CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2018/12/24

Average load for period: 2018/12/24 00:00:00 - 2018/12/30 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2018/12/24 00:00:00 - 2018/12/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2018/12/24
ACONET->Brno  1.874%  Brno->ACONET  0.705%  Brno->Lednice  2.259%  Lednice->Brno  7.313%  Brno->SANET  2.267%  SANET->Brno  1.469%  Brno->Vyškov  1.303%  Vyškov->Brno  0.579%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.026%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.217%  České Budějovice->Plzeň  0.016%  Plzeň->České Budějovice  0.011%  České Budějovice->Tábor  0.514%  Tábor->České Budějovice  0.067%  Brno->Jihlava  1.707%  Jihlava->Brno  2.342%  České Budějovice->Jihlava  0.126e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.119e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  5.887e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.014%  Jihlava->Telč  0.033%  Telč->Jihlava  0.023%  Hradec Králové->Liberec  1.203%  Liberec->Hradec Králové  0.325%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.159e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.179e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.381e-3 %  Most->Děčín  0.380e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.112%  Olomouc->Brno  0.217%  Hradec Králové->Olomouc  0.226%  Olomouc->Hradec Králové  0.032%  Olomouc->Ostrava  1.245%  Ostrava->Olomouc  7.784e-3 %  Olomouc->Zlín  0.294%  Zlín->Olomouc  0.241e-3 %  Brno->Ostrava  1.729%  Ostrava->Brno  0.904%  Karviná->Ostrava  0.691%  Ostrava->Karviná  1.401%  Opava->Ostrava  1.891%  Ostrava->Opava  3.221%  Ostrava->Pionier  1.038%  Pionier->Ostrava  0.415%  Hradec Králové->Pardubice  8.842e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.064%  Cheb->Plzeň  0.016%  Plzeň->Cheb  1.262%  Plzeň->Praha  2.746%  Praha->Plzeň  4.733%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.196e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.267e-3 %  AMS-IX->Praha  5.931%  Praha->AMS-IX  0.523%  Brno->Praha  1.972%  Praha->Brno  4.042%  České Budějovice->Praha  4.365%  Praha->České Budějovice  5.866%  GÉANT2->Praha  4.622%  Praha->GÉANT2  3.263%  Hradec Králové->Praha  0.652%  Praha->Hradec Králové  0.673%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.263%  Praha->Pardubice  1.182%  Poděbrady->Praha  0.330%  Praha->Poděbrady  1.867%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.663%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.758%  Most->Ústí nad
Labem  0.801e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.558e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  1.652%  Ústí nad
Labem->Praha  0.533%  Brno->Zlín  0.730%  Zlín->Brno  0.372%  NIX.cz->Praha  1.370%  Praha->NIX.cz  0.820%  Praha->Public Internet  2.827%  Public Internet->Praha  12.706% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/12/24 00:00:00 - 2018/12/30 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/12/24 00:00:00 - 2018/12/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  0.705472258378104 % 0.705 %   10 bps 10.000 Gbps   70.5472258378104 bps 70.547 Mbps 
ACONET → Brno  1.8737261453566 % 1.874 %   10 bps 10.000 Gbps   187.37261453566 bps 187.373 Mbps 
Lednice → Brno  7.3130560501515 % 7.313 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.130560501515 bps 73.131 Mbps 
Brno → Lednice  2.25851447858877 % 2.259 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.5851447858877 bps 22.585 Mbps 
Brno → SANET  2.26659130338321 % 2.267 %   20 bps 20.000 Gbps   453.318260676643 bps 453.318 Mbps 
SANET → Brno  1.46887150639103 % 1.469 %   20 bps 20.000 Gbps   293.774301278206 bps 293.774 Mbps 
Brno → Vyškov  1.30267624395475 % 1.303 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.0267624395475 bps 13.027 Mbps 
Vyškov → Brno  0.578552347516077 % 0.579 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.78552347516077 bps 5.786 Mbps 
Jihlava → Brno  2.34154236553232 % 2.342 %   10 bps 10.000 Gbps   234.154236553232 bps 234.154 Mbps 
Brno → Jihlava  1.70678679983625 % 1.707 %   10 bps 10.000 Gbps   170.678679983625 bps 170.679 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.125676920929116 % 0.126 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   12.5676920929116 bps 12.568 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.118742971375714 % 0.119 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.8742971375714 bps 11.874 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0138827395129783 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   138.827395129783 bps 138.827 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  5.88657302659812 % 5.887 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.8657302659812 bps 58.866 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0232400370380307 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   232.400370380307 bps 232.400 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0330686170126734 % 0.