CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/11/25

Average load for period: 2019/11/25 00:00:00 - 2019/12/01 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/11/25 00:00:00 - 2019/12/01 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/11/25
ACONET->Brno  5.516%  Brno->ACONET  15.404%  Brno->Lednice  7.708%  Lednice->Brno  36.688%  Brno->SANET  9.967%  SANET->Brno  4.509%  Brno->Vyškov  5.326%  Vyškov->Brno  0.730%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.249%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.249%  České Budějovice->Plzeň  0.249%  Plzeň->České Budějovice  0.950%  České Budějovice->Tábor  0.349%  Tábor->České Budějovice  0.117%  Brno->Jihlava  27.288%  Jihlava->Brno  8.767%  České Budějovice->Jihlava  0.218e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.298e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.018%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.023%  Jihlava->Telč  0.441%  Telč->Jihlava  0.646%  Hradec Králové->Liberec  4.249%  Liberec->Hradec Králové  0.757%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.228e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.287e-3 %  Děčín->Most  0.330e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.097e-3 %  Brno->Olomouc  0.735%  Olomouc->Brno  0.220%  Hradec Králové->Olomouc  1.248%  Olomouc->Hradec Králové  0.239%  Olomouc->Ostrava  2.640%  Ostrava->Olomouc  0.087%  Olomouc->Zlín  1.332%  Zlín->Olomouc  0.831e-3 %  Brno->Ostrava  4.491%  Ostrava->Brno  2.112%  Karviná->Ostrava  1.551%  Ostrava->Karviná  8.990%  Opava->Ostrava  0.521%  Ostrava->Opava  0.817%  Ostrava->Pionier  5.253%  Pionier->Ostrava  1.643%  Hradec Králové->Pardubice  0.035%  Pardubice->Hradec Králové  0.090%  Cheb->Plzeň  0.039%  Plzeň->Cheb  1.120%  Plzeň->Praha  0.887%  Praha->Plzeň  2.407%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  23.248%  Praha->AMS-IX  0.788%  Brno->Praha  4.935%  Praha->Brno  10.058%  České Budějovice->Praha  1.077%  Praha->České Budějovice  2.643%  GÉANT2->Praha  13.998%  Praha->GÉANT2  9.503%  Hradec Králové->Praha  1.613%  Praha->Hradec Králové  4.659%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.932%  Praha->Pardubice  6.340%  Poděbrady->Praha  1.644%  Praha->Poděbrady  11.329%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.624%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.076%  Most->Ústí nad
Labem  8.219e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.054%  Praha->Ústí nad
Labem  5.568%  Ústí nad
Labem->Praha  1.147%  Brno->Zlín  3.260%  Zlín->Brno  0.840%  NIX.cz->Praha  2.689%  Praha->NIX.cz  0.846%  Praha->Public Internet  5.696%  Public Internet->Praha  28.958% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/11/25 00:00:00 - 2019/12/01 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/11/25 00:00:00 - 2019/12/01 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  15.4040055476889 % 15.404 %   10 bps 10.000 Gbps   1.54040055476889 bps 1.540 Gbps 
ACONET → Brno  5.51644922532486 % 5.516 %   10 bps 10.000 Gbps   551.644922532485 bps 551.645 Mbps 
Lednice → Brno  36.6884449510094 % 36.688 %   1000 bps 1000.000 Mbps   366.884449510094 bps 366.884 Mbps 
Brno → Lednice  7.70808097781549 % 7.708 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.0808097781549 bps 77.081 Mbps 
SANET → Brno  4.50913912830019 % 4.509 %   20 bps 20.000 Gbps   901.827825660038 bps 901.828 Mbps 
Brno → SANET  9.96660902131951 % 9.967 %   20 bps 20.000 Gbps   1.9933218042639 bps 1.993 Gbps 
Brno → Vyškov  5.32627883023006 % 5.326 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.2627883023005 bps 53.263 Mbps 
Vyškov → Brno  0.729849873655984 % 0.730 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.29849873655984 bps 7.298 Mbps 
Jihlava → Brno  8.76718317639169 % 8.767 %   100 bps 100.000 Gbps   883.017434700898 bps 883.017 Mbps 
Brno → Jihlava  27.2876616994204 % 27.288 %   100 bps 100.000 Gbps   2.78474295241949 bps 2.785 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.298408499583148 % 0.298 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   59.6816999166296 bps 59.682 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.217991226601791 % 0.218 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   43.5982453203581 bps 43.598 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0228889956803783 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   228.889956803783 bps 228.890 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.01809887160671 % 1.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1809887160671 bps 10.181 Mbps 
