CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/2/4

Average load for period: 2019/02/04 00:00:00 - 2019/02/10 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/02/04 00:00:00 - 2019/02/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/2/4
ACONET->Brno  2.075%  Brno->ACONET  11.923%  Brno->Lednice  3.640%  Lednice->Brno  7.419%  Brno->SANET  7.623%  SANET->Brno  2.505%  Brno->Vyškov  4.875%  Vyškov->Brno  0.789%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.612%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.144%  České Budějovice->Plzeň  0.030%  Plzeň->České Budějovice  0.034%  České Budějovice->Tábor  0.586%  Tábor->České Budějovice  0.159%  Brno->Jihlava  3.715%  Jihlava->Brno  3.517%  České Budějovice->Jihlava  6.966e-3 %  Jihlava->České Budějovice  1.477e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.025%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.028%  Jihlava->Telč  0.403%  Telč->Jihlava  0.121%  Hradec Králové->Liberec  3.675%  Liberec->Hradec Králové  0.652%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.213e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.242e-3 %  Cheb->Most  0.144e-3 %  Most->Cheb  0.163e-3 %  Děčín->Most  0.381e-3 %  Most->Děčín  0.389e-3 %  Most->Plzeň  0.163e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.461%  Olomouc->Brno  0.193%  Hradec Králové->Olomouc  0.757%  Olomouc->Hradec Králové  0.212%  Olomouc->Ostrava  1.719%  Ostrava->Olomouc  0.038%  Olomouc->Zlín  1.079%  Zlín->Olomouc  0.722e-3 %  Brno->Ostrava  2.786%  Ostrava->Brno  1.077%  Karviná->Ostrava  0.805%  Ostrava->Karviná  3.820%  Opava->Ostrava  2.700%  Ostrava->Opava  5.768%  Ostrava->Pionier  3.622%  Pionier->Ostrava  0.617%  Hradec Králové->Pardubice  0.021%  Pardubice->Hradec Králové  0.099%  Cheb->Plzeň  0.031%  Plzeň->Cheb  1.378%  Plzeň->Praha  3.999%  Praha->Plzeň  10.261%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.529e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.400e-3 %  AMS-IX->Praha  10.451%  Praha->AMS-IX  1.054%  Brno->Praha  2.310%  Praha->Brno  7.972%  České Budějovice->Praha  6.760%  Praha->České Budějovice  6.608%  GÉANT2->Praha  8.618%  Praha->GÉANT2  7.412%  Hradec Králové->Praha  0.939%  Praha->Hradec Králové  3.577%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.459%  Praha->Pardubice  2.949%  Poděbrady->Praha  1.204%  Praha->Poděbrady  8.798%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.113%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.101%  Most->Ústí nad
Labem  1.307e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.010%  Praha->Ústí nad
Labem  4.153%  Ústí nad
Labem->Praha  0.754%  Brno->Zlín  2.671%  Zlín->Brno  0.594%  NIX.cz->Praha  3.997%  Praha->NIX.cz  1.099%  Praha->Public Internet  4.390%  Public Internet->Praha  14.406% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/02/04 00:00:00 - 2019/02/10 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/02/04 00:00:00 - 2019/02/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.07474901448373 % 2.075 %   10 bps 10.000 Gbps   207.474901448372 bps 207.475 Mbps 
Brno → ACONET  11.9228753125204 % 11.923 %   10 bps 10.000 Gbps   1.19228753125204 bps 1.192 Gbps 
Lednice → Brno  7.41881969026354 % 7.419 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.1881969026354 bps 74.188 Mbps 
Brno → Lednice  3.63995355335587 % 3.640 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.3995355335587 bps 36.400 Mbps 
Brno → SANET  7.6225538989622 % 7.623 %   20 bps 20.000 Gbps   1.52451077979244 bps 1.525 Gbps 
SANET → Brno  2.50456314859533 % 2.505 %   20 bps 20.000 Gbps   500.912629719067 bps 500.913 Mbps 
Vyškov → Brno  0.78923852699455 % 0.789 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.8923852699455 bps 7.892 Mbps 
Brno → Vyškov  4.87451951806662 % 4.875 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.7451951806661 bps 48.745 Mbps 
Brno → Jihlava  3.71484677437964 % 3.715 %   10 bps 10.000 Gbps   371.484677437964 bps 371.485 Mbps 
Jihlava → Brno  3.51741981050928 % 3.517 %   10 bps 10.000 Gbps   351.741981050929 bps 351.742 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  6.96558193147676 % 6.966 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   696.558193147675 bps 696.558 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  1.47694707428623 % 1.477 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   147.694707428623 bps 147.695 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0250460279003031 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   250.460279003031 bps 250.460 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0278387272172103 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   278.387272172102 bps 278.387 Kbps 
