CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/8/19

Average load for period: 2019/08/19 00:00:00 - 2019/08/25 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/08/19 00:00:00 - 2019/08/25 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/8/19
ACONET->Brno  2.146%  Brno->ACONET  9.431%  Brno->Lednice  3.873%  Lednice->Brno  7.290%  Brno->SANET  3.853%  SANET->Brno  2.036%  Brno->Vyškov  3.800%  Vyškov->Brno  0.609%  Brno->České Budějovice  0.177%  České Budějovice->Brno  0.106%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.107%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.163%  České Budějovice->Plzeň  4.184%  Plzeň->České Budějovice  3.964%  České Budějovice->Tábor  0.546%  Tábor->České Budějovice  0.183%  Brno->Jihlava  6.675%  Jihlava->Brno  4.209%  České Budějovice->Jihlava  0.270e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.102%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.124%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.021%  Jihlava->Telč  0.659%  Telč->Jihlava  0.124%  Hradec Králové->Liberec  1.552%  Liberec->Hradec Králové  0.346%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.991e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  3.607e-3 %  Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.721e-3 %  Most->Plzeň  0.620e-3 %  Plzeň->Most  0.000%  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.348%  Olomouc->Hradec Králové  0.099%  Olomouc->Ostrava  2.095%  Ostrava->Olomouc  0.031%  Olomouc->Zlín  0.474%  Zlín->Olomouc  0.423e-3 %  Brno->Ostrava  2.192%  Ostrava->Brno  1.889%  Karviná->Ostrava  0.606%  Ostrava->Karviná  2.177%  Opava->Ostrava  0.473%  Ostrava->Opava  0.593%  Ostrava->Pionier  1.781%  Pionier->Ostrava  1.772%  Hradec Králové->Pardubice  0.022%  Pardubice->Hradec Králové  0.069%  Cheb->Plzeň  0.017%  Plzeň->Cheb  0.235%  Plzeň->Praha  1.974%  Praha->Plzeň  4.405%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.421%  Ústí nad
Labem->Plzeň  1.213%  AMS-IX->Praha  13.921%  Praha->AMS-IX  0.551%  Brno->Praha  2.164%  Praha->Brno  4.873%  České Budějovice->Praha  2.837%  Praha->České Budějovice  3.338%  GÉANT2->Praha  8.375%  Praha->GÉANT2  8.024%  Hradec Králové->Praha  0.688%  Praha->Hradec Králové  2.295%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.468%  Praha->Pardubice  1.654%  Poděbrady->Praha  0.594%  Praha->Poděbrady  2.316%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.229%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.511%  Most->Ústí nad
Labem  3.772e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.018%  Praha->Ústí nad
Labem  4.214%  Ústí nad
Labem->Praha  1.033%  Brno->Zlín  1.295%  Zlín->Brno  0.696%  NIX.cz->Praha  1.366%  Praha->NIX.cz  0.528%  Praha->Public Internet  5.151%  Public Internet->Praha  12.016% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/08/19 00:00:00 - 2019/08/25 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/08/19 00:00:00 - 2019/08/25 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.14646427591066 % 2.146 %   10 bps 10.000 Gbps   214.646427591066 bps 214.646 Mbps 
Brno → ACONET  9.43115218748658 % 9.431 %   10 bps 10.000 Gbps   943.115218748658 bps 943.115 Mbps 
Lednice → Brno  7.28979006313335 % 7.290 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.8979006313336 bps 72.898 Mbps 
Brno → Lednice  3.87307466956774 % 3.873 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.7307466956774 bps 38.731 Mbps 
SANET → Brno  2.03629654589169 % 2.036 %   20 bps 20.000 Gbps   407.259309178339 bps 407.259 Mbps 
Brno → SANET  3.85313221781902 % 3.853 %   20 bps 20.000 Gbps   770.626443563804 bps 770.626 Mbps 
Brno → Vyškov  3.79974643045634 % 3.800 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.9974643045634 bps 37.997 Mbps 
Vyškov → Brno  0.609305346684054 % 0.609 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.09305346684054 bps 6.093 Mbps 
Brno → Jihlava  6.67460960451796 % 6.675 %   10 bps 10.000 Gbps   667.460960451795 bps 667.461 Mbps 
Jihlava → Brno  4.20891330203778 % 4.209 %   10 bps 10.000 Gbps   420.891330203778 bps 420.891 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.270331815045256 % 0.270 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.0331815045255 bps 27.033 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.102441351325826 % 0.102 %   10 bps 10.000 Gbps   10.2441351325826 bps 10.244 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0208177657738415 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   208.177657738415 bps 208.178 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.123531748168431 % 0.124 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.23531748168431 bps 1.235 Mbps 
