CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/10/7

Average load for period: 2019/10/07 00:00:00 - 2019/10/13 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/10/07 00:00:00 - 2019/10/13 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/10/7
ACONET->Brno  5.833%  Brno->ACONET  13.857%  Brno->Lednice  5.507%  Lednice->Brno  7.167%  Brno->SANET  9.644%  SANET->Brno  4.700%  Brno->Vyškov  5.866%  Vyškov->Brno  0.576%  Brno->České Budějovice  0.926e-3 %  České Budějovice->Brno  0.321e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.428%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.281%  České Budějovice->Plzeň  0.266%  Plzeň->České Budějovice  0.974%  České Budějovice->Tábor  0.655%  Tábor->České Budějovice  0.163%  Brno->Jihlava  10.054%  Jihlava->Brno  5.620%  České Budějovice->Jihlava  0.351e-3 %  Jihlava->České Budějovice  1.125e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.342%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.028%  Jihlava->Telč  0.325%  Telč->Jihlava  0.135%  Hradec Králové->Liberec  4.564%  Liberec->Hradec Králové  0.578%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.227e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.465e-3 %  Děčín->Most  0.322e-3 %  Most->Děčín  0.720e-3 %  Most->Plzeň  0.620e-3 %  Plzeň->Most  0.000%  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  1.158%  Olomouc->Hradec Králové  0.200%  Olomouc->Ostrava  2.876%  Ostrava->Olomouc  0.121%  Olomouc->Zlín  1.477%  Zlín->Olomouc  0.779e-3 %  Brno->Ostrava  4.484%  Ostrava->Brno  1.821%  Karviná->Ostrava  1.575%  Ostrava->Karviná  9.792%  Opava->Ostrava  0.391%  Ostrava->Opava  0.956%  Ostrava->Pionier  4.250%  Pionier->Ostrava  1.722%  Hradec Králové->Pardubice  0.035%  Pardubice->Hradec Králové  0.096%  Cheb->Plzeň  0.027%  Plzeň->Cheb  1.127%  Plzeň->Praha  0.617%  Praha->Plzeň  2.402%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  27.462%  Praha->AMS-IX  0.735%  Brno->Praha  2.917%  Praha->Brno  9.470%  České Budějovice->Praha  0.857%  Praha->České Budějovice  2.568%  GÉANT2->Praha  13.242%  Praha->GÉANT2  11.284%  Hradec Králové->Praha  1.997%  Praha->Hradec Králové  4.075%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  NIX.cz->Praha  7.087%  Praha->NIX.cz  1.987%  Pardubice->Praha  0.898%  Praha->Pardubice  5.977%  Poděbrady->Praha  1.296%  Praha->Poděbrady  10.371%  Praha->Public Internet  5.763%  Public Internet->Praha  21.632%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.279%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.405%  Most->Ústí nad
Labem  9.815e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.069%  Praha->Ústí nad
Labem  5.785%  Ústí nad
Labem->Praha  0.927%  Brno->Zlín  3.522%  Zlín->Brno  0.878% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/10/07 00:00:00 - 2019/10/13 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/10/07 00:00:00 - 2019/10/13 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.83345445364275 % 5.833 %   10 bps 10.000 Gbps   583.345445364275 bps 583.345 Mbps 
Brno → ACONET  13.8567170905403 % 13.857 %   10 bps 10.000 Gbps   1.38567170905403 bps 1.386 Gbps 
Brno → Lednice  5.50698113304368 % 5.507 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.0698113304368 bps 55.070 Mbps 
Lednice → Brno  7.16687116742953 % 7.167 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.6687116742953 bps 71.669 Mbps 
Brno → SANET  9.64406506900377 % 9.644 %   20 bps 20.000 Gbps   1.92881301380076 bps 1.929 Gbps 
SANET → Brno  4.70031298836914 % 4.700 %   20 bps 20.000 Gbps   940.062597673827 bps 940.063 Mbps 
Vyškov → Brno  0.575911025179174 % 0.576 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.75911025179174 bps 5.759 Mbps 
Brno → Vyškov  5.86572017580385 % 5.866 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.6572017580385 bps 58.657 Mbps 
Brno → Jihlava  10.0535659013086 % 10.054 %   10 bps 10.000 Gbps   1.00535659013087 bps 1.005 Gbps 
Jihlava → Brno  5.620138912892 % 5.620 %   10 bps 10.000 Gbps   562.0138912892 bps 562.014 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  1.12531211446356 % 1.125 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   225.062422892711 bps 225.062 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.350571587470482 % 0.351 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   70.1143174940964 bps 70.114 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.341693754247904 % 0.342 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.41693754247904 bps 3.417 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0283242255164986 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   283.242255164986 bps 283.242 Kbps 
