CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/7/29

Average load for period: 2019/07/29 00:00:00 - 2019/08/04 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/07/29 00:00:00 - 2019/08/04 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/7/29
ACONET->Brno  6.542%  Brno->ACONET  8.860%  Brno->Lednice  3.679%  Lednice->Brno  7.288%  Brno->SANET  3.566%  SANET->Brno  2.081%  Brno->Vyškov  4.298%  Vyškov->Brno  0.504%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.536%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.081%  České Budějovice->Plzeň  0.026%  Plzeň->České Budějovice  9.497e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.612%  Tábor->České Budějovice  0.122%  Brno->Jihlava  12.491%  Jihlava->Brno  4.880%  České Budějovice->Jihlava  0.189e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.440e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.201%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.053%  Jihlava->Telč  0.748%  Telč->Jihlava  0.327%  Hradec Králové->Liberec  2.077%  Liberec->Hradec Králové  0.488%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.179e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.188e-3 %  Cheb->Most  0.010e-3 %  Most->Cheb  0.251e-3 %  Děčín->Most  1.242e-3 %  Most->Děčín  1.144e-3 %  Most->Plzeň  0.060e-3 %  Plzeň->Most  0.011e-3 %  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.379%  Olomouc->Hradec Králové  0.211%  Olomouc->Ostrava  2.088%  Ostrava->Olomouc  0.047%  Olomouc->Zlín  0.438%  Zlín->Olomouc  0.404e-3 %  Brno->Ostrava  2.372%  Ostrava->Brno  2.338%  Karviná->Ostrava  0.735%  Ostrava->Karviná  4.423%  Opava->Ostrava  5.283%  Ostrava->Opava  4.860%  Ostrava->Pionier  2.040%  Pionier->Ostrava  0.912%  Hradec Králové->Pardubice  0.025%  Pardubice->Hradec Králové  0.102%  Cheb->Plzeň  0.019%  Plzeň->Cheb  1.310%  Plzeň->Praha  4.471%  Praha->Plzeň  7.260%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.945e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.220e-3 %  AMS-IX->Praha  13.924%  Praha->AMS-IX  0.531%  Brno->Praha  2.675%  Praha->Brno  4.709%  České Budějovice->Praha  1.213%  Praha->České Budějovice  1.471%  GÉANT2->Praha  6.044%  Praha->GÉANT2  5.312%  Hradec Králové->Praha  1.494%  Praha->Hradec Králové  2.248%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  1.013%  Praha->Pardubice  1.819%  Poděbrady->Praha  0.381%  Praha->Poděbrady  2.161%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.117%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.532%  Most->Ústí nad
Labem  3.228e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.822e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.660%  Ústí nad
Labem->Praha  0.534%  Brno->Zlín  1.136%  Zlín->Brno  0.559%  NIX.cz->Praha  2.038%  Praha->NIX.cz  0.836%  Praha->Public Internet  5.492%  Public Internet->Praha  12.053% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/07/29 00:00:00 - 2019/08/04 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/07/29 00:00:00 - 2019/08/04 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  6.54168276108659 % 6.542 %   10 bps 10.000 Gbps   654.168276108659 bps 654.168 Mbps 
Brno → ACONET  8.85958063070111 % 8.860 %   10 bps 10.000 Gbps   885.958063070111 bps 885.958 Mbps 
Brno → Lednice  3.67895763233689 % 3.679 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.7895763233689 bps 36.790 Mbps 
Lednice → Brno  7.2884439547223 % 7.288 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.884439547223 bps 72.884 Mbps 
SANET → Brno  2.08105001029199 % 2.081 %   20 bps 20.000 Gbps   416.210002058397 bps 416.210 Mbps 
Brno → SANET  3.5663123645074 % 3.566 %   20 bps 20.000 Gbps   713.26247290148 bps 713.262 Mbps 
Brno → Vyškov  4.29842607726844 % 4.298 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.9842607726844 bps 42.984 Mbps 
Vyškov → Brno  0.503592007411624 % 0.504 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.03592007411624 bps 5.036 Mbps 
Jihlava → Brno  4.88031270862686 % 4.880 %   10 bps 10.000 Gbps   488.031270862686 bps 488.031 Mbps 
Brno → Jihlava  12.4908681132481 % 12.491 %   10 bps 10.000 Gbps   1.24908681132481 bps 1.249 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.189318261875918 % 0.189 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.9318261875917 bps 18.932 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.440160833365498 % 0.440 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   44.0160833365498 bps 44.016 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.200687905364108 % 0.201 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.00687905364108 bps 2.007 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.052649982222169 % 0.053 %   1000 bps 1000.000 Mbps   526.49982222169 bps 526.500 Kbps 
