CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2019/12/30

Average load for period: 2019/12/30 00:00:00 - 2020/01/05 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/12/30 00:00:00 - 2020/01/05 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2019/12/30
ACONET->Brno  4.110%  Brno->ACONET  3.451%  Brno->Lednice  5.430%  Lednice->Brno  17.441%  Brno->SANET  2.118%  SANET->Brno  2.645%  Brno->Vyškov  2.656%  Vyškov->Brno  0.632%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.958%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.143%  České Budějovice->Plzeň  0.103%  Plzeň->České Budějovice  0.361%  České Budějovice->Tábor  0.414%  Tábor->České Budějovice  0.113%  Brno->Jihlava  1.329%  Jihlava->Brno  1.125%  České Budějovice->Jihlava  0.169e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.029%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.530%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.017%  Jihlava->Telč  0.135%  Telč->Jihlava  0.084%  Hradec Králové->Liberec  2.278%  Liberec->Hradec Králové  0.441%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.178e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.199e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.261%  Olomouc->Brno  0.141%  Hradec Králové->Olomouc  0.499%  Olomouc->Hradec Králové  0.084%  Olomouc->Ostrava  2.967%  Ostrava->Olomouc  0.087%  Olomouc->Zlín  0.611%  Zlín->Olomouc  0.437e-3 %  Brno->Ostrava  2.132%  Ostrava->Brno  1.121%  Karviná->Ostrava  1.062%  Ostrava->Karviná  6.743%  Opava->Ostrava  0.294%  Ostrava->Opava  0.389%  Ostrava->Pionier  2.218%  Pionier->Ostrava  1.452%  Hradec Králové->Pardubice  0.014%  Pardubice->Hradec Králové  0.052%  Cheb->Plzeň  0.024%  Plzeň->Cheb  1.072%  Plzeň->Praha  0.538%  Praha->Plzeň  1.161%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  15.022%  Praha->AMS-IX  0.566%  Brno->Praha  2.171%  Praha->Brno  5.213%  České Budějovice->Praha  0.823%  Praha->České Budějovice  1.133%  GÉANT2->Praha  11.453%  Praha->GÉANT2  9.304%  Hradec Králové->Praha  1.208%  Praha->Hradec Králové  1.490%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.504%  Praha->Pardubice  2.461%  Poděbrady->Praha  0.817%  Praha->Poděbrady  4.743%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.675%  Ústí nad
Labem->Děčín  27.781%  Most->Ústí nad
Labem  2.967e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  5.737e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  5.689%  Ústí nad
Labem->Praha  0.956%  Brno->Zlín  1.427%  Zlín->Brno  0.461%  NIX.cz->Praha  1.432%  Praha->NIX.cz  0.636%  Praha->Public Internet  4.063%  Public Internet->Praha  16.319% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/12/30 00:00:00 - 2020/01/05 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/12/30 00:00:00 - 2020/01/05 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.1096316640444 % 4.110 %   10 bps 10.000 Gbps   410.96316640444 bps 410.963 Mbps 
Brno → ACONET  3.45076045244938 % 3.451 %   10 bps 10.000 Gbps   345.076045244938 bps 345.076 Mbps 
Brno → Lednice  5.43023871979685 % 5.430 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.3023871979685 bps 54.302 Mbps 
Lednice → Brno  17.4405455402559 % 17.441 %   1000 bps 1000.000 Mbps   174.405455402559 bps 174.405 Mbps 
SANET → Brno  2.64549717205944 % 2.645 %   20 bps 20.000 Gbps   529.099434411888 bps 529.099 Mbps 
Brno → SANET  2.11804010024945 % 2.118 %   20 bps 20.000 Gbps   423.608020049889 bps 423.608 Mbps 
Brno → Vyškov  2.65603786112526 % 2.656 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.5603786112526 bps 26.560 Mbps 
Vyškov → Brno  0.631835688799099 % 0.632 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.31835688799099 bps 6.318 Mbps 
Jihlava → Brno  1.12522178260295 % 1.125 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12522178260295 bps 1.125 Gbps 
Brno → Jihlava  1.32869145539744 % 1.329 %   100 bps 100.000 Gbps   1.32869145539744 bps 1.329 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.168522770054839 % 0.169 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   33.7045540109678 bps 33.705 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0288497611865439 % 0.029 %   20 bps 20.000 Gbps   5.76995223730879 bps 5.770 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0170187583361582 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   170.187583361582 bps 170.188 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.530229574371033 % 0.530 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.30229574371033 bps 5.302 Mbps 
