CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/3/2

Average load for period: 2020/03/02 00:00:00 - 2020/03/08 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/03/02 00:00:00 - 2020/03/08 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/3/2
ACONET->Brno  7.269%  Brno->ACONET  16.225%  Brno->Lednice  7.291%  Lednice->Brno  25.929%  Brno->SANET  8.690%  SANET->Brno  3.233%  Brno->Vyškov  5.710%  Vyškov->Brno  0.654%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.988%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.213%  České Budějovice->Plzeň  0.382%  Plzeň->České Budějovice  1.092%  České Budějovice->Tábor  0.658%  Tábor->České Budějovice  0.152%  Brno->Jihlava  3.225%  Jihlava->Brno  2.246%  České Budějovice->Jihlava  0.256e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.144%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.188%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.044%  Jihlava->Telč  0.479%  Telč->Jihlava  0.069%  Hradec Králové->Liberec  4.247%  Liberec->Hradec Králové  0.824%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.260e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  1.267e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.097e-3 %  Brno->Olomouc  0.686%  Olomouc->Brno  0.291%  Hradec Králové->Olomouc  1.212%  Olomouc->Hradec Králové  0.221%  Olomouc->Ostrava  3.346%  Ostrava->Olomouc  0.046%  Olomouc->Zlín  1.472%  Zlín->Olomouc  0.985e-3 %  Brno->Ostrava  4.622%  Ostrava->Brno  2.312%  Karviná->Ostrava  0.999%  Ostrava->Karviná  6.690%  Opava->Ostrava  0.428%  Ostrava->Opava  0.984%  Ostrava->Pionier  5.729%  Pionier->Ostrava  2.046%  Hradec Králové->Pardubice  0.027%  Pardubice->Hradec Králové  0.096%  Cheb->Plzeň  0.034%  Plzeň->Cheb  1.174%  Plzeň->Praha  0.756%  Praha->Plzeň  2.112%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  27.387%  Praha->AMS-IX  0.760%  Brno->Praha  3.623%  Praha->Brno  10.489%  České Budějovice->Praha  1.591%  Praha->České Budějovice  2.722%  GÉANT2->Praha  12.714%  Praha->GÉANT2  8.651%  Hradec Králové->Praha  1.619%  Praha->Hradec Králové  4.555%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.805%  Praha->Pardubice  5.961%  Poděbrady->Praha  1.767%  Praha->Poděbrady  10.055%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.297%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.372%  Most->Ústí nad
Labem  0.010%  Ústí nad
Labem->Most  0.078%  Praha->Ústí nad
Labem  5.893%  Ústí nad
Labem->Praha  1.202%  Brno->Zlín  3.221%  Zlín->Brno  0.913%  NIX.cz->Praha  2.649%  Praha->NIX.cz  0.806%  Praha->Public Internet  10.104%  Public Internet->Praha  24.784% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/03/02 00:00:00 - 2020/03/08 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/03/02 00:00:00 - 2020/03/08 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  7.26861018456789 % 7.269 %   10 bps 10.000 Gbps   726.861018456789 bps 726.861 Mbps 
Brno → ACONET  16.225360785957 % 16.225 %   10 bps 10.000 Gbps   1.6225360785957 bps 1.623 Gbps 
Lednice → Brno  25.9288230191291 % 25.929 %   1000 bps 1000.000 Mbps   259.288230191291 bps 259.288 Mbps 
Brno → Lednice  7.29073727551723 % 7.291 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.9073727551723 bps 72.907 Mbps 
SANET → Brno  3.23325812302905 % 3.233 %   20 bps 20.000 Gbps   646.65162460581 bps 646.652 Mbps 
Brno → SANET  8.69041738944436 % 8.690 %   20 bps 20.000 Gbps   1.73808347788887 bps 1.738 Gbps 
Brno → Vyškov  5.70977957051852 % 5.710 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.0977957051852 bps 57.098 Mbps 
Vyškov → Brno  0.654274126820156 % 0.654 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.54274126820156 bps 6.543 Mbps 
Jihlava → Brno  2.24623289706741 % 2.246 %   100 bps 100.000 Gbps   2.24623289706741 bps 2.246 Gbps 
Brno → Jihlava  3.22475172906992 % 3.225 %   100 bps 100.000 Gbps   3.22475172906991 bps 3.225 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.143611639517937 % 0.144 %   20 bps 20.000 Gbps   28.7223279035874 bps 28.722 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.255787408321996 % 0.256 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   51.1574816643992 bps 51.157 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.187812315370297 % 0.188 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.87812315370297 bps 1.878 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0439138284742325 % 0.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   439.138284742325 bps 439.138 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0688171048949129 % 0.069 %   1000 bps 1000.000 Mbps   688.171048949129 bps 688.171 Kbps 
Jihlava → Telč  0.478711973181843 % 0.479 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.78711973181843 bps 4.787 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.823582221196379 % 0.824 %   20 bps 20.000 Gbps   164.716444239276 bps 164.716 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.2468108479333 % 4.247 %   20 bps 20.000 Gbps   849.36216958666 bps 849.362 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.259705280606638 % 0.260 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.9705280606638 bps 25.971 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  1.26710660011426 % 1.267 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   126.710660011426 bps 126.711 Kbps 
Most → Děčín  0.725111741346762 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25111741346762 bps 7.251 Kbps 
Děčín → Most  0.324289582159435 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24289582159435 bps 3.243 Kbps 
Plzeň → Most  0.0970527090374686 % 0.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   970.527090374685 bps 970.527 bps 
