CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/10/14

Average load for period: 2019/10/14 00:00:00 - 2019/10/20 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/10/14 00:00:00 - 2019/10/20 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/10/14
ACONET->Brno  6.227%  Brno->ACONET  14.180%  Brno->Lednice  5.709%  Lednice->Brno  7.405%  Brno->SANET  9.286%  SANET->Brno  4.543%  Brno->Vyškov  6.122%  Vyškov->Brno  0.820%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.243%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.445%  České Budějovice->Plzeň  0.239%  Plzeň->České Budějovice  1.153%  České Budějovice->Tábor  0.845%  Tábor->České Budějovice  0.163%  Brno->Jihlava  9.107%  Jihlava->Brno  5.409%  České Budějovice->Jihlava  0.351e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.494e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.154%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.028%  Jihlava->Telč  0.441%  Telč->Jihlava  0.090%  Hradec Králové->Liberec  4.662%  Liberec->Hradec Králové  0.727%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.296e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.293e-3 %  Děčín->Most  0.014%  Most->Děčín  0.033%  Most->Plzeň  0.426%  Plzeň->Most  2.125%  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  1.114%  Olomouc->Hradec Králové  0.166%  Olomouc->Ostrava  2.524%  Ostrava->Olomouc  0.030%  Olomouc->Zlín  1.410%  Zlín->Olomouc  0.910e-3 %  Brno->Ostrava  5.069%  Ostrava->Brno  1.849%  Karviná->Ostrava  1.755%  Ostrava->Karviná  10.408%  Opava->Ostrava  0.409%  Ostrava->Opava  0.950%  Ostrava->Pionier  4.587%  Pionier->Ostrava  1.679%  Hradec Králové->Pardubice  0.047%  Pardubice->Hradec Králové  0.104%  Cheb->Plzeň  0.031%  Plzeň->Cheb  1.123%  Plzeň->Praha  1.162%  Praha->Plzeň  2.300%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.161e-3 %  AMS-IX->Praha  25.293%  Praha->AMS-IX  0.657%  Brno->Praha  3.237%  Praha->Brno  9.411%  České Budějovice->Praha  0.847%  Praha->České Budějovice  2.707%  GÉANT2->Praha  13.831%  Praha->GÉANT2  10.501%  Hradec Králové->Praha  1.662%  Praha->Hradec Králové  4.199%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  NIX.cz->Praha  6.596%  Praha->NIX.cz  1.975%  Pardubice->Praha  0.902%  Praha->Pardubice  5.976%  Poděbrady->Praha  1.637%  Praha->Poděbrady  10.596%  Praha->Public Internet  6.430%  Public Internet->Praha  23.807%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.313%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.458%  Most->Ústí nad
Labem  5.919e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.065%  Praha->Ústí nad
Labem  5.498%  Ústí nad
Labem->Praha  0.902%  Brno->Zlín  3.413%  Zlín->Brno  0.744% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/10/14 00:00:00 - 2019/10/20 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/10/14 00:00:00 - 2019/10/20 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  6.22734267709645 % 6.227 %   10 bps 10.000 Gbps   622.734267709645 bps 622.734 Mbps 
Brno → ACONET  14.1799125870462 % 14.180 %   10 bps 10.000 Gbps   1.41799125870462 bps 1.418 Gbps 
Lednice → Brno  7.40452277885331 % 7.405 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.0452277885331 bps 74.045 Mbps 
Brno → Lednice  5.70893226415923 % 5.709 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.0893226415923 bps 57.089 Mbps 
SANET → Brno  4.54335831634193 % 4.543 %   20 bps 20.000 Gbps   908.671663268386 bps 908.672 Mbps 
Brno → SANET  9.28575956281101 % 9.286 %   20 bps 20.000 Gbps   1.8571519125622 bps 1.857 Gbps 
Vyškov → Brno  0.819788862906242 % 0.820 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.19788862906242 bps 8.198 Mbps 
Brno → Vyškov  6.12240474929112 % 6.122 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.2240474929112 bps 61.224 Mbps 
Brno → Jihlava  9.10731359981778 % 9.107 %   10 bps 10.000 Gbps   910.731359981779 bps 910.731 Mbps 
Jihlava → Brno  5.40913126059405 % 5.409 %   10 bps 10.000 Gbps   540.913126059406 bps 540.913 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.493603286702807 % 0.494 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   98.7206573405614 bps 98.721 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.351292781695023 % 0.351 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   70.2585563390045 bps 70.259 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0275458015505736 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   275.458015505736 bps 275.458 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.154163143068061 % 0.154 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.54163143068061 bps 1.542 Mbps 
