CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/9/16

Average load for period: 2019/09/16 00:00:00 - 2019/09/22 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/09/16 00:00:00 - 2019/09/22 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/9/16
ACONET->Brno  3.997%  Brno->ACONET  11.410%  Brno->Lednice  4.047%  Lednice->Brno  7.047%  Brno->SANET  6.651%  SANET->Brno  3.107%  Brno->Vyškov  5.455%  Vyškov->Brno  0.642%  Brno->České Budějovice  0.379e-3 %  České Budějovice->Brno  0.189e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.516%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.388%  České Budějovice->Plzeň  0.184%  Plzeň->České Budějovice  0.442%  České Budějovice->Tábor  0.894%  Tábor->České Budějovice  0.126%  Brno->Jihlava  9.722%  Jihlava->Brno  6.315%  České Budějovice->Jihlava  0.415e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.187e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.127%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.028%  Jihlava->Telč  0.495%  Telč->Jihlava  0.182%  Hradec Králové->Liberec  2.025%  Liberec->Hradec Králové  0.634%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.284e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.235e-3 %  Děčín->Most  0.323e-3 %  Most->Děčín  0.720e-3 %  Most->Plzeň  0.620e-3 %  Plzeň->Most  0.000%  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.762%  Olomouc->Hradec Králové  0.183%  Olomouc->Ostrava  2.623%  Ostrava->Olomouc  0.067%  Olomouc->Zlín  0.943%  Zlín->Olomouc  0.543e-3 %  Brno->Ostrava  3.993%  Ostrava->Brno  1.572%  Karviná->Ostrava  0.973%  Ostrava->Karviná  5.329%  Opava->Ostrava  0.444%  Ostrava->Opava  0.771%  Ostrava->Pionier  2.534%  Pionier->Ostrava  1.720%  Hradec Králové->Pardubice  0.035%  Pardubice->Hradec Králové  0.075%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  1.080%  Plzeň->Praha  0.525%  Praha->Plzeň  2.425%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  19.288%  Praha->AMS-IX  0.606%  Brno->Praha  3.223%  Praha->Brno  8.398%  České Budějovice->Praha  0.816%  Praha->České Budějovice  1.454%  GÉANT2->Praha  9.461%  Praha->GÉANT2  7.231%  Hradec Králové->Praha  1.095%  Praha->Hradec Králové  3.000%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.748%  Praha->Pardubice  3.554%  Poděbrady->Praha  1.459%  Praha->Poděbrady  9.899%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.238%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.764%  Most->Ústí nad
Labem  0.011%  Ústí nad
Labem->Most  0.134%  Praha->Ústí nad
Labem  3.764%  Ústí nad
Labem->Praha  0.833%  Brno->Zlín  2.788%  Zlín->Brno  0.745%  NIX.cz->Praha  1.986%  Praha->NIX.cz  0.670%  Praha->Public Internet  5.258%  Public Internet->Praha  18.332% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/09/16 00:00:00 - 2019/09/22 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/09/16 00:00:00 - 2019/09/22 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.99727977638699 % 3.997 %   10 bps 10.000 Gbps   399.727977638698 bps 399.728 Mbps 
Brno → ACONET  11.4097104052981 % 11.410 %   10 bps 10.000 Gbps   1.14097104052981 bps 1.141 Gbps 
Lednice → Brno  7.04723602468418 % 7.047 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.4723602468418 bps 70.472 Mbps 
Brno → Lednice  4.0473957944026 % 4.047 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.473957944026 bps 40.474 Mbps 
SANET → Brno  3.10692261936663 % 3.107 %   20 bps 20.000 Gbps   621.384523873327 bps 621.385 Mbps 
Brno → SANET  6.65091087585883 % 6.651 %   20 bps 20.000 Gbps   1.33018217517177 bps 1.330 Gbps 
Brno → Vyškov  5.45502206976425 % 5.455 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.5502206976424 bps 54.550 Mbps 
Vyškov → Brno  0.642082485872601 % 0.642 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.420824858726 bps 6.421 Mbps 
Jihlava → Brno  6.31549432782899 % 6.315 %   10 bps 10.000 Gbps   631.549432782899 bps 631.549 Mbps 
Brno → Jihlava  9.72168564632467 % 9.722 %   10 bps 10.000 Gbps   972.168564632468 bps 972.169 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.414771159749022 % 0.415 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   82.9542319498043 bps 82.954 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.186831887371721 % 0.187 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   37.3663774743442 bps 37.366 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0276926265333639 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   276.926265333639 bps 276.926 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.127081188677281 % 0.127 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.27081188677281 bps 1.271 Mbps 
