps 
Praha → Plzeň  11.2200021346925 % 11.220 %   20 bps 20.000 Gbps   2.2440004269385 bps 2.244 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.762403380441764 % 0.762 %   10 bps 10.000 Gbps   76.2403380441764 bps 76.240 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.8903974627261 % 15.890 %   10 bps 10.000 Gbps   1.58903974627262 bps 1.589 Gbps 
Praha → Brno  9.37066234488429 % 9.371 %   100 bps 100.000 Gbps   9.37066234488429 bps 9.371 Gbps 
Brno → Praha  3.02564475075823 % 3.026 %   100 bps 100.000 Gbps   3.02564475075823 bps 3.026 Gbps 
České Budějovice → Praha  3.7424884095786 % 3.742 %   20 bps 20.000 Gbps   748.49768191572 bps 748.498 Mbps 
Praha → České Budějovice  8.62240512553528 % 8.622 %   20 bps 20.000 Gbps   1.72448102510706 bps 1.724 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.15117746039097 % 7.151 %   100 bps 100.000 Gbps   7.15117746039096 bps 7.151 Gbps 
Praha → GÉANT2  3.52085880631177 % 3.521 %   100 bps 100.000 Gbps   3.52085880631177 bps 3.521 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.31226565191413 % 3.312 %   100 bps 100.000 Gbps   3.31226565191413 bps 3.312 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.63520382317794 % 1.635 %   100 bps 100.000 Gbps   1.63520382317794 bps 1.635 Gbps 
Praha → Liberec  0.171820398850406 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1820398850406 bps 17.182 Kbps 
Liberec → Praha  0.157496121309466 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7496121309467 bps 15.750 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.21793503929926 % 1.218 %   240 bps 240.000 Gbps   2.92304409431822 bps 2.923 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.5285655027996 % 3.529 %   240 bps 240.000 Gbps   8.46855720671903 bps 8.469 Gbps 
Praha → Pardubice  5.28064975683068 % 5.281 %   10 bps 10.000 Gbps   528.064975683069 bps 528.065 Mbps 
Pardubice → Praha  0.742783632922021 % 0.743 %   10 bps 10.000 Gbps   74.2783632922021 bps 74.278 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.55163595805142 % 7.552 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.5163595805142 bps 75.516 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.17427545654966 % 1.174 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.7427545654966 bps 11.743 Mbps 
Praha → Public Internet  5.09717836416282 % 5.097 %   10 bps 10.000 Gbps   509.717836416281 bps 509.718 Mbps 
Public Internet → Praha  22.1107486572177 % 22.111 %   10 bps 10.000 Gbps   2.21107486572177 bps 2.211 Gbps 
Zlín → Brno  0.738556843371498 % 0.739 %   10 bps 10.000 Gbps   73.8556843371498 bps 73.856 Mbps 
Brno → Zlín  2.64202465850416 % 2.642 %   10 bps 10.000 Gbps   264.202465850416 bps 264.202 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  8.06793478817475 % 8.068 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   806.793478817475 bps 806.793 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.136952617059512 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.36952617059511 bps 1.370 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.37524184713336 % 1.375 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.7524184713336 bps 13.752 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.33084611816395 % 4.331 %   10 bps 10.000 Gbps   433.084611816395 bps 433.085 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.73552720628057 % 1.736 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   173.552720628057 bps 173.553 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.812598261353009 % 0.813 %   10 bps 10.000 Gbps   81.2598261353009 bps 81.260 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.136723831881927 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.36723831881927 bps 1.367 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.119858424023147 % 0.120 %   10 bps 10.000 Gbps   11.9858424023147 bps 11.986 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.79730555646048 % 2.797 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.9730555646048 bps 27.973 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151093355208414 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1093355208414 bps 15.109 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.663939990895033 % 0.664 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.63939990895034 bps 6.639 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.737474691205835 % 0.737 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.37474691205834 bps 7.375 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0198012067149736 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   1.98012067149736 bps 1.980 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162840537256243 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2840537256244 bps 16.284 Kbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   65.1218373779989 bps 65.122 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 26 00:18:25 2018