Jihlava → Telč  0.440649560768765 % 0.441 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.40649560768764 bps 4.406 Mbps 
Telč → Jihlava  0.089715784632391 % 0.090 %   1000 bps 1000.000 Mbps   897.15784632391 bps 897.158 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  4.66177394555805 % 4.662 %   20 bps 20.000 Gbps   932.354789111611 bps 932.355 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.727031626866801 % 0.727 %   20 bps 20.000 Gbps   145.40632537336 bps 145.406 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.293081396027261 % 0.293 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.3081396027261 bps 29.308 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.296398160883954 % 0.296 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.6398160883954 bps 29.640 Kbps 
Most → Děčín  0.0332376595645457 % 0.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   332.376595645457 bps 332.377 Kbps 
Děčín → Most  0.0137208988170043 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   137.208988170043 bps 137.209 Kbps 
Plzeň → Most  2.12538309760589 % 2.125 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.2538309760589 bps 21.254 Mbps 
Most → Plzeň  0.425893762363635 % 0.426 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.25893762363635 bps 4.259 Mbps 
Olomouc → Brno  1.25603128587158 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.206257174317 bps 251.206 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25579239177353 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.158478354706 bps 251.158 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.166220438377064 % 0.166 %   100 bps 100.000 Gbps   166.220438377064 bps 166.220 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.11388556352635 % 1.114 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11388556352635 bps 1.114 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.524293034598 % 2.524 %   20 bps 20.000 Gbps   494.684176475117 bps 494.684 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0299461947237527 % 0.030 %   20 bps 20.000 Gbps   5.94838033368199 bps 5.948 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.40978427346323 % 1.410 %   10 bps 10.000 Gbps   140.978427346323 bps 140.978 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.909668641075009 % 0.910 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   90.9668641075011 bps 90.967 Kbps 
Ostrava → Brno  1.84930973911002 % 1.849 %   100 bps 100.000 Gbps   1.84930973911002 bps 1.849 Gbps 
Brno → Ostrava  5.06949186577421 % 5.069 %   100 bps 100.000 Gbps   5.06949186577421 bps 5.069 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.75489161807038 % 1.755 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.5489161807038 bps 17.549 Mbps 
Ostrava → Karviná  10.4078852081558 % 10.408 %   1000 bps 1000.000 Mbps   104.078852081558 bps 104.079 Mbps 
Opava → Ostrava  0.409358763938204 % 0.409 %   10 bps 10.000 Gbps   40.9358763938204 bps 40.936 Mbps 
Ostrava → Opava  0.949661768083582 % 0.950 %   10 bps 10.000 Gbps   94.9661768083581 bps 94.966 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.58739769610985 % 4.587 %   10 bps 10.000 Gbps   458.739769610985 bps 458.740 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.67895148390072 % 1.679 %   10 bps 10.000 Gbps   167.895148390072 bps 167.895 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0468555147208017 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.68555147208018 bps 4.686 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.104299949770155 % 0.104 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4299949770155 bps 10.430 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160995984606262 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0995984606261 bps 16.100 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0313918905925055 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.13918905925055 bps 3.139 Mbps 
Plzeň → Praha  1.16215138420378 % 1.162 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16215138420378 bps 1.162 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.12324735942944 % 1.123 %   10 bps 10.000 Gbps   112.324735942944 bps 112.325 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160508441672688 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0508441672688 bps 16.051 Kbps 
Praha → Plzeň  2.30023546985192 % 2.300 %   100 bps 100.000 Gbps   2.30023546985192 bps 2.300 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.656741394180316 % 0.657 %   10 bps 10.000 Gbps   65.6741394180315 bps 65.674 Mbps 
