CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2018/12/31

Average load for period: 2018/12/31 00:00:00 - 2019/01/06 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2018/12/31 00:00:00 - 2019/01/06 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2018/12/31
ACONET->Brno  2.219%  Brno->ACONET  0.783%  Brno->Lednice  3.508%  Lednice->Brno  7.540%  Brno->SANET  4.032%  SANET->Brno  2.177%  Brno->Vyškov  2.721%  Vyškov->Brno  0.602%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.419%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.204%  České Budějovice->Plzeň  0.027%  Plzeň->České Budějovice  0.032%  České Budějovice->Tábor  0.531%  Tábor->České Budějovice  0.113%  Brno->Jihlava  2.331%  Jihlava->Brno  2.587%  České Budějovice->Jihlava  0.184e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.213e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.011%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.017%  Jihlava->Telč  0.195%  Telč->Jihlava  0.071%  Hradec Králové->Liberec  2.542%  Liberec->Hradec Králové  0.616%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.173e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.226e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.381e-3 %  Most->Děčín  0.381e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.299%  Olomouc->Brno  0.404%  Hradec Králové->Olomouc  0.515%  Olomouc->Hradec Králové  0.082%  Olomouc->Ostrava  1.304%  Ostrava->Olomouc  0.025%  Olomouc->Zlín  0.586%  Zlín->Olomouc  0.535e-3 %  Brno->Ostrava  2.020%  Ostrava->Brno  1.251%  Karviná->Ostrava  0.877%  Ostrava->Karviná  2.442%  Opava->Ostrava  2.212%  Ostrava->Opava  4.313%  Ostrava->Pionier  2.289%  Pionier->Ostrava  0.417%  Hradec Králové->Pardubice  0.019%  Pardubice->Hradec Králové  0.096%  Cheb->Plzeň  0.021%  Plzeň->Cheb  1.297%  Plzeň->Praha  3.308%  Praha->Plzeň  7.530%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.394e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.328e-3 %  AMS-IX->Praha  9.027%  Praha->AMS-IX  0.696%  Brno->Praha  2.535%  Praha->Brno  5.655%  České Budějovice->Praha  1.600%  Praha->České Budějovice  6.271%  GÉANT2->Praha  6.295%  Praha->GÉANT2  2.998%  Hradec Králové->Praha  0.778%  Praha->Hradec Králové  1.393%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.504%  Praha->Pardubice  2.824%  Poděbrady->Praha  0.654%  Praha->Poděbrady  3.306%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.274%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.900%  Most->Ústí nad
Labem  1.459e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.769e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.686%  Ústí nad
Labem->Praha  0.599%  Brno->Zlín  1.374%  Zlín->Brno  0.617%  NIX.cz->Praha  2.759%  Praha->NIX.cz  1.049%  Praha->Public Internet  4.086%  Public Internet->Praha  11.197% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/12/31 00:00:00 - 2019/01/06 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/12/31 00:00:00 - 2019/01/06 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.21893970965919 % 2.219 %   10 bps 10.000 Gbps   221.893970965919 bps 221.894 Mbps 
Brno → ACONET  0.783068911666786 % 0.783 %   10 bps 10.000 Gbps   78.3068911666787 bps 78.307 Mbps 
Lednice → Brno  7.54045833484874 % 7.540 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.4045833484873 bps 75.405 Mbps 
Brno → Lednice  3.50849460304589 % 3.508 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.0849460304589 bps 35.085 Mbps 
SANET → Brno  2.1765361454899 % 2.177 %   20 bps 20.000 Gbps   435.307229097979 bps 435.307 Mbps 
Brno → SANET  4.03162292506385 % 4.032 %   20 bps 20.000 Gbps   806.32458501277 bps 806.325 Mbps 
Brno → Vyškov  2.7206402204141 % 2.721 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.206402204141 bps 27.206 Mbps 
Vyškov → Brno  0.602144683576962 % 0.602 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.02144683576962 bps 6.021 Mbps 
Brno → Jihlava  2.33118701470428 % 2.331 %   10 bps 10.000 Gbps   233.118701470428 bps 233.119 Mbps 
Jihlava → Brno  2.58661174488003 % 2.587 %   10 bps 10.000 Gbps   258.661174488003 bps 258.661 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.184044582580435 % 0.184 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.4044582580435 bps 18.404 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.212645982399584 % 0.213 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.2645982399584 bps 21.265 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0111439048240966 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   111.439048240966 bps 111.439 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0165672949612114 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   165.672949612114 bps 165.673 Kbps 
