CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/2/3

Average load for period: 2020/02/03 00:00:00 - 2020/02/09 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/03 00:00:00 - 2020/02/09 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/2/3
ACONET->Brno  6.702%  Brno->ACONET  10.653%  Brno->Lednice  7.113%  Lednice->Brno  22.595%  Brno->SANET  6.607%  SANET->Brno  3.866%  Brno->Vyškov  1.955%  Vyškov->Brno  0.806%  Brno->České Budějovice  0.192e-3 %  České Budějovice->Brno  0.171e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.046%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.183%  České Budějovice->Plzeň  0.163%  Plzeň->České Budějovice  0.772%  České Budějovice->Tábor  0.731%  Tábor->České Budějovice  0.214%  Brno->Jihlava  2.736%  Jihlava->Brno  0.695%  České Budějovice->Jihlava  0.171e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.099%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.255%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.017%  Jihlava->Telč  0.322%  Telč->Jihlava  0.048%  Hradec Králové->Liberec  3.566%  Liberec->Hradec Králové  0.834%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.287e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.417e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.096e-3 %  Brno->Olomouc  0.507%  Olomouc->Brno  0.220%  Hradec Králové->Olomouc  0.816%  Olomouc->Hradec Králové  0.215%  Olomouc->Ostrava  2.921%  Ostrava->Olomouc  0.041%  Olomouc->Zlín  0.903%  Zlín->Olomouc  0.612e-3 %  Brno->Ostrava  NA  Ostrava->Brno  0.081%  Karviná->Ostrava  0.689%  Ostrava->Karviná  4.093%  Opava->Ostrava  2.156e-3 %  Ostrava->Opava  6.500e-3 %  Ostrava->Pionier  NA  Pionier->Ostrava  1.461%  Hradec Králové->Pardubice  0.027%  Pardubice->Hradec Králové  0.086%  Cheb->Plzeň  0.017%  Plzeň->Cheb  0.040%  Plzeň->Praha  0.806%  Praha->Plzeň  2.411%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.148e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.170e-3 %  AMS-IX->Praha  23.554%  Praha->AMS-IX  0.721%  Brno->Praha  3.297%  Praha->Brno  9.125%  České Budějovice->Praha  1.095%  Praha->České Budějovice  2.291%  GÉANT2->Praha  18.719%  Praha->GÉANT2  7.280%  Hradec Králové->Praha  1.707%  Praha->Hradec Králové  3.394%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.643%  Praha->Pardubice  4.414%  Poděbrady->Praha  1.753%  Praha->Poděbrady  10.486%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.366%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.099%  Most->Ústí nad
Labem  5.670e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.032%  Praha->Ústí nad
Labem  4.203%  Ústí nad
Labem->Praha  0.868%  Brno->Zlín  1.710%  Zlín->Brno  0.782%  NIX.cz->Praha  2.217%  Praha->NIX.cz  0.766%  Praha->Public Internet  9.275%  Public Internet->Praha  26.872% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/03 00:00:00 - 2020/02/09 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/03 00:00:00 - 2020/02/09 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  6.70190316459082 % 6.702 %   10 bps 10.000 Gbps   670.190316459081 bps 670.190 Mbps 
Brno → ACONET  10.6529327289297 % 10.653 %   10 bps 10.000 Gbps   1.06529327289297 bps 1.065 Gbps 
Brno → Lednice  7.11329609414708 % 7.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.1329609414708 bps 71.133 Mbps 
Lednice → Brno  22.5948815221646 % 22.595 %   1000 bps 1000.000 Mbps   225.948815221646 bps 225.949 Mbps 
Brno → SANET  6.60683738830164 % 6.607 %   20 bps 20.000 Gbps   1.32136747766033 bps 1.321 Gbps 
SANET → Brno  3.8659059976098 % 3.866 %   20 bps 20.000 Gbps   773.181199521961 bps 773.181 Mbps 
Brno → Vyškov  1.95509284209615 % 1.955 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.5509284209615 bps 19.551 Mbps 
Vyškov → Brno  0.806350821267701 % 0.806 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.06350821267701 bps 8.064 Mbps 
Jihlava → Brno  0.695239564560234 % 0.695 %   100 bps 100.000 Gbps   695.232124601114 bps 695.232 Mbps 
Brno → Jihlava  2.73640133050752 % 2.736 %   100 bps 100.000 Gbps   2.73639383023794 bps 2.736 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.171183880850299 % 0.171 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   34.2367761700598 bps 34.237 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0990022648592184 % 0.099 %   20 bps 20.000 Gbps   19.8004529718437 bps 19.800 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0167050474235048 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   167.050474235048 bps 167.050 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.254901972826933 % 0.255 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.54901972826933 bps 2.549 Mbps 
