CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2018/12/10

Average load for period: 2018/12/10 00:00:00 - 2018/12/16 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2018/12/10 00:00:00 - 2018/12/16 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2018/12/10
ACONET->Brno  1.352%  Brno->ACONET  2.809%  Brno->Lednice  4.790%  Lednice->Brno  7.689%  Brno->SANET  9.966%  SANET->Brno  3.098%  Brno->Vyškov  5.550%  Vyškov->Brno  0.676%  Brno->České Budějovice  5.518e-3 %  České Budějovice->Brno  0.303e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.164%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.526%  České Budějovice->Plzeň  0.023%  Plzeň->České Budějovice  6.614e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.744%  Tábor->České Budějovice  0.191%  Brno->Jihlava  3.564%  Jihlava->Brno  2.905%  České Budějovice->Jihlava  0.208e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.575e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.107%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.044%  Jihlava->Telč  0.268%  Telč->Jihlava  1.025%  Hradec Králové->Liberec  3.641%  Liberec->Hradec Králové  0.518%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.205e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.342e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.381e-3 %  Most->Děčín  0.377e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.585%  Olomouc->Brno  0.456%  Hradec Králové->Olomouc  1.016%  Olomouc->Hradec Králové  0.115%  Olomouc->Ostrava  2.088%  Ostrava->Olomouc  0.029%  Olomouc->Zlín  1.286%  Zlín->Olomouc  0.630e-3 %  Brno->Ostrava  2.597%  Ostrava->Brno  1.116%  Karviná->Ostrava  1.185%  Ostrava->Karviná  4.923%  Opava->Ostrava  2.091%  Ostrava->Opava  6.672%  Ostrava->Pionier  3.172%  Pionier->Ostrava  0.830%  Hradec Králové->Pardubice  0.025%  Pardubice->Hradec Králové  0.121%  Cheb->Plzeň  0.031%  Plzeň->Cheb  1.350%  Plzeň->Praha  4.184%  Praha->Plzeň  12.292%  Plzeň->Ústí nad
Labem  2.363e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.544e-3 %  AMS-IX->Praha  14.031%  Praha->AMS-IX  0.888%  Brno->Praha  2.844%  Praha->Brno  9.455%  České Budějovice->Praha  2.052%  Praha->České Budějovice  8.328%  GÉANT2->Praha  6.550%  Praha->GÉANT2  4.047%  Hradec Králové->Praha  0.762%  Praha->Hradec Králové  2.559%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.632%  Praha->Pardubice  5.129%  Poděbrady->Praha  1.024%  Praha->Poděbrady  8.066%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.184%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.373%  Most->Ústí nad
Labem  2.584e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  6.311e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.525%  Ústí nad
Labem->Praha  0.832%  Brno->Zlín  2.780%  Zlín->Brno  0.798%  NIX.cz->Praha  4.655%  Praha->NIX.cz  1.336%  Praha->Public Internet  5.466%  Public Internet->Praha  18.007% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/12/10 00:00:00 - 2018/12/16 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/12/10 00:00:00 - 2018/12/16 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.35228567419902 % 1.352 %   10 bps 10.000 Gbps   135.228567419902 bps 135.229 Mbps 
Brno → ACONET  2.80891302563811 % 2.809 %   10 bps 10.000 Gbps   280.891302563811 bps 280.891 Mbps 
Brno → Lednice  4.78953157451659 % 4.790 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.8953157451659 bps 47.895 Mbps 
Lednice → Brno  7.68918736635762 % 7.689 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.8918736635762 bps 76.892 Mbps 
SANET → Brno  3.09827858462076 % 3.098 %   20 bps 20.000 Gbps   619.655716924152 bps 619.656 Mbps 
Brno → SANET  9.96579296498913 % 9.966 %   20 bps 20.000 Gbps   1.99315859299783 bps 1.993 Gbps 
Brno → Vyškov  5.54951895833879 % 5.550 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.4951895833878 bps 55.495 Mbps 
Vyškov → Brno  0.676109266500598 % 0.676 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.76109266500598 bps 6.761 Mbps 
Brno → Jihlava  3.56442680793442 % 3.564 %   10 bps 10.000 Gbps   356.442680793442 bps 356.443 Mbps 
Jihlava → Brno  2.90541024833163 % 2.905 %   10 bps 10.000 Gbps   290.541024833163 bps 290.541 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.208192101488461 % 0.208 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8192101488461 bps 20.819 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.575135265672504 % 0.575 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   57.5135265672504 bps 57.514 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0442147934784309 % 0.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   442.147934784309 bps 442.148 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.10684631583118 % 0.107 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0684631583118 bps 1.068 Mbps 
