CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/1/14

Average load for period: 2019/01/14 00:00:00 - 2019/01/20 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/01/14 00:00:00 - 2019/01/20 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/1/14
ACONET->Brno  2.710%  Brno->ACONET  1.834%  Brno->Lednice  4.146%  Lednice->Brno  7.757%  Brno->SANET  9.697%  SANET->Brno  2.755%  Brno->Vyškov  5.118%  Vyškov->Brno  0.877%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.819%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.235%  České Budějovice->Plzeň  0.058%  Plzeň->České Budějovice  0.028%  České Budějovice->Tábor  0.669%  Tábor->České Budějovice  0.118%  Brno->Jihlava  3.825%  Jihlava->Brno  3.214%  České Budějovice->Jihlava  0.261e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.212e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.016%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.020%  Jihlava->Telč  0.440%  Telč->Jihlava  0.436%  Hradec Králové->Liberec  3.363%  Liberec->Hradec Králové  1.094%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.203e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.269e-3 %  Cheb->Most  0.162e-3 %  Most->Cheb  0.162e-3 %  Děčín->Most  0.396e-3 %  Most->Děčín  0.389e-3 %  Most->Plzeň  0.162e-3 %  Plzeň->Most  0.162e-3 %  Brno->Olomouc  0.529%  Olomouc->Brno  0.223%  Hradec Králové->Olomouc  1.408%  Olomouc->Hradec Králové  0.771%  Olomouc->Ostrava  1.760%  Ostrava->Olomouc  0.059%  Olomouc->Zlín  0.908%  Zlín->Olomouc  0.943e-3 %  Brno->Ostrava  2.727%  Ostrava->Brno  0.594%  Karviná->Ostrava  0.816%  Ostrava->Karviná  4.263%  Opava->Ostrava  2.347%  Ostrava->Opava  6.335%  Ostrava->Pionier  3.000%  Pionier->Ostrava  0.746%  Hradec Králové->Pardubice  0.026%  Pardubice->Hradec Králové  0.096%  Cheb->Plzeň  0.043%  Plzeň->Cheb  1.350%  Plzeň->Praha  4.802%  Praha->Plzeň  11.592%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.470e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.664e-3 %  AMS-IX->Praha  11.645%  Praha->AMS-IX  0.843%  Brno->Praha  3.035%  Praha->Brno  8.633%  České Budějovice->Praha  2.709%  Praha->České Budějovice  7.772%  GÉANT2->Praha  7.204%  Praha->GÉANT2  4.803%  Hradec Králové->Praha  1.410%  Praha->Hradec Králové  2.591%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.560%  Praha->Pardubice  4.176%  Poděbrady->Praha  1.171%  Praha->Poděbrady  8.262%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.370%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.348%  Most->Ústí nad
Labem  1.129e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.791e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.131%  Ústí nad
Labem->Praha  0.776%  Brno->Zlín  2.151%  Zlín->Brno  0.811%  NIX.cz->Praha  4.314%  Praha->NIX.cz  1.331%  Praha->Public Internet  4.672%  Public Internet->Praha  17.369% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/01/14 00:00:00 - 2019/01/20 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/01/14 00:00:00 - 2019/01/20 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.70959055397083 % 2.710 %   10 bps 10.000 Gbps   270.959055397083 bps 270.959 Mbps 
Brno → ACONET  1.83438421166135 % 1.834 %   10 bps 10.000 Gbps   183.438421166135 bps 183.438 Mbps 
Brno → Lednice  4.14607762559408 % 4.146 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.4607762559408 bps 41.461 Mbps 
Lednice → Brno  7.75662807764965 % 7.757 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.5662807764965 bps 77.566 Mbps 
SANET → Brno  2.7552770606685 % 2.755 %   20 bps 20.000 Gbps   551.055412133702 bps 551.055 Mbps 
Brno → SANET  9.69745439757673 % 9.697 %   20 bps 20.000 Gbps   1.93949087951534 bps 1.939 Gbps 
Brno → Vyškov  5.11756400905672 % 5.118 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.1756400905673 bps 51.176 Mbps 
Vyškov → Brno  0.877262812137508 % 0.877 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.77262812137509 bps 8.773 Mbps 
Jihlava → Brno  3.21431209095452 % 3.214 %   10 bps 10.000 Gbps   321.431209095452 bps 321.431 Mbps 
Brno → Jihlava  3.82450250598162 % 3.825 %   10 bps 10.000 Gbps   382.450250598162 bps 382.450 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.211976056523526 % 0.212 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.1976056523526 bps 21.198 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.260744438672539 % 0.261 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.0744438672539 bps 26.074 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0159103336718957 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   159.103336718957 bps 159.103 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0196117992408738 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   196.117992408738 bps 196.118 Kbps 
