CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/8/5

Average load for period: 2019/08/05 00:00:00 - 2019/08/11 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/08/05 00:00:00 - 2019/08/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/8/5
ACONET->Brno  2.536%  Brno->ACONET  9.102%  Brno->Lednice  3.185%  Lednice->Brno  7.013%  Brno->SANET  3.454%  SANET->Brno  2.077%  Brno->Vyškov  3.837%  Vyškov->Brno  0.641%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.624%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.101%  České Budějovice->Plzeň  0.046%  Plzeň->České Budějovice  0.012%  České Budějovice->Tábor  0.593%  Tábor->České Budějovice  0.103%  Brno->Jihlava  9.305%  Jihlava->Brno  7.736%  České Budějovice->Jihlava  0.226e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.974e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.098%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.016%  Jihlava->Telč  0.555%  Telč->Jihlava  0.201%  Hradec Králové->Liberec  1.314%  Liberec->Hradec Králové  0.415%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.176e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.176e-3 %  Cheb->Most : DOWN Most->Cheb : DOWN Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.721e-3 %  Most->Plzeň : DOWN Plzeň->Most : DOWN Brno->Olomouc  1.255e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.345%  Olomouc->Hradec Králové  0.090%  Olomouc->Ostrava  2.011%  Ostrava->Olomouc  0.038%  Olomouc->Zlín  0.430%  Zlín->Olomouc  0.386e-3 %  Brno->Ostrava  2.629%  Ostrava->Brno  2.183%  Karviná->Ostrava  0.758%  Ostrava->Karviná  4.025%  Opava->Ostrava  4.792%  Ostrava->Opava  4.597%  Ostrava->Pionier  1.630%  Pionier->Ostrava  1.327%  Hradec Králové->Pardubice  0.027%  Pardubice->Hradec Králové  0.066%  Cheb->Plzeň  0.016%  Plzeň->Cheb  1.340%  Plzeň->Praha  3.588%  Praha->Plzeň  4.886%  Plzeň->Ústí nad
Labem  1.421e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.346e-3 %  AMS-IX->Praha  13.593%  Praha->AMS-IX  0.586%  Brno->Praha  2.198%  Praha->Brno  4.477%  České Budějovice->Praha  1.225%  Praha->České Budějovice  1.568%  GÉANT2->Praha  5.974%  Praha->GÉANT2  5.522%  Hradec Králové->Praha  0.774%  Praha->Hradec Králové  2.243%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.559%  Praha->Pardubice  1.551%  Poděbrady->Praha  0.424%  Praha->Poděbrady  1.991%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.151%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.313%  Most->Ústí nad
Labem  4.440e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.025%  Praha->Ústí nad
Labem  2.986%  Ústí nad
Labem->Praha  0.668%  Brno->Zlín  1.153%  Zlín->Brno  0.565%  NIX.cz->Praha  1.953%  Praha->NIX.cz  0.849%  Praha->Public Internet  4.653%  Public Internet->Praha  11.105% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/08/05 00:00:00 - 2019/08/11 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/08/05 00:00:00 - 2019/08/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.53608830338748 % 2.536 %   10 bps 10.000 Gbps   253.608830338748 bps 253.609 Mbps 
Brno → ACONET  9.10193058774034 % 9.102 %   10 bps 10.000 Gbps   910.193058774034 bps 910.193 Mbps 
Lednice → Brno  7.01309362587926 % 7.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.1309362587926 bps 70.131 Mbps 
Brno → Lednice  3.18520735844627 % 3.185 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.8520735844627 bps 31.852 Mbps 
SANET → Brno  2.0765361949918 % 2.077 %   20 bps 20.000 Gbps   415.307238998359 bps 415.307 Mbps 
Brno → SANET  3.45352095893139 % 3.454 %   20 bps 20.000 Gbps   690.704191786277 bps 690.704 Mbps 
Vyškov → Brno  0.640936772859191 % 0.641 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.40936772859191 bps 6.409 Mbps 
Brno → Vyškov  3.83676491269192 % 3.837 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.3676491269192 bps 38.368 Mbps 
Brno → Jihlava  9.30516767757349 % 9.305 %   10 bps 10.000 Gbps   930.514895254233 bps 930.515 Mbps 
Jihlava → Brno  7.73649004502837 % 7.736 %   10 bps 10.000 Gbps   773.648283177085 bps 773.648 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.226044313707872 % 0.226 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.6044313707872 bps 22.604 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.974091036938851 % 0.974 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   97.409103693885 bps 97.409 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0979475114270139 % 0.098 %   1000 bps 1000.000 Mbps   979.475114270139 bps 979.475 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0156581974402728 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   156.581974402728 bps 156.582 Kbps 