Jihlava → Telč  0.440592295960815 % 0.441 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.40592295960816 bps 4.406 Mbps 
Telč → Jihlava  0.646061075640307 % 0.646 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.46061075640307 bps 6.461 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.24872061597585 % 4.249 %   20 bps 20.000 Gbps   849.744123195171 bps 849.744 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.756964082437009 % 0.757 %   20 bps 20.000 Gbps   151.392816487402 bps 151.393 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.286619944489266 % 0.287 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.6619944489265 bps 28.662 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.228155917131518 % 0.228 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.8155917131518 bps 22.816 Kbps 
Děčín → Most  0.330331480026841 % 0.330 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.30331480026841 bps 3.303 Kbps 
Most → Děčín  0.72630672655419 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.2630672655419 bps 7.263 Kbps 
Plzeň → Most  0.0966049078886112 % 0.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   966.049078886113 bps 966.049 bps 
Most → Plzeň  0.625203826482057 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25203826482058 bps 6.252 Kbps 
Olomouc → Brno  0.220109130598397 % 0.220 %   100 bps 100.000 Gbps   220.109130598397 bps 220.109 Mbps 
Brno → Olomouc  0.734666736598163 % 0.735 %   100 bps 100.000 Gbps   734.666736598162 bps 734.667 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.239233127106588 % 0.239 %   100 bps 100.000 Gbps   239.233127106588 bps 239.233 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.24840403001185 % 1.248 %   100 bps 100.000 Gbps   1.24840403001185 bps 1.248 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.0870883224113323 % 0.087 %   20 bps 20.000 Gbps   17.4176644822665 bps 17.418 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.63967633174727 % 2.640 %   20 bps 20.000 Gbps   513.469493974329 bps 513.469 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.33242898924662 % 1.332 %   10 bps 10.000 Gbps   133.242898924662 bps 133.243 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.830775814565966 % 0.831 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   83.0775814565966 bps 83.078 Kbps 
Brno → Ostrava  4.49138682725793 % 4.491 %   100 bps 100.000 Gbps   4.49138682725793 bps 4.491 Gbps 
Ostrava → Brno  2.11158104909456 % 2.112 %   100 bps 100.000 Gbps   2.11158104909455 bps 2.112 Gbps 
Ostrava → Karviná  8.98996111480064 % 8.990 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.8996111480064 bps 89.900 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.55092436548268 % 1.551 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.5092436548268 bps 15.509 Mbps 
Ostrava → Opava  0.817439580010753 % 0.817 %   10 bps 10.000 Gbps   81.7439580010753 bps 81.744 Mbps 
Opava → Ostrava  0.521405520044719 % 0.521 %   10 bps 10.000 Gbps   52.1405520044719 bps 52.141 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.25303334113256 % 5.253 %   10 bps 10.000 Gbps   525.303334113255 bps 525.303 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.64318403608079 % 1.643 %   10 bps 10.000 Gbps   164.318403608079 bps 164.318 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0354201168985029 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.54201168985029 bps 3.542 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.089960143302151 % 0.090 %   10 bps 10.000 Gbps   8.99601433021509 bps 8.996 Mbps 
Praha → Plzeň  2.40655840280131 % 2.407 %   100 bps 100.000 Gbps   2.40655840280131 bps 2.407 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0392174564001821 % 0.039 %   10 bps 10.000 Gbps   3.92174564001821 bps 3.922 Mbps 
Plzeň → Praha  0.887256446163632 % 0.887 %   100 bps 100.000 Gbps   887.256446163631 bps 887.256 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16252999335836 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.252999335836 bps 16.253 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.12008870056762 % 1.120 %   10 bps 10.000 Gbps   112.008870056762 bps 112.009 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162094968820492 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2094968820492 bps 16.209 Kbps 
AMS-IX → Praha  23.2484883717555 % 23.248 %   10 bps 10.000 Gbps   2.32484883717555 bps 2.325 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.787771315044385 % 0.788 %   10 bps 10.000 Gbps   78.7771315044385 bps 78.777 Mbps 
