CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/10/21

Average load for period: 2019/10/21 00:00:00 - 2019/10/27 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/10/21 00:00:00 - 2019/10/27 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/10/21
ACONET->Brno  5.708%  Brno->ACONET  15.112%  Brno->Lednice  5.530%  Lednice->Brno  7.174%  Brno->SANET  9.279%  SANET->Brno  4.444%  Brno->Vyškov  5.393%  Vyškov->Brno  0.570%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.108%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.254%  České Budějovice->Plzeň  0.379%  Plzeň->České Budějovice  0.896%  České Budějovice->Tábor  0.982%  Tábor->České Budějovice  0.187%  Brno->Jihlava  8.740%  Jihlava->Brno  4.570%  České Budějovice->Jihlava  0.204e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.245e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.195%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.023%  Jihlava->Telč  0.370%  Telč->Jihlava  0.076%  Hradec Králové->Liberec  4.947%  Liberec->Hradec Králové  0.603%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.261e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.225e-3 %  Děčín->Most  0.327e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.096e-3 %  Brno->Olomouc  1.256e-3 %  Olomouc->Brno  1.256e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  1.046%  Olomouc->Hradec Králové  0.194%  Olomouc->Ostrava  2.718%  Ostrava->Olomouc  0.073%  Olomouc->Zlín  1.304%  Zlín->Olomouc  0.779e-3 %  Brno->Ostrava  4.399%  Ostrava->Brno  1.680%  Karviná->Ostrava  1.683%  Ostrava->Karviná  8.796%  Opava->Ostrava  0.443%  Ostrava->Opava  1.355%  Ostrava->Pionier  5.027%  Pionier->Ostrava  2.153%  Hradec Králové->Pardubice  0.034%  Pardubice->Hradec Králové  0.105%  Cheb->Plzeň  0.029%  Plzeň->Cheb  1.088%  Plzeň->Praha  0.957%  Praha->Plzeň  2.285%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  22.958%  Praha->AMS-IX  0.620%  Brno->Praha  3.036%  Praha->Brno  9.005%  České Budějovice->Praha  0.843%  Praha->České Budějovice  2.472%  GÉANT2->Praha  13.056%  Praha->GÉANT2  9.445%  Hradec Králové->Praha  1.606%  Praha->Hradec Králové  4.453%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  NIX.cz->Praha  6.485%  Praha->NIX.cz  1.920%  Pardubice->Praha  0.821%  Praha->Pardubice  5.806%  Poděbrady->Praha  1.303%  Praha->Poděbrady  9.966%  Praha->Public Internet  6.922%  Public Internet->Praha  22.608%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.379%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.185%  Most->Ústí nad
Labem  9.042e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.053%  Praha->Ústí nad
Labem  5.283%  Ústí nad
Labem->Praha  0.927%  Brno->Zlín  3.099%  Zlín->Brno  0.947% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/10/21 00:00:00 - 2019/10/27 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/10/21 00:00:00 - 2019/10/27 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.70759100310159 % 5.708 %   10 bps 10.000 Gbps   570.75910031016 bps 570.759 Mbps 
Brno → ACONET  15.1115714798337 % 15.112 %   10 bps 10.000 Gbps   1.51115714798337 bps 1.511 Gbps 
Lednice → Brno  7.17386546521426 % 7.174 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.7386546521426 bps 71.739 Mbps 
Brno → Lednice  5.52967381754499 % 5.530 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.29673817545 bps 55.297 Mbps 
Brno → SANET  9.27894516425315 % 9.279 %   20 bps 20.000 Gbps   1.85578903285063 bps 1.856 Gbps 
SANET → Brno  4.44380881182622 % 4.444 %   20 bps 20.000 Gbps   888.761762365244 bps 888.762 Mbps 
Brno → Vyškov  5.39290555955769 % 5.393 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.929055595577 bps 53.929 Mbps 
Vyškov → Brno  0.569659853485523 % 0.570 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.69659853485523 bps 5.697 Mbps 
Brno → Jihlava  8.73981531895052 % 8.740 %   10 bps 10.000 Gbps   873.981531895052 bps 873.982 Mbps 
Jihlava → Brno  4.56952873846691 % 4.570 %   10 bps 10.000 Gbps   456.952873846691 bps 456.953 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.204058657435047 % 0.204 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   40.8117314870094 bps 40.812 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.244608732149914 % 0.245 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   48.9217464299828 bps 48.922 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.195312267583561 % 0.195 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.95312267583561 bps 1.953 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0225581249049122 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   225.581249049122 bps 225.581 Kbps 