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   330.686170126734 bps 330.686 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.324510358627053 % 0.325 %   20 bps 20.000 Gbps   64.9020717254106 bps 64.902 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.20274368261805 % 1.203 %   20 bps 20.000 Gbps   240.548736523611 bps 240.549 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.179197547738212 % 0.179 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.9197547738213 bps 17.920 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.158639704298603 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8639704298603 bps 15.864 Kbps 
Cheb → Most  0.144354796817579 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4354796817579 bps 14.435 Kbps 
Most → Cheb  0.161813268425399 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1813268425399 bps 16.181 Kbps 
Děčín → Most  0.381170161511021 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81170161511021 bps 3.812 Kbps 
Most → Děčín  0.379535419664307 % 0.380 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79535419664308 bps 3.795 Kbps 
Most → Plzeň  0.161813268425399 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1813268425399 bps 16.181 Kbps 
Plzeň → Most  0.144354796817579 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4354796817579 bps 14.435 Kbps 
Brno → Olomouc  0.112192799255378 % 0.112 %   100 bps 100.000 Gbps   112.192799255378 bps 112.193 Mbps 
Olomouc → Brno  0.217483258287346 % 0.217 %   100 bps 100.000 Gbps   217.483258287346 bps 217.483 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0323967100757545 % 0.032 %   100 bps 100.000 Gbps   32.3967100757545 bps 32.397 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.226473055097803 % 0.226 %   100 bps 100.000 Gbps   226.473055097803 bps 226.473 Mbps 
Ostrava → Olomouc  7.78394722213929 % 7.784 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   1.55678944442786 bps 1.557 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.24539196795979 % 1.245 %   20 bps 20.000 Gbps   230.655993008799 bps 230.656 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.240704675197117 % 0.241 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.0704675197117 bps 24.070 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.29421783915776 % 0.294 %   10 bps 10.000 Gbps   29.421783915776 bps 29.422 Mbps 
Brno → Ostrava  1.72949827707462 % 1.729 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72949827707462 bps 1.729 Gbps 
Ostrava → Brno  0.904247938756695 % 0.904 %   100 bps 100.000 Gbps   904.247938756696 bps 904.248 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.40073732631716 % 1.401 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0073732631716 bps 14.007 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.691052841108939 % 0.691 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.91052841108939 bps 6.911 Mbps 
Ostrava → Opava  3.22142372251485 % 3.221 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.2142372251485 bps 32.214 Mbps 
Opava → Ostrava  1.89144287425161 % 1.891 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.9144287425162 bps 18.914 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.03804210839649 % 1.038 %   10 bps 10.000 Gbps   103.804210839649 bps 103.804 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.414697913951171 % 0.415 %   10 bps 10.000 Gbps   41.4697913951171 bps 41.470 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0638689596348622 % 0.064 %   10 bps 10.000 Gbps   6.38689596348622 bps 6.387 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  8.84180068358604 % 8.842 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   884.180068358604 bps 884.180 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.266840799930188 % 0.267 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.6840799930187 bps 26.684 Kbps 
Praha → Plzeň  4.73305068099421 % 4.733 %   20 bps 20.000 Gbps   946.610136198842 bps 946.610 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0159829725383716 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.59829725383716 bps 1.598 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.26209132346347 % 1.262 %   10 bps 10.000 Gbps   126.209132346347 bps 126.209 Mbps 
Plzeň → Praha  2.74578196412224 % 2.746 %   20 bps 20.000 Gbps   549.156392824448 bps 549.156 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.196318449020508 % 0.196 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.6318449020508 bps 19.632 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.523100948196297 % 0.523 %   10 bps 10.000 Gbps   52.3100948196297 bps 52.310 Mbps 
