CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/8/26

Average load for period: 2019/08/26 00:00:00 - 2019/09/01 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/08/26 00:00:00 - 2019/09/01 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/8/26
ACONET->Brno  2.391%  Brno->ACONET  10.564%  Brno->Lednice  3.328%  Lednice->Brno  6.921%  Brno->SANET  3.454%  SANET->Brno  2.363%  Brno->Vyškov  4.142%  Vyškov->Brno  0.571%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.767%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.286%  České Budějovice->Plzeň  0.152e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.152e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.730%  Tábor->České Budějovice  0.181%  Brno->Jihlava  9.324%  Jihlava->Brno  6.507%  České Budějovice->Jihlava  0.261e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.175e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.159%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.027%  Jihlava->Telč  0.518%  Telč->Jihlava  0.228%  Hradec Králové->Liberec  1.710%  Liberec->Hradec Králové  0.400%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.183e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.378e-3 %  Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.720e-3 %  Most->Plzeň  0.620e-3 %  Plzeň->Most  0.000%  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.257e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.400%  Olomouc->Hradec Králové  0.129%  Olomouc->Ostrava  1.871%  Ostrava->Olomouc  0.037%  Olomouc->Zlín  0.473%  Zlín->Olomouc  0.361e-3 %  Brno->Ostrava  2.887%  Ostrava->Brno  1.961%  Karviná->Ostrava  0.808%  Ostrava->Karviná  4.211%  Opava->Ostrava  2.799e-3 %  Ostrava->Opava  2.183e-3 %  Ostrava->Pionier  2.202%  Pionier->Ostrava  2.721%  Hradec Králové->Pardubice  0.020%  Pardubice->Hradec Králové  0.065%  Cheb->Plzeň  0.026%  Plzeň->Cheb  1.059%  Plzeň->Praha : DOWN Praha->Plzeň : DOWN Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  14.371%  Praha->AMS-IX  0.550%  Brno->Praha  2.287%  Praha->Brno  4.762%  České Budějovice->Praha  0.786%  Praha->České Budějovice  1.659%  GÉANT2->Praha  10.365%  Praha->GÉANT2  8.319%  Hradec Králové->Praha  0.845%  Praha->Hradec Králové  2.425%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.508%  Praha->Pardubice  2.124%  Poděbrady->Praha  0.550%  Praha->Poděbrady  2.195%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.137%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.611%  Most->Ústí nad
Labem  6.063e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.080%  Praha->Ústí nad
Labem  3.036%  Ústí nad
Labem->Praha  0.695%  Brno->Zlín  1.305%  Zlín->Brno  0.580%  NIX.cz->Praha  1.355%  Praha->NIX.cz  0.543%  Praha->Public Internet  5.530%  Public Internet->Praha  12.188% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/08/26 00:00:00 - 2019/09/01 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/08/26 00:00:00 - 2019/09/01 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.5641760964682 % 10.564 %   10 bps 10.000 Gbps   1.05641760964682 bps 1.056 Gbps 
ACONET → Brno  2.39147756988321 % 2.391 %   10 bps 10.000 Gbps   239.147756988321 bps 239.148 Mbps 
Lednice → Brno  6.9205709986934 % 6.921 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.205709986934 bps 69.206 Mbps 
Brno → Lednice  3.32797219914078 % 3.328 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.2797219914078 bps 33.280 Mbps 
SANET → Brno  2.36306264816546 % 2.363 %   20 bps 20.000 Gbps   472.612529633092 bps 472.613 Mbps 
Brno → SANET  3.45424576968921 % 3.454 %   20 bps 20.000 Gbps   690.84915393784 bps 690.849 Mbps 
Brno → Vyškov  4.14176662784188 % 4.142 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.4176662784188 bps 41.418 Mbps 
Vyškov → Brno  0.570631082150022 % 0.571 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.70631082150022 bps 5.706 Mbps 
Brno → Jihlava  9.32440112581905 % 9.324 %   10 bps 10.000 Gbps   932.440112581906 bps 932.440 Mbps 
Jihlava → Brno  6.50730235367245 % 6.507 %   10 bps 10.000 Gbps   650.730235367244 bps 650.730 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.261031925378515 % 0.261 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.1031925378515 bps 26.103 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.175257429793395 % 0.175 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.5257429793395 bps 17.526 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.159357482798165 % 0.159 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.59357482798165 bps 1.594 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0269524092843594 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   269.524092843594 bps 269.524 Kbps 
Telč → Jihlava  0.228221023883097 % 0.228 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.28221023883097 bps 2.282 Mbps 
Jihlava → Telč  0.518276655124201 % 0.518 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.18276655124201 bps 5.183 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.70965581525925 % 1.710 %   20 bps 20.000 Gbps   341.93116305185 bps 341.931 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.399556900981926 % 0.400 %   20 bps 20.000 Gbps   79.9113801963853 bps 79.911 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.378224001467412 % 0.378 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   37.8224001467412 bps 37.822 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.18267361041751 % 0.183 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.267361041751 bps 18.267 Kbps 
Děčín → Most  0.322088679360872 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22088679360871 bps 3.221 Kbps 
Most → Děčín  0.720432849658435 % 0.720 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20432849658436 bps 7.204 Kbps 
Plzeň → Most  0 % 0.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   0 bps 0.000 bps 
Most → Plzeň  0.620104973607153 % 0.620 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.20104973607153 bps 6.201 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25650377687741 % 1.257 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.300755375481 bps 251.301 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25624415025196 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.248830050391 bps 251.249 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.400380939977678 % 0.400 %   100 bps 100.000 Gbps   400.380939977678 bps 400.381 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.128850945074416 % 0.129 %   100 bps 100.000 Gbps   128.850945074416 bps 128.851 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0366592257140445 % 0.037 %   20 bps 20.000 Gbps   7.3318451428089 bps 7.332 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.87123700899279 % 1.871 %   20 bps 20.000 Gbps   331.849033250926 bps 331.849 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.360990909335195 % 0.361 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.0990909335195 bps 36.099 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.472773891807369 % 0.473 %   10 bps 10.000 Gbps   47.2773891807369 bps 47.277 Mbps 