Telč → Jihlava  0.048171844776831 % 0.048 %   1000 bps 1000.000 Mbps   481.71844776831 bps 481.718 Kbps 
Jihlava → Telč  0.321583525897331 % 0.322 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.21583525897331 bps 3.216 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.56566871882342 % 3.566 %   20 bps 20.000 Gbps   713.133743764684 bps 713.134 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.83368581837113 % 0.834 %   20 bps 20.000 Gbps   166.737163674226 bps 166.737 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.286876394026012 % 0.287 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.6876394026012 bps 28.688 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.416928913010635 % 0.417 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   41.6928913010635 bps 41.693 Kbps 
Děčín → Most  0.323972693150766 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23972693150766 bps 3.240 Kbps 
Most → Děčín  0.725042716778452 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25042716778451 bps 7.250 Kbps 
Most → Plzeň  0.625245023963018 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25245023963018 bps 6.252 Kbps 
Plzeň → Most  0.0958967370021595 % 0.096 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   958.967370021596 bps 958.967 bps 
Olomouc → Brno  0.220244767309036 % 0.220 %   100 bps 100.000 Gbps   220.244767309036 bps 220.245 Mbps 
Brno → Olomouc  0.506615798385109 % 0.507 %   100 bps 100.000 Gbps   506.61579838511 bps 506.616 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.815857741022895 % 0.816 %   100 bps 100.000 Gbps   815.857741022895 bps 815.858 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.215185351829358 % 0.215 %   100 bps 100.000 Gbps   215.185351829358 bps 215.185 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0408206256591841 % 0.041 %   20 bps 20.000 Gbps   8.16412513183681 bps 8.164 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.92113065911868 % 2.921 %   20 bps 20.000 Gbps   567.74985388421 bps 567.750 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.90274451754929 % 0.903 %   10 bps 10.000 Gbps   90.2744517549291 bps 90.274 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.612091864042734 % 0.612 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   61.2091864042733 bps 61.209 Kbps 
Ostrava → Brno  0.08057129260388 % 0.081 %   100 bps 100.000 Gbps   80.57129260388 bps 80.571 Mbps 
Brno → Ostrava  empty NA   100 bps 100.000 Gbps   empty NA 
Ostrava → Karviná  4.09338287633309 % 4.093 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.9338287633309 bps 40.934 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.689232151935168 % 0.689 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.89232151935168 bps 6.892 Mbps 
Opava → Ostrava  2.15625172134863 % 2.156 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.5625172134863 bps 21.563 Kbps 
Ostrava → Opava  6.50013514170308 % 6.500 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   455.389231910389 bps 455.389 Kbps 
Pionier → Ostrava  1.46128357646372 % 1.461 %   10 bps 10.000 Gbps   146.128357646372 bps 146.128 Mbps 
Ostrava → Pionier  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA 
Pardubice → Hradec Králové  0.0863051398087434 % 0.086 %   10 bps 10.000 Gbps   8.63051398087434 bps 8.631 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0274230091693996 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.74230091693996 bps 2.742 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0167785667766463 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.67785667766463 bps 1.678 Mbps 
Praha → Plzeň  2.41100211336698 % 2.411 %   100 bps 100.000 Gbps   2.41100211336698 bps 2.411 Gbps 
Plzeň → Cheb  0.0400070196847758 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   4.00070196847758 bps 4.001 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.170330428852494 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0330428852494 bps 17.033 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.147588808009466 % 0.148 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.7588808009467 bps 14.759 Kbps 
Plzeň → Praha  0.806493199399716 % 0.806 %   100 bps 100.000 Gbps   806.493199399716 bps 806.493 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.721286656660986 % 0.721 %   10 bps 10.000 Gbps   72.1286656660986 bps 72.129 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.5544564653088 % 23.554 %   10 bps 10.000 Gbps   2.35544564653088 bps 2.355 Gbps 
