CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/8/12

Average load for period: 2019/08/12 00:00:00 - 2019/08/18 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/08/12 00:00:00 - 2019/08/18 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/8/12
ACONET->Brno  2.051%  Brno->ACONET  8.310%  Brno->Lednice  2.762%  Lednice->Brno  7.241%  Brno->SANET  3.454%  SANET->Brno  1.918%  Brno->Vyškov  4.222%  Vyškov->Brno  0.645%  Brno->České Budějovice  1.303e-3 %  České Budějovice->Brno  0.589e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.238%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.486%  České Budějovice->Plzeň  0.062%  Plzeň->České Budějovice  6.050e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.694%  Tábor->České Budějovice  0.107%  Brno->Jihlava  9.416%  Jihlava->Brno  5.586%  České Budějovice->Jihlava  0.186e-3 %  Jihlava->České Budějovice  1.273e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.095%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.014%  Jihlava->Telč  0.529%  Telč->Jihlava  0.144%  Hradec Králové->Liberec  1.419%  Liberec->Hradec Králové  0.321%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.171e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.175e-3 %  Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.721e-3 %  Most->Plzeň : DOWN Plzeň->Most : DOWN Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.255e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.376%  Olomouc->Hradec Králové  0.126%  Olomouc->Ostrava  2.090%  Ostrava->Olomouc  0.147%  Olomouc->Zlín  0.503%  Zlín->Olomouc  2.840e-3 %  Brno->Ostrava  2.570%  Ostrava->Brno  2.257%  Karviná->Ostrava  0.625%  Ostrava->Karviná  3.809%  Opava->Ostrava  4.522%  Ostrava->Opava  4.313%  Ostrava->Pionier  1.506%  Pionier->Ostrava  1.643%  Hradec Králové->Pardubice  0.020%  Pardubice->Hradec Králové  0.068%  Cheb->Plzeň  0.014%  Plzeň->Cheb  0.617%  Plzeň->Praha  3.215%  Praha->Plzeň  3.926%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.452e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  1.056e-3 %  AMS-IX->Praha  13.345%  Praha->AMS-IX  0.521%  Brno->Praha  2.339%  Praha->Brno  4.768%  České Budějovice->Praha  0.780%  Praha->České Budějovice  1.498%  GÉANT2->Praha  6.268%  Praha->GÉANT2  7.476%  Hradec Králové->Praha  0.663%  Praha->Hradec Králové  2.105%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  1.084%  Praha->Pardubice  1.618%  Poděbrady->Praha  0.475%  Praha->Poděbrady  1.808%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.294%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.772%  Most->Ústí nad
Labem  4.266e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.027%  Praha->Ústí nad
Labem  2.650%  Ústí nad
Labem->Praha  0.607%  Brno->Zlín  1.284%  Zlín->Brno  0.549%  NIX.cz->Praha  2.006%  Praha->NIX.cz  0.872%  Praha->Public Internet  4.736%  Public Internet->Praha  12.115% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/08/12 00:00:00 - 2019/08/18 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/08/12 00:00:00 - 2019/08/18 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.30968987468494 % 8.310 %   10 bps 10.000 Gbps   830.968987468494 bps 830.969 Mbps 
ACONET → Brno  2.05118069857877 % 2.051 %   10 bps 10.000 Gbps   205.118069857877 bps 205.118 Mbps 
Brno → Lednice  2.76161516084916 % 2.762 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.6161516084916 bps 27.616 Mbps 
Lednice → Brno  7.24137419316536 % 7.241 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.4137419316535 bps 72.414 Mbps 
SANET → Brno  1.91758343832164 % 1.918 %   20 bps 20.000 Gbps   383.516687664328 bps 383.517 Mbps 
Brno → SANET  3.45408920473102 % 3.454 %   20 bps 20.000 Gbps   690.817840946204 bps 690.818 Mbps 
Vyškov → Brno  0.644902544276415 % 0.645 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.44902544276415 bps 6.449 Mbps 
Brno → Vyškov  4.22176783860469 % 4.222 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.2176783860468 bps 42.218 Mbps 
Brno → Jihlava  9.41645915753889 % 9.416 %   10 bps 10.000 Gbps   941.645915753889 bps 941.646 Mbps 
Jihlava → Brno  5.58621761654809 % 5.586 %   10 bps 10.000 Gbps   558.621761654809 bps 558.622 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.186449912920267 % 0.186 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.6449912920267 bps 18.645 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  1.27275981721716 % 1.273 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   127.275981721716 bps 127.276 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0144242695479046 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   144.242695479046 bps 144.243 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0946075469539196 % 0.095 %   1000 bps 1000.000 Mbps   946.075469539195 bps 946.075 Kbps 