Telč → Jihlava  0.32652940072304 % 0.327 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.2652940072304 bps 3.265 Mbps 
Jihlava → Telč  0.748044147050026 % 0.748 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.48044147050026 bps 7.480 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.487909171054034 % 0.488 %   20 bps 20.000 Gbps   97.581834210807 bps 97.582 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.0766451901701 % 2.077 %   20 bps 20.000 Gbps   415.329038034019 bps 415.329 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.17898608931071 % 0.179 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.898608931071 bps 17.899 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.187946300417691 % 0.188 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.7946300417691 bps 18.795 Kbps 
Most → Cheb  0.250528715809734 % 0.251 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   3.63571329849127 bps 3.636 Kbps 
Cheb → Most  0.0100289916044035 % 0.010 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   636.546192840618 bps 636.546 bps 
Most → Děčín  1.14368016118316 % 1.144 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.4368016118316 bps 11.437 Kbps 
Děčín → Most  1.24246068951863 % 1.242 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.4246068951863 bps 12.425 Kbps 
Most → Plzeň  0.0603782125949205 % 0.060 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   6.03782125949205 bps 6.038 Kbps 
Plzeň → Most  0.0111745719758211 % 0.011 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   1.11745719758211 bps 1.117 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25606485094603 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.212970189205 bps 251.213 Kbps 
Brno → Olomouc  1.2564964281062 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.29928562124 bps 251.299 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.379494751456847 % 0.379 %   100 bps 100.000 Gbps   379.494751456847 bps 379.495 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.210630764145616 % 0.211 %   100 bps 100.000 Gbps   210.630764145616 bps 210.631 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.046992366073375 % 0.047 %   20 bps 20.000 Gbps   8.01668840926144 bps 8.017 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.08809641108274 % 2.088 %   20 bps 20.000 Gbps   370.163695954249 bps 370.164 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.404242978109775 % 0.404 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.4242978109775 bps 40.424 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.437826137669365 % 0.438 %   10 bps 10.000 Gbps   43.7826137669365 bps 43.783 Mbps 
Brno → Ostrava  2.37236795016759 % 2.372 %   100 bps 100.000 Gbps   2.37236795016759 bps 2.372 Gbps 
Ostrava → Brno  2.3377802794543 % 2.338 %   100 bps 100.000 Gbps   2.3377802794543 bps 2.338 Gbps 
Ostrava → Karviná  4.42305752490564 % 4.423 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.2305752490564 bps 44.231 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.735400547634783 % 0.735 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.35400547634783 bps 7.354 Mbps 
Ostrava → Opava  4.85994106288694 % 4.860 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.5994106288694 bps 48.599 Mbps 
Opava → Ostrava  5.28254252667866 % 5.283 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.8254252667865 bps 52.825 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.04016068002367 % 2.040 %   10 bps 10.000 Gbps   204.016068002367 bps 204.016 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.912449549679308 % 0.912 %   10 bps 10.000 Gbps   91.2449549679308 bps 91.245 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.101616789757533 % 0.102 %   10 bps 10.000 Gbps   10.1616789757533 bps 10.162 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0251606906918191 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.51606906918191 bps 2.516 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.945377719670114 % 0.945 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.5377719670114 bps 94.538 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.30960227538007 % 1.310 %   10 bps 10.000 Gbps   130.960227538007 bps 130.960 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0189465099017303 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.89465099017303 bps 1.895 Mbps 
Praha → Plzeň  7.25960200415007 % 7.260 %   20 bps 20.000 Gbps   1.45192040083001 bps 1.452 Gbps 
Plzeň → Praha  4.47148886420106 % 4.471 %   20 bps 20.000 Gbps   894.297772840212 bps 894.298 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.220492894337664 % 0.220 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.0492894337664 bps 22.049 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.531336481836875 % 0.531 %   10 bps 10.000 Gbps   53.1336481836875 bps 53.134 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.9239809075432 % 13.924 %   10 bps 10.000 Gbps   1.39239809075432 bps 1.392 Gbps 
