CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/9/2

Average load for period: 2019/09/02 00:00:00 - 2019/09/08 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/09/02 00:00:00 - 2019/09/08 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/9/2
ACONET->Brno  3.099%  Brno->ACONET  10.192%  Brno->Lednice  4.356%  Lednice->Brno  7.238%  Brno->SANET  5.429%  SANET->Brno  2.730%  Brno->Vyškov  5.981%  Vyškov->Brno  0.521%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.764%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.455%  České Budějovice->Plzeň  0.152e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.152e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.821%  Tábor->České Budějovice  0.179%  Brno->Jihlava  8.901%  Jihlava->Brno  5.338%  České Budějovice->Jihlava  0.242e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.171e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.489%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.021%  Jihlava->Telč  0.491%  Telč->Jihlava  0.368%  Hradec Králové->Liberec  1.700%  Liberec->Hradec Králové  0.508%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.200e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.208e-3 %  Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.720e-3 %  Most->Plzeň  0.620e-3 %  Plzeň->Most  0.000%  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.462%  Olomouc->Hradec Králové  0.199%  Olomouc->Ostrava  2.255%  Ostrava->Olomouc  0.095%  Olomouc->Zlín  0.494%  Zlín->Olomouc  0.479e-3 %  Brno->Ostrava  2.990%  Ostrava->Brno  1.585%  Karviná->Ostrava  0.950%  Ostrava->Karviná  4.741%  Opava->Ostrava  2.213e-3 %  Ostrava->Opava  2.177e-3 %  Ostrava->Pionier  2.281%  Pionier->Ostrava  2.110%  Hradec Králové->Pardubice  0.024%  Pardubice->Hradec Králové  0.068%  Cheb->Plzeň  0.039%  Plzeň->Cheb  1.077%  Plzeň->Praha : DOWN Praha->Plzeň : DOWN Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  15.211%  Praha->AMS-IX  0.505%  Brno->Praha  2.280%  Praha->Brno  5.428%  České Budějovice->Praha  0.953%  Praha->České Budějovice  1.784%  GÉANT2->Praha  11.738%  Praha->GÉANT2  11.491%  Hradec Králové->Praha  1.088%  Praha->Hradec Králové  2.788%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.489%  Praha->Pardubice  2.235%  Poděbrady->Praha  1.375%  Praha->Poděbrady  6.872%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.401%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.810%  Most->Ústí nad
Labem  4.563e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.024%  Praha->Ústí nad
Labem  3.217%  Ústí nad
Labem->Praha  0.839%  Brno->Zlín  1.421%  Zlín->Brno  0.556%  NIX.cz->Praha  1.611%  Praha->NIX.cz  0.621%  Praha->Public Internet  4.849%  Public Internet->Praha  8.808% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/09/02 00:00:00 - 2019/09/08 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/09/02 00:00:00 - 2019/09/08 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.09943263861626 % 3.099 %   10 bps 10.000 Gbps   309.943263861626 bps 309.943 Mbps 
Brno → ACONET  10.1917228591398 % 10.192 %   10 bps 10.000 Gbps   1.01917228591398 bps 1.019 Gbps 
Brno → Lednice  4.35627696070477 % 4.356 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.5627696070477 bps 43.563 Mbps 
Lednice → Brno  7.23779522842796 % 7.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.3779522842797 bps 72.378 Mbps 
Brno → SANET  5.42944785006512 % 5.429 %   20 bps 20.000 Gbps   1.08588957001302 bps 1.086 Gbps 
SANET → Brno  2.73021791923395 % 2.730 %   20 bps 20.000 Gbps   546.043583846789 bps 546.044 Mbps 
Brno → Vyškov  5.98097126478066 % 5.981 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.8097126478066 bps 59.810 Mbps 
Vyškov → Brno  0.52084764944415 % 0.521 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.2084764944415 bps 5.208 Mbps 
Brno → Jihlava  8.90087670854098 % 8.901 %   10 bps 10.000 Gbps   890.087670854099 bps 890.088 Mbps 
Jihlava → Brno  5.33811951878095 % 5.338 %   10 bps 10.000 Gbps   533.811951878095 bps 533.812 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.24243308467302 % 0.242 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.243308467302 bps 24.243 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.170772744513452 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0772744513451 bps 17.077 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0207143318172916 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   207.143318172916 bps 207.143 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.489405489139544 % 0.489 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.89405489139544 bps 4.894 Mbps 
Jihlava → Telč  0.491055808316185 % 0.491 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.91055808316186 bps 4.911 Mbps 
Telč → Jihlava  0.367641702189012 % 0.368 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.67641702189013 bps 3.676 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.508051104256527 % 0.508 %   20 bps 20.000 Gbps   101.610220851305 bps 101.610 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.70041021931277 % 1.700 %   20 bps 20.000 Gbps   340.082043862554 bps 340.082 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.207553815325472 % 0.208 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.7553815325472 bps 20.755 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.199871104867485 % 0.200 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.9871104867485 bps 19.987 Kbps 
Děčín → Most  0.322234281271623 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22234281271623 bps 3.222 Kbps 
Most → Děčín  0.720420696572677 % 0.720 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20420696572677 bps 7.204 Kbps 
Plzeň → Most  0 % 0.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   0 bps 0.000 bps 
Most → Plzeň  0.620051535013565 % 0.620 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.20051535013565 bps 6.201 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25592568084415 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.18513616883 bps 251.185 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25576353395653 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.152706791307 bps 251.153 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.461725590592017 % 0.462 %   100 bps 100.000 Gbps   461.725590592017 bps 461.726 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.199362164703732 % 0.199 %   100 bps 100.000 Gbps   199.362164703732 bps 199.362 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.095058421190476 % 0.095 %   20 bps 20.000 Gbps   19.0116842380952 bps 19.012 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.25501410238126 % 2.255 %   20 bps 20.000 Gbps   409.414229335107 bps 409.414 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.494377442329694 % 0.494 %   10 bps 10.000 Gbps   49.4377442329694 bps 49.438 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.479201603216075 % 0.479 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   47.9201603216076 bps 47.920 Kbps 