Telč → Jihlava  0.120810181978592 % 0.121 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.20810181978592 bps 1.208 Mbps 
Jihlava → Telč  0.403153712553375 % 0.403 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.03153712553375 bps 4.032 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.651981280370342 % 0.652 %   20 bps 20.000 Gbps   130.396256074068 bps 130.396 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.67478810453244 % 3.675 %   20 bps 20.000 Gbps   734.957620906488 bps 734.958 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.212781753522468 % 0.213 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.2781753522467 bps 21.278 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.242215211451055 % 0.242 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.2215211451055 bps 24.222 Kbps 
Most → Cheb  0.163183235385253 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3183235385253 bps 16.318 Kbps 
Cheb → Most  0.144312000863659 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4312000863659 bps 14.431 Kbps 
Děčín → Most  0.381130074972634 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81130074972634 bps 3.811 Kbps 
Most → Děčín  0.389037352739707 % 0.389 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.89037352739706 bps 3.890 Kbps 
Most → Plzeň  0.163183235385253 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3183235385253 bps 16.318 Kbps 
Plzeň → Most  0.144312000863659 % 0.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4312000863659 bps 14.431 Kbps 
Olomouc → Brno  0.193063266904155 % 0.193 %   100 bps 100.000 Gbps   193.063266904155 bps 193.063 Mbps 
Brno → Olomouc  0.460519892590767 % 0.461 %   100 bps 100.000 Gbps   460.519892590767 bps 460.520 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.757145739251815 % 0.757 %   100 bps 100.000 Gbps   757.145739251816 bps 757.146 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.211765497255736 % 0.212 %   100 bps 100.000 Gbps   211.765497255736 bps 211.765 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.71909386700054 % 1.719 %   20 bps 20.000 Gbps   336.361081585891 bps 336.361 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0379586812167543 % 0.038 %   20 bps 20.000 Gbps   7.59173624335086 bps 7.592 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.0787161989925 % 1.079 %   10 bps 10.000 Gbps   107.87161989925 bps 107.872 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.722407300400388 % 0.722 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   72.2407300400388 bps 72.241 Kbps 
Brno → Ostrava  2.78553803235115 % 2.786 %   100 bps 100.000 Gbps   2.78553803235115 bps 2.786 Gbps 
Ostrava → Brno  1.07652655107527 % 1.077 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07652655107527 bps 1.077 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.804834945362694 % 0.805 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.04834945362694 bps 8.048 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.82017726338049 % 3.820 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.201772633805 bps 38.202 Mbps 
Opava → Ostrava  2.69962866551651 % 2.700 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.9962866551651 bps 26.996 Mbps 
Ostrava → Opava  5.76827798469016 % 5.768 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.6827798469016 bps 57.683 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.617271942671648 % 0.617 %   10 bps 10.000 Gbps   61.7271942671648 bps 61.727 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.62188864427662 % 3.622 %   10 bps 10.000 Gbps   362.188864427662 bps 362.189 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.099295959008668 % 0.099 %   10 bps 10.000 Gbps   9.9295959008668 bps 9.930 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0212430093835154 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.12430093835154 bps 2.124 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.37779210837628 % 1.378 %   10 bps 10.000 Gbps   137.779210837628 bps 137.779 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.400016820647048 % 0.400 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.0016820647048 bps 40.002 Kbps 
Plzeň → Praha  3.99934055572891 % 3.999 %   20 bps 20.000 Gbps   799.868111145781 bps 799.868 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.528893919345017 % 0.529 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   52.8893919345017 bps 52.889 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0306772383055189 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.06772383055189 bps 3.068 Mbps 
Praha → Plzeň  10.2613462479462 % 10.261 %   20 bps 20.000 Gbps   2.05226924958924 bps 2.052 Gbps 
