CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2018/12/3

Average load for period: 2018/12/03 00:00:00 - 2018/12/09 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2018/12/03 00:00:00 - 2018/12/09 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2018/12/3
ACONET->Brno  2.593%  Brno->ACONET  4.279%  Brno->Lednice  4.795%  Lednice->Brno  7.666%  Brno->SANET  10.122%  SANET->Brno  4.157%  Brno->Vyškov  5.286%  Vyškov->Brno  0.490%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.295%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.454%  České Budějovice->Plzeň  0.028%  Plzeň->České Budějovice  0.069%  České Budějovice->Tábor  0.647%  Tábor->České Budějovice  0.129%  Brno->Jihlava  3.722%  Jihlava->Brno  3.396%  České Budějovice->Jihlava  0.225e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.201e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.137%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.038%  Jihlava->Telč  0.391%  Telč->Jihlava  0.076%  Hradec Králové->Liberec  3.601%  Liberec->Hradec Králové  0.599%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.218e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.266e-3 %  Cheb->Most  1.049e-3 %  Most->Cheb  1.726e-3 %  Děčín->Most  0.382e-3 %  Most->Děčín  0.377e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.615%  Olomouc->Brno  0.358%  Hradec Králové->Olomouc  0.968%  Olomouc->Hradec Králové  0.115%  Olomouc->Ostrava  1.862%  Ostrava->Olomouc  0.044%  Olomouc->Zlín  1.126%  Zlín->Olomouc  0.827e-3 %  Brno->Ostrava  3.170%  Ostrava->Brno  1.300%  Karviná->Ostrava  0.949%  Ostrava->Karviná  4.955%  Opava->Ostrava  2.557%  Ostrava->Opava  6.593%  Ostrava->Pionier  2.968%  Pionier->Ostrava  0.833%  Hradec Králové->Pardubice  0.034%  Pardubice->Hradec Králové  0.108%  Cheb->Plzeň  0.030%  Plzeň->Cheb  1.360%  Plzeň->Praha  5.084%  Praha->Plzeň  12.455%  Plzeň->Ústí nad
Labem  6.269e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  1.288e-3 %  AMS-IX->Praha  13.979%  Praha->AMS-IX  0.822%  Brno->Praha  2.996%  Praha->Brno  9.316%  České Budějovice->Praha  2.056%  Praha->České Budějovice  8.184%  GÉANT2->Praha  8.813%  Praha->GÉANT2  5.233%  Hradec Králové->Praha  1.108%  Praha->Hradec Králové  2.809%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.718%  Praha->Pardubice  5.062%  Poděbrady->Praha  1.118%  Praha->Poděbrady  8.063%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.260%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.559%  Most->Ústí nad
Labem  1.368e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.776e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.644%  Ústí nad
Labem->Praha  0.895%  Brno->Zlín  2.695%  Zlín->Brno  0.732%  NIX.cz->Praha  4.433%  Praha->NIX.cz  1.220%  Praha->Public Internet  5.693%  Public Internet->Praha  19.558% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/12/03 00:00:00 - 2018/12/09 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/12/03 00:00:00 - 2018/12/09 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  4.27912113087149 % 4.279 %   10 bps 10.000 Gbps   427.912113087149 bps 427.912 Mbps 
ACONET → Brno  2.5925790256928 % 2.593 %   10 bps 10.000 Gbps   259.25790256928 bps 259.258 Mbps 
Lednice → Brno  7.66578438146934 % 7.666 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.6578438146935 bps 76.658 Mbps 
Brno → Lednice  4.79512480433574 % 4.795 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.9512480433574 bps 47.951 Mbps 
Brno → SANET  10.1219803116822 % 10.122 %   20 bps 20.000 Gbps   2.02439606233645 bps 2.024 Gbps 
SANET → Brno  4.15733578121035 % 4.157 %   20 bps 20.000 Gbps   831.46715624207 bps 831.467 Mbps 
Vyškov → Brno  0.4895900045435 % 0.490 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.89590004543501 bps 4.896 Mbps 
Brno → Vyškov  5.28580968300902 % 5.286 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.8580968300902 bps 52.858 Mbps 
Brno → Jihlava  3.72157207425383 % 3.722 %   10 bps 10.000 Gbps   372.157207425383 bps 372.157 Mbps 
Jihlava → Brno  3.39616594432848 % 3.396 %   10 bps 10.000 Gbps   339.616594432849 bps 339.617 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.20148004782142 % 0.201 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.148004782142 bps 20.148 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.225083874598518 % 0.225 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.5083874598518 bps 22.508 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.137471632937153 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.37471632937153 bps 1.375 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.038499307615361 % 0.038 %   1000 bps 1000.000 Mbps   384.99307615361 bps 384.993 Kbps 
