CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/11/11

Average load for period: 2019/11/11 00:00:00 - 2019/11/17 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/11/11 00:00:00 - 2019/11/17 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/11/11
ACONET->Brno  5.539%  Brno->ACONET  15.692%  Brno->Lednice  7.189%  Lednice->Brno  17.181%  Brno->SANET  9.625%  SANET->Brno  4.255%  Brno->Vyškov  5.330%  Vyškov->Brno  0.687%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.777%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.268%  České Budějovice->Plzeň  0.235%  Plzeň->České Budějovice  1.006%  České Budějovice->Tábor  0.450%  Tábor->České Budějovice  0.123%  Brno->Jihlava  12.089%  Jihlava->Brno  8.306%  České Budějovice->Jihlava  0.273e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.229e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.104%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.020%  Jihlava->Telč  0.450%  Telč->Jihlava  0.079%  Hradec Králové->Liberec  4.390%  Liberec->Hradec Králové  0.721%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.285e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.917e-3 %  Děčín->Most  0.670e-3 %  Most->Děčín  0.753e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.740%  Olomouc->Brno  0.231%  Hradec Králové->Olomouc  1.180%  Olomouc->Hradec Králové  0.212%  Olomouc->Ostrava  2.920%  Ostrava->Olomouc  0.184%  Olomouc->Zlín  1.399%  Zlín->Olomouc  0.921e-3 %  Brno->Ostrava  4.012%  Ostrava->Brno  2.054%  Karviná->Ostrava  1.644%  Ostrava->Karviná  9.474%  Opava->Ostrava  0.452%  Ostrava->Opava  0.900%  Ostrava->Pionier  4.204%  Pionier->Ostrava  1.432%  Hradec Králové->Pardubice  0.043%  Pardubice->Hradec Králové  0.089%  Cheb->Plzeň  0.029%  Plzeň->Cheb  1.103%  Plzeň->Praha  0.661%  Praha->Plzeň  2.350%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.160e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  28.917%  Praha->AMS-IX  0.899%  Brno->Praha  5.101%  Praha->Brno  8.518%  České Budějovice->Praha  1.129%  Praha->České Budějovice  2.748%  GÉANT2->Praha  13.152%  Praha->GÉANT2  10.350%  Hradec Králové->Praha  1.860%  Praha->Hradec Králové  5.679%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  1.015%  Praha->Pardubice  6.181%  Poděbrady->Praha  1.558%  Praha->Poděbrady  11.651%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.422%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.214%  Most->Ústí nad
Labem  0.019%  Ústí nad
Labem->Most  0.092%  Praha->Ústí nad
Labem  5.700%  Ústí nad
Labem->Praha  1.064%  Brno->Zlín  3.394%  Zlín->Brno  0.883%  NIX.cz->Praha  2.741%  Praha->NIX.cz  0.800%  Praha->Public Internet  6.478%  Public Internet->Praha  28.569% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/11/11 00:00:00 - 2019/11/17 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/11/11 00:00:00 - 2019/11/17 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  15.6920984207653 % 15.692 %   10 bps 10.000 Gbps   1.56920984207653 bps 1.569 Gbps 
ACONET → Brno  5.53923138544478 % 5.539 %   10 bps 10.000 Gbps   553.923138544478 bps 553.923 Mbps 
Lednice → Brno  17.1807627452666 % 17.181 %   1000 bps 1000.000 Mbps   171.807627452666 bps 171.808 Mbps 
Brno → Lednice  7.18936866376631 % 7.189 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.8936866376631 bps 71.894 Mbps 
SANET → Brno  4.25498806777508 % 4.255 %   20 bps 20.000 Gbps   850.997613555016 bps 850.998 Mbps 
Brno → SANET  9.62518643574461 % 9.625 %   20 bps 20.000 Gbps   1.92503728714892 bps 1.925 Gbps 
Brno → Vyškov  5.33027572409149 % 5.330 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.3027572409149 bps 53.303 Mbps 
Vyškov → Brno  0.686648866165072 % 0.687 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.86648866165072 bps 6.866 Mbps 
Brno → Jihlava  12.0892714153181 % 12.089 %   10 bps 10.000 Gbps   1.20892714153181 bps 1.209 Gbps 
Jihlava → Brno  8.30592158771713 % 8.306 %   10 bps 10.000 Gbps   830.592158771713 bps 830.592 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.22943846811188 % 0.229 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   45.887693622376 bps 45.888 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.27335597067388 % 0.273 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   54.6711941347761 bps 54.671 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0202226968963216 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   202.226968963216 bps 202.227 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.103550219403941 % 0.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03550219403941 bps 1.036 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0794871942096962 % 0.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   794.871942096962 bps 794.872 Kbps 