Brno → Praha  3.2968866382832 % 3.297 %   100 bps 100.000 Gbps   3.29688663828319 bps 3.297 Gbps 
Praha → Brno  9.12528432748596 % 9.125 %   100 bps 100.000 Gbps   9.12528432748596 bps 9.125 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.29090039409126 % 2.291 %   20 bps 20.000 Gbps   458.180078818251 bps 458.180 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.09526491163426 % 1.095 %   20 bps 20.000 Gbps   219.052982326852 bps 219.053 Mbps 
GÉANT2 → Praha  18.718573348763 % 18.719 %   100 bps 100.000 Gbps   18.718573348763 bps 18.719 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.28031956049214 % 7.280 %   100 bps 100.000 Gbps   7.28031956049214 bps 7.280 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.70746825872698 % 1.707 %   100 bps 100.000 Gbps   1.70746825872698 bps 1.707 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.39353034084509 % 3.394 %   100 bps 100.000 Gbps   3.39353034084509 bps 3.394 Gbps 
Praha → Liberec  0.172502202314234 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2502202314234 bps 17.250 Kbps 
Liberec → Praha  0.158155465442749 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8155465442749 bps 15.816 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.21654420671182 % 2.217 %   400 bps 400.000 Gbps   8.86617682684731 bps 8.866 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.766390304992155 % 0.766 %   400 bps 400.000 Gbps   3.06556121996862 bps 3.066 Gbps 
Praha → Pardubice  4.41406248510158 % 4.414 %   10 bps 10.000 Gbps   441.406248510158 bps 441.406 Mbps 
Pardubice → Praha  0.643428880364642 % 0.643 %   10 bps 10.000 Gbps   64.3428880364642 bps 64.343 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.75300306732221 % 1.753 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.5300306732221 bps 17.530 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.4855086302719 % 10.486 %   1000 bps 1000.000 Mbps   104.855086302719 bps 104.855 Mbps 
Public Internet → Praha  26.8720449587264 % 26.872 %   10 bps 10.000 Gbps   2.68720449587264 bps 2.687 Gbps 
Praha → Public Internet  9.27461051450643 % 9.275 %   10 bps 10.000 Gbps   927.461051450643 bps 927.461 Mbps 
Brno → Zlín  1.70959704331869 % 1.710 %   10 bps 10.000 Gbps   170.959704331869 bps 170.960 Mbps 
Zlín → Brno  0.781835170132311 % 0.782 %   10 bps 10.000 Gbps   78.1835170132312 bps 78.184 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.868408437610711 % 0.868 %   10 bps 10.000 Gbps   86.8408437610711 bps 86.841 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.20299879587667 % 4.203 %   10 bps 10.000 Gbps   420.299879587667 bps 420.300 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0317141529293421 % 0.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   317.141529293421 bps 317.142 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.09890581079912 % 1.099 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9890581079912 bps 10.989 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.67009374902212 % 5.670 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.7009374902212 bps 56.701 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.365898758100185 % 0.366 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.65898758100185 bps 3.659 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.214493297554327 % 0.214 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.14493297554327 bps 2.145 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.771763558442355 % 0.772 %   10 bps 10.000 Gbps   77.1763558442355 bps 77.176 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.18267179183097 % 0.183 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.8267179183097 bps 1.827 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.171006972235599 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1006972235599 bps 17.101 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.191947911595679 % 0.192 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.1947911595679 bps 19.195 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.73099202304748 % 0.731 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.3099202304748 bps 7.310 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.162860717883681 % 0.163 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2860717883681 bps 16.286 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.04639409559798 % 1.046 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4639409559798 bps 10.464 Mbps 
Summary  empty NA   2.935 bps 2.935 Tbps   78.1142870958068 bps 78.114 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 10 00:11:37 2020