CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/11/18

Average load for period: 2019/11/18 00:00:00 - 2019/11/24 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/11/18 00:00:00 - 2019/11/24 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/11/18
ACONET->Brno  5.797%  Brno->ACONET  14.891%  Brno->Lednice  8.846%  Lednice->Brno  17.735%  Brno->SANET  9.827%  SANET->Brno  4.757%  Brno->Vyškov  5.903%  Vyškov->Brno  0.607%  Brno->České Budějovice  0.027%  České Budějovice->Brno  8.468e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.163%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.377%  České Budějovice->Plzeň  0.217%  Plzeň->České Budějovice  0.987%  České Budějovice->Tábor  0.615%  Tábor->České Budějovice  0.143%  Brno->Jihlava  10.998%  Jihlava->Brno  7.688%  České Budějovice->Jihlava  0.192e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.016%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.600%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.021%  Jihlava->Telč  0.493%  Telč->Jihlava  0.449%  Hradec Králové->Liberec  4.388%  Liberec->Hradec Králové  0.788%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.705e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.315e-3 %  Děčín->Most  0.327e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.096e-3 %  Brno->Olomouc  0.714%  Olomouc->Brno  0.154%  Hradec Králové->Olomouc  1.209%  Olomouc->Hradec Králové  0.236%  Olomouc->Ostrava  2.636%  Ostrava->Olomouc  0.105%  Olomouc->Zlín  1.418%  Zlín->Olomouc  0.872e-3 %  Brno->Ostrava  4.000%  Ostrava->Brno  2.028%  Karviná->Ostrava  1.539%  Ostrava->Karviná  9.855%  Opava->Ostrava  0.424%  Ostrava->Opava  0.822%  Ostrava->Pionier  5.232%  Pionier->Ostrava  1.684%  Hradec Králové->Pardubice  0.038%  Pardubice->Hradec Králové  0.086%  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  1.125%  Plzeň->Praha  0.909%  Praha->Plzeň  2.369%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  23.310%  Praha->AMS-IX  0.756%  Brno->Praha  3.105%  Praha->Brno  9.298%  České Budějovice->Praha  1.524%  Praha->České Budějovice  2.800%  GÉANT2->Praha  14.302%  Praha->GÉANT2  9.547%  Hradec Králové->Praha  1.752%  Praha->Hradec Králové  4.763%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.787%  Praha->Pardubice  6.198%  Poděbrady->Praha  1.624%  Praha->Poděbrady  10.488%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.356%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.368%  Most->Ústí nad
Labem  0.011%  Ústí nad
Labem->Most  0.065%  Praha->Ústí nad
Labem  5.688%  Ústí nad
Labem->Praha  1.156%  Brno->Zlín  3.496%  Zlín->Brno  0.855%  NIX.cz->Praha  2.713%  Praha->NIX.cz  0.851%  Praha->Public Internet  6.379%  Public Internet->Praha  26.787% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/11/18 00:00:00 - 2019/11/24 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/11/18 00:00:00 - 2019/11/24 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.79723889189655 % 5.797 %   10 bps 10.000 Gbps   579.723889189654 bps 579.724 Mbps 
Brno → ACONET  14.8914339011982 % 14.891 %   10 bps 10.000 Gbps   1.48914339011982 bps 1.489 Gbps 
Brno → Lednice  8.84626541309795 % 8.846 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.4626541309795 bps 88.463 Mbps 
Lednice → Brno  17.7352556721615 % 17.735 %   1000 bps 1000.000 Mbps   177.352556721615 bps 177.353 Mbps 
Brno → SANET  9.82681757034968 % 9.827 %   20 bps 20.000 Gbps   1.96536351406994 bps 1.965 Gbps 
SANET → Brno  4.75676892157223 % 4.757 %   20 bps 20.000 Gbps   951.353784314446 bps 951.354 Mbps 
Brno → Vyškov  5.90272844675014 % 5.903 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.0272844675014 bps 59.027 Mbps 
Vyškov → Brno  0.606806726575658 % 0.607 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.06806726575658 bps 6.068 Mbps 
Brno → Jihlava  10.9981424175171 % 10.998 %   10 bps 10.000 Gbps   1.09981424175171 bps 1.100 Gbps 
Jihlava → Brno  7.68775212809927 % 7.688 %   10 bps 10.000 Gbps   768.775212809928 bps 768.775 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0156808885061377 % 0.016 %   20 bps 20.000 Gbps   3.13617770122754 bps 3.136 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.19161720544697 % 0.192 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   38.3234410893939 bps 38.323 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.599737269866388 % 0.600 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.99737269866389 bps 5.997 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.02080667556389 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   208.0667556389 bps 208.067 Kbps 
