CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/7/22

Average load for period: 2019/07/22 00:00:00 - 2019/07/28 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/07/22 00:00:00 - 2019/07/28 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/7/22
ACONET->Brno  4.663%  Brno->ACONET  8.215%  Brno->Lednice  5.008%  Lednice->Brno  6.998%  Brno->SANET  3.602%  SANET->Brno  1.997%  Brno->Vyškov  4.411%  Vyškov->Brno  0.569%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.435%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.063%  České Budějovice->Plzeň  0.014%  Plzeň->České Budějovice  0.053%  České Budějovice->Tábor  0.540%  Tábor->České Budějovice  0.100%  Brno->Jihlava  8.112%  Jihlava->Brno  4.644%  České Budějovice->Jihlava  0.176e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.205e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.135%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.023%  Jihlava->Telč  0.565%  Telč->Jihlava  0.148%  Hradec Králové->Liberec  1.449%  Liberec->Hradec Králové  0.385%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.172e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.187e-3 %  Cheb->Most  5.791e-6 %  Most->Cheb  0.233e-3 %  Děčín->Most  0.321e-3 %  Most->Děčín  0.765e-3 %  Most->Plzeň  0.060e-3 %  Plzeň->Most  0.010e-3 %  Brno->Olomouc  1.257e-3 %  Olomouc->Brno  1.257e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.372%  Olomouc->Hradec Králové  0.112%  Olomouc->Ostrava  1.892%  Ostrava->Olomouc  0.124%  Olomouc->Zlín  0.410%  Zlín->Olomouc  0.457e-3 %  Brno->Ostrava  2.335%  Ostrava->Brno  1.652%  Karviná->Ostrava  0.696%  Ostrava->Karviná  3.766%  Opava->Ostrava  4.366%  Ostrava->Opava  4.726%  Ostrava->Pionier  1.611%  Pionier->Ostrava  0.217%  Hradec Králové->Pardubice  0.024%  Pardubice->Hradec Králové  0.068%  Cheb->Plzeň  0.013%  Plzeň->Cheb  1.320%  Plzeň->Praha  1.568%  Praha->Plzeň  4.187%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.160e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.159e-3 %  AMS-IX->Praha  14.323%  Praha->AMS-IX  0.614%  Brno->Praha  1.962%  Praha->Brno  4.112%  České Budějovice->Praha  0.819%  Praha->České Budějovice  1.480%  GÉANT2->Praha  7.043%  Praha->GÉANT2  4.811%  Hradec Králové->Praha  1.167%  Praha->Hradec Králové  2.248%  Liberec->Praha  0.160e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.565%  Praha->Pardubice  2.370%  Poděbrady->Praha  0.537%  Praha->Poděbrady  3.163%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.171%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.617%  Most->Ústí nad
Labem  0.716e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.380e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.631%  Ústí nad
Labem->Praha  0.588%  Brno->Zlín  1.164%  Zlín->Brno  0.483%  NIX.cz->Praha  2.055%  Praha->NIX.cz  0.830%  Praha->Public Internet  4.836%  Public Internet->Praha  12.018% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/07/22 00:00:00 - 2019/07/28 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/07/22 00:00:00 - 2019/07/28 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.66314119846264 % 4.663 %   10 bps 10.000 Gbps   466.314119846264 bps 466.314 Mbps 
Brno → ACONET  8.21495620562984 % 8.215 %   10 bps 10.000 Gbps   821.495620562986 bps 821.496 Mbps 
Lednice → Brno  6.99798300548448 % 6.998 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.9798300548448 bps 69.980 Mbps 
Brno → Lednice  5.00774866512048 % 5.008 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.0774866512049 bps 50.077 Mbps 
Brno → SANET  3.60185233679173 % 3.602 %   20 bps 20.000 Gbps   720.370467358345 bps 720.370 Mbps 
SANET → Brno  1.99681041399029 % 1.997 %   20 bps 20.000 Gbps   399.362082798057 bps 399.362 Mbps 
Vyškov → Brno  0.569000029124371 % 0.569 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.69000029124371 bps 5.690 Mbps 
Brno → Vyškov  4.41068870724708 % 4.411 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.1068870724708 bps 44.107 Mbps 
Jihlava → Brno  4.64358852187843 % 4.644 %   10 bps 10.000 Gbps   464.358852187843 bps 464.359 Mbps 
Brno → Jihlava  8.11246350478275 % 8.112 %   10 bps 10.000 Gbps   811.246350478275 bps 811.246 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.176487175692255 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6487175692255 bps 17.649 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.204751662895784 % 0.205 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.4751662895784 bps 20.475 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.135369453299514 % 0.135 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.35369453299514 bps 1.354 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0230881888354394 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   230.881888354394 bps 230.882 Kbps 
