CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/7/8

Average load for period: 2019/07/08 00:00:00 - 2019/07/14 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/07/08 00:00:00 - 2019/07/14 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/7/8
ACONET->Brno  3.228%  Brno->ACONET  10.656%  Brno->Lednice  3.309%  Lednice->Brno  7.259%  Brno->SANET  4.247%  SANET->Brno  2.210%  Brno->Vyškov  4.523%  Vyškov->Brno  0.656%  Brno->České Budějovice  0.876e-3 %  České Budějovice->Brno  0.323e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.442%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.061%  České Budějovice->Plzeň  0.126%  Plzeň->České Budějovice  0.050%  České Budějovice->Tábor  0.653%  Tábor->České Budějovice  0.096%  Brno->Jihlava  12.792%  Jihlava->Brno  5.128%  České Budějovice->Jihlava  0.223e-3 %  Jihlava->České Budějovice  1.189e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.165%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.015%  Jihlava->Telč  0.371%  Telč->Jihlava  0.057%  Hradec Králové->Liberec  1.570%  Liberec->Hradec Králové  0.398%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.188e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.309e-3 %  Cheb->Most  0.092e-3 %  Most->Cheb  0.304e-3 %  Děčín->Most  0.365e-3 %  Most->Děčín  0.220e-3 %  Most->Plzeň  0.184e-3 %  Plzeň->Most  0.161e-3 %  Brno->Olomouc  1.261e-3 %  Olomouc->Brno  1.261e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.410%  Olomouc->Hradec Králové  0.104%  Olomouc->Ostrava  1.949%  Ostrava->Olomouc  0.029%  Olomouc->Zlín  0.473%  Zlín->Olomouc  0.432e-3 %  Brno->Ostrava  3.174%  Ostrava->Brno  2.166%  Karviná->Ostrava  0.792%  Ostrava->Karviná  2.722%  Opava->Ostrava  3.896%  Ostrava->Opava  5.267%  Ostrava->Pionier  2.241%  Pionier->Ostrava  1.795%  Hradec Králové->Pardubice  0.025%  Pardubice->Hradec Králové  0.072%  Cheb->Plzeň  0.018%  Plzeň->Cheb  1.325%  Plzeň->Praha  1.929%  Praha->Plzeň  5.672%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.167e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.045e-3 %  AMS-IX->Praha  15.056%  Praha->AMS-IX  0.697%  Brno->Praha  2.149%  Praha->Brno  4.889%  České Budějovice->Praha  0.868%  Praha->České Budějovice  1.567%  GÉANT2->Praha  8.110%  Praha->GÉANT2  7.162%  Hradec Králové->Praha  0.898%  Praha->Hradec Králové  2.615%  Liberec->Praha  0.171e-3 %  Praha->Liberec  0.183e-3 %  Pardubice->Praha  0.756%  Praha->Pardubice  1.814%  Poděbrady->Praha  0.448%  Praha->Poděbrady  3.132%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.064%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.390%  Most->Ústí nad
Labem  1.081e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.875e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.728%  Ústí nad
Labem->Praha  0.629%  Brno->Zlín  1.282%  Zlín->Brno  0.466%  NIX.cz->Praha  2.227%  Praha->NIX.cz  0.873%  Praha->Public Internet  4.508%  Public Internet->Praha  13.957% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/07/08 00:00:00 - 2019/07/14 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/07/08 00:00:00 - 2019/07/14 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.22799912938772 % 3.228 %   10 bps 10.000 Gbps   322.799912938772 bps 322.800 Mbps 
Brno → ACONET  10.6559826203867 % 10.656 %   10 bps 10.000 Gbps   1.06559826203867 bps 1.066 Gbps 
Brno → Lednice  3.30882448280352 % 3.309 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.0882448280353 bps 33.088 Mbps 
Lednice → Brno  7.25880691116432 % 7.259 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.5880691116432 bps 72.588 Mbps 
SANET → Brno  2.20973702078459 % 2.210 %   20 bps 20.000 Gbps   441.947404156919 bps 441.947 Mbps 
Brno → SANET  4.24684384078106 % 4.247 %   20 bps 20.000 Gbps   849.368768156211 bps 849.369 Mbps 
Brno → Vyškov  4.52301615585476 % 4.523 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.2301615585476 bps 45.230 Mbps 
Vyškov → Brno  0.655695483266974 % 0.656 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.55695483266973 bps 6.557 Mbps 
Brno → Jihlava  12.7919113205072 % 12.792 %   10 bps 10.000 Gbps   1.27919113205072 bps 1.279 Gbps 
Jihlava → Brno  5.12777619219637 % 5.128 %   10 bps 10.000 Gbps   512.777619219637 bps 512.778 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  1.18900976738681 % 1.189 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   118.900976738681 bps 118.901 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.223339024664259 % 0.223 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.3339024664259 bps 22.334 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0151311729750863 % 0.015 %   1000 bps 1000.000 Mbps   151.311729750863 bps 151.312 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.165334479881701 % 0.165 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.65334479881701 bps 1.653 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0569003405658276 % 0.057 %   1000 bps 1000.000 Mbps   569.003405658276 bps 569.003 Kbps 
