CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/7/15

Average load for period: 2019/07/15 00:00:00 - 2019/07/21 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/07/15 00:00:00 - 2019/07/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/7/15
ACONET->Brno  6.960%  Brno->ACONET  9.000%  Brno->Lednice  4.196%  Lednice->Brno  6.919%  Brno->SANET  3.733%  SANET->Brno  2.145%  Brno->Vyškov  3.954%  Vyškov->Brno  0.561%  Brno->České Budějovice  0.169e-3 %  České Budějovice->Brno  0.169e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.377%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.077%  České Budějovice->Plzeň  0.285%  Plzeň->České Budějovice  0.100%  České Budějovice->Tábor  0.545%  Tábor->České Budějovice  0.117%  Brno->Jihlava  10.920%  Jihlava->Brno  4.989%  České Budějovice->Jihlava  0.280e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.203e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.152%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.017%  Jihlava->Telč  0.752%  Telč->Jihlava  0.287%  Hradec Králové->Liberec  1.460%  Liberec->Hradec Králové  0.387%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.180e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.238e-3 %  Cheb->Most  0.146e-3 %  Most->Cheb  0.283e-3 %  Děčín->Most  0.491e-3 %  Most->Děčín  1.968e-3 %  Most->Plzeň  0.147e-3 %  Plzeň->Most  0.257e-3 %  Brno->Olomouc  1.263e-3 %  Olomouc->Brno  1.264e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.377%  Olomouc->Hradec Králové  0.163%  Olomouc->Ostrava  2.232%  Ostrava->Olomouc  0.136%  Olomouc->Zlín  0.451%  Zlín->Olomouc  0.493e-3 %  Brno->Ostrava  2.614%  Ostrava->Brno  2.137%  Karviná->Ostrava  0.748%  Ostrava->Karviná  2.760%  Opava->Ostrava  4.912%  Ostrava->Opava  4.751%  Ostrava->Pionier  1.959%  Pionier->Ostrava  0.911%  Hradec Králové->Pardubice  0.027%  Pardubice->Hradec Králové  0.077%  Cheb->Plzeň  0.021%  Plzeň->Cheb  1.312%  Plzeň->Praha  1.942%  Praha->Plzeň  5.549%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.135e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.043e-3 %  AMS-IX->Praha  14.586%  Praha->AMS-IX  0.694%  Brno->Praha  2.490%  Praha->Brno  4.351%  České Budějovice->Praha  1.315%  Praha->České Budějovice  1.627%  GÉANT2->Praha  6.321%  Praha->GÉANT2  8.293%  Hradec Králové->Praha  1.548%  Praha->Hradec Králové  2.305%  Liberec->Praha  0.178e-3 %  Praha->Liberec  0.188e-3 %  Pardubice->Praha  0.802%  Praha->Pardubice  2.021%  Poděbrady->Praha  0.366%  Praha->Poděbrady  2.835%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.095%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.479%  Most->Ústí nad
Labem  0.872e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.817e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.672%  Ústí nad
Labem->Praha  0.746%  Brno->Zlín  1.174%  Zlín->Brno  0.438%  NIX.cz->Praha  2.065%  Praha->NIX.cz  0.852%  Praha->Public Internet  6.024%  Public Internet->Praha  13.028% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/07/15 00:00:00 - 2019/07/21 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/07/15 00:00:00 - 2019/07/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.99971588736458 % 9.000 %   10 bps 10.000 Gbps   899.971588736458 bps 899.972 Mbps 
ACONET → Brno  6.96023373076379 % 6.960 %   10 bps 10.000 Gbps   696.023373076379 bps 696.023 Mbps 
Lednice → Brno  6.91940388382212 % 6.919 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.1940388382211 bps 69.194 Mbps 
Brno → Lednice  4.19564451483126 % 4.196 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.9564451483126 bps 41.956 Mbps 
Brno → SANET  3.73259002416077 % 3.733 %   20 bps 20.000 Gbps   746.518004832154 bps 746.518 Mbps 
SANET → Brno  2.1445733301254 % 2.145 %   20 bps 20.000 Gbps   428.91466602508 bps 428.915 Mbps 
Vyškov → Brno  0.56113089061227 % 0.561 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.61130890612269 bps 5.611 Mbps 
Brno → Vyškov  3.95399159500433 % 3.954 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.5399159500433 bps 39.540 Mbps 
Brno → Jihlava  10.9199845301564 % 10.920 %   10 bps 10.000 Gbps   1.09199845301564 bps 1.092 Gbps 
Jihlava → Brno  4.98856292470955 % 4.989 %   10 bps 10.000 Gbps   498.856292470955 bps 498.856 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.279511423636695 % 0.280 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.9511423636694 bps 27.951 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.2028475688248 % 0.203 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.28475688248 bps 20.285 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0170443250163611 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   170.443250163611 bps 170.443 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.151895984524047 % 0.152 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.51895984524047 bps 1.519 Mbps 
