CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/9/30

Average load for period: 2019/09/30 00:00:00 - 2019/10/06 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/09/30 00:00:00 - 2019/10/06 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/9/30
ACONET->Brno  5.702%  Brno->ACONET  14.804%  Brno->Lednice  6.607%  Lednice->Brno  7.217%  Brno->SANET  10.774%  SANET->Brno  4.017%  Brno->Vyškov  5.903%  Vyškov->Brno  0.571%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.197%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.266%  České Budějovice->Plzeň  0.321%  Plzeň->České Budějovice  0.887%  České Budějovice->Tábor  0.616%  Tábor->České Budějovice  0.136%  Brno->Jihlava  9.152%  Jihlava->Brno  4.273%  České Budějovice->Jihlava  0.306e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.249e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.104%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.022%  Jihlava->Telč  0.374%  Telč->Jihlava  0.426%  Hradec Králové->Liberec  4.404%  Liberec->Hradec Králové  0.840%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.208e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.437e-3 %  Děčín->Most  0.323e-3 %  Most->Děčín  0.720e-3 %  Most->Plzeň  0.620e-3 %  Plzeň->Most  0.000%  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  1.316%  Olomouc->Hradec Králové  0.441%  Olomouc->Ostrava  3.253%  Ostrava->Olomouc  0.058%  Olomouc->Zlín  1.383%  Zlín->Olomouc  1.705e-3 %  Brno->Ostrava  5.044%  Ostrava->Brno  1.851%  Karviná->Ostrava  1.267%  Ostrava->Karviná  8.943%  Opava->Ostrava  0.378%  Ostrava->Opava  0.844%  Ostrava->Pionier  4.590%  Pionier->Ostrava  2.620%  Hradec Králové->Pardubice  0.028%  Pardubice->Hradec Králové  0.101%  Cheb->Plzeň  0.029%  Plzeň->Cheb  1.109%  Plzeň->Praha  0.726%  Praha->Plzeň  2.477%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  25.000%  Praha->AMS-IX  0.664%  Brno->Praha  3.067%  Praha->Brno  10.185%  České Budějovice->Praha  1.218%  Praha->České Budějovice  2.631%  GÉANT2->Praha  9.046%  Praha->GÉANT2  8.949%  Hradec Králové->Praha  1.607%  Praha->Hradec Králové  4.272%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  NIX.cz->Praha  7.348%  Praha->NIX.cz  2.106%  Pardubice->Praha  0.983%  Praha->Pardubice  5.999%  Poděbrady->Praha  1.479%  Praha->Poděbrady  9.936%  Praha->Public Internet  5.407%  Public Internet->Praha  24.718%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.327%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.321%  Most->Ústí nad
Labem  7.704e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.063%  Praha->Ústí nad
Labem  5.328%  Ústí nad
Labem->Praha  1.122%  Brno->Zlín  3.436%  Zlín->Brno  0.898% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/09/30 00:00:00 - 2019/10/06 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/09/30 00:00:00 - 2019/10/06 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.702005455867 % 5.702 %   10 bps 10.000 Gbps   570.2005455867 bps 570.201 Mbps 
Brno → ACONET  14.8043548790864 % 14.804 %   10 bps 10.000 Gbps   1.48043548790864 bps 1.480 Gbps 
Lednice → Brno  7.21685825441784 % 7.217 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.1685825441783 bps 72.169 Mbps 
Brno → Lednice  6.60695357844959 % 6.607 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.0695357844959 bps 66.070 Mbps 
SANET → Brno  4.01724514259772 % 4.017 %   20 bps 20.000 Gbps   803.449028519545 bps 803.449 Mbps 
Brno → SANET  10.7737128713668 % 10.774 %   20 bps 20.000 Gbps   2.15474257427337 bps 2.155 Gbps 
Vyškov → Brno  0.571055637883246 % 0.571 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.71055637883245 bps 5.711 Mbps 
Brno → Vyškov  5.90344368763315 % 5.903 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.0344368763316 bps 59.034 Mbps 
Brno → Jihlava  9.15179644967065 % 9.152 %   10 bps 10.000 Gbps   915.179644967065 bps 915.180 Mbps 
Jihlava → Brno  4.27265354155092 % 4.273 %   10 bps 10.000 Gbps   427.265354155092 bps 427.265 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.249004555161141 % 0.249 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   49.8009110322283 bps 49.801 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.306409204707911 % 0.306 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   61.2818409415821 bps 61.282 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.103632399418999 % 0.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03632399418999 bps 1.036 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0223382050836734 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   223.382050836734 bps 223.382 Kbps 
