CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/10/28

Average load for period: 2019/10/28 00:00:00 - 2019/11/03 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/10/28 00:00:00 - 2019/11/03 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/10/28
ACONET->Brno  5.143%  Brno->ACONET  14.214%  Brno->Lednice  5.616%  Lednice->Brno  11.720%  Brno->SANET  6.862%  SANET->Brno  3.552%  Brno->Vyškov  5.119%  Vyškov->Brno  0.679%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.379%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.195%  České Budějovice->Plzeň  0.408%  Plzeň->České Budějovice  1.333%  České Budějovice->Tábor  1.152%  Tábor->České Budějovice  0.236%  Brno->Jihlava  10.062%  Jihlava->Brno  5.198%  České Budějovice->Jihlava  0.164e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.206e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.233%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.025%  Jihlava->Telč  1.892%  Telč->Jihlava  0.178%  Hradec Králové->Liberec  4.367%  Liberec->Hradec Králové  0.826%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.235e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.252e-3 %  Děčín->Most  0.329e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.622%  Olomouc->Brno  0.141%  Hradec Králové->Olomouc  0.992%  Olomouc->Hradec Králové  0.207%  Olomouc->Ostrava  3.242%  Ostrava->Olomouc  0.068%  Olomouc->Zlín  1.241%  Zlín->Olomouc  0.704e-3 %  Brno->Ostrava  3.425%  Ostrava->Brno  2.075%  Karviná->Ostrava  1.517%  Ostrava->Karviná  9.171%  Opava->Ostrava  0.447%  Ostrava->Opava  0.842%  Ostrava->Pionier  3.494%  Pionier->Ostrava  1.568%  Hradec Králové->Pardubice  0.025%  Pardubice->Hradec Králové  0.102%  Cheb->Plzeň  0.027%  Plzeň->Cheb  1.085%  Plzeň->Praha  0.533%  Praha->Plzeň  2.063%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.160e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  22.641%  Praha->AMS-IX  0.927%  Brno->Praha  2.979%  Praha->Brno  8.578%  České Budějovice->Praha  1.105%  Praha->České Budějovice  2.416%  GÉANT2->Praha  12.222%  Praha->GÉANT2  11.487%  Hradec Králové->Praha  1.326%  Praha->Hradec Králové  3.892%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.758%  Praha->Pardubice  5.118%  Poděbrady->Praha  1.213%  Praha->Poděbrady  8.201%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.412%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.450%  Most->Ústí nad
Labem  0.010%  Ústí nad
Labem->Most  0.046%  Praha->Ústí nad
Labem  4.995%  Ústí nad
Labem->Praha  1.062%  Brno->Zlín  2.986%  Zlín->Brno  0.820%  NIX.cz->Praha  2.362%  Praha->NIX.cz  0.737%  Praha->Public Internet  6.102%  Public Internet->Praha  32.104% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/10/28 00:00:00 - 2019/11/03 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/10/28 00:00:00 - 2019/11/03 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.14292697911121 % 5.143 %   10 bps 10.000 Gbps   514.292697911121 bps 514.293 Mbps 
Brno → ACONET  14.2139925239389 % 14.214 %   10 bps 10.000 Gbps   1.42139925239389 bps 1.421 Gbps 
Brno → Lednice  5.61599437537157 % 5.616 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.1599437537157 bps 56.160 Mbps 
Lednice → Brno  11.7202895424786 % 11.720 %   1000 bps 1000.000 Mbps   117.202895424786 bps 117.203 Mbps 
Brno → SANET  6.86240449903588 % 6.862 %   20 bps 20.000 Gbps   1.37248089980718 bps 1.372 Gbps 
SANET → Brno  3.55156264504126 % 3.552 %   20 bps 20.000 Gbps   710.312529008252 bps 710.313 Mbps 
Brno → Vyškov  5.1188216927112 % 5.119 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.188216927112 bps 51.188 Mbps 
Vyškov → Brno  0.678592450034518 % 0.679 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.78592450034518 bps 6.786 Mbps 
Jihlava → Brno  5.19799900853198 % 5.198 %   10 bps 10.000 Gbps   519.799900853198 bps 519.800 Mbps 
Brno → Jihlava  10.0615733048946 % 10.062 %   10 bps 10.000 Gbps   1.00615733048946 bps 1.006 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.164293339117082 % 0.164 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   32.8586678234163 bps 32.859 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.206351016418799 % 0.206 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   41.2702032837598 bps 41.270 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0252489270487557 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   252.489270487557 bps 252.489 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.232503731141955 % 0.233 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.32503731141955 bps 2.325 Mbps 