AMS-IX → Praha  25.2934597684308 % 25.293 %   10 bps 10.000 Gbps   2.52934597684308 bps 2.529 Gbps 
Brno → Praha  3.23677459841735 % 3.237 %   100 bps 100.000 Gbps   3.23677459841734 bps 3.237 Gbps 
Praha → Brno  9.4107180470348 % 9.411 %   100 bps 100.000 Gbps   9.41071804703481 bps 9.411 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.70734632616314 % 2.707 %   20 bps 20.000 Gbps   541.469265232628 bps 541.469 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.846839369632948 % 0.847 %   20 bps 20.000 Gbps   169.367873926589 bps 169.368 Mbps 
Praha → GÉANT2  10.5012132813148 % 10.501 %   100 bps 100.000 Gbps   10.5012132813148 bps 10.501 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.8309766849596 % 13.831 %   100 bps 100.000 Gbps   13.8309766849596 bps 13.831 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.66194519981696 % 1.662 %   100 bps 100.000 Gbps   1.66194519981696 bps 1.662 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.19864866096566 % 4.199 %   100 bps 100.000 Gbps   4.19864866096566 bps 4.199 Gbps 
Liberec → Praha  0.157907613396745 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7907613396745 bps 15.791 Kbps 
Praha → Liberec  0.172324333123518 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2324333123518 bps 17.232 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.97516657722212 % 1.975 %   100 bps 100.000 Gbps   1.97516657722212 bps 1.975 Gbps 
NIX.cz → Praha  6.59646425344104 % 6.596 %   100 bps 100.000 Gbps   6.59646425344104 bps 6.596 Gbps 
Praha → Pardubice  5.97566748354904 % 5.976 %   10 bps 10.000 Gbps   597.566748354904 bps 597.567 Mbps 
Pardubice → Praha  0.901870810809391 % 0.902 %   10 bps 10.000 Gbps   90.1870810809391 bps 90.187 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.5960636042769 % 10.596 %   1000 bps 1000.000 Mbps   105.960636042769 bps 105.961 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.63736428315372 % 1.637 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.3736428315372 bps 16.374 Mbps 
Praha → Public Internet  6.43003973853465 % 6.430 %   10 bps 10.000 Gbps   643.003973853464 bps 643.004 Mbps 
Public Internet → Praha  23.8070691037437 % 23.807 %   10 bps 10.000 Gbps   2.38070691037437 bps 2.381 Gbps 
Zlín → Brno  0.744220477759273 % 0.744 %   10 bps 10.000 Gbps   74.4220477759273 bps 74.422 Mbps 
Brno → Zlín  3.41271721257471 % 3.413 %   10 bps 10.000 Gbps   341.271721257471 bps 341.272 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.312909704428627 % 0.313 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.12909704428627 bps 3.129 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.45779738823834 % 1.458 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.5779738823834 bps 14.578 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0652751799471778 % 0.065 %   1000 bps 1000.000 Mbps   652.751799471778 bps 652.752 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.91876498147067 % 5.919 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.1876498147066 bps 59.188 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.901539863325659 % 0.902 %   10 bps 10.000 Gbps   90.1539863325659 bps 90.154 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.49836232397554 % 5.498 %   10 bps 10.000 Gbps   549.836232397554 bps 549.836 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.445253485601383 % 0.445 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.45253485601383 bps 4.453 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.845295049948373 % 0.845 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.45295049948373 bps 8.453 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.15268418502366 % 1.153 %   10 bps 10.000 Gbps   115.268418502366 bps 115.268 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151437453307466 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1437453307466 bps 15.144 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.162696360248012 % 0.163 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.62696360248013 bps 1.627 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.239249260031262 % 0.239 %   10 bps 10.000 Gbps   23.9249260031262 bps 23.925 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163025004620824 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3025004620823 bps 16.303 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.24277305687209 % 3.243 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.4277305687209 bps 32.428 Mbps 
Summary  empty NA   2.004 bps 2.004 Tbps   80.7000018942764 bps 80.700 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 21 00:10:35 2019