Jihlava → Telč  0.268146403277651 % 0.268 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.68146403277651 bps 2.681 Mbps 
Telč → Jihlava  1.02539108364592 % 1.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.2539108364592 bps 10.254 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.64095272267202 % 3.641 %   20 bps 20.000 Gbps   728.190544534405 bps 728.191 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.518091054159252 % 0.518 %   20 bps 20.000 Gbps   103.61821083185 bps 103.618 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.341820788115232 % 0.342 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.1820788115232 bps 34.182 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.204976948603634 % 0.205 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.4976948603634 bps 20.498 Kbps 
Cheb → Most  0.144304633341494 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4304633341494 bps 14.430 Kbps 
Most → Cheb  0.161669861559551 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1669861559551 bps 16.167 Kbps 
Děčín → Most  0.381346040221729 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81346040221729 bps 3.813 Kbps 
Most → Děčín  0.376940257897565 % 0.377 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76940257897564 bps 3.769 Kbps 
Plzeň → Most  0.144304633341494 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4304633341494 bps 14.430 Kbps 
Most → Plzeň  0.161669861559551 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1669861559551 bps 16.167 Kbps 
Brno → Olomouc  0.584620778935607 % 0.585 %   100 bps 100.000 Gbps   584.620778935607 bps 584.621 Mbps 
Olomouc → Brno  0.456153475059068 % 0.456 %   100 bps 100.000 Gbps   456.153475059068 bps 456.153 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.114647181754509 % 0.115 %   100 bps 100.000 Gbps   114.647181754509 bps 114.647 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.01632460877687 % 1.016 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01632460877687 bps 1.016 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.0293277309410284 % 0.029 %   20 bps 20.000 Gbps   5.86554618820567 bps 5.866 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.08779537094705 % 2.088 %   20 bps 20.000 Gbps   407.045615708207 bps 407.046 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.629815984393766 % 0.630 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   62.9815984393765 bps 62.982 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.28554607610781 % 1.286 %   10 bps 10.000 Gbps   128.554607610781 bps 128.555 Mbps 
Brno → Ostrava  2.59728875068264 % 2.597 %   100 bps 100.000 Gbps   2.59728875068264 bps 2.597 Gbps 
Ostrava → Brno  1.11620807076084 % 1.116 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11620807076084 bps 1.116 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.18531810730077 % 1.185 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8531810730076 bps 11.853 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.92332035079252 % 4.923 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.2332035079251 bps 49.233 Mbps 
Ostrava → Opava  6.67160251502947 % 6.672 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.7160251502946 bps 66.716 Mbps 
Opava → Ostrava  2.09059734348898 % 2.091 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.9059734348898 bps 20.906 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.17233074119642 % 3.172 %   10 bps 10.000 Gbps   317.233074119642 bps 317.233 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.829994894910186 % 0.830 %   10 bps 10.000 Gbps   82.9994894910186 bps 82.999 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.120943311511289 % 0.121 %   10 bps 10.000 Gbps   12.094331151129 bps 12.094 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0253583026854647 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.53583026854647 bps 2.536 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.34980645136026 % 1.350 %   10 bps 10.000 Gbps   134.980645136026 bps 134.981 Mbps 
Plzeň → Praha  4.18442329884602 % 4.184 %   20 bps 20.000 Gbps   836.884659769204 bps 836.885 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.544211975724909 % 0.544 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   54.4211975724909 bps 54.421 Kbps 
Praha → Plzeň  12.2917605979942 % 12.292 %   20 bps 20.000 Gbps   2.45835211959884 bps 2.458 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  2.36319668696998 % 2.363 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   236.319668696998 bps 236.320 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0313577134397285 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.13577134397284 bps 3.136 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.887614348881913 % 0.888 %   10 bps 10.000 Gbps   88.7614348881914 bps 88.761 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.030566396072 % 14.031 %   10 bps 10.000 Gbps   1.4030566396072 bps 1.403 Gbps 