Jihlava → Telč  0.390568970448082 % 0.391 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.90568970448082 bps 3.906 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0762295146125371 % 0.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   762.295146125371 bps 762.295 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  3.60075066627676 % 3.601 %   20 bps 20.000 Gbps   720.150133255351 bps 720.150 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.598643989466386 % 0.599 %   20 bps 20.000 Gbps   119.728797893277 bps 119.729 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.218342071412266 % 0.218 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.8342071412266 bps 21.834 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.266330772863691 % 0.266 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.6330772863691 bps 26.633 Kbps 
Cheb → Most  1.04900011509622 % 1.049 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.8628751157497 bps 14.863 Kbps 
Most → Cheb  1.72613349586514 % 1.726 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3400528151928 bps 17.340 Kbps 
Most → Děčín  0.377407010441313 % 0.377 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.77407010441312 bps 3.774 Kbps 
Děčín → Most  0.382108393888495 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.82108393888495 bps 3.821 Kbps 
Most → Plzeň  0.161855605587345 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1855605587345 bps 16.186 Kbps 
Plzeň → Most  0.144465856150532 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4465856150532 bps 14.447 Kbps 
Brno → Olomouc  0.615045448134912 % 0.615 %   100 bps 100.000 Gbps   615.045448134912 bps 615.045 Mbps 
Olomouc → Brno  0.357807846535781 % 0.358 %   100 bps 100.000 Gbps   357.807846535782 bps 357.808 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.115191080403176 % 0.115 %   100 bps 100.000 Gbps   115.191080403176 bps 115.191 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.96775244372281 % 0.968 %   100 bps 100.000 Gbps   967.752443722809 bps 967.752 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0440007631565436 % 0.044 %   20 bps 20.000 Gbps   8.80015263130873 bps 8.800 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.86180767670596 % 1.862 %   20 bps 20.000 Gbps   366.732590317115 bps 366.733 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.12550198539346 % 1.126 %   10 bps 10.000 Gbps   112.550198539346 bps 112.550 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.82662518701213 % 0.827 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   82.6625187012131 bps 82.663 Kbps 
Brno → Ostrava  3.17018041639434 % 3.170 %   100 bps 100.000 Gbps   3.17018041639434 bps 3.170 Gbps 
Ostrava → Brno  1.30019507972507 % 1.300 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30019507972507 bps 1.300 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.948950886103728 % 0.949 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.48950886103728 bps 9.490 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.95517519588485 % 4.955 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.5517519588486 bps 49.552 Mbps 
Opava → Ostrava  2.55722199664629 % 2.557 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.5722199664629 bps 25.572 Mbps 
Ostrava → Opava  6.59271732957639 % 6.593 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.9271732957639 bps 65.927 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.9677484279737 % 2.968 %   10 bps 10.000 Gbps   296.774842797371 bps 296.775 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.832640692297199 % 0.833 %   10 bps 10.000 Gbps   83.2640692297198 bps 83.264 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0342465047795913 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.42465047795913 bps 3.425 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.107815240365747 % 0.108 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7815240365747 bps 10.782 Mbps 
Praha → Plzeň  12.4550083934669 % 12.455 %   20 bps 20.000 Gbps   2.49100167869337 bps 2.491 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.35956962340098 % 1.360 %   10 bps 10.000 Gbps   135.956962340098 bps 135.957 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0299467334248733 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   2.99467334248733 bps 2.995 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  6.26853953914801 % 6.269 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   626.853953914801 bps 626.854 Kbps 
Plzeň → Praha  5.0836676299449 % 5.084 %   20 bps 20.000 Gbps   1.01673352598898 bps 1.017 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  1.28791910236932 % 1.288 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   128.791910236932 bps 128.792 Kbps 