AMS-IX → Praha  5.9314563577757 % 5.931 %   10 bps 10.000 Gbps   593.14563577757 bps 593.146 Mbps 
Praha → Brno  4.04181265965928 % 4.042 %   100 bps 100.000 Gbps   4.04181265965928 bps 4.042 Gbps 
Brno → Praha  1.97219453082901 % 1.972 %   100 bps 100.000 Gbps   1.97219453082901 bps 1.972 Gbps 
Praha → České Budějovice  5.8658870527977 % 5.866 %   20 bps 20.000 Gbps   1.17317741055954 bps 1.173 Gbps 
České Budějovice → Praha  4.36545000406231 % 4.365 %   20 bps 20.000 Gbps   873.090000812461 bps 873.090 Mbps 
Praha → GÉANT2  3.26309249334956 % 3.263 %   100 bps 100.000 Gbps   3.26309249334956 bps 3.263 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.62167256732109 % 4.622 %   100 bps 100.000 Gbps   4.6216725673211 bps 4.622 Gbps 
Praha → Hradec Králové  0.67349576081092 % 0.673 %   100 bps 100.000 Gbps   673.49576081092 bps 673.496 Mbps 
Hradec Králové → Praha  0.652351134189966 % 0.652 %   100 bps 100.000 Gbps   652.351134189965 bps 652.351 Mbps 
Liberec → Praha  0.157425018068864 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7425018068864 bps 15.743 Kbps 
Praha → Liberec  0.1718475738321 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.18475738321 bps 17.185 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.36966970286592 % 1.370 %   240 bps 240.000 Gbps   3.2872072868782 bps 3.287 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.819916578411024 % 0.820 %   240 bps 240.000 Gbps   1.96779978818646 bps 1.968 Gbps 
Praha → Pardubice  1.18195684546273 % 1.182 %   10 bps 10.000 Gbps   118.195684546272 bps 118.196 Mbps 
Pardubice → Praha  0.263464247517745 % 0.263 %   10 bps 10.000 Gbps   26.3464247517745 bps 26.346 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.329627416102176 % 0.330 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.29627416102176 bps 3.296 Mbps 
Praha → Poděbrady  1.86682939996066 % 1.867 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.6682939996066 bps 18.668 Mbps 
Public Internet → Praha  12.7058930664603 % 12.706 %   10 bps 10.000 Gbps   1.27058930664603 bps 1.271 Gbps 
Praha → Public Internet  2.82692289831504 % 2.827 %   10 bps 10.000 Gbps   282.692289831504 bps 282.692 Mbps 
Brno → Zlín  0.729884430883493 % 0.730 %   10 bps 10.000 Gbps   72.9884430883493 bps 72.988 Mbps 
Zlín → Brno  0.371957590342613 % 0.372 %   10 bps 10.000 Gbps   37.1957590342613 bps 37.196 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.532652539666504 % 0.533 %   10 bps 10.000 Gbps   53.2652539666504 bps 53.265 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.66337815446934 % 0.663 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.63378154469339 bps 6.634 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.758232625401775 % 0.758 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.58232625401776 bps 7.582 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.65197455780811 % 1.652 %   10 bps 10.000 Gbps   165.197455780811 bps 165.197 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.557859768830448 % 0.558 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   55.7859768830449 bps 55.786 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  0.800717340906062 % 0.801 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   80.0717340906062 bps 80.072 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0666511594846895 % 0.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   666.511594846895 bps 666.512 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.514138304360072 % 0.514 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.14138304360072 bps 5.141 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162917322177147 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2917322177147 bps 16.292 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0105082560484826 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.05082560484826 bps 1.051 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.02613149050188 % 1.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.2613149050188 bps 10.261 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.216777712032695 % 0.217 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.16777712032695 bps 2.168 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0156259428756903 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.56259428756903 bps 1.563 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.15146072239652 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.146072239652 bps 15.146 Kbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   32.417925846336 bps 32.418 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Dec 31 00:16:38 2018