Jihlava → Telč  0.134683458799097 % 0.135 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.34683458799097 bps 1.347 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0837075671800528 % 0.084 %   1000 bps 1000.000 Mbps   837.075671800528 bps 837.076 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  2.2778665078365 % 2.278 %   20 bps 20.000 Gbps   455.573301567301 bps 455.573 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.440827072482045 % 0.441 %   20 bps 20.000 Gbps   88.1654144964091 bps 88.165 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.177684205900965 % 0.178 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7684205900965 bps 17.768 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.198723842640201 % 0.199 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.8723842640201 bps 19.872 Kbps 
Děčín → Most  0.32370124784438 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.2370124784438 bps 3.237 Kbps 
Most → Děčín  0.725093574619795 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25093574619796 bps 7.251 Kbps 
Most → Plzeň  0.625462585449044 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25462585449044 bps 6.255 Kbps 
Plzeň → Most  0.0951221244079549 % 0.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   951.221244079548 bps 951.221 bps 
Olomouc → Brno  0.1406085294705 % 0.141 %   100 bps 100.000 Gbps   140.6085294705 bps 140.609 Mbps 
Brno → Olomouc  0.260801827816215 % 0.261 %   100 bps 100.000 Gbps   260.801827816215 bps 260.802 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.498575918065112 % 0.499 %   100 bps 100.000 Gbps   498.575918065112 bps 498.576 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0841091523682069 % 0.084 %   100 bps 100.000 Gbps   84.1091523682068 bps 84.109 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0872720635427058 % 0.087 %   20 bps 20.000 Gbps   17.4544127085412 bps 17.454 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.96667376630062 % 2.967 %   20 bps 20.000 Gbps   573.785938051679 bps 573.786 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.61120569666272 % 0.611 %   10 bps 10.000 Gbps   61.1205696662719 bps 61.121 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.436627433303513 % 0.437 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   43.6627433303513 bps 43.663 Kbps 
Brno → Ostrava  2.13151270809882 % 2.132 %   100 bps 100.000 Gbps   2.13151270809882 bps 2.132 Gbps 
Ostrava → Brno  1.12142106620303 % 1.121 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12142106620304 bps 1.121 Gbps 
Ostrava → Karviná  6.74316951268352 % 6.743 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.4316951268353 bps 67.432 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.0621283915078 % 1.062 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.621283915078 bps 10.621 Mbps 
Opava → Ostrava  0.293999436241783 % 0.294 %   10 bps 10.000 Gbps   29.3999436241783 bps 29.400 Mbps 
Ostrava → Opava  0.389267082212734 % 0.389 %   10 bps 10.000 Gbps   38.9267082212734 bps 38.927 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.45192707133718 % 1.452 %   10 bps 10.000 Gbps   145.192707133718 bps 145.193 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.21787087349848 % 2.218 %   10 bps 10.000 Gbps   221.787087349848 bps 221.787 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0518699415728695 % 0.052 %   10 bps 10.000 Gbps   5.18699415728695 bps 5.187 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0143546438663973 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.43546438663973 bps 1.435 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.07151040810867 % 1.072 %   10 bps 10.000 Gbps   107.151040810867 bps 107.151 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160520393354075 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0520393354075 bps 16.052 Kbps 
Praha → Plzeň  1.16130865736694 % 1.161 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16130865736694 bps 1.161 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160044892656327 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0044892656327 bps 16.004 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0242630437867359 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.42630437867359 bps 2.426 Mbps 
Plzeň → Praha  0.538141214526937 % 0.538 %   100 bps 100.000 Gbps   538.141214526938 bps 538.141 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.566353309423021 % 0.566 %   10 bps 10.000 Gbps   56.6353309423021 bps 56.635 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.0220110844881 % 15.022 %   10 bps 10.000 Gbps   1.5022011084488 bps 1.502 Gbps 
