CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/2/24

Average load for period: 2020/02/24 00:00:00 - 2020/03/01 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/24 00:00:00 - 2020/03/01 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/2/24
ACONET->Brno  7.346%  Brno->ACONET  14.514%  Brno->Lednice  11.114%  Lednice->Brno  26.976%  Brno->SANET  9.008%  SANET->Brno  3.174%  Brno->Vyškov  5.702%  Vyškov->Brno  0.693%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.143%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.213%  České Budějovice->Plzeň  0.383%  Plzeň->České Budějovice  1.164%  České Budějovice->Tábor  0.602%  Tábor->České Budějovice  0.118%  Brno->Jihlava  2.522%  Jihlava->Brno  1.452%  České Budějovice->Jihlava  0.222e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.098%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.129%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.022%  Jihlava->Telč  0.402%  Telč->Jihlava  0.445%  Hradec Králové->Liberec  4.350%  Liberec->Hradec Králové  0.950%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.277e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.293e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.097e-3 %  Brno->Olomouc  0.635%  Olomouc->Brno  0.127%  Hradec Králové->Olomouc  1.233%  Olomouc->Hradec Králové  0.197%  Olomouc->Ostrava  3.302%  Ostrava->Olomouc  0.226%  Olomouc->Zlín  1.395%  Zlín->Olomouc  1.024e-3 %  Brno->Ostrava  4.548%  Ostrava->Brno  2.454%  Karviná->Ostrava  1.019%  Ostrava->Karviná  6.562%  Opava->Ostrava  0.399%  Ostrava->Opava  0.916%  Ostrava->Pionier  5.889%  Pionier->Ostrava  1.997%  Hradec Králové->Pardubice  0.026%  Pardubice->Hradec Králové  0.090%  Cheb->Plzeň  0.028%  Plzeň->Cheb  1.146%  Plzeň->Praha  0.750%  Praha->Plzeň  2.745%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  27.556%  Praha->AMS-IX  0.869%  Brno->Praha  3.680%  Praha->Brno  10.045%  České Budějovice->Praha  1.155%  Praha->České Budějovice  2.700%  GÉANT2->Praha  13.663%  Praha->GÉANT2  12.060%  Hradec Králové->Praha  1.584%  Praha->Hradec Králové  4.307%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.919%  Praha->Pardubice  6.320%  Poděbrady->Praha  1.259%  Praha->Poděbrady  7.213%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.898%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.267%  Most->Ústí nad
Labem  0.011%  Ústí nad
Labem->Most  0.074%  Praha->Ústí nad
Labem  5.877%  Ústí nad
Labem->Praha  1.262%  Brno->Zlín  3.083%  Zlín->Brno  0.976%  NIX.cz->Praha  2.731%  Praha->NIX.cz  0.813%  Praha->Public Internet  9.206%  Public Internet->Praha  22.387% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/24 00:00:00 - 2020/03/01 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/24 00:00:00 - 2020/03/01 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  7.34575696512384 % 7.346 %   10 bps 10.000 Gbps   734.575696512384 bps 734.576 Mbps 
Brno → ACONET  14.513553645473 % 14.514 %   10 bps 10.000 Gbps   1.4513553645473 bps 1.451 Gbps 
Brno → Lednice  11.1138063634692 % 11.114 %   1000 bps 1000.000 Mbps   111.138063634692 bps 111.138 Mbps 
Lednice → Brno  26.9755770386494 % 26.976 %   1000 bps 1000.000 Mbps   269.755770386494 bps 269.756 Mbps 
Brno → SANET  9.00790835207254 % 9.008 %   20 bps 20.000 Gbps   1.80158167041451 bps 1.802 Gbps 
SANET → Brno  3.17381465630522 % 3.174 %   20 bps 20.000 Gbps   634.762931261042 bps 634.763 Mbps 
Vyškov → Brno  0.693294068065541 % 0.693 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.93294068065542 bps 6.933 Mbps 
Brno → Vyškov  5.70215971843412 % 5.702 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.0215971843412 bps 57.022 Mbps 
Jihlava → Brno  1.45170286105361 % 1.452 %   100 bps 100.000 Gbps   1.45170286105361 bps 1.452 Gbps 
Brno → Jihlava  2.52158702660714 % 2.522 %   100 bps 100.000 Gbps   2.52158702660714 bps 2.522 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.222296349020319 % 0.222 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   44.4592698040639 bps 44.459 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0977163747773242 % 0.098 %   20 bps 20.000 Gbps   19.5432749554648 bps 19.543 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0223960477185582 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   223.960477185582 bps 223.960 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.128808587825117 % 0.129 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.28808587825117 bps 1.288 Mbps 
