CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/1/20

Average load for period: 2020/01/20 00:00:00 - 2020/01/26 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/01/20 00:00:00 - 2020/01/26 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/1/20
ACONET->Brno  7.449%  Brno->ACONET  5.409%  Brno->Lednice  9.335%  Lednice->Brno  30.518%  Brno->SANET  4.473%  SANET->Brno  3.439%  Brno->Vyškov  1.409%  Vyškov->Brno  0.631%  Brno->České Budějovice  0.173e-3 %  České Budějovice->Brno  0.166e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.359%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.206%  České Budějovice->Plzeň  0.197%  Plzeň->České Budějovice  0.782%  České Budějovice->Tábor  0.639%  Tábor->České Budějovice  0.124%  Brno->Jihlava  1.614%  Jihlava->Brno  1.308%  České Budějovice->Jihlava  0.182e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.482%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.528%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.026%  Jihlava->Telč  0.297%  Telč->Jihlava  0.051%  Hradec Králové->Liberec  5.757%  Liberec->Hradec Králové  0.611%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.196e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.286e-3 %  Děčín->Most  0.323e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.573%  Olomouc->Brno  0.123%  Hradec Králové->Olomouc  0.903%  Olomouc->Hradec Králové  0.223%  Olomouc->Ostrava  2.913%  Ostrava->Olomouc  0.161%  Olomouc->Zlín  0.994%  Zlín->Olomouc  0.590e-3 %  Brno->Ostrava  1.674%  Ostrava->Brno  2.737%  Karviná->Ostrava  1.155%  Ostrava->Karviná  6.793%  Opava->Ostrava  4.395e-3 %  Ostrava->Opava  7.992e-3 %  Ostrava->Pionier  3.439%  Pionier->Ostrava  1.012%  Hradec Králové->Pardubice  5.441e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.039%  Cheb->Plzeň  NA  Plzeň->Cheb  NA  Plzeň->Praha  NA  Praha->Plzeň  NA  Plzeň->Ústí nad
Labem  NA  Ústí nad
Labem->Plzeň  NA  AMS-IX->Praha  23.423%  Praha->AMS-IX  0.712%  Brno->Praha  3.060%  Praha->Brno  8.744%  České Budějovice->Praha  0.942%  Praha->České Budějovice  2.318%  GÉANT2->Praha  10.843%  Praha->GÉANT2  8.525%  Hradec Králové->Praha  1.740%  Praha->Hradec Králové  2.564%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.706%  Praha->Pardubice  4.938%  Poděbrady->Praha  1.527%  Praha->Poděbrady  10.652%  Děčín->Ústí nad
Labem  2.335%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.563%  Most->Ústí nad
Labem  8.008e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.129%  Praha->Ústí nad
Labem  3.949%  Ústí nad
Labem->Praha  1.102%  Brno->Zlín  2.147%  Zlín->Brno  0.811%  NIX.cz->Praha  2.434%  Praha->NIX.cz  0.783%  Praha->Public Internet  5.747%  Public Internet->Praha  26.007% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/01/20 00:00:00 - 2020/01/26 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/01/20 00:00:00 - 2020/01/26 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  7.44865350481347 % 7.449 %   10 bps 10.000 Gbps   744.865350481348 bps 744.865 Mbps 
Brno → ACONET  5.40874292718028 % 5.409 %   10 bps 10.000 Gbps   540.874292718029 bps 540.874 Mbps 
Lednice → Brno  30.5182983495517 % 30.518 %   1000 bps 1000.000 Mbps   305.182983495517 bps 305.183 Mbps 
Brno → Lednice  9.33492112931618 % 9.335 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.3492112931618 bps 93.349 Mbps 
Brno → SANET  4.47273658133958 % 4.473 %   20 bps 20.000 Gbps   894.547316267917 bps 894.547 Mbps 
SANET → Brno  3.4386763645111 % 3.439 %   20 bps 20.000 Gbps   687.735272902219 bps 687.735 Mbps 
Brno → Vyškov  1.40897161807971 % 1.409 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0897161807971 bps 14.090 Mbps 
Vyškov → Brno  0.630802639696476 % 0.631 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.30802639696476 bps 6.308 Mbps 
Brno → Jihlava  1.61365964050411 % 1.614 %   100 bps 100.000 Gbps   1.61365069200316 bps 1.614 Gbps 
Jihlava → Brno  1.30800297344936 % 1.308 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30799502169967 bps 1.308 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.181502944925671 % 0.182 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   36.3005889851342 bps 36.301 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.482056244055472 % 0.482 %   20 bps 20.000 Gbps   96.4112488110943 bps 96.411 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.527580074505259 % 0.528 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.27580074505259 bps 5.276 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0256203103911386 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   256.203103911386 bps 256.203 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0511004453933149 % 0.051 %   1000 bps 1000.000 Mbps   511.004453933149 bps 511.004 Kbps 
