CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/2/17

Average load for period: 2020/02/17 00:00:00 - 2020/02/23 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/17 00:00:00 - 2020/02/23 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/2/17
ACONET->Brno  8.150%  Brno->ACONET  13.044%  Brno->Lednice  11.315%  Lednice->Brno  26.237%  Brno->SANET  9.176%  SANET->Brno  3.561%  Brno->Vyškov  5.689%  Vyškov->Brno  0.642%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.507%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.255%  České Budějovice->Plzeň  0.386%  Plzeň->České Budějovice  1.324%  České Budějovice->Tábor  0.700%  Tábor->České Budějovice  0.131%  Brno->Jihlava  2.432%  Jihlava->Brno  1.199%  České Budějovice->Jihlava  0.044%  Jihlava->České Budějovice  0.117%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.420%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.030%  Jihlava->Telč  0.421%  Telč->Jihlava  0.070%  Hradec Králové->Liberec  3.768%  Liberec->Hradec Králové  0.793%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.261e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.291e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.097e-3 %  Brno->Olomouc  0.663%  Olomouc->Brno  0.111%  Hradec Králové->Olomouc  1.277%  Olomouc->Hradec Králové  0.221%  Olomouc->Ostrava  3.170%  Ostrava->Olomouc  0.041%  Olomouc->Zlín  1.545%  Zlín->Olomouc  0.910e-3 %  Brno->Ostrava  4.242%  Ostrava->Brno  2.267%  Karviná->Ostrava  0.761%  Ostrava->Karviná  3.504%  Opava->Ostrava  0.447%  Ostrava->Opava  0.743%  Ostrava->Pionier  6.037%  Pionier->Ostrava  2.145%  Hradec Králové->Pardubice  0.025%  Pardubice->Hradec Králové  0.072%  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  1.152%  Plzeň->Praha  0.774%  Praha->Plzeň  2.925%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  26.407%  Praha->AMS-IX  0.763%  Brno->Praha  3.617%  Praha->Brno  10.704%  České Budějovice->Praha  0.996%  Praha->České Budějovice  2.758%  GÉANT2->Praha  14.313%  Praha->GÉANT2  11.365%  Hradec Králové->Praha  1.754%  Praha->Hradec Králové  3.905%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.998%  Praha->Pardubice  6.230%  Poděbrady->Praha  1.600%  Praha->Poděbrady  10.509%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.133%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.442%  Most->Ústí nad
Labem  6.034e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.037%  Praha->Ústí nad
Labem  5.832%  Ústí nad
Labem->Praha  1.069%  Brno->Zlín  3.201%  Zlín->Brno  1.022%  NIX.cz->Praha  2.789%  Praha->NIX.cz  0.809%  Praha->Public Internet  11.588%  Public Internet->Praha  20.895% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/17 00:00:00 - 2020/02/23 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/17 00:00:00 - 2020/02/23 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  8.1500759358846 % 8.150 %   10 bps 10.000 Gbps   815.00759358846 bps 815.008 Mbps 
Brno → ACONET  13.0435104318569 % 13.044 %   10 bps 10.000 Gbps   1.30435104318569 bps 1.304 Gbps 
Brno → Lednice  11.3150959886313 % 11.315 %   1000 bps 1000.000 Mbps   113.150959886313 bps 113.151 Mbps 
Lednice → Brno  26.2368988535902 % 26.237 %   1000 bps 1000.000 Mbps   262.368988535902 bps 262.369 Mbps 
Brno → SANET  9.17581014749523 % 9.176 %   20 bps 20.000 Gbps   1.83516202949905 bps 1.835 Gbps 
SANET → Brno  3.56059809650788 % 3.561 %   20 bps 20.000 Gbps   712.119619301576 bps 712.120 Mbps 
Vyškov → Brno  0.641932784192634 % 0.642 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.41932784192633 bps 6.419 Mbps 
Brno → Vyškov  5.68856708163124 % 5.689 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.8856708163123 bps 56.886 Mbps 
Jihlava → Brno  1.19946886722085 % 1.199 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19946886722085 bps 1.199 Gbps 
Brno → Jihlava  2.43230262791878 % 2.432 %   100 bps 100.000 Gbps   2.43230262791878 bps 2.432 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.116956208555659 % 0.117 %   20 bps 20.000 Gbps   23.3912417111319 bps 23.391 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0435331307322794 % 0.044 %   20 bps 20.000 Gbps   8.70662614645587 bps 8.707 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.419529879578625 % 0.420 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.19529879578625 bps 4.195 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0300602192274434 % 0.030 %   1000 bps 1000.000 Mbps   300.602192274434 bps 300.602 Kbps 