Jihlava → Telč  0.65867112144962 % 0.659 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.5867112144962 bps 6.587 Mbps 
Telč → Jihlava  0.124245271851779 % 0.124 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.24245271851779 bps 1.242 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.5522194866003 % 1.552 %   20 bps 20.000 Gbps   310.44389732006 bps 310.444 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.346401162606348 % 0.346 %   20 bps 20.000 Gbps   69.2802325212696 bps 69.280 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.990953964838631 % 0.991 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   99.095396483863 bps 99.095 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  3.6071923226535 % 3.607 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   360.71923226535 bps 360.719 Kbps 
Děčín → Most  0.322336728372104 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22336728372103 bps 3.223 Kbps 
Most → Děčín  0.720608493421583 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20608493421583 bps 7.206 Kbps 
Most → Plzeň  0.62027049136201 % 0.620 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.20270491362011 bps 6.203 Kbps 
Plzeň → Most  0 % 0.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   0 bps 0.000 bps 
Brno → Olomouc  1.25634094515159 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.268189030318 bps 251.268 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25617297372697 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.234594745393 bps 251.235 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.099419145722812 % 0.099 %   100 bps 100.000 Gbps   99.4191457228121 bps 99.419 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.347716755446831 % 0.348 %   100 bps 100.000 Gbps   347.716755446831 bps 347.717 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0308169948757507 % 0.031 %   20 bps 20.000 Gbps   6.16339897515014 bps 6.163 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.09500759180513 % 2.095 %   20 bps 20.000 Gbps   366.579190121029 bps 366.579 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.473611458099013 % 0.474 %   10 bps 10.000 Gbps   47.3611458099014 bps 47.361 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.423057520862135 % 0.423 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   42.3057520862136 bps 42.306 Kbps 
Brno → Ostrava  2.19195773282091 % 2.192 %   100 bps 100.000 Gbps   2.19195773282091 bps 2.192 Gbps 
Ostrava → Brno  1.88858572915149 % 1.889 %   100 bps 100.000 Gbps   1.88858572915149 bps 1.889 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.17742988703334 % 2.177 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.7742988703334 bps 21.774 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.606303867934008 % 0.606 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.06303867934009 bps 6.063 Mbps 
Ostrava → Opava  0.593041999015952 % 0.593 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.93041999015952 bps 5.930 Mbps 
Opava → Ostrava  0.472790881774442 % 0.473 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.72790881774442 bps 4.728 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.78065546549738 % 1.781 %   10 bps 10.000 Gbps   178.065546549738 bps 178.066 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.77229191354332 % 1.772 %   10 bps 10.000 Gbps   177.229191354332 bps 177.229 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.022331683551207 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.2331683551207 bps 2.233 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0685819675269008 % 0.069 %   10 bps 10.000 Gbps   6.85819675269008 bps 6.858 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  1.21331001902704 % 1.213 %   10 bps 10.000 Gbps   121.331001902704 bps 121.331 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.421074989942354 % 0.421 %   10 bps 10.000 Gbps   42.1074989942354 bps 42.107 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.234922894881591 % 0.235 %   10 bps 10.000 Gbps   23.492289488159 bps 23.492 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0172531987933462 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.72531987933462 bps 1.725 Mbps 
Plzeň → Praha  1.97384933544486 % 1.974 %   20 bps 20.000 Gbps   394.769867088972 bps 394.770 Mbps 
Praha → Plzeň  4.40480120979551 % 4.405 %   20 bps 20.000 Gbps   880.960241959102 bps 880.960 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.550807898108357 % 0.551 %   10 bps 10.000 Gbps   55.0807898108358 bps 55.081 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.9213999377377 % 13.921 %   10 bps 10.000 Gbps   1.39213999377376 bps 1.392 Gbps 