Telč → Jihlava  0.426227448731458 % 0.426 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.26227448731457 bps 4.262 Mbps 
Jihlava → Telč  0.373938807504276 % 0.374 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.73938807504276 bps 3.739 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.839738823305514 % 0.840 %   20 bps 20.000 Gbps   167.947764661103 bps 167.948 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.40445029096108 % 4.404 %   20 bps 20.000 Gbps   880.890058192216 bps 880.890 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.437009364216237 % 0.437 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   43.7009364216237 bps 43.701 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.208430053490781 % 0.208 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8430053490781 bps 20.843 Kbps 
Most → Děčín  0.720226989753128 % 0.720 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20226989753128 bps 7.202 Kbps 
Děčín → Most  0.322551347448062 % 0.323 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22551347448062 bps 3.226 Kbps 
Plzeň → Most  0 % 0.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   0 bps 0.000 bps 
Most → Plzeň  0.619731993649905 % 0.620 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.19731993649904 bps 6.197 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25582209851884 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.164419703767 bps 251.164 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25579220782555 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.158441565109 bps 251.158 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.31590278671904 % 1.316 %   100 bps 100.000 Gbps   1.31590278671904 bps 1.316 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.441262631188369 % 0.441 %   100 bps 100.000 Gbps   441.262631188369 bps 441.263 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0575602344508245 % 0.058 %   20 bps 20.000 Gbps   11.5120468901649 bps 11.512 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.25258940084092 % 3.253 %   20 bps 20.000 Gbps   633.852116783982 bps 633.852 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.70459559440464 % 1.705 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   170.459559440464 bps 170.460 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.38314477218858 % 1.383 %   10 bps 10.000 Gbps   138.314477218858 bps 138.314 Mbps 
Brno → Ostrava  5.04428622877881 % 5.044 %   100 bps 100.000 Gbps   5.04428622877881 bps 5.044 Gbps 
Ostrava → Brno  1.85059708384289 % 1.851 %   100 bps 100.000 Gbps   1.85059708384289 bps 1.851 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.26662833547816 % 1.267 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6662833547816 bps 12.666 Mbps 
Ostrava → Karviná  8.94271393562363 % 8.943 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.4271393562364 bps 89.427 Mbps 
Opava → Ostrava  0.378384925871287 % 0.378 %   10 bps 10.000 Gbps   37.8384925871288 bps 37.838 Mbps 
Ostrava → Opava  0.843863041085994 % 0.844 %   10 bps 10.000 Gbps   84.3863041085993 bps 84.386 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.62019717837202 % 2.620 %   10 bps 10.000 Gbps   262.019717837202 bps 262.020 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.59030507926122 % 4.590 %   10 bps 10.000 Gbps   459.030507926123 bps 459.031 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0280845448153821 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.80845448153821 bps 2.808 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.100964799734585 % 0.101 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0964799734585 bps 10.096 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0286113940823444 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.86113940823444 bps 2.861 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.10900922710012 % 1.109 %   10 bps 10.000 Gbps   110.900922710012 bps 110.901 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162552683738197 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2552683738197 bps 16.255 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162104349122582 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2104349122582 bps 16.210 Kbps 
Plzeň → Praha  0.726380092433536 % 0.726 %   100 bps 100.000 Gbps   726.380092433536 bps 726.380 Mbps 
Praha → Plzeň  2.47687094985615 % 2.477 %   100 bps 100.000 Gbps   2.47687094985615 bps 2.477 Gbps 
AMS-IX → Praha  25.0001777415072 % 25.000 %   10 bps 10.000 Gbps   2.50001777415072 bps 2.500 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.663913646305875 % 0.664 %   10 bps 10.000 Gbps   66.3913646305875 bps 66.391 Mbps 
