CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/6/24

Average load for period: 2019/06/24 00:00:00 - 2019/06/30 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/06/24 00:00:00 - 2019/06/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/6/24
ACONET->Brno  3.183%  Brno->ACONET  10.997%  Brno->Lednice  3.988%  Lednice->Brno  7.286%  Brno->SANET  5.233%  SANET->Brno  2.467%  Brno->Vyškov  4.038%  Vyškov->Brno  0.470%  Brno->České Budějovice  0.166e-3 %  České Budějovice->Brno  0.159e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.928%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.116%  České Budějovice->Plzeň  0.021%  Plzeň->České Budějovice  9.237e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.515%  Tábor->České Budějovice  0.117%  Brno->Jihlava  8.651%  Jihlava->Brno  4.814%  České Budějovice->Jihlava  2.346e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.488e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.153%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.016%  Jihlava->Telč  0.697%  Telč->Jihlava  0.333%  Hradec Králové->Liberec  1.689%  Liberec->Hradec Králové  0.640%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.809e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.277e-3 %  Cheb->Most  0.091e-3 %  Most->Cheb  0.301e-3 %  Děčín->Most  0.365e-3 %  Most->Děčín  0.221e-3 %  Most->Plzeň  0.180e-3 %  Plzeň->Most  0.159e-3 %  Brno->Olomouc  1.259e-3 %  Olomouc->Brno  1.260e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.500%  Olomouc->Hradec Králové  0.125%  Olomouc->Ostrava  2.095%  Ostrava->Olomouc  0.033%  Olomouc->Zlín  0.528%  Zlín->Olomouc  0.452e-3 %  Brno->Ostrava  3.266%  Ostrava->Brno  1.730%  Karviná->Ostrava  0.714%  Ostrava->Karviná  3.314%  Opava->Ostrava  2.086%  Ostrava->Opava  6.954%  Ostrava->Pionier  2.393%  Pionier->Ostrava  0.486%  Hradec Králové->Pardubice  0.025%  Pardubice->Hradec Králové  0.066%  Cheb->Plzeň  0.022%  Plzeň->Cheb  1.355%  Plzeň->Praha  5.915%  Praha->Plzeň  9.614%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.175e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.070e-3 %  AMS-IX->Praha  15.717%  Praha->AMS-IX  0.818%  Brno->Praha  2.635%  Praha->Brno  5.932%  České Budějovice->Praha  0.825%  Praha->České Budějovice  1.937%  GÉANT2->Praha  8.380%  Praha->GÉANT2  7.230%  Hradec Králové->Praha  0.931%  Praha->Hradec Králové  3.095%  Liberec->Praha  0.167e-3 %  Praha->Liberec  0.180e-3 %  Pardubice->Praha  0.791%  Praha->Pardubice  2.951%  Poděbrady->Praha  0.704%  Praha->Poděbrady  3.923%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.067%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.509%  Most->Ústí nad
Labem  1.121e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.805e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.188%  Ústí nad
Labem->Praha  0.635%  Brno->Zlín  1.331%  Zlín->Brno  0.450%  NIX.cz->Praha  2.653%  Praha->NIX.cz  0.897%  Praha->Public Internet  5.749%  Public Internet->Praha  12.368% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/06/24 00:00:00 - 2019/06/30 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/06/24 00:00:00 - 2019/06/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.18308703389585 % 3.183 %   10 bps 10.000 Gbps   318.308703389585 bps 318.309 Mbps 
Brno → ACONET  10.9966802118386 % 10.997 %   10 bps 10.000 Gbps   1.09966802118386 bps 1.100 Gbps 
Brno → Lednice  3.98811611065636 % 3.988 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.8811611065636 bps 39.881 Mbps 
Lednice → Brno  7.28591732321355 % 7.286 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.8591732321355 bps 72.859 Mbps 
SANET → Brno  2.4673110446001 % 2.467 %   20 bps 20.000 Gbps   493.46220892002 bps 493.462 Mbps 
Brno → SANET  5.23276966188818 % 5.233 %   20 bps 20.000 Gbps   1.04655393237764 bps 1.047 Gbps 
Vyškov → Brno  0.470131074141284 % 0.470 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.70131074141284 bps 4.701 Mbps 
Brno → Vyškov  4.03789984982723 % 4.038 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.3789984982723 bps 40.379 Mbps 
Brno → Jihlava  8.65093445320861 % 8.651 %   10 bps 10.000 Gbps   865.093445320861 bps 865.093 Mbps 
Jihlava → Brno  4.81381065777846 % 4.814 %   10 bps 10.000 Gbps   481.381065777846 bps 481.381 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.488121427015788 % 0.488 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   48.8121427015789 bps 48.812 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  2.34623617296513 % 2.346 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   234.623617296512 bps 234.624 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.153366625092758 % 0.153 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.53366625092758 bps 1.534 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0156403929683138 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   156.403929683138 bps 156.404 Kbps 
