CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/11/4

Average load for period: 2019/11/04 00:00:00 - 2019/11/10 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/11/04 00:00:00 - 2019/11/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/11/4
ACONET->Brno  5.645%  Brno->ACONET  18.142%  Brno->Lednice  6.712%  Lednice->Brno  17.301%  Brno->SANET  9.903%  SANET->Brno  4.837%  Brno->Vyškov  5.085%  Vyškov->Brno  0.890%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.863%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.313%  České Budějovice->Plzeň  0.235%  Plzeň->České Budějovice  0.957%  České Budějovice->Tábor  0.584%  Tábor->České Budějovice  0.240%  Brno->Jihlava  13.780%  Jihlava->Brno  6.415%  České Budějovice->Jihlava  0.182e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.185e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.151%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.032%  Jihlava->Telč  0.374%  Telč->Jihlava  0.173%  Hradec Králové->Liberec  4.428%  Liberec->Hradec Králové  0.760%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.239e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.326e-3 %  Děčín->Most  0.329e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.097e-3 %  Brno->Olomouc  0.735%  Olomouc->Brno  0.272%  Hradec Králové->Olomouc  1.202%  Olomouc->Hradec Králové  0.256%  Olomouc->Ostrava  4.342%  Ostrava->Olomouc  0.104%  Olomouc->Zlín  1.420%  Zlín->Olomouc  0.818e-3 %  Brno->Ostrava  3.924%  Ostrava->Brno  2.472%  Karviná->Ostrava  1.468%  Ostrava->Karviná  10.090%  Opava->Ostrava  0.499%  Ostrava->Opava  0.870%  Ostrava->Pionier  4.710%  Pionier->Ostrava  1.477%  Hradec Králové->Pardubice  0.031%  Pardubice->Hradec Králové  0.098%  Cheb->Plzeň  0.029%  Plzeň->Cheb  1.150%  Plzeň->Praha  0.691%  Praha->Plzeň  2.391%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  28.259%  Praha->AMS-IX  0.815%  Brno->Praha  2.975%  Praha->Brno  9.861%  České Budějovice->Praha  0.950%  Praha->České Budějovice  2.646%  GÉANT2->Praha  14.145%  Praha->GÉANT2  8.988%  Hradec Králové->Praha  1.681%  Praha->Hradec Králové  4.785%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.863%  Praha->Pardubice  6.089%  Poděbrady->Praha  1.272%  Praha->Poděbrady  10.235%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.507%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.401%  Most->Ústí nad
Labem  8.063e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.081%  Praha->Ústí nad
Labem  5.602%  Ústí nad
Labem->Praha  1.097%  Brno->Zlín  3.419%  Zlín->Brno  1.043%  NIX.cz->Praha  2.744%  Praha->NIX.cz  0.797%  Praha->Public Internet  7.210%  Public Internet->Praha  30.259% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/11/04 00:00:00 - 2019/11/10 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/11/04 00:00:00 - 2019/11/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.64470313331109 % 5.645 %   10 bps 10.000 Gbps   564.470313331109 bps 564.470 Mbps 
Brno → ACONET  18.1416427480746 % 18.142 %   10 bps 10.000 Gbps   1.81416427480746 bps 1.814 Gbps 
Brno → Lednice  6.71207090093687 % 6.712 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.1207090093687 bps 67.121 Mbps 
Lednice → Brno  17.3010452102998 % 17.301 %   1000 bps 1000.000 Mbps   173.010452102998 bps 173.010 Mbps 
SANET → Brno  4.83692817181364 % 4.837 %   20 bps 20.000 Gbps   967.385634362729 bps 967.386 Mbps 
Brno → SANET  9.90316278609782 % 9.903 %   20 bps 20.000 Gbps   1.98063255721956 bps 1.981 Gbps 
Vyškov → Brno  0.890058017759513 % 0.890 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.90058017759513 bps 8.901 Mbps 
Brno → Vyškov  5.08453159452859 % 5.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.8453159452859 bps 50.845 Mbps 
Jihlava → Brno  6.4147853594881 % 6.415 %   10 bps 10.000 Gbps   641.47853594881 bps 641.479 Mbps 
Brno → Jihlava  13.7804492361126 % 13.780 %   10 bps 10.000 Gbps   1.37804492361126 bps 1.378 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.184692522357654 % 0.185 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   36.9385044715308 bps 36.939 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.182044526859649 % 0.182 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   36.4089053719297 bps 36.409 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0317563469912835 % 0.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   317.563469912836 bps 317.563 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.150728501236206 % 0.151 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.50728501236206 bps 1.507 Mbps 