Telč → Jihlava  0.200506774929661 % 0.201 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.00506774929662 bps 2.005 Mbps 
Jihlava → Telč  0.554674806288287 % 0.555 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.54674806288287 bps 5.547 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.31360008007939 % 1.314 %   20 bps 20.000 Gbps   262.720016015879 bps 262.720 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.414623280588301 % 0.415 %   20 bps 20.000 Gbps   82.9246561176604 bps 82.925 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.175886027641373 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.5886027641373 bps 17.589 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.176075620229598 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6075620229598 bps 17.608 Kbps 
Most → Cheb  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Cheb → Most  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Děčín → Most  0.322206570647782 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22206570647782 bps 3.222 Kbps 
Most → Děčín  0.720529956548986 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20529956548986 bps 7.205 Kbps 
Most → Plzeň  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Most  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Olomouc → Brno  1.25576080040282 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.152160080565 bps 251.152 Kbps 
Brno → Olomouc  1.2554173832922 % 1.255 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.08347665844 bps 251.083 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.345291374176405 % 0.345 %   100 bps 100.000 Gbps   345.291374176405 bps 345.291 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0899657810719734 % 0.090 %   100 bps 100.000 Gbps   89.9657810719735 bps 89.966 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0376239924760471 % 0.038 %   20 bps 20.000 Gbps   7.52479849520941 bps 7.525 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.01093223985261 % 2.011 %   20 bps 20.000 Gbps   364.191035243198 bps 364.191 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.38618680691505 % 0.386 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   38.618680691505 bps 38.619 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.429717812759796 % 0.430 %   10 bps 10.000 Gbps   42.9717812759797 bps 42.972 Mbps 
Brno → Ostrava  2.62861524599192 % 2.629 %   100 bps 100.000 Gbps   2.62861524599192 bps 2.629 Gbps 
Ostrava → Brno  2.18301861306858 % 2.183 %   100 bps 100.000 Gbps   2.18301861306858 bps 2.183 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.758337432038254 % 0.758 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.58337432038255 bps 7.583 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.02462774424372 % 4.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.2462774424372 bps 40.246 Mbps 
Ostrava → Opava  4.59714317163315 % 4.597 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.9714317163315 bps 45.971 Mbps 
Opava → Ostrava  4.79218401125497 % 4.792 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.9218401125496 bps 47.922 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.32728881508431 % 1.327 %   10 bps 10.000 Gbps   132.728881508431 bps 132.729 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.62957824780266 % 1.630 %   10 bps 10.000 Gbps   162.957824780266 bps 162.958 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0663418348596309 % 0.066 %   10 bps 10.000 Gbps   6.63418348596309 bps 6.634 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.026934459297676 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.6934459297676 bps 2.693 Mbps 
Praha → Plzeň  4.88646951378853 % 4.886 %   20 bps 20.000 Gbps   977.293902757707 bps 977.294 Mbps 
Plzeň → Praha  3.58802297644253 % 3.588 %   20 bps 20.000 Gbps   717.604595288507 bps 717.605 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0164008639407839 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.64008639407839 bps 1.640 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  1.42141566116426 % 1.421 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   142.141566116426 bps 142.142 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.346161388022511 % 0.346 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.6161388022511 bps 34.616 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.34043724303302 % 1.340 %   10 bps 10.000 Gbps   134.043724303302 bps 134.044 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.5927266616886 % 13.593 %   10 bps 10.000 Gbps   1.35927266616886 bps 1.359 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.586406328205426 % 0.586 %   10 bps 10.000 Gbps   58.6406328205426 bps 58.641 Mbps 