AMS-IX → Praha  10.4508535396299 % 10.451 %   10 bps 10.000 Gbps   1.04508535396299 bps 1.045 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.05353694875958 % 1.054 %   10 bps 10.000 Gbps   105.353694875958 bps 105.354 Mbps 
Praha → Brno  7.97224663838613 % 7.972 %   100 bps 100.000 Gbps   7.97224663838612 bps 7.972 Gbps 
Brno → Praha  2.30953270895297 % 2.310 %   100 bps 100.000 Gbps   2.30953270895297 bps 2.310 Gbps 
Praha → České Budějovice  6.60782816494071 % 6.608 %   20 bps 20.000 Gbps   1.32156563298814 bps 1.322 Gbps 
České Budějovice → Praha  6.75963681766927 % 6.760 %   20 bps 20.000 Gbps   1.35192736353385 bps 1.352 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.41197497007305 % 7.412 %   100 bps 100.000 Gbps   7.41197497007305 bps 7.412 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.61753088840408 % 8.618 %   100 bps 100.000 Gbps   8.61753088840408 bps 8.618 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.938866446109568 % 0.939 %   100 bps 100.000 Gbps   938.866446109569 bps 938.866 Mbps 
Praha → Hradec Králové  3.57715544546083 % 3.577 %   100 bps 100.000 Gbps   3.57715544546082 bps 3.577 Gbps 
Liberec → Praha  0.157621118390743 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7621118390743 bps 15.762 Kbps 
Praha → Liberec  0.171905658470474 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1905658470474 bps 17.191 Kbps 
NIX.cz → Praha  3.99725363930225 % 3.997 %   240 bps 240.000 Gbps   9.59340873432539 bps 9.593 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.09877356071302 % 1.099 %   240 bps 240.000 Gbps   2.63705654571125 bps 2.637 Gbps 
Pardubice → Praha  0.458701869863302 % 0.459 %   10 bps 10.000 Gbps   45.8701869863302 bps 45.870 Mbps 
Praha → Pardubice  2.94861531127379 % 2.949 %   10 bps 10.000 Gbps   294.861531127379 bps 294.862 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.79802073670766 % 8.798 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.9802073670766 bps 87.980 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.2036654499779 % 1.204 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.036654499779 bps 12.037 Mbps 
Praha → Public Internet  4.39024119729598 % 4.390 %   10 bps 10.000 Gbps   439.024119729598 bps 439.024 Mbps 
Public Internet → Praha  14.4057480944418 % 14.406 %   10 bps 10.000 Gbps   1.44057480944418 bps 1.441 Gbps 
Brno → Zlín  2.67072012649442 % 2.671 %   10 bps 10.000 Gbps   267.072012649442 bps 267.072 Mbps 
Zlín → Brno  0.593733800980807 % 0.594 %   10 bps 10.000 Gbps   59.3733800980808 bps 59.373 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.753643798622953 % 0.754 %   10 bps 10.000 Gbps   75.3643798622953 bps 75.364 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.3065024911044 % 1.307 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   130.65024911044 bps 130.650 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.010051398581431 % 0.010 %   10 bps 10.000 Gbps   1.0051398581431 bps 1.005 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.15275062726765 % 4.153 %   10 bps 10.000 Gbps   415.275062726765 bps 415.275 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.10147682555694 % 1.101 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0147682555694 bps 11.015 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.112776707246264 % 0.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12776707246264 bps 1.128 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0301544043501099 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   3.01544043501099 bps 3.015 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.150121210365363 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0121210365363 bps 15.012 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.158813845004752 % 0.159 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.58813845004752 bps 1.588 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.61192865229449 % 1.612 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.1192865229448 bps 16.119 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.586498395725229 % 0.586 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.86498395725228 bps 5.865 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162886774515762 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2886774515762 bps 16.289 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0335940515096891 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.35940515096891 bps 3.359 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.143555409829729 % 0.144 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.43555409829729 bps 1.436 Mbps 
Summary  empty NA   2.302 bps 2.302 Tbps   64.7480132736726 bps 64.748 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 11 00:17:21 2019