Jihlava → Telč  0.36966470206349 % 0.370 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.6966470206349 bps 3.697 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0762021104499905 % 0.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   762.021104499905 bps 762.021 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.603083252568469 % 0.603 %   20 bps 20.000 Gbps   120.616650513694 bps 120.617 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.94675057416711 % 4.947 %   20 bps 20.000 Gbps   989.350114833422 bps 989.350 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.260739864345786 % 0.261 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.0739864345786 bps 26.074 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.225081807409381 % 0.225 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.5081807409381 bps 22.508 Kbps 
Děčín → Most  0.326732864526164 % 0.327 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.26732864526164 bps 3.267 Kbps 
Most → Děčín  0.725664113791924 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25664113791925 bps 7.257 Kbps 
Most → Plzeň  0.624691156272419 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24691156272419 bps 6.247 Kbps 
Plzeň → Most  0.0963141306432141 % 0.096 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   963.141306432141 bps 963.141 bps 
Brno → Olomouc  1.25592181996932 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.184363993865 bps 251.184 Kbps 
Olomouc → Brno  1.25579852881031 % 1.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   251.159705762061 bps 251.160 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.193887414174829 % 0.194 %   100 bps 100.000 Gbps   193.887414174829 bps 193.887 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.04627414175067 % 1.046 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04627414175067 bps 1.046 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.0727717187810285 % 0.073 %   20 bps 20.000 Gbps   14.5543437562057 bps 14.554 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.71797325252976 % 2.718 %   20 bps 20.000 Gbps   526.052998770608 bps 526.053 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.778649132993335 % 0.779 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   77.8649132993334 bps 77.865 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.3039532263695 % 1.304 %   10 bps 10.000 Gbps   130.39532263695 bps 130.395 Mbps 
Brno → Ostrava  4.39882667423075 % 4.399 %   100 bps 100.000 Gbps   4.39882667423075 bps 4.399 Gbps 
Ostrava → Brno  1.680030320546 % 1.680 %   100 bps 100.000 Gbps   1.680030320546 bps 1.680 Gbps 
Ostrava → Karviná  8.79634559221152 % 8.796 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.9634559221152 bps 87.963 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.6833691626521 % 1.683 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.833691626521 bps 16.834 Mbps 
Opava → Ostrava  0.442823704145927 % 0.443 %   10 bps 10.000 Gbps   44.2823704145927 bps 44.282 Mbps 
Ostrava → Opava  1.3551801927626 % 1.355 %   10 bps 10.000 Gbps   135.51801927626 bps 135.518 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.15343630516037 % 2.153 %   10 bps 10.000 Gbps   215.343630516037 bps 215.344 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.02660643851176 % 5.027 %   10 bps 10.000 Gbps   502.660643851176 bps 502.661 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0341934331740272 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.41934331740272 bps 3.419 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.105337326534134 % 0.105 %   10 bps 10.000 Gbps   10.5337326534134 bps 10.534 Mbps 
Praha → Plzeň  2.28512318169539 % 2.285 %   100 bps 100.000 Gbps   2.28512318169539 bps 2.285 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160279506852656 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0279506852656 bps 16.028 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.08832307336871 % 1.088 %   10 bps 10.000 Gbps   108.832307336871 bps 108.832 Mbps 
Plzeň → Praha  0.956868967758675 % 0.957 %   100 bps 100.000 Gbps   956.868967758675 bps 956.869 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0285792545104764 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.85792545104764 bps 2.858 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160775714393888 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0775714393888 bps 16.078 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.620359379995748 % 0.620 %   10 bps 10.000 Gbps   62.0359379995748 bps 62.036 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.9584746833314 % 22.958 %   10 bps 10.000 Gbps   2.29584746833314 bps 2.296 Gbps 