Brno → Praha  2.16388190853175 % 2.164 %   100 bps 100.000 Gbps   2.16388190853175 bps 2.164 Gbps 
Praha → Brno  4.87301428045776 % 4.873 %   100 bps 100.000 Gbps   4.87301428045776 bps 4.873 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.33793838685648 % 3.338 %   20 bps 20.000 Gbps   667.587677371295 bps 667.588 Mbps 
České Budějovice → Praha  2.83699602736193 % 2.837 %   20 bps 20.000 Gbps   567.399205472387 bps 567.399 Mbps 
GÉANT2 → Praha  8.37477948810142 % 8.375 %   100 bps 100.000 Gbps   8.37477948810142 bps 8.375 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.02445718315668 % 8.024 %   100 bps 100.000 Gbps   8.02445718315669 bps 8.024 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.29469258121484 % 2.295 %   100 bps 100.000 Gbps   2.29469258121484 bps 2.295 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.687919378611847 % 0.688 %   100 bps 100.000 Gbps   687.919378611848 bps 687.919 Mbps 
Praha → Liberec  0.172493486868659 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2493486868659 bps 17.249 Kbps 
Liberec → Praha  0.158101328183345 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8101328183345 bps 15.810 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.527717846545029 % 0.528 %   400 bps 400.000 Gbps   2.05487866373516 bps 2.055 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.36614162547473 % 1.366 %   400 bps 400.000 Gbps   5.31333061025074 bps 5.313 Gbps 
Pardubice → Praha  0.467797567291332 % 0.468 %   10 bps 10.000 Gbps   46.7797567291332 bps 46.780 Mbps 
Praha → Pardubice  1.65399852387602 % 1.654 %   10 bps 10.000 Gbps   165.399852387602 bps 165.400 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.593739869653567 % 0.594 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.93739869653567 bps 5.937 Mbps 
Praha → Poděbrady  2.31632488506691 % 2.316 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.1632488506691 bps 23.163 Mbps 
Public Internet → Praha  12.015860654295 % 12.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.2015860654295 bps 1.202 Gbps 
Praha → Public Internet  5.15064034936723 % 5.151 %   10 bps 10.000 Gbps   515.064034936722 bps 515.064 Mbps 
Zlín → Brno  0.695701616776541 % 0.696 %   10 bps 10.000 Gbps   69.5701616776542 bps 69.570 Mbps 
Brno → Zlín  1.29460638305362 % 1.295 %   10 bps 10.000 Gbps   129.460638305362 bps 129.461 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0177268052595568 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   177.268052595568 bps 177.268 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.21351564306955 % 4.214 %   10 bps 10.000 Gbps   421.351564306955 bps 421.352 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.77152233825734 % 3.772 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.7152233825734 bps 37.715 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.511194295167146 % 0.511 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.11194295167145 bps 5.112 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.229001279299421 % 0.229 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.29001279299421 bps 2.290 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.03292415608692 % 1.033 %   10 bps 10.000 Gbps   103.292415608692 bps 103.292 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.10604306449811 % 0.106 %   10 bps 10.000 Gbps   10.604306449811 bps 10.604 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  3.96366280730435 % 3.964 %   10 bps 10.000 Gbps   396.366280730436 bps 396.366 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.182890201158621 % 0.183 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.82890201158621 bps 1.829 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.176827560007193 % 0.177 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6827560007193 bps 17.683 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.162531200741284 % 0.163 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.62531200741284 bps 1.625 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.10651225774725 % 1.107 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0651225774725 bps 11.065 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.545734489700517 % 0.546 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.45734489700517 bps 5.457 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  4.18388055103948 % 4.184 %   10 bps 10.000 Gbps   418.388055103948 bps 418.388 Mbps 
Summary  empty NA   2.406 bps 2.406 Tbps   50.8164941298134 bps 50.816 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 26 00:10:23 2019