Jihlava → Telč  0.401664711042545 % 0.402 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.01664711042545 bps 4.017 Mbps 
Telč → Jihlava  0.444592506727207 % 0.445 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.44592506727207 bps 4.446 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.949880656688574 % 0.950 %   20 bps 20.000 Gbps   189.976131337715 bps 189.976 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.34954713333333 % 4.350 %   20 bps 20.000 Gbps   869.909426666667 bps 869.909 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.292715594443816 % 0.293 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.2715594443815 bps 29.272 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.276845110195147 % 0.277 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.6845110195147 bps 27.685 Kbps 
Most → Děčín  0.725554861616857 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25554861616858 bps 7.256 Kbps 
Děčín → Most  0.324220060744583 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24220060744583 bps 3.242 Kbps 
Most → Plzeň  0.625048519119947 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25048519119947 bps 6.250 Kbps 
Plzeň → Most  0.0974145156692932 % 0.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   974.145156692931 bps 974.145 bps 
Olomouc → Brno  0.126901086247912 % 0.127 %   100 bps 100.000 Gbps   126.901086247912 bps 126.901 Mbps 
Brno → Olomouc  0.634737561645411 % 0.635 %   100 bps 100.000 Gbps   634.73756164541 bps 634.738 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.196726607821018 % 0.197 %   100 bps 100.000 Gbps   196.726607821018 bps 196.727 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.23272862430273 % 1.233 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23272862430273 bps 1.233 Gbps 
Olomouc → Ostrava  3.30179890865065 % 3.302 %   20 bps 20.000 Gbps   607.971484809413 bps 607.971 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.22606983236385 % 0.226 %   20 bps 20.000 Gbps   42.5220716918009 bps 42.522 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.02416871172754 % 1.024 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   102.416871172754 bps 102.417 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.39460750603652 % 1.395 %   10 bps 10.000 Gbps   139.460750603652 bps 139.461 Mbps 
Ostrava → Brno  2.45424738314541 % 2.454 %   100 bps 100.000 Gbps   2.45424738314541 bps 2.454 Gbps 
Brno → Ostrava  4.54818148427036 % 4.548 %   100 bps 100.000 Gbps   4.54818148427036 bps 4.548 Gbps 
Ostrava → Karviná  6.56188379907698 % 6.562 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.6188379907698 bps 65.619 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.01918127040533 % 1.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1918127040532 bps 10.192 Mbps 
Opava → Ostrava  0.399114910664925 % 0.399 %   10 bps 10.000 Gbps   39.9114910664925 bps 39.911 Mbps 
Ostrava → Opava  0.916424722554593 % 0.916 %   10 bps 10.000 Gbps   91.6424722554593 bps 91.642 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.99665576444061 % 1.997 %   10 bps 10.000 Gbps   199.665576444061 bps 199.666 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.88870058305652 % 5.889 %   10 bps 10.000 Gbps   588.870058305651 bps 588.870 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0903270991170522 % 0.090 %   10 bps 10.000 Gbps   9.03270991170522 bps 9.033 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0262582128571113 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.62582128571112 bps 2.626 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0280427484079135 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.80427484079135 bps 2.804 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162209321163941 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2209321163941 bps 16.221 Kbps 
Praha → Plzeň  2.74521380154581 % 2.745 %   100 bps 100.000 Gbps   2.74521380154581 bps 2.745 Gbps 
Plzeň → Praha  0.750337952127635 % 0.750 %   100 bps 100.000 Gbps   750.337952127635 bps 750.338 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.14557312958113 % 1.146 %   10 bps 10.000 Gbps   114.557312958113 bps 114.557 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162706222530971 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2706222530971 bps 16.271 Kbps 
AMS-IX → Praha  27.5560282351797 % 27.556 %   10 bps 10.000 Gbps   2.75560282351797 bps 2.756 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.868504073228007 % 0.869 %   10 bps 10.000 Gbps   86.8504073228007 bps 86.850 Mbps 