Jihlava → Telč  0.49280426720518 % 0.493 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.92804267205179 bps 4.928 Mbps 
Telč → Jihlava  0.44892618134066 % 0.449 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.4892618134066 bps 4.489 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.38803359392771 % 4.388 %   20 bps 20.000 Gbps   877.606718785542 bps 877.607 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.787781660339807 % 0.788 %   20 bps 20.000 Gbps   157.556332067961 bps 157.556 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.704559749914469 % 0.705 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   70.4559749914469 bps 70.456 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.314809384286125 % 0.315 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.4809384286125 bps 31.481 Kbps 
Děčín → Most  0.327364895695025 % 0.327 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.27364895695025 bps 3.274 Kbps 
Most → Děčín  0.725946471416009 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25946471416008 bps 7.259 Kbps 
Plzeň → Most  0.0956728056449496 % 0.096 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   956.728056449496 bps 956.728 bps 
Most → Plzeň  0.625097201337589 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25097201337589 bps 6.251 Kbps 
Brno → Olomouc  0.714199390023693 % 0.714 %   100 bps 100.000 Gbps   714.199390023693 bps 714.199 Mbps 
Olomouc → Brno  0.153901584617416 % 0.154 %   100 bps 100.000 Gbps   153.901584617416 bps 153.902 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.20920619820573 % 1.209 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20920619820573 bps 1.209 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.235851296809993 % 0.236 %   100 bps 100.000 Gbps   235.851296809993 bps 235.851 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.63644414311369 % 2.636 %   20 bps 20.000 Gbps   518.253976937731 bps 518.254 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.104617752492439 % 0.105 %   20 bps 20.000 Gbps   20.9235504984879 bps 20.924 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.871960322826422 % 0.872 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   87.1960322826422 bps 87.196 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.41838180314808 % 1.418 %   10 bps 10.000 Gbps   141.838180314808 bps 141.838 Mbps 
Ostrava → Brno  2.02798525661992 % 2.028 %   100 bps 100.000 Gbps   2.02798525661992 bps 2.028 Gbps 
Brno → Ostrava  4.00043703870845 % 4.000 %   100 bps 100.000 Gbps   4.00043703870845 bps 4.000 Gbps 
Ostrava → Karviná  9.85457708683165 % 9.855 %   1000 bps 1000.000 Mbps   98.5457708683166 bps 98.546 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.53873415902466 % 1.539 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.3873415902466 bps 15.387 Mbps 
Ostrava → Opava  0.822376662796591 % 0.822 %   10 bps 10.000 Gbps   82.2376662796592 bps 82.238 Mbps 
Opava → Ostrava  0.423921757820057 % 0.424 %   10 bps 10.000 Gbps   42.3921757820056 bps 42.392 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.68415756017353 % 1.684 %   10 bps 10.000 Gbps   168.415756017353 bps 168.416 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.23235522763785 % 5.232 %   10 bps 10.000 Gbps   523.235522763784 bps 523.236 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0857108340342019 % 0.086 %   10 bps 10.000 Gbps   8.57108340342019 bps 8.571 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0382590735380327 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.82590735380327 bps 3.826 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.12485515697874 % 1.125 %   10 bps 10.000 Gbps   112.485515697874 bps 112.486 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0377512261356844 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.77512261356843 bps 3.775 Mbps 
Plzeň → Praha  0.909178962710256 % 0.909 %   100 bps 100.000 Gbps   909.178962710256 bps 909.179 Mbps 
Praha → Plzeň  2.36864579732907 % 2.369 %   100 bps 100.000 Gbps   2.36864579732907 bps 2.369 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.161536122506362 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1536122506362 bps 16.154 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161961800441271 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1961800441271 bps 16.196 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.755751509261478 % 0.756 %   10 bps 10.000 Gbps   75.5751509261478 bps 75.575 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.310050854491 % 23.310 %   10 bps 10.000 Gbps   2.3310050854491 bps 2.331 Gbps 
