CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/7/1

Average load for period: 2019/07/01 00:00:00 - 2019/07/07 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/07/01 00:00:00 - 2019/07/07 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/7/1
ACONET->Brno  2.554%  Brno->ACONET  10.361%  Brno->Lednice  3.330%  Lednice->Brno  7.310%  Brno->SANET  3.696%  SANET->Brno  2.472%  Brno->Vyškov  3.157%  Vyškov->Brno  0.445%  Brno->České Budějovice  0.167e-3 %  České Budějovice->Brno  0.163e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.361%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.072%  České Budějovice->Plzeň  0.091%  Plzeň->České Budějovice  0.478%  České Budějovice->Tábor  0.462%  Tábor->České Budějovice  0.088%  Brno->Jihlava  11.292%  Jihlava->Brno  3.631%  České Budějovice->Jihlava  0.278e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.177e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.137%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.017%  Jihlava->Telč  0.375%  Telč->Jihlava  0.049%  Hradec Králové->Liberec  1.370%  Liberec->Hradec Králové  0.695%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.641e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.633e-3 %  Cheb->Most  0.092e-3 %  Most->Cheb  0.304e-3 %  Děčín->Most  0.365e-3 %  Most->Děčín  0.221e-3 %  Most->Plzeň  0.184e-3 %  Plzeň->Most  0.161e-3 %  Brno->Olomouc  1.261e-3 %  Olomouc->Brno  1.261e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.338%  Olomouc->Hradec Králové  0.097%  Olomouc->Ostrava  2.034%  Ostrava->Olomouc  0.036%  Olomouc->Zlín  0.419%  Zlín->Olomouc  0.375e-3 %  Brno->Ostrava  2.553%  Ostrava->Brno  1.727%  Karviná->Ostrava  0.737%  Ostrava->Karviná  1.820%  Opava->Ostrava  2.406%  Ostrava->Opava  5.225%  Ostrava->Pionier  2.028%  Pionier->Ostrava  0.425%  Hradec Králové->Pardubice  0.017%  Pardubice->Hradec Králové  0.064%  Cheb->Plzeň  0.018%  Plzeň->Cheb  1.333%  Plzeň->Praha  1.874%  Praha->Plzeň  4.820%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.166e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.051e-3 %  AMS-IX->Praha  13.787%  Praha->AMS-IX  0.748%  Brno->Praha  1.802%  Praha->Brno  4.108%  České Budějovice->Praha  0.902%  Praha->České Budějovice  1.468%  GÉANT2->Praha  9.581%  Praha->GÉANT2  7.419%  Hradec Králové->Praha  0.895%  Praha->Hradec Králové  2.632%  Liberec->Praha  0.172e-3 %  Praha->Liberec  0.183e-3 %  Pardubice->Praha  0.400%  Praha->Pardubice  1.672%  Poděbrady->Praha  0.583%  Praha->Poděbrady  3.176%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.065%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.305%  Most->Ústí nad
Labem  1.030e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.259e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.653%  Ústí nad
Labem->Praha  0.590%  Brno->Zlín  1.073%  Zlín->Brno  0.439%  NIX.cz->Praha  1.940%  Praha->NIX.cz  0.824%  Praha->Public Internet  5.222%  Public Internet->Praha  9.305% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/07/01 00:00:00 - 2019/07/07 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/07/01 00:00:00 - 2019/07/07 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.3614866221261 % 10.361 %   10 bps 10.000 Gbps   1.03614866221261 bps 1.036 Gbps 
ACONET → Brno  2.55419411172114 % 2.554 %   10 bps 10.000 Gbps   255.419411172114 bps 255.419 Mbps 
Lednice → Brno  7.30963141358688 % 7.310 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.0963141358688 bps 73.096 Mbps 
Brno → Lednice  3.32964806010357 % 3.330 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.2964806010357 bps 33.296 Mbps 
SANET → Brno  2.47183192399276 % 2.472 %   20 bps 20.000 Gbps   494.366384798552 bps 494.366 Mbps 
Brno → SANET  3.69559650717741 % 3.696 %   20 bps 20.000 Gbps   739.119301435482 bps 739.119 Mbps 
Vyškov → Brno  0.445325954058651 % 0.445 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.45325954058652 bps 4.453 Mbps 
Brno → Vyškov  3.15720398714288 % 3.157 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.5720398714288 bps 31.572 Mbps 
Brno → Jihlava  11.2923158528282 % 11.292 %   10 bps 10.000 Gbps   1.12923158528282 bps 1.129 Gbps 
Jihlava → Brno  3.63145260386692 % 3.631 %   10 bps 10.000 Gbps   363.145260386692 bps 363.145 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.277909008600641 % 0.278 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.7909008600641 bps 27.791 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.17656511379852 % 0.177 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.656511379852 bps 17.657 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0168771245692622 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   168.771245692622 bps 168.771 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.137218541384791 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.37218541384791 bps 1.372 Mbps 