Jihlava → Telč  1.89153155413318 % 1.892 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.9153155413318 bps 18.915 Mbps 
Telč → Jihlava  0.178379789297558 % 0.178 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.78379789297558 bps 1.784 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.36703057209616 % 4.367 %   20 bps 20.000 Gbps   873.406114419233 bps 873.406 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.826013017547663 % 0.826 %   20 bps 20.000 Gbps   165.202603509532 bps 165.203 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.234779216731613 % 0.235 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.4779216731613 bps 23.478 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.252091263413899 % 0.252 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.2091263413899 bps 25.209 Kbps 
Most → Děčín  0.725439864198185 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25439864198185 bps 7.254 Kbps 
Děčín → Most  0.328541691978045 % 0.329 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.28541691978046 bps 3.285 Kbps 
Plzeň → Most  0.0953942517381718 % 0.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   953.942517381718 bps 953.943 bps 
Most → Plzeň  0.624682158149927 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24682158149927 bps 6.247 Kbps 
Olomouc → Brno  0.141055035884794 % 0.141 %   100 bps 100.000 Gbps   141.055035884794 bps 141.055 Mbps 
Brno → Olomouc  0.622233543332453 % 0.622 %   100 bps 100.000 Gbps   622.233543332454 bps 622.234 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.992318593089216 % 0.992 %   100 bps 100.000 Gbps   992.318593089216 bps 992.319 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.206701682246012 % 0.207 %   100 bps 100.000 Gbps   206.701682246012 bps 206.702 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0677564272267112 % 0.068 %   20 bps 20.000 Gbps   13.4136213378171 bps 13.414 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.24150805124113 % 3.242 %   20 bps 20.000 Gbps   638.981590365427 bps 638.982 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.24114685579818 % 1.241 %   10 bps 10.000 Gbps   124.114685579818 bps 124.115 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.703737967796974 % 0.704 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   70.3737967796974 bps 70.374 Kbps 
Ostrava → Brno  2.07512655483572 % 2.075 %   100 bps 100.000 Gbps   2.07512655483572 bps 2.075 Gbps 
Brno → Ostrava  3.42493420659275 % 3.425 %   100 bps 100.000 Gbps   3.42493420659275 bps 3.425 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.51747961287607 % 1.517 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.1747961287607 bps 15.175 Mbps 
Ostrava → Karviná  9.17096385634691 % 9.171 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.7096385634691 bps 91.710 Mbps 
Opava → Ostrava  0.446645155226807 % 0.447 %   10 bps 10.000 Gbps   44.6645155226807 bps 44.665 Mbps 
Ostrava → Opava  0.842446559031194 % 0.842 %   10 bps 10.000 Gbps   84.2446559031194 bps 84.245 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.49419344296061 % 3.494 %   10 bps 10.000 Gbps   349.419344296061 bps 349.419 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.56843380167476 % 1.568 %   10 bps 10.000 Gbps   156.843380167476 bps 156.843 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0251051308512723 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.51051308512723 bps 2.511 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.102190156400109 % 0.102 %   10 bps 10.000 Gbps   10.2190156400109 bps 10.219 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160490871294793 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0490871294792 bps 16.049 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.08541202485308 % 1.085 %   10 bps 10.000 Gbps   108.541202485308 bps 108.541 Mbps 
Praha → Plzeň  2.06286242447002 % 2.063 %   100 bps 100.000 Gbps   2.06286242447002 bps 2.063 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160061366642685 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0061366642685 bps 16.006 Kbps 
Plzeň → Praha  0.532573988001195 % 0.533 %   100 bps 100.000 Gbps   532.573988001195 bps 532.574 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0265211427908791 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.65211427908791 bps 2.652 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.927256046538424 % 0.927 %   10 bps 10.000 Gbps   92.7256046538423 bps 92.726 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.6405466323219 % 22.641 %   10 bps 10.000 Gbps   2.26405466323219 bps 2.264 Gbps 
