CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/9/23

Average load for period: 2019/09/23 00:00:00 - 2019/09/29 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/09/23 00:00:00 - 2019/09/29 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/9/23
ACONET->Brno  4.563%  Brno->ACONET  12.105%  Brno->Lednice  6.102%  Lednice->Brno  7.300%  Brno->SANET  9.302%  SANET->Brno  3.642%  Brno->Vyškov  6.038%  Vyškov->Brno  0.563%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.365%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.411%  České Budějovice->Plzeň  0.247%  Plzeň->České Budějovice  0.491%  České Budějovice->Tábor  0.728%  Tábor->České Budějovice  0.158%  Brno->Jihlava  12.118%  Jihlava->Brno  5.451%  České Budějovice->Jihlava  0.230e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.173e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.127%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.023%  Jihlava->Telč  0.593%  Telč->Jihlava  0.076%  Hradec Králové->Liberec  2.779%  Liberec->Hradec Králové  0.557%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.219e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.203e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.720e-3 %  Most->Plzeň  0.620e-3 %  Plzeň->Most  0.000%  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  1.083%  Olomouc->Hradec Králové  0.217%  Olomouc->Ostrava  3.069%  Ostrava->Olomouc  0.097%  Olomouc->Zlín  1.245%  Zlín->Olomouc  0.694e-3 %  Brno->Ostrava  5.103%  Ostrava->Brno  1.976%  Karviná->Ostrava  1.136%  Ostrava->Karviná  7.353%  Opava->Ostrava  0.414%  Ostrava->Opava  0.881%  Ostrava->Pionier  2.918%  Pionier->Ostrava  1.626%  Hradec Králové->Pardubice  0.029%  Pardubice->Hradec Králové  0.082%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  1.108%  Plzeň->Praha  0.674%  Praha->Plzeň  2.562%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  21.634%  Praha->AMS-IX  0.566%  Brno->Praha  3.222%  Praha->Brno  9.441%  České Budějovice->Praha  1.046%  Praha->České Budějovice  1.858%  GÉANT2->Praha  8.685%  Praha->GÉANT2  5.917%  Hradec Králové->Praha  1.356%  Praha->Hradec Králové  3.520%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  NIX.cz->Praha  6.329%  Praha->NIX.cz  1.989%  Pardubice->Praha  0.795%  Praha->Pardubice  5.358%  Poděbrady->Praha  1.387%  Praha->Poděbrady  10.021%  Praha->Public Internet  5.172%  Public Internet->Praha  21.783%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.223%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.110%  Most->Ústí nad
Labem  7.352e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.049%  Praha->Ústí nad
Labem  5.021%  Ústí nad
Labem->Praha  0.914%  Brno->Zlín  3.119%  Zlín->Brno  0.814% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/09/23 00:00:00 - 2019/09/29 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/09/23 00:00:00 - 2019/09/29 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  12.1049204787179 % 12.105 %   10 bps 10.000 Gbps   1.21049204787179 bps 1.210 Gbps 
ACONET → Brno  4.56260547004302 % 4.563 %   10 bps 10.000 Gbps   456.260547004302 bps 456.261 Mbps 
Lednice → Brno  7.30020913704619 % 7.300 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.0020913704619 bps 73.002 Mbps 
Brno → Lednice  6.1018706237513 % 6.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.018706237513 bps 61.019 Mbps 
SANET → Brno  3.64183250548689 % 3.642 %   20 bps 20.000 Gbps   728.366501097379 bps 728.367 Mbps 
Brno → SANET  9.30161385379055 % 9.302 %   20 bps 20.000 Gbps   1.86032277075811 bps 1.860 Gbps 
Brno → Vyškov  6.03812414039146 % 6.038 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.3812414039146 bps 60.381 Mbps 
Vyškov → Brno  0.562684822662816 % 0.563 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.62684822662816 bps 5.627 Mbps 
Jihlava → Brno  5.45113554561302 % 5.451 %   10 bps 10.000 Gbps   545.113554561303 bps 545.114 Mbps 
Brno → Jihlava  12.1182655604638 % 12.118 %   10 bps 10.000 Gbps   1.21182655604638 bps 1.212 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.173376550851935 % 0.173 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   34.675310170387 bps 34.675 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.229726320390124 % 0.230 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   45.9452640780249 bps 45.945 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0233158483252587 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   233.158483252587 bps 233.158 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.127274581770878 % 0.127 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.27274581770878 bps 1.273 Mbps 