Telč → Jihlava  0.172698133712738 % 0.173 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.72698133712738 bps 1.727 Mbps 
Jihlava → Telč  0.374387602389467 % 0.374 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.74387602389467 bps 3.744 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.42780156092005 % 4.428 %   20 bps 20.000 Gbps   885.56031218401 bps 885.560 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.760200074986043 % 0.760 %   20 bps 20.000 Gbps   152.040014997209 bps 152.040 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.23914443819436 % 0.239 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.914443819436 bps 23.914 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.326435548933312 % 0.326 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   32.6435548933311 bps 32.644 Kbps 
Děčín → Most  0.328591352830824 % 0.329 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.28591352830824 bps 3.286 Kbps 
Most → Děčín  0.725883896283275 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25883896283275 bps 7.259 Kbps 
Plzeň → Most  0.0972847165497137 % 0.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   972.847165497137 bps 972.847 bps 
Most → Plzeň  0.624626411301555 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24626411301555 bps 6.246 Kbps 
Brno → Olomouc  0.734614544691576 % 0.735 %   100 bps 100.000 Gbps   734.614544691575 bps 734.615 Mbps 
Olomouc → Brno  0.27196036922823 % 0.272 %   100 bps 100.000 Gbps   271.96036922823 bps 271.960 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.20224908999604 % 1.202 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20224908999604 bps 1.202 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.255672570219604 % 0.256 %   100 bps 100.000 Gbps   255.672570219604 bps 255.673 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.34184835773685 % 4.342 %   20 bps 20.000 Gbps   865.271216268482 bps 865.271 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.103514238517747 % 0.104 %   20 bps 20.000 Gbps   20.6242333906405 bps 20.624 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.41973103216347 % 1.420 %   10 bps 10.000 Gbps   141.973103216347 bps 141.973 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.817553124237266 % 0.818 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   81.7553124237266 bps 81.755 Kbps 
Ostrava → Brno  2.47246421709561 % 2.472 %   100 bps 100.000 Gbps   2.47246421709561 bps 2.472 Gbps 
Brno → Ostrava  3.92422229977985 % 3.924 %   100 bps 100.000 Gbps   3.92422229977985 bps 3.924 Gbps 
Ostrava → Karviná  10.0904206233302 % 10.090 %   1000 bps 1000.000 Mbps   100.904206233302 bps 100.904 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.46809061087063 % 1.468 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.6809061087063 bps 14.681 Mbps 
Opava → Ostrava  0.498882970114079 % 0.499 %   10 bps 10.000 Gbps   49.8882970114079 bps 49.888 Mbps 
Ostrava → Opava  0.870068663661872 % 0.870 %   10 bps 10.000 Gbps   87.0068663661872 bps 87.007 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.47701306118283 % 1.477 %   10 bps 10.000 Gbps   147.701306118283 bps 147.701 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.71029384139512 % 4.710 %   10 bps 10.000 Gbps   471.029384139512 bps 471.029 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0980964907159956 % 0.098 %   10 bps 10.000 Gbps   9.80964907159956 bps 9.810 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0306210591814123 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.06210591814123 bps 3.062 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.15013835323436 % 1.150 %   10 bps 10.000 Gbps   115.013835323436 bps 115.014 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160551313623584 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0551313623584 bps 16.055 Kbps 
Plzeň → Praha  0.690593710852663 % 0.691 %   100 bps 100.000 Gbps   690.593710852663 bps 690.594 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160049038408168 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0049038408168 bps 16.005 Kbps 
Praha → Plzeň  2.39147749998551 % 2.391 %   100 bps 100.000 Gbps   2.39147749998551 bps 2.391 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0289076234267221 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.89076234267221 bps 2.891 Mbps 
AMS-IX → Praha  28.2593102817967 % 28.259 %   10 bps 10.000 Gbps   2.82593102817967 bps 2.826 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.814820990763182 % 0.815 %   10 bps 10.000 Gbps   81.4820990763182 bps 81.482 Mbps 