Brno → Praha  3.03593317293197 % 3.036 %   100 bps 100.000 Gbps   3.03593317293197 bps 3.036 Gbps 
Praha → Brno  9.00459770905992 % 9.005 %   100 bps 100.000 Gbps   9.00459770905991 bps 9.005 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.47209601622005 % 2.472 %   20 bps 20.000 Gbps   494.419203244009 bps 494.419 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.842619780723038 % 0.843 %   20 bps 20.000 Gbps   168.523956144608 bps 168.524 Mbps 
Praha → GÉANT2  9.4446189704642 % 9.445 %   100 bps 100.000 Gbps   9.44461897046421 bps 9.445 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.0560681390163 % 13.056 %   100 bps 100.000 Gbps   13.0560681390163 bps 13.056 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.45263274912319 % 4.453 %   100 bps 100.000 Gbps   4.4526327491232 bps 4.453 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.60612754391779 % 1.606 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60612754391779 bps 1.606 Gbps 
Liberec → Praha  0.158088486143676 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8088486143676 bps 15.809 Kbps 
Praha → Liberec  0.172668269975051 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2668269975051 bps 17.267 Kbps 
NIX.cz → Praha  6.48540775410051 % 6.485 %   100 bps 100.000 Gbps   6.48540775410051 bps 6.485 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.91983955412115 % 1.920 %   100 bps 100.000 Gbps   1.91983955412115 bps 1.920 Gbps 
Praha → Pardubice  5.80591265250556 % 5.806 %   10 bps 10.000 Gbps   580.591265250556 bps 580.591 Mbps 
Pardubice → Praha  0.820995069713229 % 0.821 %   10 bps 10.000 Gbps   82.0995069713229 bps 82.100 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.96622830280068 % 9.966 %   1000 bps 1000.000 Mbps   99.6622830280068 bps 99.662 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.30267912543956 % 1.303 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.0267912543956 bps 13.027 Mbps 
Public Internet → Praha  22.6083431604602 % 22.608 %   10 bps 10.000 Gbps   2.26083431604602 bps 2.261 Gbps 
Praha → Public Internet  6.92215271328566 % 6.922 %   10 bps 10.000 Gbps   692.215271328566 bps 692.215 Mbps 
Brno → Zlín  3.09855646474534 % 3.099 %   10 bps 10.000 Gbps   309.855646474534 bps 309.856 Mbps 
Zlín → Brno  0.946624428527009 % 0.947 %   10 bps 10.000 Gbps   94.6624428527009 bps 94.662 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.926664127669187 % 0.927 %   10 bps 10.000 Gbps   92.6664127669186 bps 92.666 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.28334092640128 % 5.283 %   10 bps 10.000 Gbps   528.334092640128 bps 528.334 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0530659565035042 % 0.053 %   1000 bps 1000.000 Mbps   530.659565035042 bps 530.660 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.18537847858349 % 1.185 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8537847858349 bps 11.854 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.379252664800294 % 0.379 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79252664800294 bps 3.793 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  9.04193793282952 % 9.042 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.4193793282952 bps 90.419 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.186887492451648 % 0.187 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.86887492451648 bps 1.869 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.896199536589374 % 0.896 %   10 bps 10.000 Gbps   89.6199536589375 bps 89.620 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.981626816493999 % 0.982 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.81626816493999 bps 9.816 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.254038581118443 % 0.254 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.54038581118442 bps 2.540 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.10814751695865 % 2.108 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.0814751695865 bps 21.081 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149722012979919 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.972201297992 bps 14.972 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163006537118154 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3006537118154 bps 16.301 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.378594479243984 % 0.379 %   10 bps 10.000 Gbps   37.8594479243984 bps 37.859 Mbps 
Summary  empty NA   2.004 bps 2.004 Tbps   76.7808118150966 bps 76.781 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 28 00:10:49 2019