CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/1/13

Average load for period: 2020/01/13 00:00:00 - 2020/01/19 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/01/13 00:00:00 - 2020/01/19 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/1/13
ACONET->Brno  7.016%  Brno->ACONET  4.685%  Brno->Lednice  7.382%  Lednice->Brno  21.306%  Brno->SANET  4.981%  SANET->Brno  3.263%  Brno->Vyškov  5.969%  Vyškov->Brno  0.762%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.947%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.992%  České Budějovice->Plzeň  0.277%  Plzeň->České Budějovice  0.881%  České Budějovice->Tábor  0.605%  Tábor->České Budějovice  0.123%  Brno->Jihlava  2.378%  Jihlava->Brno  1.579%  České Budějovice->Jihlava  0.263e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.045%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.561%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.025%  Jihlava->Telč  0.404%  Telč->Jihlava  1.499%  Hradec Králové->Liberec  4.246%  Liberec->Hradec Králové  0.666%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.245e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.340e-3 %  Děčín->Most  0.326e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.096e-3 %  Brno->Olomouc  0.586%  Olomouc->Brno  0.158%  Hradec Králové->Olomouc  0.976%  Olomouc->Hradec Králové  0.163%  Olomouc->Ostrava  3.170%  Ostrava->Olomouc  0.045%  Olomouc->Zlín  1.125%  Zlín->Olomouc  1.340e-3 %  Brno->Ostrava  3.434%  Ostrava->Brno  2.327%  Karviná->Ostrava  1.562%  Ostrava->Karviná  9.061%  Opava->Ostrava  0.338%  Ostrava->Opava  0.769%  Ostrava->Pionier  5.449%  Pionier->Ostrava  1.988%  Hradec Králové->Pardubice  0.033%  Pardubice->Hradec Králové  0.096%  Cheb->Plzeň  0.037%  Plzeň->Cheb  1.188%  Plzeň->Praha  0.573%  Praha->Plzeň  2.093%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  25.002%  Praha->AMS-IX  0.746%  Brno->Praha  2.850%  Praha->Brno  9.147%  České Budějovice->Praha  1.095%  Praha->České Budějovice  2.358%  GÉANT2->Praha  14.042%  Praha->GÉANT2  9.101%  Hradec Králové->Praha  1.636%  Praha->Hradec Králové  2.711%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.703%  Praha->Pardubice  5.146%  Poděbrady->Praha  1.568%  Praha->Poděbrady  10.543%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.177%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.058%  Most->Ústí nad
Labem  5.932e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.059%  Praha->Ústí nad
Labem  5.193%  Ústí nad
Labem->Praha  0.962%  Brno->Zlín  2.661%  Zlín->Brno  0.913%  NIX.cz->Praha  2.506%  Praha->NIX.cz  0.793%  Praha->Public Internet  6.216%  Public Internet->Praha  29.479% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/01/13 00:00:00 - 2020/01/19 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/01/13 00:00:00 - 2020/01/19 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  4.68480988009166 % 4.685 %   10 bps 10.000 Gbps   468.480988009167 bps 468.481 Mbps 
ACONET → Brno  7.01592600793182 % 7.016 %   10 bps 10.000 Gbps   701.592600793183 bps 701.593 Mbps 
Brno → Lednice  7.38151725257134 % 7.382 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.8151725257133 bps 73.815 Mbps 
Lednice → Brno  21.3061906657111 % 21.306 %   1000 bps 1000.000 Mbps   213.061906657111 bps 213.062 Mbps 
SANET → Brno  3.2627101698282 % 3.263 %   20 bps 20.000 Gbps   652.542033965641 bps 652.542 Mbps 
Brno → SANET  4.98086805981274 % 4.981 %   20 bps 20.000 Gbps   996.173611962547 bps 996.174 Mbps 
Brno → Vyškov  5.96908828834311 % 5.969 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.6908828834311 bps 59.691 Mbps 
Vyškov → Brno  0.762313677529449 % 0.762 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.62313677529449 bps 7.623 Mbps 
Brno → Jihlava  2.37811481167362 % 2.378 %   100 bps 100.000 Gbps   2.37811481167362 bps 2.378 Gbps 
Jihlava → Brno  1.57928635833532 % 1.579 %   100 bps 100.000 Gbps   1.57928635833532 bps 1.579 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.045250850286675 % 0.045 %   20 bps 20.000 Gbps   9.050170057335 bps 9.050 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.262728176510956 % 0.263 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   52.5456353021911 bps 52.546 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.560905374404653 % 0.561 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.60905374404653 bps 5.609 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0251321197624221 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   251.321197624221 bps 251.321 Kbps 