Jihlava → Telč  0.449536421844301 % 0.450 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.49536421844301 bps 4.495 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.721193274764696 % 0.721 %   20 bps 20.000 Gbps   144.238654952939 bps 144.239 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.39009948101762 % 4.390 %   20 bps 20.000 Gbps   878.019896203525 bps 878.020 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.284868741573417 % 0.285 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.4868741573417 bps 28.487 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.916896490540036 % 0.917 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   91.6896490540037 bps 91.690 Kbps 
Most → Děčín  0.752912077488446 % 0.753 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.52912077488446 bps 7.529 Kbps 
Děčín → Most  0.670020347869867 % 0.670 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.70020347869867 bps 6.700 Kbps 
Plzeň → Most  0.0952834342052826 % 0.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   952.834342052826 bps 952.834 bps 
Most → Plzeň  0.62506369329039 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25063693290389 bps 6.251 Kbps 
Olomouc → Brno  0.231235277349172 % 0.231 %   100 bps 100.000 Gbps   231.235277349172 bps 231.235 Mbps 
Brno → Olomouc  0.739698783817154 % 0.740 %   100 bps 100.000 Gbps   739.698783817154 bps 739.699 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.18026430899416 % 1.180 %   100 bps 100.000 Gbps   1.18026430899416 bps 1.180 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.211529247167088 % 0.212 %   100 bps 100.000 Gbps   211.529247167088 bps 211.529 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.183636310528846 % 0.184 %   20 bps 20.000 Gbps   36.7272621057692 bps 36.727 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.92000992281134 % 2.920 %   20 bps 20.000 Gbps   575.184627896111 bps 575.185 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.39928410838672 % 1.399 %   10 bps 10.000 Gbps   139.928410838672 bps 139.928 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.920854870783269 % 0.921 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   92.085487078327 bps 92.085 Kbps 
Ostrava → Brno  2.05393504648835 % 2.054 %   100 bps 100.000 Gbps   2.05393504648835 bps 2.054 Gbps 
Brno → Ostrava  4.0117431667834 % 4.012 %   100 bps 100.000 Gbps   4.0117431667834 bps 4.012 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.64406024482014 % 1.644 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.4406024482014 bps 16.441 Mbps 
Ostrava → Karviná  9.4742296289838 % 9.474 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.742296289838 bps 94.742 Mbps 
Ostrava → Opava  0.89968655724342 % 0.900 %   10 bps 10.000 Gbps   89.968655724342 bps 89.969 Mbps 
Opava → Ostrava  0.451736153768284 % 0.452 %   10 bps 10.000 Gbps   45.1736153768285 bps 45.174 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.20441136925049 % 4.204 %   10 bps 10.000 Gbps   420.441136925049 bps 420.441 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.43213122289743 % 1.432 %   10 bps 10.000 Gbps   143.213122289743 bps 143.213 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0890417294397421 % 0.089 %   10 bps 10.000 Gbps   8.90417294397422 bps 8.904 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0433646944602629 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.33646944602629 bps 4.336 Mbps 
Praha → Plzeň  2.34963702466594 % 2.350 %   100 bps 100.000 Gbps   2.34963702466595 bps 2.350 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0292323775896253 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.92323775896253 bps 2.923 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160033842263943 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0033842263943 bps 16.003 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160454744821457 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0454744821457 bps 16.045 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.10340882206517 % 1.103 %   10 bps 10.000 Gbps   110.340882206517 bps 110.341 Mbps 
Plzeň → Praha  0.66119102611651 % 0.661 %   100 bps 100.000 Gbps   661.191026116509 bps 661.191 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.898562481318824 % 0.899 %   10 bps 10.000 Gbps   89.8562481318824 bps 89.856 Mbps 
AMS-IX → Praha  28.9170106646072 % 28.917 %   10 bps 10.000 Gbps   2.89170106646073 bps 2.892 Gbps 