Praha → Brno  10.1848139622617 % 10.185 %   100 bps 100.000 Gbps   10.1848139622617 bps 10.185 Gbps 
Brno → Praha  3.06659227166928 % 3.067 %   100 bps 100.000 Gbps   3.06659227166928 bps 3.067 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.63109404518346 % 2.631 %   20 bps 20.000 Gbps   526.218809036692 bps 526.219 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.21818179664682 % 1.218 %   20 bps 20.000 Gbps   243.636359329363 bps 243.636 Mbps 
Praha → GÉANT2  8.9489220089771 % 8.949 %   100 bps 100.000 Gbps   8.9489220089771 bps 8.949 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.04630800631469 % 9.046 %   100 bps 100.000 Gbps   9.0463080063147 bps 9.046 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.60708106013685 % 1.607 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60708106013685 bps 1.607 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.27185080901278 % 4.272 %   100 bps 100.000 Gbps   4.27185080901278 bps 4.272 Gbps 
Praha → Liberec  0.172431944239699 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2431944239699 bps 17.243 Kbps 
Liberec → Praha  0.158030036732452 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8030036732452 bps 15.803 Kbps 
NIX.cz → Praha  7.34769350166365 % 7.348 %   100 bps 100.000 Gbps   7.34769350166365 bps 7.348 Gbps 
Praha → NIX.cz  2.10598058432261 % 2.106 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10598058432261 bps 2.106 Gbps 
Pardubice → Praha  0.982502427503398 % 0.983 %   10 bps 10.000 Gbps   98.2502427503398 bps 98.250 Mbps 
Praha → Pardubice  5.99914535271982 % 5.999 %   10 bps 10.000 Gbps   599.914535271981 bps 599.915 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.47904616239001 % 1.479 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.7904616239001 bps 14.790 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.9361005364438 % 9.936 %   1000 bps 1000.000 Mbps   99.3610053644381 bps 99.361 Mbps 
Praha → Public Internet  5.40718860254684 % 5.407 %   10 bps 10.000 Gbps   540.718860254684 bps 540.719 Mbps 
Public Internet → Praha  24.7179783252994 % 24.718 %   10 bps 10.000 Gbps   2.47179783252994 bps 2.472 Gbps 
Zlín → Brno  0.897568954607167 % 0.898 %   10 bps 10.000 Gbps   89.7568954607168 bps 89.757 Mbps 
Brno → Zlín  3.43628097280523 % 3.436 %   10 bps 10.000 Gbps   343.628097280523 bps 343.628 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.12226885034396 % 1.122 %   10 bps 10.000 Gbps   112.226885034396 bps 112.227 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  7.70441839386234 % 7.704 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.0441839386234 bps 77.044 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.32849347636916 % 5.328 %   10 bps 10.000 Gbps   532.849347636916 bps 532.849 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.32685036907055 % 1.327 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.2685036907055 bps 13.269 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.32088373285414 % 1.321 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.2088373285414 bps 13.209 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0630741794815124 % 0.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   630.741794815124 bps 630.742 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.88713067223103 % 0.887 %   10 bps 10.000 Gbps   88.713067223103 bps 88.713 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.266442037790682 % 0.266 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.66442037790682 bps 2.664 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.164243660614788 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4243660614788 bps 16.424 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.136294311067653 % 0.136 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.36294311067653 bps 1.363 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151472055022253 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1472055022253 bps 15.147 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.615859671849305 % 0.616 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.15859671849305 bps 6.159 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.19716707815762 % 3.197 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.9716707815762 bps 31.972 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.32133178902496 % 0.321 %   10 bps 10.000 Gbps   32.133178902496 bps 32.133 Mbps 
Summary  empty NA   2.004 bps 2.004 Tbps   76.3333205904269 bps 76.333 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 7 00:10:24 2019