Jihlava → Telč  0.297270936124824 % 0.297 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.97270936124824 bps 2.973 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.61096885960389 % 0.611 %   20 bps 20.000 Gbps   122.193771920778 bps 122.194 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.75706004078055 % 5.757 %   20 bps 20.000 Gbps   1.15141200815611 bps 1.151 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.285748190511952 % 0.286 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.5748190511952 bps 28.575 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.196162967591468 % 0.196 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.6162967591468 bps 19.616 Kbps 
Děčín → Most  0.323404166036108 % 0.323 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23404166036109 bps 3.234 Kbps 
Most → Děčín  0.724906828760546 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.24906828760546 bps 7.249 Kbps 
Most → Plzeň  0.625198015680701 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25198015680701 bps 6.252 Kbps 
Plzeň → Most  0.0949241850128713 % 0.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   949.241850128713 bps 949.242 bps 
Brno → Olomouc  0.57253069144629 % 0.573 %   100 bps 100.000 Gbps   572.53069144629 bps 572.531 Mbps 
Olomouc → Brno  0.122574368474156 % 0.123 %   100 bps 100.000 Gbps   122.574368474156 bps 122.574 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.222567978343702 % 0.223 %   100 bps 100.000 Gbps   222.567978343702 bps 222.568 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.90261302054399 % 0.903 %   100 bps 100.000 Gbps   902.613020543989 bps 902.613 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.160537991014449 % 0.161 %   20 bps 20.000 Gbps   32.0878067433902 bps 32.088 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.91265954584907 % 2.913 %   20 bps 20.000 Gbps   560.923230347066 bps 560.923 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.994161669630105 % 0.994 %   10 bps 10.000 Gbps   99.4161669630104 bps 99.416 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.589957102153808 % 0.590 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   58.9957102153808 bps 58.996 Kbps 
Ostrava → Brno  2.73712975845582 % 2.737 %   100 bps 100.000 Gbps   2.73712975845582 bps 2.737 Gbps 
Brno → Ostrava  1.67386084322246 % 1.674 %   100 bps 100.000 Gbps   1.67386084322246 bps 1.674 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.15461654551934 % 1.155 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5461654551934 bps 11.546 Mbps 
Ostrava → Karviná  6.79331452133695 % 6.793 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.9331452133695 bps 67.933 Mbps 
Ostrava → Opava  7.99188824084332 % 7.992 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   606.080433957507 bps 606.080 Kbps 
Opava → Ostrava  4.39515394005314 % 4.395 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   247.786067138057 bps 247.786 Kbps 
Ostrava → Pionier  3.43866109854653 % 3.439 %   10 bps 10.000 Gbps   343.866109854653 bps 343.866 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.01211194831021 % 1.012 %   10 bps 10.000 Gbps   101.211194831021 bps 101.211 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0391166166057895 % 0.039 %   10 bps 10.000 Gbps   3.91166166057895 bps 3.912 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.44064192598304 % 5.441 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   544.064192598304 bps 544.064 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Plzeň → Cheb  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Cheb → Plzeň  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Praha → Plzeň  empty NA   100 bps 100.000 Gbps   empty NA 
Plzeň → Praha  empty NA   100 bps 100.000 Gbps   empty NA 
Praha → AMS-IX  0.712057267074489 % 0.712 %   10 bps 10.000 Gbps   71.2057267074489 bps 71.206 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.4232912498403 % 23.423 %   10 bps 10.000 Gbps   2.34232912498403 bps 2.342 Gbps 
Praha → Brno  8.74367207893257 % 8.744 %   100 bps 100.000 Gbps   8.74367207893257 bps 8.744 Gbps 