Brno → Praha  3.10543580196577 % 3.105 %   100 bps 100.000 Gbps   3.10543580196577 bps 3.105 Gbps 
Praha → Brno  9.29751177921178 % 9.298 %   100 bps 100.000 Gbps   9.29751177921177 bps 9.298 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.80029011538671 % 2.800 %   20 bps 20.000 Gbps   560.058023077341 bps 560.058 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.52411901107756 % 1.524 %   20 bps 20.000 Gbps   304.823802215511 bps 304.824 Mbps 
Praha → GÉANT2  9.54688898064735 % 9.547 %   100 bps 100.000 Gbps   9.54688898064736 bps 9.547 Gbps 
GÉANT2 → Praha  14.3023063716371 % 14.302 %   100 bps 100.000 Gbps   14.3023063716371 bps 14.302 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.76258761512806 % 4.763 %   100 bps 100.000 Gbps   4.76258761512806 bps 4.763 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.75218620390816 % 1.752 %   100 bps 100.000 Gbps   1.75218620390816 bps 1.752 Gbps 
Praha → Liberec  0.172578569162362 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2578569162362 bps 17.258 Kbps 
Liberec → Praha  0.158034633722138 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8034633722138 bps 15.803 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.851039792072053 % 0.851 %   400 bps 400.000 Gbps   3.40415916828821 bps 3.404 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.71259884212057 % 2.713 %   400 bps 400.000 Gbps   10.8503953684823 bps 10.850 Gbps 
Praha → Pardubice  6.19786683012812 % 6.198 %   10 bps 10.000 Gbps   619.786683012812 bps 619.787 Mbps 
Pardubice → Praha  0.786535920390909 % 0.787 %   10 bps 10.000 Gbps   78.6535920390909 bps 78.654 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.4877827612659 % 10.488 %   1000 bps 1000.000 Mbps   104.877827612659 bps 104.878 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.62428328745857 % 1.624 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.2428328745857 bps 16.243 Mbps 
Praha → Public Internet  6.3790585911337 % 6.379 %   10 bps 10.000 Gbps   637.90585911337 bps 637.906 Mbps 
Public Internet → Praha  26.7872241194407 % 26.787 %   10 bps 10.000 Gbps   2.67872241194407 bps 2.679 Gbps 
Zlín → Brno  0.855292623465733 % 0.855 %   10 bps 10.000 Gbps   85.5292623465733 bps 85.529 Mbps 
Brno → Zlín  3.49639134052515 % 3.496 %   10 bps 10.000 Gbps   349.639134052515 bps 349.639 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.15551332020076 % 1.156 %   10 bps 10.000 Gbps   115.551332020076 bps 115.551 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.36801943131175 % 1.368 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.6801943131175 bps 13.680 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0647541808255027 % 0.065 %   1000 bps 1000.000 Mbps   647.541808255027 bps 647.542 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.68752757634517 % 5.688 %   10 bps 10.000 Gbps   568.752757634517 bps 568.753 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.356099752765129 % 0.356 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.56099752765129 bps 3.561 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0112659756534606 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   112.659756534606 bps 112.660 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.3766736677351 % 0.377 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.766736677351 bps 3.767 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.16253971178585 % 2.163 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.6253971178584 bps 21.625 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.216516676721808 % 0.217 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6516676721808 bps 21.652 Mbps 
České Budějovice → Brno  8.46835097654237 % 8.468 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   846.835097654237 bps 846.835 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.614617824346261 % 0.615 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.14617824346261 bps 6.146 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.142736821073775 % 0.143 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.42736821073776 bps 1.427 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.987054945725339 % 0.987 %   10 bps 10.000 Gbps   98.7054945725339 bps 98.705 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.0272642119074613 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.72642119074613 bps 2.726 Mbps 
Summary  empty NA   2.764 bps 2.764 Tbps   87.3221028065697 bps 87.322 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 25 00:10:50 2019