Telč → Jihlava  0.332891196688414 % 0.333 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.32891196688414 bps 3.329 Mbps 
Jihlava → Telč  0.69691136692191 % 0.697 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.96911366921909 bps 6.969 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.68859485866416 % 1.689 %   20 bps 20.000 Gbps   337.718971732832 bps 337.719 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.639681924039604 % 0.640 %   20 bps 20.000 Gbps   127.936384807921 bps 127.936 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.808768358123566 % 0.809 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   80.8768358123565 bps 80.877 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.276566748047953 % 0.277 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.6566748047953 bps 27.657 Kbps 
Cheb → Most  0.0907915252872855 % 0.091 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   9.07915252872855 bps 9.079 Kbps 
Most → Cheb  0.301489593815769 % 0.301 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.5014634158399 bps 10.501 Kbps 
Děčín → Most  0.365009612934572 % 0.365 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.65009612934572 bps 3.650 Kbps 
Most → Děčín  0.220762237509162 % 0.221 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.20762237509162 bps 2.208 Kbps 
Plzeň → Most  0.15888516925275 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.888516925275 bps 15.889 Kbps 
Most → Plzeň  0.180302567561032 % 0.180 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.0302567561032 bps 18.030 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25999072089392 % 1.260 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.998144178784 bps 251.998 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25946552699647 % 1.259 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.893105399294 bps 251.893 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.124991676474345 % 0.125 %   100 bps 100.000 Gbps   124.991676474345 bps 124.992 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.500209594786413 % 0.500 %   100 bps 100.000 Gbps   500.209594786413 bps 500.210 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.09528985879814 % 2.095 %   20 bps 20.000 Gbps   361.821223214302 bps 361.821 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0330157868177989 % 0.033 %   20 bps 20.000 Gbps   6.60315736355978 bps 6.603 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.528012336267632 % 0.528 %   10 bps 10.000 Gbps   52.8012336267632 bps 52.801 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.451571626760225 % 0.452 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   45.1571626760225 bps 45.157 Kbps 
Brno → Ostrava  3.26640195317036 % 3.266 %   100 bps 100.000 Gbps   3.26640195317036 bps 3.266 Gbps 
Ostrava → Brno  1.73017355696247 % 1.730 %   100 bps 100.000 Gbps   1.73017355696247 bps 1.730 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.714184434096853 % 0.714 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.14184434096852 bps 7.142 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.31371677874973 % 3.314 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.1371677874973 bps 33.137 Mbps 
Opava → Ostrava  2.08587929033092 % 2.086 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.8587929033092 bps 20.859 Mbps 
Ostrava → Opava  6.95431871152653 % 6.954 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.5431871152653 bps 69.543 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.486437601374654 % 0.486 %   10 bps 10.000 Gbps   48.6437601374654 bps 48.644 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.39297596934152 % 2.393 %   10 bps 10.000 Gbps   239.297596934152 bps 239.298 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0252232566553315 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.52232566553315 bps 2.522 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0661880322332168 % 0.066 %   10 bps 10.000 Gbps   6.61880322332168 bps 6.619 Mbps 
Praha → Plzeň  9.61444760959365 % 9.614 %   20 bps 20.000 Gbps   1.92288952191873 bps 1.923 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.0703386519983618 % 0.070 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   7.03386519983618 bps 7.034 Kbps 
Plzeň → Praha  5.91524256644329 % 5.915 %   20 bps 20.000 Gbps   1.18304851328866 bps 1.183 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.175097676049064 % 0.175 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.5097676049064 bps 17.510 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.35493176897279 % 1.355 %   10 bps 10.000 Gbps   135.493176897279 bps 135.493 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0220755969167185 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.20755969167185 bps 2.208 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.7167118427967 % 15.717 %   10 bps 10.000 Gbps   1.57167118427967 bps 1.572 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.818109506127107 % 0.818 %   10 bps 10.000 Gbps   81.8109506127108 bps 81.811 Mbps 