Jihlava → Telč  0.420980525120295 % 0.421 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.20980525120295 bps 4.210 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0697023696178509 % 0.070 %   1000 bps 1000.000 Mbps   697.023696178509 bps 697.024 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  3.76775852037991 % 3.768 %   20 bps 20.000 Gbps   753.551704075983 bps 753.552 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.79270472160142 % 0.793 %   20 bps 20.000 Gbps   158.540944320284 bps 158.541 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.290760352849308 % 0.291 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.0760352849308 bps 29.076 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.261123985435754 % 0.261 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.1123985435753 bps 26.112 Kbps 
Děčín → Most  0.324217193343831 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24217193343832 bps 3.242 Kbps 
Most → Děčín  0.725269889757814 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25269889757814 bps 7.253 Kbps 
Most → Plzeň  0.625018942324015 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25018942324015 bps 6.250 Kbps 
Plzeň → Most  0.0968330270740296 % 0.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   968.330270740296 bps 968.330 bps 
Olomouc → Brno  0.110748677893113 % 0.111 %   100 bps 100.000 Gbps   110.748677893113 bps 110.749 Mbps 
Brno → Olomouc  0.662688698562827 % 0.663 %   100 bps 100.000 Gbps   662.688698562827 bps 662.689 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.221441699803202 % 0.221 %   100 bps 100.000 Gbps   221.441699803202 bps 221.442 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.27745160860294 % 1.277 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27745160860293 bps 1.277 Gbps 
Olomouc → Ostrava  3.17013284357269 % 3.170 %   20 bps 20.000 Gbps   607.764561145784 bps 607.765 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0410863320633873 % 0.041 %   20 bps 20.000 Gbps   8.21726641267747 bps 8.217 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.910234423177482 % 0.910 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   91.0234423177481 bps 91.023 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.54480548501813 % 1.545 %   10 bps 10.000 Gbps   154.480548501813 bps 154.481 Mbps 
Brno → Ostrava  4.24155837961545 % 4.242 %   100 bps 100.000 Gbps   4.24155837961546 bps 4.242 Gbps 
Ostrava → Brno  2.26672426786249 % 2.267 %   100 bps 100.000 Gbps   2.26672426786249 bps 2.267 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.761388732527603 % 0.761 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.61388732527603 bps 7.614 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.50446009965779 % 3.504 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.0446009965779 bps 35.045 Mbps 
Ostrava → Opava  0.743244917389685 % 0.743 %   10 bps 10.000 Gbps   74.3244917389686 bps 74.324 Mbps 
Opava → Ostrava  0.446515911971424 % 0.447 %   10 bps 10.000 Gbps   44.6515911971424 bps 44.652 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.14531197044596 % 2.145 %   10 bps 10.000 Gbps   214.531197044596 bps 214.531 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.03691177345319 % 6.037 %   10 bps 10.000 Gbps   603.691177345318 bps 603.691 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0248770402271293 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.48770402271293 bps 2.488 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0720425969971399 % 0.072 %   10 bps 10.000 Gbps   7.20425969971399 bps 7.204 Mbps 
Praha → Plzeň  2.92456706735664 % 2.925 %   100 bps 100.000 Gbps   2.92456706735664 bps 2.925 Gbps 
Plzeň → Praha  0.773667852009307 % 0.774 %   100 bps 100.000 Gbps   773.667852009308 bps 773.668 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0325827071195167 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.25827071195167 bps 3.258 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162722735168381 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2722735168381 bps 16.272 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162228926347333 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2228926347333 bps 16.223 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.15218122343789 % 1.152 %   10 bps 10.000 Gbps   115.218122343789 bps 115.218 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.763194436797879 % 0.763 %   10 bps 10.000 Gbps   76.319443679788 bps 76.319 Mbps 
AMS-IX → Praha  26.4067496378892 % 26.407 %   10 bps 10.000 Gbps   2.64067496378892 bps 2.641 Gbps 