Brno → Praha  2.97482376920517 % 2.975 %   100 bps 100.000 Gbps   2.97482376920517 bps 2.975 Gbps 
Praha → Brno  9.86101261476848 % 9.861 %   100 bps 100.000 Gbps   9.86101261476848 bps 9.861 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.94977746680979 % 0.950 %   20 bps 20.000 Gbps   189.955493361958 bps 189.955 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.64626169689287 % 2.646 %   20 bps 20.000 Gbps   529.252339378574 bps 529.252 Mbps 
GÉANT2 → Praha  14.1448604963139 % 14.145 %   100 bps 100.000 Gbps   14.1448604963139 bps 14.145 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.98755550792741 % 8.988 %   100 bps 100.000 Gbps   8.98755550792741 bps 8.988 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.78500218730505 % 4.785 %   100 bps 100.000 Gbps   4.78500218730505 bps 4.785 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.68075482981393 % 1.681 %   100 bps 100.000 Gbps   1.68075482981393 bps 1.681 Gbps 
Praha → Liberec  0.172562253237478 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2562253237478 bps 17.256 Kbps 
Liberec → Praha  0.158047716154577 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8047716154577 bps 15.805 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.797299147168734 % 0.797 %   400 bps 400.000 Gbps   3.18919658867494 bps 3.189 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.74401272165341 % 2.744 %   400 bps 400.000 Gbps   10.9760508866136 bps 10.976 Gbps 
Pardubice → Praha  0.862854349974474 % 0.863 %   10 bps 10.000 Gbps   86.2854349974474 bps 86.285 Mbps 
Praha → Pardubice  6.08895180085252 % 6.089 %   10 bps 10.000 Gbps   608.895180085252 bps 608.895 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.27176147528653 % 1.272 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.7176147528653 bps 12.718 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.2348584442018 % 10.235 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.348584442018 bps 102.349 Mbps 
Praha → Public Internet  7.20961505517263 % 7.210 %   10 bps 10.000 Gbps   720.961505517263 bps 720.962 Mbps 
Public Internet → Praha  30.2594827426044 % 30.259 %   10 bps 10.000 Gbps   3.02594827426043 bps 3.026 Gbps 
Brno → Zlín  3.41896193624196 % 3.419 %   10 bps 10.000 Gbps   341.896193624196 bps 341.896 Mbps 
Zlín → Brno  1.04326308636808 % 1.043 %   10 bps 10.000 Gbps   104.326308636808 bps 104.326 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.09675163030871 % 1.097 %   10 bps 10.000 Gbps   109.675163030871 bps 109.675 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.40146032431124 % 1.401 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0146032431124 bps 14.015 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.506661930091828 % 0.507 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.06661930091829 bps 5.067 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  8.06322332774568 % 8.063 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.6322332774567 bps 80.632 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0809325429997227 % 0.081 %   1000 bps 1000.000 Mbps   809.325429997227 bps 809.325 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.60196687996331 % 5.602 %   10 bps 10.000 Gbps   560.196687996331 bps 560.197 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149700983040566 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9700983040566 bps 14.970 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163012865991392 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3012865991392 bps 16.301 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.234866821378137 % 0.235 %   10 bps 10.000 Gbps   23.4866821378137 bps 23.487 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.8631883046135 % 2.863 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.631883046135 bps 28.632 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.239991867525874 % 0.240 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.39991867525874 bps 2.400 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.312653975340402 % 0.313 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.12653975340402 bps 3.127 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.583918250979826 % 0.584 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.83918250979826 bps 5.839 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.956699222164286 % 0.957 %   10 bps 10.000 Gbps   95.6699222164287 bps 95.670 Mbps 
Summary  empty NA   2.764 bps 2.764 Tbps   88.7426394164089 bps 88.743 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 11 00:11:07 2019