Telč → Jihlava  0.4358707494053 % 0.436 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.358707494053 bps 4.359 Mbps 
Jihlava → Telč  0.440274455009688 % 0.440 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.40274455009689 bps 4.403 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.36324838336625 % 3.363 %   20 bps 20.000 Gbps   672.649676673249 bps 672.650 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.09375767080567 % 1.094 %   20 bps 20.000 Gbps   218.751534161133 bps 218.752 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.203140798766156 % 0.203 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.3140798766157 bps 20.314 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.269146288292187 % 0.269 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.9146288292187 bps 26.915 Kbps 
Most → Cheb  0.162026554033808 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2026554033808 bps 16.203 Kbps 
Cheb → Most  0.161854427206624 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1854427206624 bps 16.185 Kbps 
Děčín → Most  0.395841566557047 % 0.396 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.95841566557048 bps 3.958 Kbps 
Most → Děčín  0.389098423931988 % 0.389 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.89098423931988 bps 3.891 Kbps 
Plzeň → Most  0.161854427206624 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1854427206624 bps 16.185 Kbps 
Most → Plzeň  0.162026554033808 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2026554033808 bps 16.203 Kbps 
Brno → Olomouc  0.52850972341669 % 0.529 %   100 bps 100.000 Gbps   528.50972341669 bps 528.510 Mbps 
Olomouc → Brno  0.223184771922947 % 0.223 %   100 bps 100.000 Gbps   223.184771922947 bps 223.185 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.770952258416077 % 0.771 %   100 bps 100.000 Gbps   770.952258416078 bps 770.952 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.40814240928695 % 1.408 %   100 bps 100.000 Gbps   1.40814240928695 bps 1.408 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.0594867045682115 % 0.059 %   20 bps 20.000 Gbps   11.8973409136423 bps 11.897 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.76018868766469 % 1.760 %   20 bps 20.000 Gbps   347.798707882114 bps 347.799 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.942777647436004 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2777647436004 bps 94.278 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.907636757792395 % 0.908 %   10 bps 10.000 Gbps   90.7636757792396 bps 90.764 Mbps 
Ostrava → Brno  0.594023213703973 % 0.594 %   100 bps 100.000 Gbps   594.023213703974 bps 594.023 Mbps 
Brno → Ostrava  2.72739939484372 % 2.727 %   100 bps 100.000 Gbps   2.72739939484372 bps 2.727 Gbps 
Ostrava → Karviná  4.26276865109332 % 4.263 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.6276865109332 bps 42.628 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.815675140272279 % 0.816 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.15675140272279 bps 8.157 Mbps 
Ostrava → Opava  6.3354369913738 % 6.335 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.3543699137381 bps 63.354 Mbps 
Opava → Ostrava  2.34709619618803 % 2.347 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.4709619618803 bps 23.471 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.9998170563419 % 3.000 %   10 bps 10.000 Gbps   299.98170563419 bps 299.982 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.745929858208812 % 0.746 %   10 bps 10.000 Gbps   74.5929858208812 bps 74.593 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0256424678487366 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.56424678487366 bps 2.564 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.096139134092058 % 0.096 %   10 bps 10.000 Gbps   9.6139134092058 bps 9.614 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.470319727513226 % 0.470 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   47.0319727513226 bps 47.032 Kbps 
Plzeň → Praha  4.80152844113792 % 4.802 %   20 bps 20.000 Gbps   960.305688227585 bps 960.306 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0431752058070842 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.31752058070842 bps 4.318 Mbps 
Praha → Plzeň  11.5918456403197 % 11.592 %   20 bps 20.000 Gbps   2.31836912806394 bps 2.318 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.35001436669991 % 1.350 %   10 bps 10.000 Gbps   135.001436669992 bps 135.001 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.663694310442047 % 0.664 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   66.3694310442046 bps 66.369 Kbps 