Brno → Praha  2.63536589703681 % 2.635 %   100 bps 100.000 Gbps   2.63536589703681 bps 2.635 Gbps 
Praha → Brno  5.93227612185131 % 5.932 %   100 bps 100.000 Gbps   5.93227612185131 bps 5.932 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.824639860708093 % 0.825 %   20 bps 20.000 Gbps   164.927972141619 bps 164.928 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.93654518324228 % 1.937 %   20 bps 20.000 Gbps   387.309036648456 bps 387.309 Mbps 
GÉANT2 → Praha  8.38027761688732 % 8.380 %   100 bps 100.000 Gbps   8.38027597687912 bps 8.380 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.23044624277618 % 7.230 %   100 bps 100.000 Gbps   7.23044545339511 bps 7.230 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.09473832047589 % 3.095 %   100 bps 100.000 Gbps   3.09473832047589 bps 3.095 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.931274000649523 % 0.931 %   100 bps 100.000 Gbps   931.274000649523 bps 931.274 Mbps 
Liberec → Praha  0.167057924243815 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7057924243815 bps 16.706 Kbps 
Praha → Liberec  0.179788427473606 % 0.180 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.9788427473606 bps 17.979 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.896628743486487 % 0.897 %   240 bps 240.000 Gbps   2.15190898436757 bps 2.152 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.65278218091023 % 2.653 %   240 bps 240.000 Gbps   6.36667723418457 bps 6.367 Gbps 
Praha → Pardubice  2.9506547764185 % 2.951 %   10 bps 10.000 Gbps   295.065477641849 bps 295.065 Mbps 
Pardubice → Praha  0.790570611795397 % 0.791 %   10 bps 10.000 Gbps   79.0570611795397 bps 79.057 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.704419279466756 % 0.704 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.04419279466756 bps 7.044 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.92256164168316 % 3.923 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.2256164168316 bps 39.226 Mbps 
Public Internet → Praha  12.3682399634839 % 12.368 %   10 bps 10.000 Gbps   1.23682399634839 bps 1.237 Gbps 
Praha → Public Internet  5.74919636157116 % 5.749 %   10 bps 10.000 Gbps   574.919636157117 bps 574.920 Mbps 
Brno → Zlín  1.33072435951347 % 1.331 %   10 bps 10.000 Gbps   133.072435951347 bps 133.072 Mbps 
Zlín → Brno  0.449666041900739 % 0.450 %   10 bps 10.000 Gbps   44.9666041900739 bps 44.967 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.12144404535035 % 1.121 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   112.144404535035 bps 112.144 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  2.80507636213884 % 2.805 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   280.507636213884 bps 280.508 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.18768041607293 % 3.188 %   10 bps 10.000 Gbps   318.768041607292 bps 318.768 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.634607116617361 % 0.635 %   10 bps 10.000 Gbps   63.4607116617359 bps 63.461 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0667590939564155 % 0.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   667.590939564155 bps 667.591 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.509047661916807 % 0.509 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.09047661916807 bps 5.090 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.158780238761707 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8780238761707 bps 15.878 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.11578533301015 % 0.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.1578533301015 bps 1.158 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  9.2371541955659 % 9.237 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   923.71541955659 bps 923.715 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.165750788379683 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5750788379683 bps 16.575 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.116650877348537 % 0.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.16650877348537 bps 1.167 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.927581036509781 % 0.928 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.27581036509781 bps 9.276 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.021290452327204 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.1290452327204 bps 2.129 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.514890182485952 % 0.515 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.14890182485952 bps 5.149 Mbps 
Summary  empty NA   2.142 bps 2.142 Tbps   56.4024656355859 bps 56.402 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 1 00:16:34 2019