Praha → Brno  10.703649074067 % 10.704 %   100 bps 100.000 Gbps   10.703649074067 bps 10.704 Gbps 
Brno → Praha  3.61703315343845 % 3.617 %   100 bps 100.000 Gbps   3.61703315343845 bps 3.617 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.75836986897306 % 2.758 %   20 bps 20.000 Gbps   551.673973794612 bps 551.674 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.995704673211518 % 0.996 %   20 bps 20.000 Gbps   199.140934642304 bps 199.141 Mbps 
Praha → GÉANT2  11.3646765908658 % 11.365 %   100 bps 100.000 Gbps   11.3646765908658 bps 11.365 Gbps 
GÉANT2 → Praha  14.312609182478 % 14.313 %   100 bps 100.000 Gbps   14.312609182478 bps 14.313 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.7536520095687 % 1.754 %   100 bps 100.000 Gbps   1.7536520095687 bps 1.754 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.90459676051634 % 3.905 %   100 bps 100.000 Gbps   3.90459676051634 bps 3.905 Gbps 
Liberec → Praha  0.157356994875045 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7356994875045 bps 15.736 Kbps 
Praha → Liberec  0.171869493675373 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1869493675373 bps 17.187 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.78863547931609 % 2.789 %   400 bps 400.000 Gbps   11.1545419172644 bps 11.155 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.809056545156154 % 0.809 %   400 bps 400.000 Gbps   3.23622618062462 bps 3.236 Gbps 
Pardubice → Praha  0.997977021825631 % 0.998 %   10 bps 10.000 Gbps   99.797702182563 bps 99.798 Mbps 
Praha → Pardubice  6.23040410583231 % 6.230 %   10 bps 10.000 Gbps   623.04041058323 bps 623.040 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.60036710286256 % 1.600 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.0036710286256 bps 16.004 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.5091332799644 % 10.509 %   1000 bps 1000.000 Mbps   105.091332799644 bps 105.091 Mbps 
Public Internet → Praha  20.89546403878 % 20.895 %   10 bps 10.000 Gbps   2.08954640387799 bps 2.090 Gbps 
Praha → Public Internet  11.5877339431878 % 11.588 %   10 bps 10.000 Gbps   1.15877339431879 bps 1.159 Gbps 
Zlín → Brno  1.02244411993922 % 1.022 %   10 bps 10.000 Gbps   102.244411993922 bps 102.244 Mbps 
Brno → Zlín  3.20103288236009 % 3.201 %   10 bps 10.000 Gbps   320.103288236009 bps 320.103 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.037163502172013 % 0.037 %   1000 bps 1000.000 Mbps   371.63502172013 bps 371.635 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.83220740336097 % 5.832 %   10 bps 10.000 Gbps   583.220740336097 bps 583.221 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.03407814291314 % 6.034 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.3407814291315 bps 60.341 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.0686097445538 % 1.069 %   10 bps 10.000 Gbps   106.86097445538 bps 106.861 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.4418073666129 % 1.442 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.4180736661289 bps 14.418 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.132802438716409 % 0.133 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.32802438716409 bps 1.328 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.386194522625394 % 0.386 %   10 bps 10.000 Gbps   38.6194522625394 bps 38.619 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.700214608839727 % 0.700 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.00214608839728 bps 7.002 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.16304554259813 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.304554259813 bps 16.305 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.130993010235641 % 0.131 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30993010235641 bps 1.310 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.254625851926377 % 0.255 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.54625851926377 bps 2.546 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149731554987503 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9731554987503 bps 14.973 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  1.32433944048444 % 1.324 %   10 bps 10.000 Gbps   132.433944048444 bps 132.434 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.50735301460357 % 2.507 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.0735301460357 bps 25.074 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   92.9910663745325 bps 92.991 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 24 00:11:35 2020