Jihlava → Telč  0.52860464986051 % 0.529 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.28604649860511 bps 5.286 Mbps 
Telč → Jihlava  0.144146645580045 % 0.144 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.44146645580045 bps 1.441 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.321208830816264 % 0.321 %   20 bps 20.000 Gbps   64.2417661632528 bps 64.242 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.41937694038931 % 1.419 %   20 bps 20.000 Gbps   283.875388077863 bps 283.875 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.175234304387388 % 0.175 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.5234304387388 bps 17.523 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.170717718342992 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0717718342992 bps 17.072 Kbps 
Most → Děčín  0.720666782566496 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20666782566496 bps 7.207 Kbps 
Děčín → Most  0.322216204445766 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22216204445766 bps 3.222 Kbps 
Plzeň → Most  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Most → Plzeň  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → Olomouc  1.25569018301693 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.138036603386 bps 251.138 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25536419846254 % 1.255 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.072839692507 bps 251.073 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.375764610901778 % 0.376 %   100 bps 100.000 Gbps   375.764610901778 bps 375.765 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.125930220816216 % 0.126 %   100 bps 100.000 Gbps   125.930220816216 bps 125.930 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.146732358130012 % 0.147 %   20 bps 20.000 Gbps   29.3361791949483 bps 29.336 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.08959373952429 % 2.090 %   20 bps 20.000 Gbps   365.032559892471 bps 365.033 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.503423723000975 % 0.503 %   10 bps 10.000 Gbps   50.3423723000976 bps 50.342 Mbps 
Zlín → Olomouc  2.84028790559662 % 2.840 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   284.028790559661 bps 284.029 Kbps 
Ostrava → Brno  2.25695058523066 % 2.257 %   100 bps 100.000 Gbps   2.25695058523066 bps 2.257 Gbps 
Brno → Ostrava  2.5701067820629 % 2.570 %   100 bps 100.000 Gbps   2.57010678206289 bps 2.570 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.624903799876007 % 0.625 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24903799876007 bps 6.249 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.80905545466318 % 3.809 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.0905545466318 bps 38.091 Mbps 
Opava → Ostrava  4.52231940916092 % 4.522 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.2231940916092 bps 45.223 Mbps 
Ostrava → Opava  4.31327106953432 % 4.313 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.1327106953432 bps 43.133 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.64309672623854 % 1.643 %   10 bps 10.000 Gbps   164.309672623854 bps 164.310 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.50612235215714 % 1.506 %   10 bps 10.000 Gbps   150.612235215714 bps 150.612 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.068255683257531 % 0.068 %   10 bps 10.000 Gbps   6.82556832575311 bps 6.826 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0201599342171736 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   2.01599342171736 bps 2.016 Mbps 
Praha → Plzeň  3.92561338611771 % 3.926 %   20 bps 20.000 Gbps   785.122677223541 bps 785.123 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.617485491764089 % 0.617 %   10 bps 10.000 Gbps   61.7485491764089 bps 61.749 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0136463641194489 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.36463641194489 bps 1.365 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.452309767238061 % 0.452 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   45.2309767238061 bps 45.231 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  1.05610031945746 % 1.056 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   105.610031945746 bps 105.610 Kbps 
Plzeň → Praha  3.21464736513899 % 3.215 %   20 bps 20.000 Gbps   642.929473027797 bps 642.929 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.521095729262015 % 0.521 %   10 bps 10.000 Gbps   52.1095729262016 bps 52.110 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.3450901290671 % 13.345 %   10 bps 10.000 Gbps   1.33450901290671 bps 1.335 Gbps 
