CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/2/10

Average load for period: 2020/02/10 00:00:00 - 2020/02/16 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/10 00:00:00 - 2020/02/16 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/2/10
ACONET->Brno  7.528%  Brno->ACONET  13.826%  Brno->Lednice  8.683%  Lednice->Brno  24.082%  Brno->SANET  8.210%  SANET->Brno  3.031%  Brno->Vyškov  5.357%  Vyškov->Brno  0.645%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.039%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.774%  České Budějovice->Plzeň  0.242%  Plzeň->České Budějovice  0.823%  České Budějovice->Tábor  0.636%  Tábor->České Budějovice  0.152%  Brno->Jihlava  2.379%  Jihlava->Brno  1.333%  České Budějovice->Jihlava  0.211e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.197%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.354%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.019%  Jihlava->Telč  0.775%  Telč->Jihlava  0.208%  Hradec Králové->Liberec  3.915%  Liberec->Hradec Králové  0.857%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.219e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.254e-3 %  Děčín->Most  0.338e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.096e-3 %  Brno->Olomouc  0.660%  Olomouc->Brno  0.187%  Hradec Králové->Olomouc  1.273%  Olomouc->Hradec Králové  0.248%  Olomouc->Ostrava  3.224%  Ostrava->Olomouc  0.061%  Olomouc->Zlín  1.411%  Zlín->Olomouc  1.409e-3 %  Brno->Ostrava  3.480%  Ostrava->Brno  2.469%  Karviná->Ostrava  0.982%  Ostrava->Karviná  4.570%  Opava->Ostrava  0.369%  Ostrava->Opava  0.783%  Ostrava->Pionier  5.942%  Pionier->Ostrava  2.113%  Hradec Králové->Pardubice  0.027%  Pardubice->Hradec Králové  0.076%  Cheb->Plzeň  0.029%  Plzeň->Cheb  1.187%  Plzeň->Praha  0.784%  Praha->Plzeň  2.894%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  25.110%  Praha->AMS-IX  0.662%  Brno->Praha  3.074%  Praha->Brno  9.830%  České Budějovice->Praha  1.178%  Praha->České Budějovice  2.065%  GÉANT2->Praha  15.487%  Praha->GÉANT2  11.279%  Hradec Králové->Praha  1.618%  Praha->Hradec Králové  3.960%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.681%  Praha->Pardubice  3.841%  Poděbrady->Praha  1.661%  Praha->Poděbrady  9.771%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.144%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.371%  Most->Ústí nad
Labem  0.011%  Ústí nad
Labem->Most  0.048%  Praha->Ústí nad
Labem  5.237%  Ústí nad
Labem->Praha  1.197%  Brno->Zlín  3.309%  Zlín->Brno  0.986%  NIX.cz->Praha  2.474%  Praha->NIX.cz  0.812%  Praha->Public Internet  8.308%  Public Internet->Praha  22.537% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/10 00:00:00 - 2020/02/16 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/10 00:00:00 - 2020/02/16 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  7.52779671862872 % 7.528 %   10 bps 10.000 Gbps   752.779671862871 bps 752.780 Mbps 
Brno → ACONET  13.8257648109111 % 13.826 %   10 bps 10.000 Gbps   1.38257648109111 bps 1.383 Gbps 
Brno → Lednice  8.68285811399046 % 8.683 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.8285811399047 bps 86.829 Mbps 
Lednice → Brno  24.0815977361054 % 24.082 %   1000 bps 1000.000 Mbps   240.815977361054 bps 240.816 Mbps 
SANET → Brno  3.03103368725547 % 3.031 %   20 bps 20.000 Gbps   606.206737451095 bps 606.207 Mbps 
Brno → SANET  8.21020893883195 % 8.210 %   20 bps 20.000 Gbps   1.64204178776639 bps 1.642 Gbps 
Brno → Vyškov  5.35720671342309 % 5.357 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.5720671342309 bps 53.572 Mbps 
Vyškov → Brno  0.644999712335167 % 0.645 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.44999712335167 bps 6.450 Mbps 
Brno → Jihlava  2.3794199087825 % 2.379 %   100 bps 100.000 Gbps   2.3794199087825 bps 2.379 Gbps 
Jihlava → Brno  1.33300553190124 % 1.333 %   100 bps 100.000 Gbps   1.33300553190125 bps 1.333 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.197115124913434 % 0.197 %   20 bps 20.000 Gbps   39.4230249826869 bps 39.423 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.210634053616847 % 0.211 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   42.1268107233694 bps 42.127 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.354075301281747 % 0.354 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.54075301281747 bps 3.541 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0187006769812498 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   187.006769812498 bps 187.007 Kbps 