Telč → Jihlava  0.182219040698333 % 0.182 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.82219040698333 bps 1.822 Mbps 
Jihlava → Telč  0.495404913828797 % 0.495 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.95404913828797 bps 4.954 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.634403794727965 % 0.634 %   20 bps 20.000 Gbps   126.880758945593 bps 126.881 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.0248115318739 % 2.025 %   20 bps 20.000 Gbps   404.962306374779 bps 404.962 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.283869850021354 % 0.284 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.3869850021354 bps 28.387 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.235221953426685 % 0.235 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.5221953426685 bps 23.522 Kbps 
Děčín → Most  0.322648182592413 % 0.323 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22648182592413 bps 3.226 Kbps 
Most → Děčín  0.720039812988369 % 0.720 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20039812988369 bps 7.200 Kbps 
Most → Plzeň  0.619708329534046 % 0.620 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.19708329534046 bps 6.197 Kbps 
Plzeň → Most  0 % 0.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   0 bps 0.000 bps 
Brno → Olomouc  1.25597187062892 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.194374125785 bps 251.194 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25616383251853 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.232766503706 bps 251.233 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.183381499637153 % 0.183 %   100 bps 100.000 Gbps   183.381499637153 bps 183.381 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.762184758014102 % 0.762 %   100 bps 100.000 Gbps   762.184758014102 bps 762.185 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.62284155746933 % 2.623 %   20 bps 20.000 Gbps   496.880944635896 bps 496.881 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0674670813894837 % 0.067 %   20 bps 20.000 Gbps   13.3030171312057 bps 13.303 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.542768574219697 % 0.543 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   54.2768574219697 bps 54.277 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.943485114568772 % 0.943 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3485114568771 bps 94.349 Mbps 
Brno → Ostrava  3.99293465458809 % 3.993 %   100 bps 100.000 Gbps   3.99293465458809 bps 3.993 Gbps 
Ostrava → Brno  1.57248213595884 % 1.572 %   100 bps 100.000 Gbps   1.57248213595884 bps 1.572 Gbps 
Ostrava → Karviná  5.32886290042797 % 5.329 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.2886290042797 bps 53.289 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.973107461064287 % 0.973 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.73107461064287 bps 9.731 Mbps 
Opava → Ostrava  0.444150671033281 % 0.444 %   10 bps 10.000 Gbps   44.415067103328 bps 44.415 Mbps 
Ostrava → Opava  0.770565158165878 % 0.771 %   10 bps 10.000 Gbps   77.0565158165878 bps 77.057 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.53374272317797 % 2.534 %   10 bps 10.000 Gbps   253.374272317797 bps 253.374 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.72030994432245 % 1.720 %   10 bps 10.000 Gbps   172.030994432245 bps 172.031 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0749331175188651 % 0.075 %   10 bps 10.000 Gbps   7.49331175188651 bps 7.493 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0347730192995006 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.47730192995006 bps 3.477 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162581299619043 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2581299619043 bps 16.258 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.16213441920072 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.213441920072 bps 16.213 Kbps 
Praha → Plzeň  2.42541370732081 % 2.425 %   100 bps 100.000 Gbps   2.42541370732081 bps 2.425 Gbps 
Plzeň → Praha  0.524605468394836 % 0.525 %   100 bps 100.000 Gbps   524.605468394836 bps 524.605 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0321464457880314 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.21464457880314 bps 3.215 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.08001327893596 % 1.080 %   10 bps 10.000 Gbps   108.001327893596 bps 108.001 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.605650887432885 % 0.606 %   10 bps 10.000 Gbps   60.5650887432885 bps 60.565 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.2884169124924 % 19.288 %   10 bps 10.000 Gbps   1.92884169124924 bps 1.929 Gbps 