AMS-IX → Praha  11.6449627419968 % 11.645 %   10 bps 10.000 Gbps   1.16449627419968 bps 1.164 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.843001736527725 % 0.843 %   10 bps 10.000 Gbps   84.3001736527725 bps 84.300 Mbps 
Praha → Brno  8.63345681055333 % 8.633 %   100 bps 100.000 Gbps   8.63345681055333 bps 8.633 Gbps 
Brno → Praha  3.03461912318908 % 3.035 %   100 bps 100.000 Gbps   3.03461912318908 bps 3.035 Gbps 
Praha → České Budějovice  7.77179924688439 % 7.772 %   20 bps 20.000 Gbps   1.55435984937688 bps 1.554 Gbps 
České Budějovice → Praha  2.70900726712003 % 2.709 %   20 bps 20.000 Gbps   541.801453424007 bps 541.801 Mbps 
Praha → GÉANT2  4.80342016332587 % 4.803 %   100 bps 100.000 Gbps   4.80342016332587 bps 4.803 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.20383063345163 % 7.204 %   100 bps 100.000 Gbps   7.20383063345163 bps 7.204 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.40957726240428 % 1.410 %   100 bps 100.000 Gbps   1.40957726240428 bps 1.410 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.5912366051891 % 2.591 %   100 bps 100.000 Gbps   2.5912366051891 bps 2.591 Gbps 
Liberec → Praha  0.157524470148445 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7524470148445 bps 15.752 Kbps 
Praha → Liberec  0.17390060302997 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.390060302997 bps 17.390 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.33107947821465 % 1.331 %   240 bps 240.000 Gbps   3.19459074771515 bps 3.195 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.31410584688624 % 4.314 %   240 bps 240.000 Gbps   10.353854032527 bps 10.354 Gbps 
Pardubice → Praha  0.559956735422611 % 0.560 %   10 bps 10.000 Gbps   55.9956735422611 bps 55.996 Mbps 
Praha → Pardubice  4.17612503545332 % 4.176 %   10 bps 10.000 Gbps   417.612503545332 bps 417.613 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.17058032634513 % 1.171 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.7058032634513 bps 11.706 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.26247074117059 % 8.262 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.6247074117059 bps 82.625 Mbps 
Public Internet → Praha  17.3694815677108 % 17.369 %   10 bps 10.000 Gbps   1.73694815677108 bps 1.737 Gbps 
Praha → Public Internet  4.67215405931159 % 4.672 %   10 bps 10.000 Gbps   467.21540593116 bps 467.215 Mbps 
Zlín → Brno  0.810799828938225 % 0.811 %   10 bps 10.000 Gbps   81.0799828938224 bps 81.080 Mbps 
Brno → Zlín  2.15092769710847 % 2.151 %   10 bps 10.000 Gbps   215.092769710847 bps 215.093 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.775701675021626 % 0.776 %   10 bps 10.000 Gbps   77.5701675021626 bps 77.570 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.1307197548458 % 4.131 %   10 bps 10.000 Gbps   413.07197548458 bps 413.072 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  4.79060887734868 % 4.791 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   479.060887734868 bps 479.061 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.37037408276159 % 0.370 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.7037408276159 bps 3.704 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.34750775221178 % 1.348 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4750775221178 bps 13.475 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.12878213779828 % 1.129 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   112.878213779828 bps 112.878 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.164265291417627 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4265291417627 bps 16.427 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.234803116208322 % 0.235 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.34803116208322 bps 2.348 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.669316603720582 % 0.669 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.69316603720582 bps 6.693 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151442472910692 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1442472910692 bps 15.144 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.117660933561813 % 0.118 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.17660933561814 bps 1.177 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0278168500206511 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.78168500206511 bps 2.782 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.81923830709685 % 1.819 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.1923830709685 bps 18.192 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0580861031438901 % 0.058 %   10 bps 10.000 Gbps   5.80861031438901 bps 5.809 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   63.5570173647493 bps 63.557 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 21 00:16:59 2019