Jihlava → Telč  0.374839043603594 % 0.375 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.74839043603595 bps 3.748 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0489438615129483 % 0.049 %   1000 bps 1000.000 Mbps   489.438615129483 bps 489.439 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.36964348956343 % 1.370 %   20 bps 20.000 Gbps   273.928697912685 bps 273.929 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.695448102905287 % 0.695 %   20 bps 20.000 Gbps   139.089620581057 bps 139.090 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.633274405781214 % 0.633 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   63.3274405781214 bps 63.327 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.641227282428367 % 0.641 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   64.1227282428367 bps 64.123 Kbps 
Most → Cheb  0.303739640195673 % 0.304 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7290057491581 bps 10.729 Kbps 
Cheb → Most  0.0922112590144676 % 0.092 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   9.22112590144676 bps 9.221 Kbps 
Děčín → Most  0.364999289273389 % 0.365 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.64999289273389 bps 3.650 Kbps 
Most → Děčín  0.220806784136538 % 0.221 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.20806784136538 bps 2.208 Kbps 
Most → Plzeň  0.184285006976609 % 0.184 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.4285006976609 bps 18.429 Kbps 
Plzeň → Most  0.161369703275318 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1369703275318 bps 16.137 Kbps 
Brno → Olomouc  1.26107956241956 % 1.261 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   252.215912483911 bps 252.216 Kbps 
Olomouc → Brno  1.26142843660172 % 1.261 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   252.285687320344 bps 252.286 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.337681565891849 % 0.338 %   100 bps 100.000 Gbps   337.681565891848 bps 337.682 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0966384733767209 % 0.097 %   100 bps 100.000 Gbps   96.6384733767209 bps 96.638 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0357464199077903 % 0.036 %   20 bps 20.000 Gbps   7.07459238899448 bps 7.075 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.03402098473674 % 2.034 %   20 bps 20.000 Gbps   383.294255170526 bps 383.294 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.374989148531334 % 0.375 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   37.4989148531334 bps 37.499 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.419099925082783 % 0.419 %   10 bps 10.000 Gbps   41.9099925082783 bps 41.910 Mbps 
Brno → Ostrava  2.5534557599374 % 2.553 %   100 bps 100.000 Gbps   2.5534557599374 bps 2.553 Gbps 
Ostrava → Brno  1.72728957275141 % 1.727 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72728957275142 bps 1.727 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.737296434259849 % 0.737 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.37296434259849 bps 7.373 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.82045739516052 % 1.820 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.2045739516052 bps 18.205 Mbps 
Ostrava → Opava  5.22454885985201 % 5.225 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.2454885985201 bps 52.245 Mbps 
Opava → Ostrava  2.40601148754997 % 2.406 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.0601148754997 bps 24.060 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.424610275482151 % 0.425 %   10 bps 10.000 Gbps   42.4610275482151 bps 42.461 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.02807507842996 % 2.028 %   10 bps 10.000 Gbps   202.807507842996 bps 202.808 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0642582958133591 % 0.064 %   10 bps 10.000 Gbps   6.42582958133591 bps 6.426 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0168449406832303 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.68449406832303 bps 1.684 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.3325375073926 % 1.333 %   10 bps 10.000 Gbps   133.25375073926 bps 133.254 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.0514861692816263 % 0.051 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   5.14861692816263 bps 5.149 Kbps 
Praha → Plzeň  4.82004740728842 % 4.820 %   20 bps 20.000 Gbps   964.009481457683 bps 964.009 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0176937569506773 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.76937569506773 bps 1.769 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.166244891326611 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.6244891326611 bps 16.624 Kbps 