Brno → Praha  3.679780173406 % 3.680 %   100 bps 100.000 Gbps   3.679780173406 bps 3.680 Gbps 
Praha → Brno  10.0450838128062 % 10.045 %   100 bps 100.000 Gbps   10.0450838128062 bps 10.045 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.15501319444033 % 1.155 %   20 bps 20.000 Gbps   231.002638888065 bps 231.003 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.7003827603306 % 2.700 %   20 bps 20.000 Gbps   540.07655206612 bps 540.077 Mbps 
GÉANT2 → Praha  13.6631251285353 % 13.663 %   100 bps 100.000 Gbps   13.6631251285353 bps 13.663 Gbps 
Praha → GÉANT2  12.0599671639351 % 12.060 %   100 bps 100.000 Gbps   12.0599671639351 bps 12.060 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.30723675941477 % 4.307 %   100 bps 100.000 Gbps   4.30723675941476 bps 4.307 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.584011913855 % 1.584 %   100 bps 100.000 Gbps   1.584011913855 bps 1.584 Gbps 
Praha → Liberec  0.171600304895694 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1600304895694 bps 17.160 Kbps 
Liberec → Praha  0.157271957896614 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7271957896614 bps 15.727 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.73059777546829 % 2.731 %   400 bps 400.000 Gbps   10.9223911018732 bps 10.922 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.812748822302276 % 0.813 %   400 bps 400.000 Gbps   3.25099528920911 bps 3.251 Gbps 
Praha → Pardubice  6.31961029322038 % 6.320 %   10 bps 10.000 Gbps   631.961029322039 bps 631.961 Mbps 
Pardubice → Praha  0.918707964561001 % 0.919 %   10 bps 10.000 Gbps   91.8707964561001 bps 91.871 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.25882804930349 % 1.259 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.5882804930349 bps 12.588 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.21307088432129 % 7.213 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.1307088432129 bps 72.131 Mbps 
Praha → Public Internet  9.20630394786208 % 9.206 %   10 bps 10.000 Gbps   920.630394786207 bps 920.630 Mbps 
Public Internet → Praha  22.3869360195437 % 22.387 %   10 bps 10.000 Gbps   2.23869360195437 bps 2.239 Gbps 
Brno → Zlín  3.08298300380797 % 3.083 %   10 bps 10.000 Gbps   308.298300380798 bps 308.298 Mbps 
Zlín → Brno  0.976067452816936 % 0.976 %   10 bps 10.000 Gbps   97.6067452816937 bps 97.607 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.87714135481948 % 5.877 %   10 bps 10.000 Gbps   587.714135481948 bps 587.714 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.26672594089783 % 1.267 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6672594089783 bps 12.667 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0737769677064631 % 0.074 %   1000 bps 1000.000 Mbps   737.769677064631 bps 737.770 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0111324238980612 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   111.324238980612 bps 111.324 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.26219662652569 % 1.262 %   10 bps 10.000 Gbps   126.219662652569 bps 126.220 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.898475750640189 % 0.898 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.98475750640188 bps 8.985 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.1638922799259 % 1.164 %   10 bps 10.000 Gbps   116.38922799259 bps 116.389 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.382633642328579 % 0.383 %   10 bps 10.000 Gbps   38.2633642328579 bps 38.263 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.212614074563923 % 0.213 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.12614074563923 bps 2.126 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.118134934296852 % 0.118 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.18134934296852 bps 1.181 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.602221066729786 % 0.602 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.02221066729786 bps 6.022 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.16315701423801 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.315701423801 bps 16.316 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149809029256444 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9809029256444 bps 14.981 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.14331105577558 % 2.143 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.4331105577558 bps 21.433 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   93.1558387145772 bps 93.156 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 2 00:11:27 2020