Telč → Jihlava  1.49940405017451 % 1.499 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.9940405017451 bps 14.994 Mbps 
Jihlava → Telč  0.404096609808146 % 0.404 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04096609808146 bps 4.041 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.665520714750246 % 0.666 %   20 bps 20.000 Gbps   133.104142950049 bps 133.104 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.24600053109473 % 4.246 %   20 bps 20.000 Gbps   849.200106218946 bps 849.200 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.244835700498393 % 0.245 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.4835700498393 bps 24.484 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.340470851720595 % 0.340 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.0470851720595 bps 34.047 Kbps 
Děčín → Most  0.326080232874732 % 0.326 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.26080232874732 bps 3.261 Kbps 
Most → Děčín  0.724965626370589 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.24965626370588 bps 7.250 Kbps 
Most → Plzeň  0.625153143318277 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25153143318277 bps 6.252 Kbps 
Plzeň → Most  0.0955710538890751 % 0.096 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   955.71053889075 bps 955.711 bps 
Brno → Olomouc  0.586471381408298 % 0.586 %   100 bps 100.000 Gbps   586.471381408298 bps 586.471 Mbps 
Olomouc → Brno  0.158478986586054 % 0.158 %   100 bps 100.000 Gbps   158.478986586054 bps 158.479 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.162508138959639 % 0.163 %   100 bps 100.000 Gbps   162.508138959639 bps 162.508 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.976407431697138 % 0.976 %   100 bps 100.000 Gbps   976.407431697138 bps 976.407 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0449458503746865 % 0.045 %   20 bps 20.000 Gbps   8.98917007493731 bps 8.989 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.16987584699603 % 3.170 %   20 bps 20.000 Gbps   626.333666899135 bps 626.334 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.12545712867749 % 1.125 %   10 bps 10.000 Gbps   112.545712867749 bps 112.546 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.3400579858508 % 1.340 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   134.00579858508 bps 134.006 Kbps 
Brno → Ostrava  3.43437200698749 % 3.434 %   100 bps 100.000 Gbps   3.43437200698749 bps 3.434 Gbps 
Ostrava → Brno  2.32653979157736 % 2.327 %   100 bps 100.000 Gbps   2.32653979157736 bps 2.327 Gbps 
Ostrava → Karviná  9.06145561816028 % 9.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.6145561816028 bps 90.615 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.56220353629472 % 1.562 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.6220353629472 bps 15.622 Mbps 
Ostrava → Opava  0.769157548048776 % 0.769 %   10 bps 10.000 Gbps   76.9103138114753 bps 76.910 Mbps 
Opava → Ostrava  0.337993442565483 % 0.338 %   10 bps 10.000 Gbps   33.7939428328214 bps 33.794 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.44916965067353 % 5.449 %   10 bps 10.000 Gbps   544.916965067353 bps 544.917 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.98824991689964 % 1.988 %   10 bps 10.000 Gbps   198.824991689964 bps 198.825 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0332792387767485 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.32792387767485 bps 3.328 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0961202874685849 % 0.096 %   10 bps 10.000 Gbps   9.61202874685849 bps 9.612 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160065192509814 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0065192509814 bps 16.007 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.18824954115617 % 1.188 %   10 bps 10.000 Gbps   118.824954115617 bps 118.825 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0369951642124672 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.69951642124672 bps 3.700 Mbps 
Praha → Plzeň  2.09263863790182 % 2.093 %   100 bps 100.000 Gbps   2.09263863790182 bps 2.093 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160513840291529 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0513840291529 bps 16.051 Kbps 
Plzeň → Praha  0.573266344694711 % 0.573 %   100 bps 100.000 Gbps   573.26634469471 bps 573.266 Mbps 
AMS-IX → Praha  25.0022381590074 % 25.002 %   10 bps 10.000 Gbps   2.50022381590074 bps 2.500 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.745923070820726 % 0.746 %   10 bps 10.000 Gbps   74.5923070820726 bps 74.592 Mbps 