Telč → Jihlava  0.287168505724543 % 0.287 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.87168505724543 bps 2.872 Mbps 
Jihlava → Telč  0.752180802870386 % 0.752 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.52180802870386 bps 7.522 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.45979610970292 % 1.460 %   20 bps 20.000 Gbps   291.959221940583 bps 291.959 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.387496844065004 % 0.387 %   20 bps 20.000 Gbps   77.4993688130008 bps 77.499 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.238263700663374 % 0.238 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.8263700663374 bps 23.826 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.179528550389856 % 0.180 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.9528550389856 bps 17.953 Kbps 
Cheb → Most  0.146348088971091 % 0.146 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.6348088971091 bps 14.635 Kbps 
Most → Cheb  0.282902544493713 % 0.283 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.57197566567733 bps 8.572 Kbps 
Most → Děčín  1.96838480405969 % 1.968 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.6838480405969 bps 19.684 Kbps 
Děčín → Most  0.491420041836114 % 0.491 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.91420041836114 bps 4.914 Kbps 
Most → Plzeň  0.146779288146113 % 0.147 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.6779288146113 bps 14.678 Kbps 
Plzeň → Most  0.256555338897492 % 0.257 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.6555338897493 bps 25.656 Kbps 
Brno → Olomouc  1.26342818079599 % 1.263 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   252.685636159198 bps 252.686 Kbps 
Olomouc → Brno  1.26428016827785 % 1.264 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   252.85603365557 bps 252.856 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.163445169242014 % 0.163 %   100 bps 100.000 Gbps   163.445169242014 bps 163.445 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.377380190280933 % 0.377 %   100 bps 100.000 Gbps   377.380190280934 bps 377.380 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.23185005912191 % 2.232 %   20 bps 20.000 Gbps   416.079112603885 bps 416.079 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.135987437334087 % 0.136 %   20 bps 20.000 Gbps   27.1974874668173 bps 27.197 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.451207582202937 % 0.451 %   10 bps 10.000 Gbps   45.1207582202937 bps 45.121 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.493469280710097 % 0.493 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   49.3469280710098 bps 49.347 Kbps 
Brno → Ostrava  2.61385312127121 % 2.614 %   100 bps 100.000 Gbps   2.61385312127121 bps 2.614 Gbps 
Ostrava → Brno  2.13749330222022 % 2.137 %   100 bps 100.000 Gbps   2.13749330222022 bps 2.137 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.76025548296174 % 2.760 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.6025548296174 bps 27.603 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.748462377362884 % 0.748 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.48462377362884 bps 7.485 Mbps 
Opava → Ostrava  4.91194591226319 % 4.912 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.1194591226319 bps 49.119 Mbps 
Ostrava → Opava  4.75149741479435 % 4.751 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.5149741479436 bps 47.515 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.95888439959703 % 1.959 %   10 bps 10.000 Gbps   195.888439959703 bps 195.888 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.91145425738043 % 0.911 %   10 bps 10.000 Gbps   91.145425738043 bps 91.145 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.077090688968103 % 0.077 %   10 bps 10.000 Gbps   7.70906889681029 bps 7.709 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.027011454625061 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.7011454625061 bps 2.701 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.3118852408396 % 1.312 %   10 bps 10.000 Gbps   131.18852408396 bps 131.189 Mbps 
Plzeň → Praha  1.94162164137523 % 1.942 %   20 bps 20.000 Gbps   388.324328275047 bps 388.324 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.134597238676436 % 0.135 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   13.4597238676436 bps 13.460 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.0425643508893278 % 0.043 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.25643508893277 bps 4.256 Kbps 
Praha → Plzeň  5.54908457912414 % 5.549 %   20 bps 20.000 Gbps   1.10981691582483 bps 1.110 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0206852278175574 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.06852278175574 bps 2.069 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.5859790709659 % 14.586 %   10 bps 10.000 Gbps   1.45859790709658 bps 1.459 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.69412514497828 % 0.694 %   10 bps 10.000 Gbps   69.4125144978281 bps 69.413 Mbps 