Praha → Brno  10.0577573259075 % 10.058 %   100 bps 100.000 Gbps   10.0577573259075 bps 10.058 Gbps 
Brno → Praha  4.93491896905677 % 4.935 %   100 bps 100.000 Gbps   4.93491896905677 bps 4.935 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.64281894046174 % 2.643 %   20 bps 20.000 Gbps   528.563788092348 bps 528.564 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.07657220517121 % 1.077 %   20 bps 20.000 Gbps   215.314441034242 bps 215.314 Mbps 
Praha → GÉANT2  9.50271987634274 % 9.503 %   100 bps 100.000 Gbps   9.50271987634275 bps 9.503 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.998178670922 % 13.998 %   100 bps 100.000 Gbps   13.998178670922 bps 13.998 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.61332119299203 % 1.613 %   100 bps 100.000 Gbps   1.61332119299203 bps 1.613 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.65943229619507 % 4.659 %   100 bps 100.000 Gbps   4.65943229619507 bps 4.659 Gbps 
Praha → Liberec  0.172465695085943 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2465695085943 bps 17.247 Kbps 
Liberec → Praha  0.158107642662738 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8107642662738 bps 15.811 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.68851740015308 % 2.689 %   400 bps 400.000 Gbps   10.7540696006123 bps 10.754 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.845548638428806 % 0.846 %   400 bps 400.000 Gbps   3.38219455371522 bps 3.382 Gbps 
Pardubice → Praha  0.93208402235476 % 0.932 %   10 bps 10.000 Gbps   93.208402235476 bps 93.208 Mbps 
Praha → Pardubice  6.3400165716527 % 6.340 %   10 bps 10.000 Gbps   634.001657165271 bps 634.002 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.3291694363277 % 11.329 %   1000 bps 1000.000 Mbps   113.291694363277 bps 113.292 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.64396573797497 % 1.644 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.4396573797496 bps 16.440 Mbps 
Public Internet → Praha  28.9582746941871 % 28.958 %   10 bps 10.000 Gbps   2.89582746941871 bps 2.896 Gbps 
Praha → Public Internet  5.69578669210017 % 5.696 %   10 bps 10.000 Gbps   569.578669210017 bps 569.579 Mbps 
Brno → Zlín  3.26005446862387 % 3.260 %   10 bps 10.000 Gbps   326.005446862387 bps 326.005 Mbps 
Zlín → Brno  0.840416485864478 % 0.840 %   10 bps 10.000 Gbps   84.0416485864478 bps 84.042 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.07635652847318 % 1.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7635652847318 bps 10.764 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0544401031827087 % 0.054 %   1000 bps 1000.000 Mbps   544.401031827087 bps 544.401 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.623765714897333 % 0.624 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.23765714897333 bps 6.238 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.14738162353677 % 1.147 %   10 bps 10.000 Gbps   114.738162353677 bps 114.738 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  8.21899218931041 % 8.219 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.1899218931042 bps 82.190 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.56756130762298 % 5.568 %   10 bps 10.000 Gbps   556.756130762298 bps 556.756 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.950118490272873 % 0.950 %   10 bps 10.000 Gbps   95.0118490272872 bps 95.012 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.117380317932275 % 0.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.17380317932275 bps 1.174 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163104154255371 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3104154255371 bps 16.310 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.24880043399217 % 2.249 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.4880043399218 bps 22.488 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.15140500983289 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.140500983289 bps 15.141 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.248948824114342 % 0.249 %   10 bps 10.000 Gbps   24.8948824114342 bps 24.895 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.348579892935518 % 0.349 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.48579892935518 bps 3.486 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.249426288093122 % 0.249 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.49426288093122 bps 2.494 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   91.8641195703764 bps 91.864 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Dec 2 00:11:10 2019