Jihlava → Telč  0.19529477857747 % 0.195 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.9529477857747 bps 1.953 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0709471629965981 % 0.071 %   1000 bps 1000.000 Mbps   709.471629965981 bps 709.472 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.616498276729791 % 0.616 %   20 bps 20.000 Gbps   123.299655345958 bps 123.300 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.54185656681716 % 2.542 %   20 bps 20.000 Gbps   508.371313363431 bps 508.371 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.172611357660641 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2611357660641 bps 17.261 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.225647728629381 % 0.226 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.5647728629381 bps 22.565 Kbps 
Most → Cheb  0.161733863625195 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1733863625195 bps 16.173 Kbps 
Cheb → Most  0.1443449104972 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.43449104972 bps 14.434 Kbps 
Děčín → Most  0.380824851378491 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.8082485137849 bps 3.808 Kbps 
Most → Děčín  0.381056454130208 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81056454130208 bps 3.811 Kbps 
Plzeň → Most  0.1443449104972 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.43449104972 bps 14.434 Kbps 
Most → Plzeň  0.161733863625195 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1733863625195 bps 16.173 Kbps 
Brno → Olomouc  0.298793602819629 % 0.299 %   100 bps 100.000 Gbps   298.79360281963 bps 298.794 Mbps 
Olomouc → Brno  0.404349466317975 % 0.404 %   100 bps 100.000 Gbps   404.349466317975 bps 404.349 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0824137298307052 % 0.082 %   100 bps 100.000 Gbps   82.4137298307053 bps 82.414 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.514736496244614 % 0.515 %   100 bps 100.000 Gbps   514.736496244614 bps 514.736 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.30417239541206 % 1.304 %   20 bps 20.000 Gbps   252.225642031357 bps 252.226 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0247891582526247 % 0.025 %   20 bps 20.000 Gbps   4.95783165052494 bps 4.958 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.534740943288149 % 0.535 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   53.474094328815 bps 53.474 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.586361593214281 % 0.586 %   10 bps 10.000 Gbps   58.636159321428 bps 58.636 Mbps 
Brno → Ostrava  2.01966313735133 % 2.020 %   100 bps 100.000 Gbps   2.01966313735133 bps 2.020 Gbps 
Ostrava → Brno  1.25082322786022 % 1.251 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25082322786022 bps 1.251 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.44248893051046 % 2.442 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.4248893051046 bps 24.425 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.876925336018025 % 0.877 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.76925336018025 bps 8.769 Mbps 
Ostrava → Opava  4.3129135215072 % 4.313 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.1291352150719 bps 43.129 Mbps 
Opava → Ostrava  2.21245758437925 % 2.212 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.1245758437925 bps 22.125 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.416794576820747 % 0.417 %   10 bps 10.000 Gbps   41.6794576820746 bps 41.679 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.28901581890647 % 2.289 %   10 bps 10.000 Gbps   228.901581890647 bps 228.902 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0960238780684877 % 0.096 %   10 bps 10.000 Gbps   9.60238780684877 bps 9.602 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0185007864608885 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.85007864608885 bps 1.850 Mbps 
Praha → Plzeň  7.53042170967641 % 7.530 %   20 bps 20.000 Gbps   1.50608434193528 bps 1.506 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.29685818184528 % 1.297 %   10 bps 10.000 Gbps   129.685818184528 bps 129.686 Mbps 
Plzeň → Praha  3.3078582674076 % 3.308 %   20 bps 20.000 Gbps   661.571653481519 bps 661.572 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.394066484899896 % 0.394 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   39.4066484899896 bps 39.407 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0206965251641414 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.06965251641414 bps 2.070 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.328235841815886 % 0.328 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   32.8235841815885 bps 32.824 Kbps 