Jihlava → Telč  0.774521733278083 % 0.775 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.74521733278084 bps 7.745 Mbps 
Telč → Jihlava  0.208022356391006 % 0.208 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.08022356391006 bps 2.080 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.91489678223074 % 3.915 %   20 bps 20.000 Gbps   782.979356446149 bps 782.979 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.8571094204496 % 0.857 %   20 bps 20.000 Gbps   171.42188408992 bps 171.422 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.253526570373203 % 0.254 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.3526570373203 bps 25.353 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.219341785167413 % 0.219 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.9341785167413 bps 21.934 Kbps 
Most → Děčín  0.724814793153445 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.24814793153445 bps 7.248 Kbps 
Děčín → Most  0.33777523213459 % 0.338 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.3777523213459 bps 3.378 Kbps 
Plzeň → Most  0.0958450110165928 % 0.096 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   958.450110165928 bps 958.450 bps 
Most → Plzeň  0.625000054232581 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.2500005423258 bps 6.250 Kbps 
Olomouc → Brno  0.187016601970524 % 0.187 %   100 bps 100.000 Gbps   187.016601970524 bps 187.017 Mbps 
Brno → Olomouc  0.660273674927537 % 0.660 %   100 bps 100.000 Gbps   660.273674927537 bps 660.274 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.247674790821711 % 0.248 %   100 bps 100.000 Gbps   247.674790821711 bps 247.675 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.27290024308137 % 1.273 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27290024308137 bps 1.273 Gbps 
Olomouc → Ostrava  3.2241542493354 % 3.224 %   20 bps 20.000 Gbps   620.92976541952 bps 620.930 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0606491160383159 % 0.061 %   20 bps 20.000 Gbps   12.1298232076632 bps 12.130 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.41083699510637 % 1.411 %   10 bps 10.000 Gbps   141.083699510636 bps 141.084 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.40883293783262 % 1.409 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   140.883293783262 bps 140.883 Kbps 
Ostrava → Brno  2.46915966562678 % 2.469 %   100 bps 100.000 Gbps   2.46915966562678 bps 2.469 Gbps 
Brno → Ostrava  3.47985434804161 % 3.480 %   100 bps 100.000 Gbps   3.47985434804161 bps 3.480 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.98173425456311 % 0.982 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.8173425456311 bps 9.817 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.56958143723999 % 4.570 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.6958143724 bps 45.696 Mbps 
Opava → Ostrava  0.369235142544527 % 0.369 %   10 bps 10.000 Gbps   36.9235142544527 bps 36.924 Mbps 
Ostrava → Opava  0.782943442696904 % 0.783 %   10 bps 10.000 Gbps   78.2943442696903 bps 78.294 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.11335782194677 % 2.113 %   10 bps 10.000 Gbps   211.335782194677 bps 211.336 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.94205548568858 % 5.942 %   10 bps 10.000 Gbps   594.205548568858 bps 594.206 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.026791087176127 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.6791087176127 bps 2.679 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0757563192852423 % 0.076 %   10 bps 10.000 Gbps   7.57563192852423 bps 7.576 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0287283250425622 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.87283250425622 bps 2.873 Mbps 
Praha → Plzeň  2.89355004557924 % 2.894 %   100 bps 100.000 Gbps   2.89355004557924 bps 2.894 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16265639653437 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.265639653437 bps 16.266 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162204059567239 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.220405956724 bps 16.220 Kbps 
Plzeň → Praha  0.784463619391694 % 0.784 %   100 bps 100.000 Gbps   784.463619391694 bps 784.464 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.18720958643235 % 1.187 %   10 bps 10.000 Gbps   118.720958643235 bps 118.721 Mbps 
AMS-IX → Praha  25.1098623087024 % 25.110 %   10 bps 10.000 Gbps   2.51098623087024 bps 2.511 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.661828657336926 % 0.662 %   10 bps 10.000 Gbps   66.1828657336926 bps 66.183 Mbps 