Praha → Brno  4.47718892174492 % 4.477 %   100 bps 100.000 Gbps   4.47718892174492 bps 4.477 Gbps 
Brno → Praha  2.19831774817265 % 2.198 %   100 bps 100.000 Gbps   2.19831774817265 bps 2.198 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.56764013813429 % 1.568 %   20 bps 20.000 Gbps   313.528027626858 bps 313.528 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.22509594793623 % 1.225 %   20 bps 20.000 Gbps   245.019189587247 bps 245.019 Mbps 
GÉANT2 → Praha  5.97415657598276 % 5.974 %   100 bps 100.000 Gbps   5.97415657598276 bps 5.974 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.52217196981329 % 5.522 %   100 bps 100.000 Gbps   5.52217196981329 bps 5.522 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.77417433398145 % 0.774 %   100 bps 100.000 Gbps   774.17433398145 bps 774.174 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.24321501604281 % 2.243 %   100 bps 100.000 Gbps   2.24321501604281 bps 2.243 Gbps 
Praha → Liberec  0.172334220745168 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2334220745168 bps 17.233 Kbps 
Liberec → Praha  0.158151436347438 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8151436347437 bps 15.815 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.9528752475536 % 1.953 %   240 bps 240.000 Gbps   4.68690059412863 bps 4.687 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.84878798422969 % 0.849 %   240 bps 240.000 Gbps   2.03709116215127 bps 2.037 Gbps 
Pardubice → Praha  0.558723881878729 % 0.559 %   10 bps 10.000 Gbps   55.8723881878728 bps 55.872 Mbps 
Praha → Pardubice  1.5507232493091 % 1.551 %   10 bps 10.000 Gbps   155.07232493091 bps 155.072 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.423559188047659 % 0.424 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.23559188047658 bps 4.236 Mbps 
Praha → Poděbrady  1.99114273562157 % 1.991 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.9114273562157 bps 19.911 Mbps 
Public Internet → Praha  11.1052880467526 % 11.105 %   10 bps 10.000 Gbps   1.11052880467525 bps 1.111 Gbps 
Praha → Public Internet  4.65259151789313 % 4.653 %   10 bps 10.000 Gbps   465.259151789312 bps 465.259 Mbps 
Brno → Zlín  1.15321888514789 % 1.153 %   10 bps 10.000 Gbps   115.321888514789 bps 115.322 Mbps 
Zlín → Brno  0.56527410402217 % 0.565 %   10 bps 10.000 Gbps   56.527410402217 bps 56.527 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0253126326074883 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   253.126326074883 bps 253.126 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.44002050304123 % 4.440 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.4002050304123 bps 44.400 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.667947714400411 % 0.668 %   10 bps 10.000 Gbps   66.794771440041 bps 66.795 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.151248437540784 % 0.151 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.51248437540784 bps 1.512 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.31299331504552 % 3.313 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.1299331504552 bps 33.130 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.98614693391193 % 2.986 %   10 bps 10.000 Gbps   298.614693391193 bps 298.615 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.624415679236347 % 0.624 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24415679236347 bps 6.244 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.10127693722354 % 0.101 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0127693722354 bps 1.013 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0121965734554033 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.21965734554033 bps 1.220 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0459213908391922 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.59213908391923 bps 4.592 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.1497584835394 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.97584835394 bps 14.976 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.593201598781976 % 0.593 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.93201598781976 bps 5.932 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162971831553593 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2971831553593 bps 16.297 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.103156147104548 % 0.103 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03156147104548 bps 1.032 Mbps 
Summary  empty NA   2.08404 bps 2.084 Tbps   44.707702373009 bps 44.708 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 12 00:11:17 2019