CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/12/23

Average load for period: 2019/12/23 00:00:00 - 2019/12/29 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/12/23 00:00:00 - 2019/12/29 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/12/23
ACONET->Brno  1.559%  Brno->ACONET  2.493%  Brno->Lednice  5.710%  Lednice->Brno  17.309%  Brno->SANET  1.298%  SANET->Brno  2.431%  Brno->Vyškov  0.945%  Vyškov->Brno  0.461%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.683%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.305%  České Budějovice->Plzeň  0.092%  Plzeň->České Budějovice  0.189%  České Budějovice->Tábor  0.374%  Tábor->České Budějovice  0.110%  Brno->Jihlava  1.662%  Jihlava->Brno  0.699%  České Budějovice->Jihlava  0.106e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.022%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.484%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.014%  Jihlava->Telč  0.049%  Telč->Jihlava  0.096%  Hradec Králové->Liberec  1.458%  Liberec->Hradec Králové  0.530%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.158e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.096e-3 %  Brno->Olomouc  0.166%  Olomouc->Brno  0.064%  Hradec Králové->Olomouc  0.294%  Olomouc->Hradec Králové  0.065%  Olomouc->Ostrava  3.105%  Ostrava->Olomouc  0.033%  Olomouc->Zlín  0.370%  Zlín->Olomouc  0.488e-3 %  Brno->Ostrava  1.573%  Ostrava->Brno  1.486%  Karviná->Ostrava  0.982%  Ostrava->Karviná  4.528%  Opava->Ostrava  0.239%  Ostrava->Opava  0.267%  Ostrava->Pionier  1.669%  Pionier->Ostrava  1.434%  Hradec Králové->Pardubice  0.011%  Pardubice->Hradec Králové  0.052%  Cheb->Plzeň  0.016%  Plzeň->Cheb  1.037%  Plzeň->Praha  0.328%  Praha->Plzeň  0.609%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  11.637%  Praha->AMS-IX  0.408%  Brno->Praha  1.632%  Praha->Brno  3.518%  České Budějovice->Praha  0.831%  Praha->České Budějovice  0.702%  GÉANT2->Praha  10.811%  Praha->GÉANT2  8.569%  Hradec Králové->Praha  0.746%  Praha->Hradec Králové  0.877%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.309%  Praha->Pardubice  1.493%  Poděbrady->Praha  0.678%  Praha->Poděbrady  3.925%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.211%  Ústí nad
Labem->Děčín  6.803%  Most->Ústí nad
Labem  2.675e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.047e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.786%  Ústí nad
Labem->Praha  0.576%  Brno->Zlín  0.838%  Zlín->Brno  0.295%  NIX.cz->Praha  0.858%  Praha->NIX.cz  0.485%  Praha->Public Internet  3.338%  Public Internet->Praha  10.611% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/12/23 00:00:00 - 2019/12/29 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/12/23 00:00:00 - 2019/12/29 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.55896508122767 % 1.559 %   10 bps 10.000 Gbps   155.896508122767 bps 155.897 Mbps 
Brno → ACONET  2.49316823553458 % 2.493 %   10 bps 10.000 Gbps   249.316823553458 bps 249.317 Mbps 
Lednice → Brno  17.3092337672853 % 17.309 %   1000 bps 1000.000 Mbps   173.092337672853 bps 173.092 Mbps 
Brno → Lednice  5.71007601015439 % 5.710 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.1007601015439 bps 57.101 Mbps 
SANET → Brno  2.43103805377241 % 2.431 %   20 bps 20.000 Gbps   486.207610754483 bps 486.208 Mbps 
Brno → SANET  1.29768432088215 % 1.298 %   20 bps 20.000 Gbps   259.53686417643 bps 259.537 Mbps 
Brno → Vyškov  0.945119166981073 % 0.945 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.45119166981073 bps 9.451 Mbps 
Vyškov → Brno  0.461290728588094 % 0.461 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.61290728588094 bps 4.613 Mbps 
Brno → Jihlava  1.66173695063095 % 1.662 %   100 bps 100.000 Gbps   1.66173695063095 bps 1.662 Gbps 
Jihlava → Brno  0.699432083580601 % 0.699 %   100 bps 100.000 Gbps   699.4320835806 bps 699.432 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0216384954998753 % 0.022 %   20 bps 20.000 Gbps   4.32769909997506 bps 4.328 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.106435931561207 % 0.106 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   21.2871863122415 bps 21.287 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.483810622638237 % 0.484 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.83810622638237 bps 4.838 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0140812865635607 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   140.812865635607 bps 140.813 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0490387537120516 % 0.049 %   1000 bps 1000.000 Mbps   490.387537120516 bps 490.388 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0964862972449332 % 0.096 %   1000 bps 1000.000 Mbps   964.862972449332 bps 964.863 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.530486544803582 % 0.530 %   20 bps 20.000 Gbps   106.097308960717 bps 106.097 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.45758993671184 % 1.458 %   20 bps 20.000 Gbps   291.517987342367 bps 291.518 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.162616177944277 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2616177944278 bps 16.262 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.158018803047056 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8018803047056 bps 15.802 Kbps 
Děčín → Most  0.32384499976458 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.2384499976458 bps 3.238 Kbps 
Most → Děčín  0.725266792775715 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25266792775715 bps 7.253 Kbps 
Most → Plzeň  0.625479547214894 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25479547214894 bps 6.255 Kbps 
Plzeň → Most  0.0960117966614124 % 0.096 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   960.117966614124 bps 960.118 bps 
Olomouc → Brno  0.0635248121641317 % 0.064 %   100 bps 100.000 Gbps   63.5248121641316 bps 63.525 Mbps 
Brno → Olomouc  0.16555682290496 % 0.166 %   100 bps 100.000 Gbps   165.55682290496 bps 165.557 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0646651917478906 % 0.065 %   100 bps 100.000 Gbps   64.6651917478905 bps 64.665 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.294180872820998 % 0.294 %   100 bps 100.000 Gbps   294.180872820998 bps 294.181 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.1048658567663 % 3.105 %   20 bps 20.000 Gbps   570.749992809058 bps 570.750 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0332405872756671 % 0.033 %   20 bps 20.000 Gbps   6.64811745513343 bps 6.648 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.369757733505433 % 0.370 %   10 bps 10.000 Gbps   36.9757733505433 bps 36.976 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.488272074285419 % 0.488 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   48.8272074285419 bps 48.827 Kbps 
Brno → Ostrava  1.57318367440203 % 1.573 %   100 bps 100.000 Gbps   1.57318367440203 bps 1.573 Gbps 
Ostrava → Brno  1.4857680683677 % 1.486 %   100 bps 100.000 Gbps   1.4857680683677 bps 1.486 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.981646375986103 % 0.982 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.81646375986104 bps 9.816 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.52834055234896 % 4.528 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.2834055234897 bps 45.283 Mbps 
Opava → Ostrava  0.23875973687861 % 0.239 %   10 bps 10.000 Gbps   23.875973687861 bps 23.876 Mbps 
Ostrava → Opava  0.267145929571661 % 0.267 %   10 bps 10.000 Gbps   26.7145929571661 bps 26.715 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.43394956100965 % 1.434 %   10 bps 10.000 Gbps   143.394956100965 bps 143.395 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.66947130098421 % 1.669 %   10 bps 10.000 Gbps   166.947130098421 bps 166.947 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0109062213154355 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.09062213154355 bps 1.091 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0516365726793296 % 0.052 %   10 bps 10.000 Gbps   5.16365726793296 bps 5.164 Mbps 
Plzeň → Praha  0.327855177333859 % 0.328 %   100 bps 100.000 Gbps   327.855177333859 bps 327.855 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160520545459542 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0520545459542 bps 16.052 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160059664705835 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0059664705835 bps 16.006 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0164977644330752 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.64977644330752 bps 1.650 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.03736671644463 % 1.037 %   10 bps 10.000 Gbps   103.736671644463 bps 103.737 Mbps 
Praha → Plzeň  0.608842508103367 % 0.609 %   100 bps 100.000 Gbps   608.842508103367 bps 608.843 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.407649150546689 % 0.408 %   10 bps 10.000 Gbps   40.7649150546689 bps 40.765 Mbps 
AMS-IX → Praha  11.6370874716525 % 11.637 %   10 bps 10.000 Gbps   1.16370874716525 bps 1.164 Gbps 