Brno → Praha  3.22263483585153 % 3.223 %   100 bps 100.000 Gbps   3.22263483585153 bps 3.223 Gbps 
Praha → Brno  8.39841540376138 % 8.398 %   100 bps 100.000 Gbps   8.39841540376138 bps 8.398 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.45386758549824 % 1.454 %   20 bps 20.000 Gbps   290.773517099647 bps 290.774 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.816265989269884 % 0.816 %   20 bps 20.000 Gbps   163.253197853977 bps 163.253 Mbps 
GÉANT2 → Praha  9.46081375660034 % 9.461 %   100 bps 100.000 Gbps   9.46081375660033 bps 9.461 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.23140500205678 % 7.231 %   100 bps 100.000 Gbps   7.23140500205677 bps 7.231 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.00009112348399 % 3.000 %   100 bps 100.000 Gbps   3.00009112348399 bps 3.000 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.09451829614271 % 1.095 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09451829614271 bps 1.095 Gbps 
Liberec → Praha  0.158039255080112 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8039255080112 bps 15.804 Kbps 
Praha → Liberec  0.172520310022679 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2520310022679 bps 17.252 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.9855759166301 % 1.986 %   400 bps 400.000 Gbps   7.9423036665204 bps 7.942 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.669687456135977 % 0.670 %   400 bps 400.000 Gbps   2.67874982454391 bps 2.679 Gbps 
Pardubice → Praha  0.74770905076171 % 0.748 %   10 bps 10.000 Gbps   74.770905076171 bps 74.771 Mbps 
Praha → Pardubice  3.55439696684059 % 3.554 %   10 bps 10.000 Gbps   355.439696684059 bps 355.440 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.89915608200832 % 9.899 %   1000 bps 1000.000 Mbps   98.9915608200832 bps 98.992 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.45928545255685 % 1.459 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.5928545255685 bps 14.593 Mbps 
Praha → Public Internet  5.25760452586938 % 5.258 %   10 bps 10.000 Gbps   525.760452586938 bps 525.760 Mbps 
Public Internet → Praha  18.3323588306563 % 18.332 %   10 bps 10.000 Gbps   1.83323588306563 bps 1.833 Gbps 
Brno → Zlín  2.7876780985393 % 2.788 %   10 bps 10.000 Gbps   278.76780985393 bps 278.768 Mbps 
Zlín → Brno  0.745431254811939 % 0.745 %   10 bps 10.000 Gbps   74.5431254811939 bps 74.543 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.133813266438091 % 0.134 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.33813266438091 bps 1.338 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.238035326973685 % 0.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.38035326973685 bps 2.380 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0114734086453256 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   114.734086453256 bps 114.734 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.76422509024915 % 3.764 %   10 bps 10.000 Gbps   376.422509024915 bps 376.423 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.833227194008888 % 0.833 %   10 bps 10.000 Gbps   83.3227194008888 bps 83.323 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.764058948689947 % 0.764 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.64058948689947 bps 7.641 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.441671815817625 % 0.442 %   10 bps 10.000 Gbps   44.1671815817626 bps 44.167 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.125660859041808 % 0.126 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.25660859041808 bps 1.257 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.189308676887338 % 0.189 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.9308676887338 bps 18.931 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.379350456443439 % 0.379 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   37.9350456443439 bps 37.935 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.894434753982446 % 0.894 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.94434753982446 bps 8.944 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.387511386475702 % 0.388 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.87511386475702 bps 3.875 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.184263786261604 % 0.184 %   10 bps 10.000 Gbps   18.4263786261604 bps 18.426 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.51589308338482 % 2.516 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.1589308338482 bps 25.159 Mbps 
Summary  empty NA   2.604 bps 2.604 Tbps   65.9080692001345 bps 65.908 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 23 00:10:35 2019