Plzeň → Praha  1.87379727676316 % 1.874 %   20 bps 20.000 Gbps   374.759455352631 bps 374.759 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.748317174241639 % 0.748 %   10 bps 10.000 Gbps   74.831717424164 bps 74.832 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.7868644741831 % 13.787 %   10 bps 10.000 Gbps   1.37868644741831 bps 1.379 Gbps 
Praha → Brno  4.10758888529437 % 4.108 %   100 bps 100.000 Gbps   4.10758888529438 bps 4.108 Gbps 
Brno → Praha  1.80169582568355 % 1.802 %   100 bps 100.000 Gbps   1.80169582568355 bps 1.802 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.901803548862528 % 0.902 %   20 bps 20.000 Gbps   180.360709772506 bps 180.361 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.46824367270759 % 1.468 %   20 bps 20.000 Gbps   293.648734541518 bps 293.649 Mbps 
Praha → GÉANT2  7.41948475496008 % 7.419 %   100 bps 100.000 Gbps   7.41948396463908 bps 7.419 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.58099175354421 % 9.581 %   100 bps 100.000 Gbps   9.58099088470644 bps 9.581 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.63218774510439 % 2.632 %   100 bps 100.000 Gbps   2.63218774510439 bps 2.632 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.895459959591496 % 0.895 %   100 bps 100.000 Gbps   895.459959591496 bps 895.460 Mbps 
Liberec → Praha  0.171598149211906 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1598149211906 bps 17.160 Kbps 
Praha → Liberec  0.182964918412034 % 0.183 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.2964918412034 bps 18.296 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.93979747445769 % 1.940 %   240 bps 240.000 Gbps   4.65551393869846 bps 4.656 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.823854582159736 % 0.824 %   240 bps 240.000 Gbps   1.97725099718337 bps 1.977 Gbps 
Pardubice → Praha  0.400433262195153 % 0.400 %   10 bps 10.000 Gbps   40.0433262195153 bps 40.043 Mbps 
Praha → Pardubice  1.67152440176944 % 1.672 %   10 bps 10.000 Gbps   167.152440176944 bps 167.152 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.582793303311427 % 0.583 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.82793303311427 bps 5.828 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.17584308231502 % 3.176 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.7584308231502 bps 31.758 Mbps 
Praha → Public Internet  5.22161901172335 % 5.222 %   10 bps 10.000 Gbps   522.161901172335 bps 522.162 Mbps 
Public Internet → Praha  9.30454395218275 % 9.305 %   10 bps 10.000 Gbps   930.454395218275 bps 930.454 Mbps 
Brno → Zlín  1.07279866373124 % 1.073 %   10 bps 10.000 Gbps   107.279866373124 bps 107.280 Mbps 
Zlín → Brno  0.438539844021467 % 0.439 %   10 bps 10.000 Gbps   43.8539844021467 bps 43.854 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.3053970211638 % 0.305 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.053970211638 bps 3.054 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  2.25876257866625 % 2.259 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   225.876257866625 bps 225.876 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.65309361476701 % 2.653 %   10 bps 10.000 Gbps   265.309361476701 bps 265.309 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0645695587946229 % 0.065 %   1000 bps 1000.000 Mbps   645.695587946229 bps 645.696 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.58993934316853 % 0.590 %   10 bps 10.000 Gbps   58.993934316853 bps 58.994 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.03003306453781 % 1.030 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   103.003306453781 bps 103.003 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.166820360811764 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.6820360811764 bps 16.682 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.477549878122941 % 0.478 %   10 bps 10.000 Gbps   47.754987812294 bps 47.755 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.16287437244132 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.287437244132 bps 16.287 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.091312481267039 % 0.091 %   10 bps 10.000 Gbps   9.13124812670391 bps 9.131 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0719281394215913 % 0.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   719.281394215913 bps 719.281 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0875829263545944 % 0.088 %   1000 bps 1000.000 Mbps   875.829263545944 bps 875.829 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.360594402546476 % 0.361 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.60594402546477 bps 3.606 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.461561909874571 % 0.462 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.61561909874571 bps 4.616 Mbps 
Summary  empty NA   2.142 bps 2.142 Tbps   48.7971763887205 bps 48.797 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 8 00:10:24 2019