Jihlava → Telč  0.564744691943168 % 0.565 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.64744691943168 bps 5.647 Mbps 
Telč → Jihlava  0.147795023465333 % 0.148 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.47795023465333 bps 1.478 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.44874368290578 % 1.449 %   20 bps 20.000 Gbps   289.748736581155 bps 289.749 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.384537476645484 % 0.385 %   20 bps 20.000 Gbps   76.9074953290969 bps 76.907 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.172042389687408 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2042389687408 bps 17.204 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.186779606437105 % 0.187 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.6779606437105 bps 18.678 Kbps 
Cheb → Most  5.79129395444882 % 5.791 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   579.129395444882 bps 579.129 bps 
Most → Cheb  0.233353369421769 % 0.233 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   3.64424648728071 bps 3.644 Kbps 
Most → Děčín  0.765266130873441 % 0.765 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.65266130873442 bps 7.653 Kbps 
Děčín → Most  0.320979360386961 % 0.321 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.20979360386961 bps 3.210 Kbps 
Most → Plzeň  0.0602935652146784 % 0.060 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   6.02935652146783 bps 6.029 Kbps 
Plzeň → Most  0.0101347644202854 % 0.010 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   1.01347644202854 bps 1.013 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25677185704488 % 1.257 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.354371408975 bps 251.354 Kbps 
Brno → Olomouc  1.2568741874537 % 1.257 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.374837490741 bps 251.375 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.371797765224135 % 0.372 %   100 bps 100.000 Gbps   371.797765224135 bps 371.798 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.111566235745518 % 0.112 %   100 bps 100.000 Gbps   111.566235745518 bps 111.566 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.124021485294243 % 0.124 %   20 bps 20.000 Gbps   24.8042970588486 bps 24.804 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.89170885738892 % 1.892 %   20 bps 20.000 Gbps   352.082449446555 bps 352.082 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.457350496677917 % 0.457 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   45.7350496677917 bps 45.735 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.410332675052261 % 0.410 %   10 bps 10.000 Gbps   41.0332675052261 bps 41.033 Mbps 
Brno → Ostrava  2.33520025720116 % 2.335 %   100 bps 100.000 Gbps   2.33520025720116 bps 2.335 Gbps 
Ostrava → Brno  1.65205715237478 % 1.652 %   100 bps 100.000 Gbps   1.65205715237478 bps 1.652 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.696354455436836 % 0.696 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.96354455436836 bps 6.964 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.76644625774518 % 3.766 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.6644625774518 bps 37.664 Mbps 
Ostrava → Opava  4.72594443844155 % 4.726 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.2594443844154 bps 47.259 Mbps 
Opava → Ostrava  4.3655108131325 % 4.366 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.6551081313251 bps 43.655 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.217115482174341 % 0.217 %   10 bps 10.000 Gbps   21.7115482174341 bps 21.712 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.61144616871085 % 1.611 %   10 bps 10.000 Gbps   161.144616871085 bps 161.145 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0680943788327435 % 0.068 %   10 bps 10.000 Gbps   6.80943788327435 bps 6.809 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.023543255060292 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.3543255060292 bps 2.354 Mbps 
Praha → Plzeň  4.18671217004537 % 4.187 %   20 bps 20.000 Gbps   837.342434009074 bps 837.342 Mbps 
Plzeň → Praha  1.56812415334083 % 1.568 %   20 bps 20.000 Gbps   313.624830668166 bps 313.625 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.159905864974453 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9905864974453 bps 15.991 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0129573383014335 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.29573383014335 bps 1.296 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.159340555506653 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9340555506653 bps 15.934 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.31958190352311 % 1.320 %   10 bps 10.000 Gbps   131.958190352311 bps 131.958 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.3233737079676 % 14.323 %   10 bps 10.000 Gbps   1.43233737079676 bps 1.432 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.614307212051844 % 0.614 %   10 bps 10.000 Gbps   61.4307212051843 bps 61.431 Mbps 