Praha → Brno  8.57838683352529 % 8.578 %   100 bps 100.000 Gbps   8.57838683352529 bps 8.578 Gbps 
Brno → Praha  2.97861498314993 % 2.979 %   100 bps 100.000 Gbps   2.97861498314993 bps 2.979 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.41575820088857 % 2.416 %   20 bps 20.000 Gbps   483.151640177713 bps 483.152 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.10503661475376 % 1.105 %   20 bps 20.000 Gbps   221.007322950753 bps 221.007 Mbps 
Praha → GÉANT2  11.486645575671 % 11.487 %   100 bps 100.000 Gbps   11.486645575671 bps 11.487 Gbps 
GÉANT2 → Praha  12.2217632401591 % 12.222 %   100 bps 100.000 Gbps   12.2217632401591 bps 12.222 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.89206523961121 % 3.892 %   100 bps 100.000 Gbps   3.89206523961121 bps 3.892 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.32631387459256 % 1.326 %   100 bps 100.000 Gbps   1.32631387459256 bps 1.326 Gbps 
Liberec → Praha  0.158076889204846 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8076889204846 bps 15.808 Kbps 
Praha → Liberec  0.172424352821937 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2424352821936 bps 17.242 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.36236468342673 % 2.362 %   400 bps 400.000 Gbps   9.44945873370691 bps 9.449 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.73709190988975 % 0.737 %   400 bps 400.000 Gbps   2.948367639559 bps 2.948 Gbps 
Pardubice → Praha  0.758284329905276 % 0.758 %   10 bps 10.000 Gbps   75.8284329905277 bps 75.828 Mbps 
Praha → Pardubice  5.11767502469085 % 5.118 %   10 bps 10.000 Gbps   511.767502469085 bps 511.768 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.20148070289933 % 8.201 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.0148070289934 bps 82.015 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.2128131046829 % 1.213 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.128131046829 bps 12.128 Mbps 
Public Internet → Praha  32.1036114504654 % 32.104 %   10 bps 10.000 Gbps   3.21036114504654 bps 3.210 Gbps 
Praha → Public Internet  6.10224485218746 % 6.102 %   10 bps 10.000 Gbps   610.224485218747 bps 610.224 Mbps 
Brno → Zlín  2.98602148220404 % 2.986 %   10 bps 10.000 Gbps   298.602148220404 bps 298.602 Mbps 
Zlín → Brno  0.82018977589939 % 0.820 %   10 bps 10.000 Gbps   82.018977589939 bps 82.019 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0102397660466249 % 0.010 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.397660466249 bps 102.398 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.411650939683753 % 0.412 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.11650939683753 bps 4.117 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0464255943242881 % 0.046 %   1000 bps 1000.000 Mbps   464.255943242881 bps 464.256 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.99486034697389 % 4.995 %   10 bps 10.000 Gbps   499.486034697389 bps 499.486 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.06246282016406 % 1.062 %   10 bps 10.000 Gbps   106.246282016406 bps 106.246 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.45010506538318 % 1.450 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.5010506538318 bps 14.501 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149716697463215 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9716697463215 bps 14.972 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  1.33257196257731 % 1.333 %   10 bps 10.000 Gbps   133.257196257731 bps 133.257 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.37856543692727 % 2.379 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.7856543692727 bps 23.786 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162962538845737 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2962538845737 bps 16.296 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.407740745094533 % 0.408 %   10 bps 10.000 Gbps   40.7740745094533 bps 40.774 Mbps 
České Budějovice → Tábor  1.15209641906867 % 1.152 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5209641906867 bps 11.521 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.195423281299988 % 0.195 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.95423281299988 bps 1.954 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.236444880570757 % 0.236 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.36444880570757 bps 2.364 Mbps 
Summary  empty NA   2.764 bps 2.764 Tbps   80.2023414363022 bps 80.202 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 4 00:11:13 2019