AMS-IX → Praha  13.9790882163278 % 13.979 %   10 bps 10.000 Gbps   1.39790882163278 bps 1.398 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.821525673552306 % 0.822 %   10 bps 10.000 Gbps   82.1525673552306 bps 82.153 Mbps 
Brno → Praha  2.99602525088582 % 2.996 %   100 bps 100.000 Gbps   2.99602525088582 bps 2.996 Gbps 
Praha → Brno  9.31562765652291 % 9.316 %   100 bps 100.000 Gbps   9.3156276565229 bps 9.316 Gbps 
České Budějovice → Praha  2.05580305934404 % 2.056 %   20 bps 20.000 Gbps   411.160611868808 bps 411.161 Mbps 
Praha → České Budějovice  8.18376749050581 % 8.184 %   20 bps 20.000 Gbps   1.63675349810116 bps 1.637 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.81307774572156 % 8.813 %   100 bps 100.000 Gbps   8.81307774572157 bps 8.813 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.23271262832922 % 5.233 %   100 bps 100.000 Gbps   5.23271262832922 bps 5.233 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.80912972055511 % 2.809 %   100 bps 100.000 Gbps   2.80912972055511 bps 2.809 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.10812534895014 % 1.108 %   100 bps 100.000 Gbps   1.10812534895014 bps 1.108 Gbps 
Liberec → Praha  0.157589323119136 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7589323119136 bps 15.759 Kbps 
Praha → Liberec  0.171896105923963 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1896105923963 bps 17.190 Kbps 
NIX.cz → Praha  4.43340534843343 % 4.433 %   240 bps 240.000 Gbps   10.6401728362402 bps 10.640 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.22033821547413 % 1.220 %   240 bps 240.000 Gbps   2.92881171713791 bps 2.929 Gbps 
Pardubice → Praha  0.717782699102599 % 0.718 %   10 bps 10.000 Gbps   71.7782699102599 bps 71.778 Mbps 
Praha → Pardubice  5.06218719668176 % 5.062 %   10 bps 10.000 Gbps   506.218719668176 bps 506.219 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.06312057611135 % 8.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.6312057611136 bps 80.631 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.11768434623577 % 1.118 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1768434623576 bps 11.177 Mbps 
Public Internet → Praha  19.5577394165952 % 19.558 %   10 bps 10.000 Gbps   1.95577394165952 bps 1.956 Gbps 
Praha → Public Internet  5.69297226957784 % 5.693 %   10 bps 10.000 Gbps   569.297226957784 bps 569.297 Mbps 
Zlín → Brno  0.731862509103006 % 0.732 %   10 bps 10.000 Gbps   73.1862509103006 bps 73.186 Mbps 
Brno → Zlín  2.69531747301071 % 2.695 %   10 bps 10.000 Gbps   269.531747301071 bps 269.532 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  4.77566708090898 % 4.776 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   477.566708090898 bps 477.567 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  1.36818761803772 % 1.368 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   136.818761803772 bps 136.819 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.55899975337981 % 1.559 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.5899975337981 bps 15.590 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.895018282435288 % 0.895 %   10 bps 10.000 Gbps   89.5018282435289 bps 89.502 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.64398288219985 % 4.644 %   10 bps 10.000 Gbps   464.398288219985 bps 464.398 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.259611075133813 % 0.260 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59611075133813 bps 2.596 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0278392398681552 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.78392398681551 bps 2.784 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149836674241752 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9836674241752 bps 14.984 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.128840849357799 % 0.129 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.28840849357799 bps 1.288 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162933185840116 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2933185840115 bps 16.293 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.29518437859497 % 3.295 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.9518437859497 bps 32.952 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.454375013775647 % 0.454 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.54375013775647 bps 4.544 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0688641392770426 % 0.069 %   10 bps 10.000 Gbps   6.88641392770426 bps 6.886 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.647447891293561 % 0.647 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.47447891293561 bps 6.474 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   68.0271507138354 bps 68.027 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Dec 10 00:16:39 2018