Jihlava → Telč  0.371020646050892 % 0.371 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.71020646050892 bps 3.710 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.56968084903011 % 1.570 %   20 bps 20.000 Gbps   313.936169806022 bps 313.936 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.397958598106655 % 0.398 %   20 bps 20.000 Gbps   79.5917196213311 bps 79.592 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.187702445196018 % 0.188 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.7702445196018 bps 18.770 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.309362467599134 % 0.309 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.9362467599135 bps 30.936 Kbps 
Most → Cheb  0.304043460375574 % 0.304 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.732836071484 bps 10.733 Kbps 
Cheb → Most  0.091811901460616 % 0.092 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   9.1811901460616 bps 9.181 Kbps 
Děčín → Most  0.364810501151363 % 0.365 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.64810501151363 bps 3.648 Kbps 
Most → Děčín  0.219775207288759 % 0.220 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.19775207288759 bps 2.198 Kbps 
Most → Plzeň  0.184347344135754 % 0.184 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.4347344135755 bps 18.435 Kbps 
Plzeň → Most  0.160670827556078 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0670827556078 bps 16.067 Kbps 
Brno → Olomouc  1.26102405463363 % 1.261 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   252.204810926725 bps 252.205 Kbps 
Olomouc → Brno  1.26099916099295 % 1.261 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   252.199832198589 bps 252.200 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.103536998432976 % 0.104 %   100 bps 100.000 Gbps   103.536998432976 bps 103.537 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.409612684529055 % 0.410 %   100 bps 100.000 Gbps   409.612684529055 bps 409.613 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.94900691025912 % 1.949 %   20 bps 20.000 Gbps   371.285343154629 bps 371.285 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0289825301523833 % 0.029 %   20 bps 20.000 Gbps   5.79650603047665 bps 5.797 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.432390743086756 % 0.432 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   43.2390743086756 bps 43.239 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.472770148955082 % 0.473 %   10 bps 10.000 Gbps   47.2770148955082 bps 47.277 Mbps 
Brno → Ostrava  3.17350353806643 % 3.174 %   100 bps 100.000 Gbps   3.17350353806643 bps 3.174 Gbps 
Ostrava → Brno  2.16556382373484 % 2.166 %   100 bps 100.000 Gbps   2.16556382373484 bps 2.166 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.72182662612192 % 2.722 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.2182662612191 bps 27.218 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.792227062459393 % 0.792 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.92227062459393 bps 7.922 Mbps 
Opava → Ostrava  3.89598847671607 % 3.896 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.9598847671607 bps 38.960 Mbps 
Ostrava → Opava  5.26655656724274 % 5.267 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.6655656724273 bps 52.666 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.7946706700624 % 1.795 %   10 bps 10.000 Gbps   179.46706700624 bps 179.467 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.24123234253979 % 2.241 %   10 bps 10.000 Gbps   224.123234253979 bps 224.123 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0723871099949029 % 0.072 %   10 bps 10.000 Gbps   7.23871099949028 bps 7.239 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0251844442377762 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.51844442377762 bps 2.518 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.0454552434515 % 0.045 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.54552434515 bps 4.546 Kbps 
Plzeň → Praha  1.9287637561055 % 1.929 %   20 bps 20.000 Gbps   385.752751221101 bps 385.753 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16723379066592 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.723379066592 bps 16.723 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.32538828332314 % 1.325 %   10 bps 10.000 Gbps   132.538828332314 bps 132.539 Mbps 
Praha → Plzeň  5.67218629513771 % 5.672 %   20 bps 20.000 Gbps   1.13443725902754 bps 1.134 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0182201234467515 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.82201234467515 bps 1.822 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.696550491799316 % 0.697 %   10 bps 10.000 Gbps   69.6550491799317 bps 69.655 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.0560511942388 % 15.056 %   10 bps 10.000 Gbps   1.50560511942388 bps 1.506 Gbps 