Telč → Jihlava  0.075596527429574 % 0.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   755.96527429574 bps 755.965 Kbps 
Jihlava → Telč  0.592500192388696 % 0.593 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.92500192388695 bps 5.925 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.77862765311028 % 2.779 %   20 bps 20.000 Gbps   555.725530622056 bps 555.726 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.557354558435983 % 0.557 %   20 bps 20.000 Gbps   111.470911687197 bps 111.471 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.218650491736904 % 0.219 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.8650491736904 bps 21.865 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.203401645445929 % 0.203 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.3401645445929 bps 20.340 Kbps 
Děčín → Most  0.324109333189208 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24109333189208 bps 3.241 Kbps 
Most → Děčín  0.720185249907123 % 0.720 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20185249907123 bps 7.202 Kbps 
Most → Plzeň  0.619705487919363 % 0.620 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.19705487919363 bps 6.197 Kbps 
Plzeň → Most  0 % 0.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   0 bps 0.000 bps 
Olomouc → Brno  1.2559442256886 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.188845137721 bps 251.189 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25645264240389 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.290528480779 bps 251.291 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.08275965195784 % 1.083 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08275965195784 bps 1.083 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.217208589557642 % 0.217 %   100 bps 100.000 Gbps   217.208589557642 bps 217.209 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0965501195575404 % 0.097 %   20 bps 20.000 Gbps   19.3100239115081 bps 19.310 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.06887605147273 % 3.069 %   20 bps 20.000 Gbps   601.472577561511 bps 601.473 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.24521155812795 % 1.245 %   10 bps 10.000 Gbps   124.521155812795 bps 124.521 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.694217208434913 % 0.694 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   69.4217208434913 bps 69.422 Kbps 
Brno → Ostrava  5.10330664316206 % 5.103 %   100 bps 100.000 Gbps   5.10330664316206 bps 5.103 Gbps 
Ostrava → Brno  1.97570138379879 % 1.976 %   100 bps 100.000 Gbps   1.97570138379879 bps 1.976 Gbps 
Ostrava → Karviná  7.35319388093043 % 7.353 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.5319388093042 bps 73.532 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.13566280761095 % 1.136 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.3566280761095 bps 11.357 Mbps 
Opava → Ostrava  0.413880055913945 % 0.414 %   10 bps 10.000 Gbps   41.3880055913945 bps 41.388 Mbps 
Ostrava → Opava  0.88118811434003 % 0.881 %   10 bps 10.000 Gbps   88.1188114340029 bps 88.119 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.91773391609658 % 2.918 %   10 bps 10.000 Gbps   291.773391609658 bps 291.773 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.62578939938647 % 1.626 %   10 bps 10.000 Gbps   162.578939938647 bps 162.579 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0821538117183895 % 0.082 %   10 bps 10.000 Gbps   8.21538117183894 bps 8.215 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0291112067440203 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.91112067440204 bps 2.911 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.10815978757902 % 1.108 %   10 bps 10.000 Gbps   110.815978757902 bps 110.816 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162114572605294 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2114572605294 bps 16.211 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162715790743858 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2715790743858 bps 16.272 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0315632225408395 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.15632225408395 bps 3.156 Mbps 
Praha → Plzeň  2.56150650725218 % 2.562 %   100 bps 100.000 Gbps   2.56150650725217 bps 2.562 Gbps 
Plzeň → Praha  0.673530177205625 % 0.674 %   100 bps 100.000 Gbps   673.530177205626 bps 673.530 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.6336209199946 % 21.634 %   10 bps 10.000 Gbps   2.16336209199946 bps 2.163 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.566481862315434 % 0.566 %   10 bps 10.000 Gbps   56.6481862315434 bps 56.648 Mbps 