Brno → Ostrava  2.98960277076611 % 2.990 %   100 bps 100.000 Gbps   2.98960277076611 bps 2.990 Gbps 
Ostrava → Brno  1.58523800023752 % 1.585 %   100 bps 100.000 Gbps   1.58523800023752 bps 1.585 Gbps 
Ostrava → Karviná  4.74131322261296 % 4.741 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.4131322261295 bps 47.413 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.94974683867043 % 0.950 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.49746838670431 bps 9.497 Mbps 
Opava → Ostrava  2.21263664863748 % 2.213 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.1263664863748 bps 22.126 Kbps 
Ostrava → Opava  2.17675534677023 % 2.177 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.7675534677023 bps 21.768 Kbps 
Ostrava → Pionier  2.28126765077929 % 2.281 %   10 bps 10.000 Gbps   228.126765077929 bps 228.127 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.11008407593949 % 2.110 %   10 bps 10.000 Gbps   211.008407593949 bps 211.008 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0681972401343943 % 0.068 %   10 bps 10.000 Gbps   6.81972401343943 bps 6.820 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0240109598484746 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.40109598484746 bps 2.401 Mbps 
Plzeň → Praha  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162115825001969 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2115825001969 bps 16.212 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0390673465337219 % 0.039 %   10 bps 10.000 Gbps   3.90673465337219 bps 3.907 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.07686524514469 % 1.077 %   10 bps 10.000 Gbps   107.686524514469 bps 107.687 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162542511315597 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2542511315597 bps 16.254 Kbps 
Praha → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.505316934891531 % 0.505 %   10 bps 10.000 Gbps   50.5316934891531 bps 50.532 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.210675952613 % 15.211 %   10 bps 10.000 Gbps   1.5210675952613 bps 1.521 Gbps 
Praha → Brno  5.42750211043819 % 5.428 %   100 bps 100.000 Gbps   5.42750211043819 bps 5.428 Gbps 
Brno → Praha  2.27998751461744 % 2.280 %   100 bps 100.000 Gbps   2.27998751461744 bps 2.280 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.78359576208041 % 1.784 %   20 bps 20.000 Gbps   356.719152416082 bps 356.719 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.953360823821444 % 0.953 %   20 bps 20.000 Gbps   190.672164764289 bps 190.672 Mbps 
GÉANT2 → Praha  11.7384781747191 % 11.738 %   100 bps 100.000 Gbps   11.7384781747191 bps 11.738 Gbps 
Praha → GÉANT2  11.4909511626235 % 11.491 %   100 bps 100.000 Gbps   11.4909511626235 bps 11.491 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.78845480214731 % 2.788 %   100 bps 100.000 Gbps   2.78845480214731 bps 2.788 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.08841227596664 % 1.088 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08841227596664 bps 1.088 Gbps 
Liberec → Praha  0.158062942757885 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8062942757885 bps 15.806 Kbps 
Praha → Liberec  0.172483139722935 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2483139722935 bps 17.248 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.6109590353309 % 1.611 %   400 bps 400.000 Gbps   6.44383614132361 bps 6.444 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.620643217993358 % 0.621 %   400 bps 400.000 Gbps   2.48257287197343 bps 2.483 Gbps 
Praha → Pardubice  2.23487204925707 % 2.235 %   10 bps 10.000 Gbps   223.487204925706 bps 223.487 Mbps 
Pardubice → Praha  0.488909996515818 % 0.489 %   10 bps 10.000 Gbps   48.8909996515818 bps 48.891 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.87227294666163 % 6.872 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.7227294666163 bps 68.723 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.37514440702944 % 1.375 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.7514440702944 bps 13.751 Mbps 
Public Internet → Praha  8.80821109517966 % 8.808 %   10 bps 10.000 Gbps   880.821109517966 bps 880.821 Mbps 
Praha → Public Internet  4.84861455045 % 4.849 %   10 bps 10.000 Gbps   484.861455045 bps 484.861 Mbps 
Zlín → Brno  0.555847280660192 % 0.556 %   10 bps 10.000 Gbps   55.5847280660192 bps 55.585 Mbps 
Brno → Zlín  1.42149569222667 % 1.421 %   10 bps 10.000 Gbps   142.149569222667 bps 142.150 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.400865732613833 % 0.401 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.00865732613833 bps 4.009 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.810081266774083 % 0.810 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.10081266774084 bps 8.101 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0244063828653069 % 0.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   244.063828653069 bps 244.064 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.56302605039635 % 4.563 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.6302605039636 bps 45.630 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.21683522976604 % 3.217 %   10 bps 10.000 Gbps   321.683522976604 bps 321.684 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.839134194127587 % 0.839 %   10 bps 10.000 Gbps   83.9134194127588 bps 83.913 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.178561916760976 % 0.179 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.78561916760976 bps 1.786 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.151867889423833 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1867889423833 bps 15.187 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.151656808134866 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1656808134866 bps 15.166 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.763666410675094 % 0.764 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.63666410675095 bps 7.637 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151405676874712 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1405676874711 bps 15.141 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.454909516572127 % 0.455 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.54909516572127 bps 4.549 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.820560539008867 % 0.821 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.20560539008868 bps 8.206 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162956404195162 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2956404195162 bps 16.296 Kbps 
Summary  empty NA   2.366 bps 2.366 Tbps   59.5703878531776 bps 59.570 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 9 00:10:35 2019