Jihlava → Telč  0.324728683296754 % 0.325 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24728683296754 bps 3.247 Mbps 
Telč → Jihlava  0.135141224234974 % 0.135 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.35141224234973 bps 1.351 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.578394793054331 % 0.578 %   20 bps 20.000 Gbps   115.678958610866 bps 115.679 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.56387176906045 % 4.564 %   20 bps 20.000 Gbps   912.774353812091 bps 912.774 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.464610972618969 % 0.465 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   46.4610972618969 bps 46.461 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.226679597054108 % 0.227 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.6679597054108 bps 22.668 Kbps 
Most → Děčín  0.720098770111008 % 0.720 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20098770111008 bps 7.201 Kbps 
Děčín → Most  0.322370473127212 % 0.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22370473127212 bps 3.224 Kbps 
Most → Plzeň  0.619716651737878 % 0.620 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.19716651737878 bps 6.197 Kbps 
Plzeň → Most  0 % 0.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   0 bps 0.000 bps 
Olomouc → Brno  1.2560106614555 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.202132291101 bps 251.202 Kbps 
Brno → Olomouc  1.2556966658004 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.139333160079 bps 251.139 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.1579527365825 % 1.158 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1579527365825 bps 1.158 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.199873067057091 % 0.200 %   100 bps 100.000 Gbps   199.873067057091 bps 199.873 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.87617781334221 % 2.876 %   20 bps 20.000 Gbps   542.676945844027 bps 542.677 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.12069900891127 % 0.121 %   20 bps 20.000 Gbps   24.1398017822541 bps 24.140 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.4768080070629 % 1.477 %   10 bps 10.000 Gbps   147.68080070629 bps 147.681 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.779183248881008 % 0.779 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   77.9183248881008 bps 77.918 Kbps 
Brno → Ostrava  4.48416466209536 % 4.484 %   100 bps 100.000 Gbps   4.48416466209536 bps 4.484 Gbps 
Ostrava → Brno  1.82090930619996 % 1.821 %   100 bps 100.000 Gbps   1.82090930619996 bps 1.821 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.57469360975794 % 1.575 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.7469360975795 bps 15.747 Mbps 
Ostrava → Karviná  9.79242259599066 % 9.792 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.9242259599066 bps 97.924 Mbps 
Opava → Ostrava  0.391248974904633 % 0.391 %   10 bps 10.000 Gbps   39.1248974904633 bps 39.125 Mbps 
Ostrava → Opava  0.956295805617425 % 0.956 %   10 bps 10.000 Gbps   95.6295805617424 bps 95.630 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.72199395247055 % 1.722 %   10 bps 10.000 Gbps   172.199395247055 bps 172.199 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.24994304794447 % 4.250 %   10 bps 10.000 Gbps   424.994304794447 bps 424.994 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0962770140490818 % 0.096 %   10 bps 10.000 Gbps   9.62770140490818 bps 9.628 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0345052862021707 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.45052862021707 bps 3.451 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0269795135360029 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.69795135360029 bps 2.698 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161977173834652 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1977173834652 bps 16.198 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.12739150264621 % 1.127 %   10 bps 10.000 Gbps   112.739150264621 bps 112.739 Mbps 
Praha → Plzeň  2.40185741364764 % 2.402 %   100 bps 100.000 Gbps   2.40185741364764 bps 2.402 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.161612851020824 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1612851020824 bps 16.161 Kbps 
Plzeň → Praha  0.617067980210696 % 0.617 %   100 bps 100.000 Gbps   617.067980210696 bps 617.068 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.735230347171353 % 0.735 %   10 bps 10.000 Gbps   73.5230347171353 bps 73.523 Mbps 