Brno → Praha  3.22187364108141 % 3.222 %   100 bps 100.000 Gbps   3.22187364108141 bps 3.222 Gbps 
Praha → Brno  9.44121111632671 % 9.441 %   100 bps 100.000 Gbps   9.4412111163267 bps 9.441 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.04576710764211 % 1.046 %   20 bps 20.000 Gbps   209.153421528422 bps 209.153 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.85752130029881 % 1.858 %   20 bps 20.000 Gbps   371.504260059762 bps 371.504 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.9166600275211 % 5.917 %   100 bps 100.000 Gbps   5.9166600275211 bps 5.917 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.68548680475677 % 8.685 %   100 bps 100.000 Gbps   8.68548680475677 bps 8.685 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.51967883592117 % 3.520 %   100 bps 100.000 Gbps   3.51967883592117 bps 3.520 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.35628112772286 % 1.356 %   100 bps 100.000 Gbps   1.35628112772286 bps 1.356 Gbps 
Praha → Liberec  0.172482468057641 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2482468057641 bps 17.248 Kbps 
Liberec → Praha  0.157879103323313 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7879103323313 bps 15.788 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.98892431732868 % 1.989 %   100 bps 100.000 Gbps   1.98892431732868 bps 1.989 Gbps 
NIX.cz → Praha  6.32858513325631 % 6.329 %   100 bps 100.000 Gbps   6.32858513325632 bps 6.329 Gbps 
Pardubice → Praha  0.795276399463389 % 0.795 %   10 bps 10.000 Gbps   79.5276399463388 bps 79.528 Mbps 
Praha → Pardubice  5.35813887748945 % 5.358 %   10 bps 10.000 Gbps   535.813887748944 bps 535.814 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.38739351695762 % 1.387 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.8739351695762 bps 13.874 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.0213297774683 % 10.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   100.213297774683 bps 100.213 Mbps 
Praha → Public Internet  5.1720361482205 % 5.172 %   10 bps 10.000 Gbps   517.20361482205 bps 517.204 Mbps 
Public Internet → Praha  21.7828393208086 % 21.783 %   10 bps 10.000 Gbps   2.17828393208086 bps 2.178 Gbps 
Brno → Zlín  3.11938513736588 % 3.119 %   10 bps 10.000 Gbps   311.938513736588 bps 311.939 Mbps 
Zlín → Brno  0.813963670046174 % 0.814 %   10 bps 10.000 Gbps   81.3963670046173 bps 81.396 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.10955455910942 % 1.110 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0955455910942 bps 11.096 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.913937021315762 % 0.914 %   10 bps 10.000 Gbps   91.3937021315761 bps 91.394 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.222570949189742 % 0.223 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.22570949189742 bps 2.226 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.02094400895707 % 5.021 %   10 bps 10.000 Gbps   502.094400895707 bps 502.094 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0485923417233001 % 0.049 %   1000 bps 1000.000 Mbps   485.923417233002 bps 485.923 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  7.35158013550248 % 7.352 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.5158013550248 bps 73.516 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.157506675858309 % 0.158 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.57506675858309 bps 1.575 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.728005995234228 % 0.728 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.28005995234229 bps 7.280 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.411341156882395 % 0.411 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.11341156882395 bps 4.113 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.36474001598028 % 2.365 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.6474001598028 bps 23.647 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162963445289884 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2963445289884 bps 16.296 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.151428520113067 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1428520113067 bps 15.143 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.247375421494417 % 0.247 %   10 bps 10.000 Gbps   24.7375421494417 bps 24.738 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.490500952440181 % 0.491 %   10 bps 10.000 Gbps   49.0500952440181 bps 49.050 Mbps 
Summary  empty NA   2.004 bps 2.004 Tbps   67.8371582573763 bps 67.837 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 30 00:10:22 2019