Brno → Praha  2.85013755328218 % 2.850 %   100 bps 100.000 Gbps   2.85013755328218 bps 2.850 Gbps 
Praha → Brno  9.14652741481311 % 9.147 %   100 bps 100.000 Gbps   9.14652741481311 bps 9.147 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.09506497680875 % 1.095 %   20 bps 20.000 Gbps   219.012995361751 bps 219.013 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.35790268325559 % 2.358 %   20 bps 20.000 Gbps   471.580536651117 bps 471.581 Mbps 
Praha → GÉANT2  9.10144275730781 % 9.101 %   100 bps 100.000 Gbps   9.10144275730781 bps 9.101 Gbps 
GÉANT2 → Praha  14.0422456927719 % 14.042 %   100 bps 100.000 Gbps   14.0422456927718 bps 14.042 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.6362088295203 % 1.636 %   100 bps 100.000 Gbps   1.6362088295203 bps 1.636 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.71128069764768 % 2.711 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71128069764768 bps 2.711 Gbps 
Liberec → Praha  0.15797720038059 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.797720038059 bps 15.798 Kbps 
Praha → Liberec  0.172530497274792 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2530497274792 bps 17.253 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.793105813625574 % 0.793 %   400 bps 400.000 Gbps   3.17242325450229 bps 3.172 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.50629986847456 % 2.506 %   400 bps 400.000 Gbps   10.0251994738983 bps 10.025 Gbps 
Praha → Pardubice  5.14629272811772 % 5.146 %   10 bps 10.000 Gbps   514.629272811772 bps 514.629 Mbps 
Pardubice → Praha  0.703230195404475 % 0.703 %   10 bps 10.000 Gbps   70.3230195404475 bps 70.323 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.56783839146479 % 1.568 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.6783839146479 bps 15.678 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.5426454039798 % 10.543 %   1000 bps 1000.000 Mbps   105.426454039798 bps 105.426 Mbps 
Public Internet → Praha  29.4785227434632 % 29.479 %   10 bps 10.000 Gbps   2.94785227434632 bps 2.948 Gbps 
Praha → Public Internet  6.21590016808771 % 6.216 %   10 bps 10.000 Gbps   621.590016808771 bps 621.590 Mbps 
Zlín → Brno  0.91313603636223 % 0.913 %   10 bps 10.000 Gbps   91.313603636223 bps 91.314 Mbps 
Brno → Zlín  2.66111217565015 % 2.661 %   10 bps 10.000 Gbps   266.111217565015 bps 266.111 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.176688910483568 % 0.177 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.76688910483567 bps 1.767 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.05809609188697 % 1.058 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.5809609188697 bps 10.581 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0585928678872354 % 0.059 %   1000 bps 1000.000 Mbps   585.928678872354 bps 585.929 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.19284169217909 % 5.193 %   10 bps 10.000 Gbps   519.284169217908 bps 519.284 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.961502835155674 % 0.962 %   10 bps 10.000 Gbps   96.1502835155676 bps 96.150 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.93161465720337 % 5.932 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.3161465720337 bps 59.316 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.277267089246937 % 0.277 %   10 bps 10.000 Gbps   27.7267089246938 bps 27.727 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.151432790984529 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1432790984529 bps 15.143 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.605137177514283 % 0.605 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.05137177514283 bps 6.051 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.162982358082623 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2982358082623 bps 16.298 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.881478709838803 % 0.881 %   10 bps 10.000 Gbps   88.1478709838803 bps 88.148 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.123161630351701 % 0.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.23161630351701 bps 1.232 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.992318600092196 % 0.992 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.92318600092196 bps 9.923 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.94670575330247 % 1.947 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.4670575330247 bps 19.467 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   81.6664640825944 bps 81.666 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 20 00:11:07 2020