Praha → Brno  9.82988281373962 % 9.830 %   100 bps 100.000 Gbps   9.82988281373962 bps 9.830 Gbps 
Brno → Praha  3.07422059509719 % 3.074 %   100 bps 100.000 Gbps   3.07422059509719 bps 3.074 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.06468819777423 % 2.065 %   20 bps 20.000 Gbps   412.937639554846 bps 412.938 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.17806042584783 % 1.178 %   20 bps 20.000 Gbps   235.612085169566 bps 235.612 Mbps 
Praha → GÉANT2  11.2794543547915 % 11.279 %   100 bps 100.000 Gbps   11.2794543547915 bps 11.279 Gbps 
GÉANT2 → Praha  15.4868766639847 % 15.487 %   100 bps 100.000 Gbps   15.4868766639847 bps 15.487 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.95963200169431 % 3.960 %   100 bps 100.000 Gbps   3.95963200169432 bps 3.960 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.61773100314471 % 1.618 %   100 bps 100.000 Gbps   1.6177310031447 bps 1.618 Gbps 
Praha → Liberec  0.172124184189414 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2124184189414 bps 17.212 Kbps 
Liberec → Praha  0.157845271398591 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7845271398591 bps 15.785 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.811822161501102 % 0.812 %   400 bps 400.000 Gbps   3.24728864600441 bps 3.247 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.47358741448387 % 2.474 %   400 bps 400.000 Gbps   9.89434965793548 bps 9.894 Gbps 
Pardubice → Praha  0.680781622168689 % 0.681 %   10 bps 10.000 Gbps   68.0781622168689 bps 68.078 Mbps 
Praha → Pardubice  3.84056282986828 % 3.841 %   10 bps 10.000 Gbps   384.056282986828 bps 384.056 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.66138138623131 % 1.661 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.6138138623131 bps 16.614 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.77131491857739 % 9.771 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.7131491857738 bps 97.713 Mbps 
Public Internet → Praha  22.5368407331158 % 22.537 %   10 bps 10.000 Gbps   2.25368407331158 bps 2.254 Gbps 
Praha → Public Internet  8.30802935155976 % 8.308 %   10 bps 10.000 Gbps   830.802935155975 bps 830.803 Mbps 
Zlín → Brno  0.986493731725151 % 0.986 %   10 bps 10.000 Gbps   98.649373172515 bps 98.649 Mbps 
Brno → Zlín  3.30909415598127 % 3.309 %   10 bps 10.000 Gbps   330.909415598127 bps 330.909 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.1436484519553 % 0.144 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.436484519553 bps 1.436 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.19650446116806 % 1.197 %   10 bps 10.000 Gbps   119.650446116806 bps 119.650 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.23677628186994 % 5.237 %   10 bps 10.000 Gbps   523.677628186994 bps 523.678 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.047790500942298 % 0.048 %   1000 bps 1000.000 Mbps   477.905009422981 bps 477.905 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.37077397465286 % 1.371 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.7077397465286 bps 13.708 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0110115364702997 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   110.115364702997 bps 110.115 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.152061224704263 % 0.152 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.52061224704263 bps 1.521 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.773586765904955 % 0.774 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.73586765904955 bps 7.736 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.823419343258949 % 0.823 %   10 bps 10.000 Gbps   82.3419343258949 bps 82.342 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149818878418816 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9818878418816 bps 14.982 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163079512530986 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3079512530985 bps 16.308 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.03907523202684 % 1.039 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3907523202684 bps 10.391 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.636282040009123 % 0.636 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.36282040009123 bps 6.363 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.241981568492311 % 0.242 %   10 bps 10.000 Gbps   24.1981568492311 bps 24.198 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   89.8558484934666 bps 89.856 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 17 00:11:45 2020