Brno → Praha  2.17053029793943 % 2.171 %   100 bps 100.000 Gbps   2.17053029793943 bps 2.171 Gbps 
Praha → Brno  5.21256789102688 % 5.213 %   100 bps 100.000 Gbps   5.21256789102688 bps 5.213 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.823416883840543 % 0.823 %   20 bps 20.000 Gbps   164.683376768109 bps 164.683 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.13324236581207 % 1.133 %   20 bps 20.000 Gbps   226.648473162414 bps 226.648 Mbps 
GÉANT2 → Praha  11.4530485265845 % 11.453 %   100 bps 100.000 Gbps   11.4530485265845 bps 11.453 Gbps 
Praha → GÉANT2  9.30437045912033 % 9.304 %   100 bps 100.000 Gbps   9.30437045912032 bps 9.304 Gbps 
Praha → Hradec Králové  1.48961164598938 % 1.490 %   100 bps 100.000 Gbps   1.48961164598938 bps 1.490 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.2078102378637 % 1.208 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2078102378637 bps 1.208 Gbps 
Liberec → Praha  0.158129165126611 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8129165126611 bps 15.813 Kbps 
Praha → Liberec  0.172598970495407 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2598970495407 bps 17.260 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.635956013075152 % 0.636 %   400 bps 400.000 Gbps   2.54382405230061 bps 2.544 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.43155701715932 % 1.432 %   400 bps 400.000 Gbps   5.72622806863728 bps 5.726 Gbps 
Praha → Pardubice  2.46143417906645 % 2.461 %   10 bps 10.000 Gbps   246.143417906645 bps 246.143 Mbps 
Pardubice → Praha  0.503740157596781 % 0.504 %   10 bps 10.000 Gbps   50.3740157596781 bps 50.374 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.817099585260283 % 0.817 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.17099585260283 bps 8.171 Mbps 
Praha → Poděbrady  4.74253885053656 % 4.743 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.4253885053656 bps 47.425 Mbps 
Praha → Public Internet  4.06280194943785 % 4.063 %   10 bps 10.000 Gbps   406.280194943785 bps 406.280 Mbps 
Public Internet → Praha  16.3186943920915 % 16.319 %   10 bps 10.000 Gbps   1.63186943920914 bps 1.632 Gbps 
Brno → Zlín  1.4269978789079 % 1.427 %   10 bps 10.000 Gbps   142.69978789079 bps 142.700 Mbps 
Zlín → Brno  0.460829580932503 % 0.461 %   10 bps 10.000 Gbps   46.0829580932503 bps 46.083 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.9666365613624 % 2.967 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.666365613624 bps 29.666 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  5.73734888540033 % 5.737 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.3734888540033 bps 57.373 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.955695050926836 % 0.956 %   10 bps 10.000 Gbps   95.5695050926837 bps 95.570 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.674501330224636 % 0.675 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.74501330224636 bps 6.745 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.68853910450857 % 5.689 %   10 bps 10.000 Gbps   568.853910450857 bps 568.854 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  27.7805873515523 % 27.781 %   1000 bps 1000.000 Mbps   277.805873515523 bps 277.806 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.413504395303231 % 0.414 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.13504395303231 bps 4.135 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162942292222332 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2942292222332 bps 16.294 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.360851596812977 % 0.361 %   10 bps 10.000 Gbps   36.0851596812977 bps 36.085 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.103267126280431 % 0.103 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3267126280431 bps 10.327 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.958048872303715 % 0.958 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.58048872303715 bps 9.580 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.112751533286668 % 0.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12751533286668 bps 1.128 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.143032675756772 % 0.143 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.43032675756772 bps 1.430 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151409123086895 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1409123086895 bps 15.141 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   56.8489922901637 bps 56.849 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 6 00:11:31 2020