Brno → Praha  1.63195029040743 % 1.632 %   100 bps 100.000 Gbps   1.63195029040743 bps 1.632 Gbps 
Praha → Brno  3.51757042191025 % 3.518 %   100 bps 100.000 Gbps   3.51757042191025 bps 3.518 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.70225600647885 % 0.702 %   20 bps 20.000 Gbps   140.45120129577 bps 140.451 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.831479266664409 % 0.831 %   20 bps 20.000 Gbps   166.295853332882 bps 166.296 Mbps 
Praha → GÉANT2  8.5689453027349 % 8.569 %   100 bps 100.000 Gbps   8.5689453027349 bps 8.569 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.811499325369 % 10.811 %   100 bps 100.000 Gbps   10.811499325369 bps 10.811 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.746292041825121 % 0.746 %   100 bps 100.000 Gbps   746.292041825121 bps 746.292 Mbps 
Praha → Hradec Králové  0.876904988001747 % 0.877 %   100 bps 100.000 Gbps   876.904988001746 bps 876.905 Mbps 
Liberec → Praha  0.158153348156972 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8153348156972 bps 15.815 Kbps 
Praha → Liberec  0.172574065481401 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2574065481401 bps 17.257 Kbps 
NIX.cz → Praha  0.858461563660815 % 0.858 %   400 bps 400.000 Gbps   3.43384625464326 bps 3.434 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.485354169953104 % 0.485 %   400 bps 400.000 Gbps   1.94141667981242 bps 1.941 Gbps 
Pardubice → Praha  0.308795408440437 % 0.309 %   10 bps 10.000 Gbps   30.8795408440437 bps 30.880 Mbps 
Praha → Pardubice  1.4930723711841 % 1.493 %   10 bps 10.000 Gbps   149.30723711841 bps 149.307 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.677642760382682 % 0.678 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.77642760382681 bps 6.776 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.9248977830241 % 3.925 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.248977830241 bps 39.249 Mbps 
Praha → Public Internet  3.33831350122702 % 3.338 %   10 bps 10.000 Gbps   333.831350122703 bps 333.831 Mbps 
Public Internet → Praha  10.610561142511 % 10.611 %   10 bps 10.000 Gbps   1.0610561142511 bps 1.061 Gbps 
Zlín → Brno  0.295476547329152 % 0.295 %   10 bps 10.000 Gbps   29.5476547329152 bps 29.548 Mbps 
Brno → Zlín  0.838050745484102 % 0.838 %   10 bps 10.000 Gbps   83.8050745484101 bps 83.805 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  2.04688335092464 % 2.047 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.4688335092464 bps 20.469 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.67469582049593 % 2.675 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.7469582049593 bps 26.747 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.78582628549669 % 2.786 %   10 bps 10.000 Gbps   278.58262854967 bps 278.583 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.210956583425441 % 0.211 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.10956583425441 bps 2.110 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  6.8026779440409 % 6.803 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.0267794404091 bps 68.027 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.576277479290272 % 0.576 %   10 bps 10.000 Gbps   57.6277479290273 bps 57.628 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0924435434740899 % 0.092 %   10 bps 10.000 Gbps   9.24435434740899 bps 9.244 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151407171589135 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1407171589135 bps 15.141 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.305164228468948 % 0.305 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.05164228468948 bps 3.052 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.109686803743659 % 0.110 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09686803743659 bps 1.097 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.374241332940826 % 0.374 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.74241332940827 bps 3.742 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162958362889273 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2958362889273 bps 16.296 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.189064740193093 % 0.189 %   10 bps 10.000 Gbps   18.9064740193093 bps 18.906 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.682811557141986 % 0.683 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.82811557141986 bps 6.828 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   45.1139641186062 bps 45.114 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Dec 30 00:11:21 2019