Praha → Brno  9.45517516846009 % 9.455 %   100 bps 100.000 Gbps   9.4551751684601 bps 9.455 Gbps 
Brno → Praha  2.84399851380176 % 2.844 %   100 bps 100.000 Gbps   2.84399851380175 bps 2.844 Gbps 
České Budějovice → Praha  2.0524203824867 % 2.052 %   20 bps 20.000 Gbps   410.484076497341 bps 410.484 Mbps 
Praha → České Budějovice  8.32822764471036 % 8.328 %   20 bps 20.000 Gbps   1.66564552894207 bps 1.666 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.04740662986973 % 4.047 %   100 bps 100.000 Gbps   4.04740662986973 bps 4.047 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.55026507298963 % 6.550 %   100 bps 100.000 Gbps   6.55026507298963 bps 6.550 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.761670887471706 % 0.762 %   100 bps 100.000 Gbps   761.670887471706 bps 761.671 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.55872998165762 % 2.559 %   100 bps 100.000 Gbps   2.55872998165762 bps 2.559 Gbps 
Liberec → Praha  0.157465059053296 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7465059053297 bps 15.747 Kbps 
Praha → Liberec  0.171815198756393 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1815198756393 bps 17.182 Kbps 
NIX.cz → Praha  4.65530449364559 % 4.655 %   240 bps 240.000 Gbps   11.1727307847494 bps 11.173 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.3362722084841 % 1.336 %   240 bps 240.000 Gbps   3.20705330036184 bps 3.207 Gbps 
Praha → Pardubice  5.12915697396849 % 5.129 %   10 bps 10.000 Gbps   512.915697396849 bps 512.916 Mbps 
Pardubice → Praha  0.632085296310039 % 0.632 %   10 bps 10.000 Gbps   63.208529631004 bps 63.209 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.0244756875881 % 1.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.244756875881 bps 10.245 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.06572166938806 % 8.066 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.6572166938806 bps 80.657 Mbps 
Public Internet → Praha  18.0066252909461 % 18.007 %   10 bps 10.000 Gbps   1.80066252909461 bps 1.801 Gbps 
Praha → Public Internet  5.46584225667972 % 5.466 %   10 bps 10.000 Gbps   546.584225667972 bps 546.584 Mbps 
Zlín → Brno  0.797514572898407 % 0.798 %   10 bps 10.000 Gbps   79.7514572898407 bps 79.751 Mbps 
Brno → Zlín  2.77974844252751 % 2.780 %   10 bps 10.000 Gbps   277.974844252751 bps 277.975 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.37289889087696 % 1.373 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.7289889087696 bps 13.729 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  6.31128774439709 % 6.311 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   631.128774439709 bps 631.129 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.52545981133578 % 4.525 %   10 bps 10.000 Gbps   452.545981133578 bps 452.546 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.184201097221058 % 0.184 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.84201097221058 bps 1.842 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.832424462201564 % 0.832 %   10 bps 10.000 Gbps   83.2424462201564 bps 83.242 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.58431080026659 % 2.584 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   258.431080026659 bps 258.431 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  6.6139650419168 % 6.614 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   661.39650419168 bps 661.397 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.744039786771906 % 0.744 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.44039786771905 bps 7.440 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.525588790691009 % 0.526 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.25588790691009 bps 5.256 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.16379901365625 % 3.164 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.6379901365625 bps 31.638 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.190901060537699 % 0.191 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.90901060537699 bps 1.909 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0225495602357821 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.25495602357821 bps 2.255 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.302703354066809 % 0.303 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.2703354066809 bps 30.270 Kbps 
Brno → České Budějovice  5.51778392613709 % 5.518 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   551.778392613709 bps 551.778 Kbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   63.272405429863 bps 63.272 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Dec 17 00:16:53 2018