Brno → Praha  5.1012537157645 % 5.101 %   100 bps 100.000 Gbps   5.1012537157645 bps 5.101 Gbps 
Praha → Brno  8.5175200112314 % 8.518 %   100 bps 100.000 Gbps   8.5175200112314 bps 8.518 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.74764710043884 % 2.748 %   20 bps 20.000 Gbps   549.529420087767 bps 549.529 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.12905959845749 % 1.129 %   20 bps 20.000 Gbps   225.811919691497 bps 225.812 Mbps 
Praha → GÉANT2  10.3500319462536 % 10.350 %   100 bps 100.000 Gbps   10.3500319462536 bps 10.350 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.151995602287 % 13.152 %   100 bps 100.000 Gbps   13.151995602287 bps 13.152 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.85987822239235 % 1.860 %   100 bps 100.000 Gbps   1.85987822239235 bps 1.860 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.67914292836084 % 5.679 %   100 bps 100.000 Gbps   5.67914292836084 bps 5.679 Gbps 
Praha → Liberec  0.172429785932531 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2429785932531 bps 17.243 Kbps 
Liberec → Praha  0.158033224988532 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8033224988532 bps 15.803 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.74088650579143 % 2.741 %   400 bps 400.000 Gbps   10.9635460231657 bps 10.964 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.800263763449481 % 0.800 %   400 bps 400.000 Gbps   3.20105505379793 bps 3.201 Gbps 
Pardubice → Praha  1.01533689215117 % 1.015 %   10 bps 10.000 Gbps   101.533689215117 bps 101.534 Mbps 
Praha → Pardubice  6.18143341784717 % 6.181 %   10 bps 10.000 Gbps   618.143341784716 bps 618.143 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.55759186052254 % 1.558 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.5759186052254 bps 15.576 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.6508006770045 % 11.651 %   1000 bps 1000.000 Mbps   116.508006770045 bps 116.508 Mbps 
Praha → Public Internet  6.47803260230676 % 6.478 %   10 bps 10.000 Gbps   647.803260230676 bps 647.803 Mbps 
Public Internet → Praha  28.5686001825158 % 28.569 %   10 bps 10.000 Gbps   2.85686001825158 bps 2.857 Gbps 
Zlín → Brno  0.882783215574225 % 0.883 %   10 bps 10.000 Gbps   88.2783215574225 bps 88.278 Mbps 
Brno → Zlín  3.39424787535371 % 3.394 %   10 bps 10.000 Gbps   339.424787535371 bps 339.425 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.6996178695576 % 5.700 %   10 bps 10.000 Gbps   569.961786955759 bps 569.962 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0923359192069015 % 0.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   923.359192069014 bps 923.359 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.06426335647623 % 1.064 %   10 bps 10.000 Gbps   106.426335647623 bps 106.426 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.21417414499965 % 1.214 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.1417414499965 bps 12.142 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.42223191679227 % 0.422 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.2223191679227 bps 4.222 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0193212122952333 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   193.212122952333 bps 193.212 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.122730181765672 % 0.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.22730181765672 bps 1.227 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.77748081056158 % 2.777 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.7748081056158 bps 27.775 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.268002115378033 % 0.268 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.68002115378033 bps 2.680 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149688203654686 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9688203654686 bps 14.969 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  1.00636439878468 % 1.006 %   10 bps 10.000 Gbps   100.636439878468 bps 100.636 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.450440368203317 % 0.450 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.50440368203317 bps 4.504 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162945774746034 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2945774746034 bps 16.295 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.234943112765068 % 0.235 %   10 bps 10.000 Gbps   23.4943112765068 bps 23.494 Mbps 
Summary  empty NA   2.764 bps 2.764 Tbps   89.6189687860101 bps 89.619 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 18 00:11:23 2019