Praha → Brno  4.70892661794958 % 4.709 %   100 bps 100.000 Gbps   4.70892661794958 bps 4.709 Gbps 
Brno → Praha  2.67518977301173 % 2.675 %   100 bps 100.000 Gbps   2.67518977301173 bps 2.675 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.21279039169132 % 1.213 %   20 bps 20.000 Gbps   242.558078338264 bps 242.558 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.47123198853387 % 1.471 %   20 bps 20.000 Gbps   294.246397706775 bps 294.246 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.31234782896394 % 5.312 %   100 bps 100.000 Gbps   5.312347754872 bps 5.312 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.04404232135676 % 6.044 %   100 bps 100.000 Gbps   6.044042152015 bps 6.044 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.4944940002502 % 1.494 %   100 bps 100.000 Gbps   1.49449400025019 bps 1.494 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.24752629447174 % 2.248 %   100 bps 100.000 Gbps   2.24752629447174 bps 2.248 Gbps 
Praha → Liberec  0.172569206699882 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2569206699882 bps 17.257 Kbps 
Liberec → Praha  0.157993216142197 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7993216142197 bps 15.799 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.0383009095454 % 2.038 %   240 bps 240.000 Gbps   4.89192218290895 bps 4.892 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.836006411993431 % 0.836 %   240 bps 240.000 Gbps   2.00641538878424 bps 2.006 Gbps 
Praha → Pardubice  1.8193520545304 % 1.819 %   10 bps 10.000 Gbps   181.93520545304 bps 181.935 Mbps 
Pardubice → Praha  1.0133520854435 % 1.013 %   10 bps 10.000 Gbps   101.33520854435 bps 101.335 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.380834276530459 % 0.381 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.80834276530459 bps 3.808 Mbps 
Praha → Poděbrady  2.16051387422439 % 2.161 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.6051387422439 bps 21.605 Mbps 
Praha → Public Internet  5.49192151647815 % 5.492 %   10 bps 10.000 Gbps   549.192151647815 bps 549.192 Mbps 
Public Internet → Praha  12.0534894089864 % 12.053 %   10 bps 10.000 Gbps   1.20534894089864 bps 1.205 Gbps 
Brno → Zlín  1.13571257387169 % 1.136 %   10 bps 10.000 Gbps   113.571257387169 bps 113.571 Mbps 
Zlín → Brno  0.558518801266813 % 0.559 %   10 bps 10.000 Gbps   55.8518801266813 bps 55.852 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.82237577585467 % 1.822 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   156.200567849905 bps 156.201 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.66019237809346 % 2.660 %   10 bps 10.000 Gbps   266.019237809346 bps 266.019 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.22781429044989 % 3.228 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   277.15978483894 bps 277.160 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.533508528290001 % 0.534 %   10 bps 10.000 Gbps   53.3508528290001 bps 53.351 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.116611035749068 % 0.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.16611035749068 bps 1.166 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.532098325874699 % 0.532 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.320983258747 bps 5.321 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.122488954536649 % 0.122 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.22488954536649 bps 1.225 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0261723834934887 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.61723834934887 bps 2.617 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.536204637684202 % 0.536 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.36204637684201 bps 5.362 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0807084739737407 % 0.081 %   1000 bps 1000.000 Mbps   807.084739737406 bps 807.085 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  9.49730346073701 % 9.497 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   949.730346073702 bps 949.730 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.14975602168411 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.975602168411 bps 14.976 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163208092483084 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3208092483084 bps 16.321 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.611615221263566 % 0.612 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.11615221263566 bps 6.116 Mbps 
Summary  empty NA   2.142 bps 2.142 Tbps   47.6929340601841 bps 47.693 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 5 00:10:46 2019