AMS-IX → Praha  9.02733031458576 % 9.027 %   10 bps 10.000 Gbps   902.733031458577 bps 902.733 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.695894222670539 % 0.696 %   10 bps 10.000 Gbps   69.589422267054 bps 69.589 Mbps 
Praha → Brno  5.65460165815794 % 5.655 %   100 bps 100.000 Gbps   5.65460165815795 bps 5.655 Gbps 
Brno → Praha  2.53485363355688 % 2.535 %   100 bps 100.000 Gbps   2.53485363355687 bps 2.535 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.59981591507952 % 1.600 %   20 bps 20.000 Gbps   319.963183015905 bps 319.963 Mbps 
Praha → České Budějovice  6.27135007408426 % 6.271 %   20 bps 20.000 Gbps   1.25427001481685 bps 1.254 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.99815425875857 % 2.998 %   100 bps 100.000 Gbps   2.99815425875857 bps 2.998 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.29478354273868 % 6.295 %   100 bps 100.000 Gbps   6.29478354273869 bps 6.295 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.777509927489792 % 0.778 %   100 bps 100.000 Gbps   777.509927489792 bps 777.510 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.39259800861293 % 1.393 %   100 bps 100.000 Gbps   1.39259800861293 bps 1.393 Gbps 
Liberec → Praha  0.157500298874082 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7500298874082 bps 15.750 Kbps 
Praha → Liberec  0.171791419456799 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1791419456799 bps 17.179 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.75898687882879 % 2.759 %   240 bps 240.000 Gbps   6.6215685091891 bps 6.622 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.04935036634683 % 1.049 %   240 bps 240.000 Gbps   2.51844087923239 bps 2.518 Gbps 
Praha → Pardubice  2.82390017066553 % 2.824 %   10 bps 10.000 Gbps   282.390017066553 bps 282.390 Mbps 
Pardubice → Praha  0.504387582503897 % 0.504 %   10 bps 10.000 Gbps   50.4387582503896 bps 50.439 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.30624733625262 % 3.306 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.0624733625262 bps 33.062 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.653971022370363 % 0.654 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.53971022370363 bps 6.540 Mbps 
Praha → Public Internet  4.08584475966164 % 4.086 %   10 bps 10.000 Gbps   408.584475966163 bps 408.584 Mbps 
Public Internet → Praha  11.1969829585351 % 11.197 %   10 bps 10.000 Gbps   1.11969829585351 bps 1.120 Gbps 
Zlín → Brno  0.617361616436777 % 0.617 %   10 bps 10.000 Gbps   61.7361616436777 bps 61.736 Mbps 
Brno → Zlín  1.37446640667348 % 1.374 %   10 bps 10.000 Gbps   137.446640667348 bps 137.447 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.274041173775529 % 0.274 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.74041173775529 bps 2.740 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.89980852225032 % 0.900 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.9980852225032 bps 8.998 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.45915200559336 % 1.459 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   145.915200559336 bps 145.915 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.76939672324504 % 1.769 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   176.939672324504 bps 176.940 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.598884238797968 % 0.599 %   10 bps 10.000 Gbps   59.8884238797968 bps 59.888 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.68614819200768 % 2.686 %   10 bps 10.000 Gbps   268.614819200768 bps 268.615 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0324003027535416 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.24003027535416 bps 3.240 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162885639426615 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2885639426616 bps 16.289 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.531174989190521 % 0.531 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.3117498919052 bps 5.312 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.15145688848301 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.145688848301 bps 15.146 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.41919103950934 % 1.419 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1919103950934 bps 14.192 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.2036733181754 % 0.204 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.036733181754 bps 2.037 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0268018001508327 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.68018001508327 bps 2.680 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.11346530831734 % 0.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.1346530831734 bps 1.135 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   44.1868934014082 bps 44.187 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 7 00:16:48 2019