Brno → Praha  1.96166602701176 % 1.962 %   100 bps 100.000 Gbps   1.96166602701176 bps 1.962 Gbps 
Praha → Brno  4.11238305432781 % 4.112 %   100 bps 100.000 Gbps   4.11238305432781 bps 4.112 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.819269702872168 % 0.819 %   20 bps 20.000 Gbps   163.853940574434 bps 163.854 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.47980103108238 % 1.480 %   20 bps 20.000 Gbps   295.960206216475 bps 295.960 Mbps 
Praha → GÉANT2  4.81142076151937 % 4.811 %   100 bps 100.000 Gbps   4.81142076151938 bps 4.811 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.04320796812704 % 7.043 %   100 bps 100.000 Gbps   7.04320796812704 bps 7.043 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.24848618728038 % 2.248 %   100 bps 100.000 Gbps   2.24848618728038 bps 2.248 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.16731343735248 % 1.167 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16731343735248 bps 1.167 Gbps 
Liberec → Praha  0.159560247683952 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9560247683952 bps 15.956 Kbps 
Praha → Liberec  0.173533503998533 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3533503998533 bps 17.353 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.05497286923755 % 2.055 %   240 bps 240.000 Gbps   4.93193488617011 bps 4.932 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.829826570815758 % 0.830 %   240 bps 240.000 Gbps   1.99158376995782 bps 1.992 Gbps 
Praha → Pardubice  2.37033961573221 % 2.370 %   10 bps 10.000 Gbps   237.033961573221 bps 237.034 Mbps 
Pardubice → Praha  0.565099661636613 % 0.565 %   10 bps 10.000 Gbps   56.5099661636613 bps 56.510 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.16306128825985 % 3.163 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.6306128825986 bps 31.631 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.537171080045129 % 0.537 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.37171080045129 bps 5.372 Mbps 
Praha → Public Internet  4.83647964531654 % 4.836 %   10 bps 10.000 Gbps   483.647964531654 bps 483.648 Mbps 
Public Internet → Praha  12.0182806279573 % 12.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.20182806279573 bps 1.202 Gbps 
Brno → Zlín  1.1642506837942 % 1.164 %   10 bps 10.000 Gbps   116.42506837942 bps 116.425 Mbps 
Zlín → Brno  0.482598321549077 % 0.483 %   10 bps 10.000 Gbps   48.2598321549076 bps 48.260 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.170862888335886 % 0.171 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.70862888335886 bps 1.709 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.587789124568617 % 0.588 %   10 bps 10.000 Gbps   58.7789124568617 bps 58.779 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.716399685096702 % 0.716 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   71.6399685096702 bps 71.640 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.37975504323414 % 1.380 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   137.975504323414 bps 137.976 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.61692965703931 % 0.617 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.1692965703931 bps 6.169 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.63112035298488 % 2.631 %   10 bps 10.000 Gbps   263.112035298488 bps 263.112 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0142935615783691 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.42935615783691 bps 1.429 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0631207364041167 % 0.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   631.207364041167 bps 631.207 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.100103103179209 % 0.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00103103179209 bps 1.001 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.150963336427232 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0963336427232 bps 15.096 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0534029161281774 % 0.053 %   10 bps 10.000 Gbps   5.34029161281774 bps 5.340 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163406146571695 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3406146571695 bps 16.341 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.435338038635506 % 0.435 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.35338038635506 bps 4.353 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.539912286859049 % 0.540 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.39912286859048 bps 5.399 Mbps 
Summary  empty NA   2.142 bps 2.142 Tbps   43.4798526622245 bps 43.480 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 29 00:10:33 2019