Brno → Praha  3.05981090032501 % 3.060 %   100 bps 100.000 Gbps   3.05981090032501 bps 3.060 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.31839769142969 % 2.318 %   20 bps 20.000 Gbps   463.679538285938 bps 463.680 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.942247777179123 % 0.942 %   20 bps 20.000 Gbps   188.449555435825 bps 188.450 Mbps 
Praha → GÉANT2  8.52541179591812 % 8.525 %   100 bps 100.000 Gbps   8.52541179591812 bps 8.525 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.8429198348663 % 10.843 %   100 bps 100.000 Gbps   10.8429198348663 bps 10.843 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.56354411438705 % 2.564 %   100 bps 100.000 Gbps   2.56354411438705 bps 2.564 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.74033521575125 % 1.740 %   100 bps 100.000 Gbps   1.74033521575125 bps 1.740 Gbps 
Praha → Liberec  0.172579243325924 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2579243325924 bps 17.258 Kbps 
Liberec → Praha  0.158009219103313 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8009219103313 bps 15.801 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.43412323680382 % 2.434 %   400 bps 400.000 Gbps   9.73649294721529 bps 9.736 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.783344699509438 % 0.783 %   400 bps 400.000 Gbps   3.13337879803775 bps 3.133 Gbps 
Praha → Pardubice  4.93768751141905 % 4.938 %   10 bps 10.000 Gbps   493.768751141905 bps 493.769 Mbps 
Pardubice → Praha  0.7059821910218 % 0.706 %   10 bps 10.000 Gbps   70.59821910218 bps 70.598 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.6523915721372 % 10.652 %   1000 bps 1000.000 Mbps   106.523915721372 bps 106.524 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.5274955385146 % 1.527 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.274955385146 bps 15.275 Mbps 
Praha → Public Internet  5.74677601578797 % 5.747 %   10 bps 10.000 Gbps   574.677601578798 bps 574.678 Mbps 
Public Internet → Praha  26.0070347352013 % 26.007 %   10 bps 10.000 Gbps   2.60070347352013 bps 2.601 Gbps 
Brno → Zlín  2.14732996835316 % 2.147 %   10 bps 10.000 Gbps   214.732996835316 bps 214.733 Mbps 
Zlín → Brno  0.810501269183842 % 0.811 %   10 bps 10.000 Gbps   81.0501269183842 bps 81.050 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.128604735049238 % 0.129 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.28604735049238 bps 1.286 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.10193425004401 % 1.102 %   10 bps 10.000 Gbps   110.193425004401 bps 110.193 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  2.33484873405769 % 2.335 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.3484873405769 bps 23.348 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.56348258756525 % 1.563 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.6348258756525 bps 15.635 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  8.00753203177092 % 8.008 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.0753203177092 bps 80.075 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.94870904636833 % 3.949 %   10 bps 10.000 Gbps   394.870904636833 bps 394.871 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.782217420717751 % 0.782 %   10 bps 10.000 Gbps   78.2217420717751 bps 78.222 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.165594057471715 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5594057471714 bps 16.559 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.205704187385898 % 0.206 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.05704187385898 bps 2.057 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.173084284356854 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3084284356854 bps 17.308 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.639477838418192 % 0.639 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.39477838418193 bps 6.395 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.123855385810005 % 0.124 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.23855385810005 bps 1.239 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.196718133722077 % 0.197 %   10 bps 10.000 Gbps   19.6718133722077 bps 19.672 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.35856485810037 % 1.359 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.5856485810037 bps 13.586 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   71.2765718153859 bps 71.277 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 27 00:09:08 2020