AMS-IX → Praha  27.4621243814924 % 27.462 %   10 bps 10.000 Gbps   2.74621243814924 bps 2.746 Gbps 
Brno → Praha  2.91654372714285 % 2.917 %   100 bps 100.000 Gbps   2.91654372714285 bps 2.917 Gbps 
Praha → Brno  9.4695349243968 % 9.470 %   100 bps 100.000 Gbps   9.46953492439681 bps 9.470 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.85730486498871 % 0.857 %   20 bps 20.000 Gbps   171.460972997742 bps 171.461 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.56829043643203 % 2.568 %   20 bps 20.000 Gbps   513.658087286406 bps 513.658 Mbps 
Praha → GÉANT2  11.2841871707714 % 11.284 %   100 bps 100.000 Gbps   11.2841871707714 bps 11.284 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.2424117636775 % 13.242 %   100 bps 100.000 Gbps   13.2424117636775 bps 13.242 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.99689421478818 % 1.997 %   100 bps 100.000 Gbps   1.99689421478818 bps 1.997 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.07497917843586 % 4.075 %   100 bps 100.000 Gbps   4.07497917843587 bps 4.075 Gbps 
Praha → Liberec  0.172531506794189 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.253150679419 bps 17.253 Kbps 
Liberec → Praha  0.158012275884804 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8012275884804 bps 15.801 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.98698395524454 % 1.987 %   100 bps 100.000 Gbps   1.98698395524454 bps 1.987 Gbps 
NIX.cz → Praha  7.08711502741194 % 7.087 %   100 bps 100.000 Gbps   7.08711502741194 bps 7.087 Gbps 
Praha → Pardubice  5.97710308036172 % 5.977 %   10 bps 10.000 Gbps   597.710308036171 bps 597.710 Mbps 
Pardubice → Praha  0.897979892275956 % 0.898 %   10 bps 10.000 Gbps   89.7979892275956 bps 89.798 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.29646477336038 % 1.296 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.9646477336038 bps 12.965 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.3705222733061 % 10.371 %   1000 bps 1000.000 Mbps   103.705222733061 bps 103.705 Mbps 
Praha → Public Internet  5.76349825873297 % 5.763 %   10 bps 10.000 Gbps   576.349825873297 bps 576.350 Mbps 
Public Internet → Praha  21.6321685552197 % 21.632 %   10 bps 10.000 Gbps   2.16321685552197 bps 2.163 Gbps 
Zlín → Brno  0.877541315409313 % 0.878 %   10 bps 10.000 Gbps   87.7541315409313 bps 87.754 Mbps 
Brno → Zlín  3.52188862637186 % 3.522 %   10 bps 10.000 Gbps   352.188862637187 bps 352.189 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.279481025524673 % 0.279 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.79481025524673 bps 2.795 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.92657698744941 % 0.927 %   10 bps 10.000 Gbps   92.6576987449411 bps 92.658 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  9.81466813300211 % 9.815 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   98.1466813300212 bps 98.147 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.78458039708885 % 5.785 %   10 bps 10.000 Gbps   578.458039708885 bps 578.458 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0689823251638254 % 0.069 %   1000 bps 1000.000 Mbps   689.823251638254 bps 689.823 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.40503009596138 % 1.405 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0503009596138 bps 14.050 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.162544752873479 % 0.163 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.62544752873479 bps 1.625 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.655490786048051 % 0.655 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.55490786048051 bps 6.555 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.42781959987012 % 2.428 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.2781959987012 bps 24.278 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.280987133384261 % 0.281 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.80987133384261 bps 2.810 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.926419860630384 % 0.926 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   92.6419860630384 bps 92.642 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.973560138184714 % 0.974 %   10 bps 10.000 Gbps   97.3560138184715 bps 97.356 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.266224417474165 % 0.266 %   10 bps 10.000 Gbps   26.6224417474165 bps 26.622 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.320642013627345 % 0.321 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   32.0642013627345 bps 32.064 Kbps 
Summary  empty NA   2.004 bps 2.004 Tbps   80.3999670027713 bps 80.400 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 14 00:10:38 2019