Praha → Brno  4.76838605113639 % 4.768 %   100 bps 100.000 Gbps   4.76838605113639 bps 4.768 Gbps 
Brno → Praha  2.33864506917433 % 2.339 %   100 bps 100.000 Gbps   2.33864506917433 bps 2.339 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.779841065631396 % 0.780 %   20 bps 20.000 Gbps   155.968213126279 bps 155.968 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.49813435432482 % 1.498 %   20 bps 20.000 Gbps   299.626870864963 bps 299.627 Mbps 
GÉANT2 → Praha  6.26798475961436 % 6.268 %   100 bps 100.000 Gbps   6.26798475961436 bps 6.268 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.47556741592546 % 7.476 %   100 bps 100.000 Gbps   7.47556741592546 bps 7.476 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.662945933952383 % 0.663 %   100 bps 100.000 Gbps   662.945933952383 bps 662.946 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.10502782542526 % 2.105 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10502782542526 bps 2.105 Gbps 
Liberec → Praha  0.157787335553846 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7787335553846 bps 15.779 Kbps 
Praha → Liberec  0.172218652768479 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.221865276848 bps 17.222 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.871996250805347 % 0.872 %   240 bps 240.000 Gbps   2.09279100193283 bps 2.093 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.00577137115362 % 2.006 %   240 bps 240.000 Gbps   4.81385129076869 bps 4.814 Gbps 
Praha → Pardubice  1.61754132427896 % 1.618 %   10 bps 10.000 Gbps   161.754132427896 bps 161.754 Mbps 
Pardubice → Praha  1.08447348368665 % 1.084 %   10 bps 10.000 Gbps   108.447348368665 bps 108.447 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.475024585381508 % 0.475 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.75024585381508 bps 4.750 Mbps 
Praha → Poděbrady  1.80831501841312 % 1.808 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.0831501841312 bps 18.083 Mbps 
Praha → Public Internet  4.73607898407881 % 4.736 %   10 bps 10.000 Gbps   473.607898407882 bps 473.608 Mbps 
Public Internet → Praha  12.1148131130956 % 12.115 %   10 bps 10.000 Gbps   1.21148131130956 bps 1.211 Gbps 
Zlín → Brno  0.548694726457376 % 0.549 %   10 bps 10.000 Gbps   54.8694726457375 bps 54.869 Mbps 
Brno → Zlín  1.28404243102736 % 1.284 %   10 bps 10.000 Gbps   128.404243102736 bps 128.404 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.294193977021643 % 0.294 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.94193977021643 bps 2.942 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0271660714126559 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   271.660714126559 bps 271.661 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.607021996589511 % 0.607 %   10 bps 10.000 Gbps   60.7021996589511 bps 60.702 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.6503759573742 % 2.650 %   10 bps 10.000 Gbps   265.03759573742 bps 265.038 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.772487202675598 % 0.772 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.72487202675597 bps 7.725 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.26647293383623 % 4.266 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.6647293383623 bps 42.665 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.106574083782796 % 0.107 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06574083782796 bps 1.066 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  6.0499756342943 % 6.050 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   604.997563429431 bps 604.998 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.589342731502169 % 0.589 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   58.9342731502169 bps 58.934 Kbps 
Brno → České Budějovice  1.30285573351597 % 1.303 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   130.285573351597 bps 130.286 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.694040666366872 % 0.694 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.94040666366872 bps 6.940 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.23786541648545 % 1.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3786541648545 bps 12.379 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.4860846104844 % 1.486 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.8608461048441 bps 14.861 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0624551507506484 % 0.062 %   10 bps 10.000 Gbps   6.24551507506484 bps 6.246 Mbps 
Summary  empty NA   2.08402 bps 2.084 Tbps   46.74538661846 bps 46.745 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 19 00:10:27 2019