Praha → Brno  4.88904121872246 % 4.889 %   100 bps 100.000 Gbps   4.88904121872246 bps 4.889 Gbps 
Brno → Praha  2.14929259182048 % 2.149 %   100 bps 100.000 Gbps   2.14929259182048 bps 2.149 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.867894150337193 % 0.868 %   20 bps 20.000 Gbps   173.578830067438 bps 173.579 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.56689645084252 % 1.567 %   20 bps 20.000 Gbps   313.379290168504 bps 313.379 Mbps 
GÉANT2 → Praha  8.11037416294682 % 8.110 %   100 bps 100.000 Gbps   8.11037416294682 bps 8.110 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.16160113240087 % 7.162 %   100 bps 100.000 Gbps   7.16160113240086 bps 7.162 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.61527484452575 % 2.615 %   100 bps 100.000 Gbps   2.61527484452575 bps 2.615 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.897956798119872 % 0.898 %   100 bps 100.000 Gbps   897.956798119873 bps 897.957 Mbps 
Praha → Liberec  0.182709752145642 % 0.183 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.2709752145642 bps 18.271 Kbps 
Liberec → Praha  0.171246137825754 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1246137825754 bps 17.125 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.22705237007892 % 2.227 %   240 bps 240.000 Gbps   5.34492568818941 bps 5.345 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.873085994003651 % 0.873 %   240 bps 240.000 Gbps   2.09540638560876 bps 2.095 Gbps 
Pardubice → Praha  0.755662258736213 % 0.756 %   10 bps 10.000 Gbps   75.5662258736213 bps 75.566 Mbps 
Praha → Pardubice  1.81443187396723 % 1.814 %   10 bps 10.000 Gbps   181.443187396724 bps 181.443 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.448130487803727 % 0.448 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.48130487803727 bps 4.481 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.13174599645855 % 3.132 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.3174599645855 bps 31.317 Mbps 
Praha → Public Internet  4.50846697566543 % 4.508 %   10 bps 10.000 Gbps   450.846697566543 bps 450.847 Mbps 
Public Internet → Praha  13.9566690581772 % 13.957 %   10 bps 10.000 Gbps   1.39566690581772 bps 1.396 Gbps 
Zlín → Brno  0.465940919481082 % 0.466 %   10 bps 10.000 Gbps   46.5940919481082 bps 46.594 Mbps 
Brno → Zlín  1.28170954550573 % 1.282 %   10 bps 10.000 Gbps   128.170954550573 bps 128.171 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  2.87453556239455 % 2.875 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   287.453556239455 bps 287.454 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  1.08127153781954 % 1.081 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   108.127153781954 bps 108.127 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0644746631587331 % 0.064 %   1000 bps 1000.000 Mbps   644.746631587332 bps 644.747 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.629040170557075 % 0.629 %   10 bps 10.000 Gbps   62.9040170557076 bps 62.904 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.389866265285327 % 0.390 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.89866265285328 bps 3.899 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.72764311631892 % 2.728 %   10 bps 10.000 Gbps   272.764311631892 bps 272.764 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.126196764494616 % 0.126 %   10 bps 10.000 Gbps   12.6196764494615 bps 12.620 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.652851774002899 % 0.653 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.52851774002899 bps 6.529 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.322872067700112 % 0.323 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   32.2872067700112 bps 32.287 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.441559557323394 % 0.442 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.41559557323394 bps 4.416 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0495301495372712 % 0.050 %   10 bps 10.000 Gbps   4.95301495372712 bps 4.953 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0605996274671054 % 0.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   605.996274671053 bps 605.996 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.096188998430905 % 0.096 %   1000 bps 1000.000 Mbps   961.889984309051 bps 961.890 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.8763770580571 % 0.876 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   87.63770580571 bps 87.638 Kbps 
Summary  empty NA   2.142 bps 2.142 Tbps   51.5118438735133 bps 51.512 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 15 00:10:46 2019