Praha → Brno  4.35093267973339 % 4.351 %   100 bps 100.000 Gbps   4.35093267973339 bps 4.351 Gbps 
Brno → Praha  2.4901284282333 % 2.490 %   100 bps 100.000 Gbps   2.4901284282333 bps 2.490 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.62664754566163 % 1.627 %   20 bps 20.000 Gbps   325.329509132325 bps 325.330 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.31529065000702 % 1.315 %   20 bps 20.000 Gbps   263.058130001404 bps 263.058 Mbps 
GÉANT2 → Praha  6.32110785759333 % 6.321 %   100 bps 100.000 Gbps   6.32110785759333 bps 6.321 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.29255486074019 % 8.293 %   100 bps 100.000 Gbps   8.29255486074019 bps 8.293 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.5475125124389 % 1.548 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5475125124389 bps 1.548 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.30522216427372 % 2.305 %   100 bps 100.000 Gbps   2.30522216427372 bps 2.305 Gbps 
Praha → Liberec  0.18771498896923 % 0.188 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.7714988969229 bps 18.771 Kbps 
Liberec → Praha  0.1782214540536 % 0.178 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.82214540536 bps 17.822 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.06460266094094 % 2.065 %   240 bps 240.000 Gbps   4.95504638625827 bps 4.955 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.851714400976537 % 0.852 %   240 bps 240.000 Gbps   2.04411456234369 bps 2.044 Gbps 
Pardubice → Praha  0.801549813270101 % 0.802 %   10 bps 10.000 Gbps   80.1549813270102 bps 80.155 Mbps 
Praha → Pardubice  2.02082024922031 % 2.021 %   10 bps 10.000 Gbps   202.082024922031 bps 202.082 Mbps 
Praha → Poděbrady  2.83469305026667 % 2.835 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.3469305026667 bps 28.347 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.365699299301584 % 0.366 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.65699299301584 bps 3.657 Mbps 
Public Internet → Praha  13.0276753693943 % 13.028 %   10 bps 10.000 Gbps   1.30276753693943 bps 1.303 Gbps 
Praha → Public Internet  6.02411607879547 % 6.024 %   10 bps 10.000 Gbps   602.411607879547 bps 602.412 Mbps 
Brno → Zlín  1.17390700751509 % 1.174 %   10 bps 10.000 Gbps   117.390700751509 bps 117.391 Mbps 
Zlín → Brno  0.438451696666378 % 0.438 %   10 bps 10.000 Gbps   43.8451696666378 bps 43.845 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.81674156939367 % 1.817 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   181.674156939367 bps 181.674 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  0.872458501530062 % 0.872 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   87.2458501530061 bps 87.246 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.67236033808042 % 2.672 %   10 bps 10.000 Gbps   267.236033808042 bps 267.236 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.746394846163598 % 0.746 %   10 bps 10.000 Gbps   74.6394846163597 bps 74.639 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.095414909637737 % 0.095 %   1000 bps 1000.000 Mbps   954.149096377369 bps 954.149 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.479227336353451 % 0.479 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.79227336353451 bps 4.792 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.168868473701748 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.8868473701748 bps 16.887 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0771791984013014 % 0.077 %   1000 bps 1000.000 Mbps   771.791984013014 bps 771.792 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.545039599095546 % 0.545 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.45039599095546 bps 5.450 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.377357013272117 % 0.377 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.77357013272117 bps 3.774 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.285391983106733 % 0.285 %   10 bps 10.000 Gbps   28.5391983106733 bps 28.539 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.117114445635075 % 0.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.17114445635075 bps 1.171 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100372329635859 % 0.100 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0372329635859 bps 10.037 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.168719076059391 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.8719076059391 bps 16.872 Kbps 
Summary  empty NA   2.142 bps 2.142 Tbps   49.9433874607668 bps 49.943 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 22 00:10:45 2019