Brno → Ostrava  2.88677017235928 % 2.887 %   100 bps 100.000 Gbps   2.88677017235928 bps 2.887 Gbps 
Ostrava → Brno  1.96067495965584 % 1.961 %   100 bps 100.000 Gbps   1.96067495965584 bps 1.961 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.807568433578283 % 0.808 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.07568433578282 bps 8.076 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.21138290139068 % 4.211 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.1138290139069 bps 42.114 Mbps 
Opava → Ostrava  2.79896452805401 % 2.799 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.9896452805401 bps 27.990 Kbps 
Ostrava → Opava  2.18330731668894 % 2.183 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.8330731668894 bps 21.833 Kbps 
Pionier → Ostrava  2.72062452418368 % 2.721 %   10 bps 10.000 Gbps   272.062452418368 bps 272.062 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.20223279258985 % 2.202 %   10 bps 10.000 Gbps   220.223279258985 bps 220.223 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0203559777250772 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   2.03559777250772 bps 2.036 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0652446108593826 % 0.065 %   10 bps 10.000 Gbps   6.52446108593826 bps 6.524 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162562162443437 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2562162443437 bps 16.256 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0263673207764914 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.63673207764914 bps 2.637 Mbps 
Praha → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Praha  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162122443565546 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2122443565546 bps 16.212 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.0586973107499 % 1.059 %   10 bps 10.000 Gbps   105.86973107499 bps 105.870 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.3706293164491 % 14.371 %   10 bps 10.000 Gbps   1.43706293164491 bps 1.437 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.550257060430192 % 0.550 %   10 bps 10.000 Gbps   55.0257060430192 bps 55.026 Mbps 
Praha → Brno  4.76223358926625 % 4.762 %   100 bps 100.000 Gbps   4.76223358926625 bps 4.762 Gbps 
Brno → Praha  2.28695648946025 % 2.287 %   100 bps 100.000 Gbps   2.28695648946025 bps 2.287 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.785876619918715 % 0.786 %   20 bps 20.000 Gbps   157.175323983743 bps 157.175 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.65945504393545 % 1.659 %   20 bps 20.000 Gbps   331.89100878709 bps 331.891 Mbps 
Praha → GÉANT2  8.31862984777857 % 8.319 %   100 bps 100.000 Gbps   8.31862984777857 bps 8.319 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.3650516462342 % 10.365 %   100 bps 100.000 Gbps   10.3650516462342 bps 10.365 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.845259721406939 % 0.845 %   100 bps 100.000 Gbps   845.25972140694 bps 845.260 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.42468027735837 % 2.425 %   100 bps 100.000 Gbps   2.42468027735837 bps 2.425 Gbps 
Praha → Liberec  0.172565000677047 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2565000677047 bps 17.257 Kbps 
Liberec → Praha  0.158076496073144 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8076496073144 bps 15.808 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.35546780361028 % 1.355 %   400 bps 400.000 Gbps   5.42187121444112 bps 5.422 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.543402792329685 % 0.543 %   400 bps 400.000 Gbps   2.17361116931874 bps 2.174 Gbps 
Pardubice → Praha  0.507548268984711 % 0.508 %   10 bps 10.000 Gbps   50.7548268984711 bps 50.755 Mbps 
Praha → Pardubice  2.1237651911287 % 2.124 %   10 bps 10.000 Gbps   212.37651911287 bps 212.377 Mbps 
Praha → Poděbrady  2.19507016915309 % 2.195 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.9507016915308 bps 21.951 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.550269228179735 % 0.550 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.50269228179735 bps 5.503 Mbps 
Public Internet → Praha  12.1878269583267 % 12.188 %   10 bps 10.000 Gbps   1.21878269583267 bps 1.219 Gbps 
Praha → Public Internet  5.53031662809278 % 5.530 %   10 bps 10.000 Gbps   553.031662809278 bps 553.032 Mbps 
Zlín → Brno  0.579852696943628 % 0.580 %   10 bps 10.000 Gbps   57.9852696943629 bps 57.985 Mbps 
Brno → Zlín  1.30483330369283 % 1.305 %   10 bps 10.000 Gbps   130.483330369283 bps 130.483 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.06264651540689 % 6.063 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.626465154069 bps 60.626 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.694888146835004 % 0.695 %   10 bps 10.000 Gbps   69.4888146835003 bps 69.489 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.137433088111711 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.37433088111711 bps 1.374 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.61121748052798 % 0.611 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.11217480527979 bps 6.112 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.03610003511298 % 3.036 %   10 bps 10.000 Gbps   303.610003511298 bps 303.610 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0802119021269488 % 0.080 %   1000 bps 1000.000 Mbps   802.119021269488 bps 802.119 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.285739606525381 % 0.286 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.85739606525381 bps 2.857 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.152228710057205 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2228710057205 bps 15.223 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.73002811074014 % 0.730 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.3002811074014 bps 7.300 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162963898881588 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2963898881588 bps 16.296 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.151435452863621 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1435452863621 bps 15.144 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.180559345977622 % 0.181 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.80559345977623 bps 1.806 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.767170925899014 % 0.767 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.67170925899014 bps 7.672 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.152213699387122 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2213699387122 bps 15.221 Kbps 
Summary  empty NA   2.366 bps 2.366 Tbps   52.2778863846879 bps 52.278 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 2 00:10:44 2019