Most → Plzeň  0.625053541916685 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25053541916685 bps 6.251 Kbps 
Brno → Olomouc  0.685542208256424 % 0.686 %   100 bps 100.000 Gbps   685.542208256423 bps 685.542 Mbps 
Olomouc → Brno  0.290917865969837 % 0.291 %   100 bps 100.000 Gbps   290.917865969837 bps 290.918 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.220983047519225 % 0.221 %   100 bps 100.000 Gbps   220.983047519225 bps 220.983 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.21192095396209 % 1.212 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2119209539621 bps 1.212 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.0459084377769379 % 0.046 %   20 bps 20.000 Gbps   9.18168755538757 bps 9.182 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.34586331473965 % 3.346 %   20 bps 20.000 Gbps   632.227379014829 bps 632.227 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.47180349377633 % 1.472 %   10 bps 10.000 Gbps   147.180349377633 bps 147.180 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.984980996097017 % 0.985 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   98.4980996097018 bps 98.498 Kbps 
Brno → Ostrava  4.62166952534359 % 4.622 %   100 bps 100.000 Gbps   4.6216695253436 bps 4.622 Gbps 
Ostrava → Brno  2.31244868111293 % 2.312 %   100 bps 100.000 Gbps   2.31244868111292 bps 2.312 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.998588471549155 % 0.999 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.98588471549155 bps 9.986 Mbps 
Ostrava → Karviná  6.6903646568484 % 6.690 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.903646568484 bps 66.904 Mbps 
Opava → Ostrava  0.427725668613989 % 0.428 %   10 bps 10.000 Gbps   42.7725668613989 bps 42.773 Mbps 
Ostrava → Opava  0.984141190321378 % 0.984 %   10 bps 10.000 Gbps   98.4141190321379 bps 98.414 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.72897357402832 % 5.729 %   10 bps 10.000 Gbps   572.897357402832 bps 572.897 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.04623812917637 % 2.046 %   10 bps 10.000 Gbps   204.623812917637 bps 204.624 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0271832224711876 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.71832224711876 bps 2.718 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0963297440889186 % 0.096 %   10 bps 10.000 Gbps   9.63297440889186 bps 9.633 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162221869338098 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2221869338098 bps 16.222 Kbps 
Praha → Plzeň  2.11203844566987 % 2.112 %   100 bps 100.000 Gbps   2.11203844566987 bps 2.112 Gbps 
Plzeň → Praha  0.755541507837745 % 0.756 %   100 bps 100.000 Gbps   755.541507837744 bps 755.542 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162700887459166 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2700887459167 bps 16.270 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.17373272342503 % 1.174 %   10 bps 10.000 Gbps   117.373272342503 bps 117.373 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0341784671587517 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.41784671587517 bps 3.418 Mbps 
AMS-IX → Praha  27.3866943519891 % 27.387 %   10 bps 10.000 Gbps   2.73866943519891 bps 2.739 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.759738000999184 % 0.760 %   10 bps 10.000 Gbps   75.9738000999185 bps 75.974 Mbps 
Brno → Praha  3.62335518297159 % 3.623 %   100 bps 100.000 Gbps   3.62335518297159 bps 3.623 Gbps 
Praha → Brno  10.4889915403964 % 10.489 %   100 bps 100.000 Gbps   10.4889915403965 bps 10.489 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.72181820404808 % 2.722 %   20 bps 20.000 Gbps   544.363640809617 bps 544.364 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.59059341913499 % 1.591 %   20 bps 20.000 Gbps   318.118683826998 bps 318.119 Mbps 
GÉANT2 → Praha  12.7135206000157 % 12.714 %   100 bps 100.000 Gbps   12.7135206000157 bps 12.714 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.65149383563515 % 8.651 %   100 bps 100.000 Gbps   8.65149383563515 bps 8.651 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.55459080738665 % 4.555 %   100 bps 100.000 Gbps   4.55459080738665 bps 4.555 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.6185839543492 % 1.619 %   100 bps 100.000 Gbps   1.6185839543492 bps 1.619 Gbps 
Liberec → Praha  0.157704382204466 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7704382204467 bps 15.770 Kbps 
Praha → Liberec  0.171851218767705 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1851218767705 bps 17.185 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.64924475089867 % 2.649 %   400 bps 400.000 Gbps   10.5969790035947 bps 10.597 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.80623008569806 % 0.806 %   400 bps 400.000 Gbps   3.22492034279224 bps 3.225 Gbps 
Pardubice → Praha  0.804597546510658 % 0.805 %   10 bps 10.000 Gbps   80.4597546510658 bps 80.460 Mbps 
Praha → Pardubice  5.96121107346692 % 5.961 %   10 bps 10.000 Gbps   596.121107346692 bps 596.121 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.0550814501604 % 10.055 %   1000 bps 1000.000 Mbps   100.550814501604 bps 100.551 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.76704466083057 % 1.767 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.6704466083056 bps 17.670 Mbps 
Public Internet → Praha  24.7844248226265 % 24.784 %   10 bps 10.000 Gbps   2.47844248226265 bps 2.478 Gbps 
Praha → Public Internet  10.1038364269501 % 10.104 %   10 bps 10.000 Gbps   1.01038364269502 bps 1.010 Gbps 
Brno → Zlín  3.2212533578308 % 3.221 %   10 bps 10.000 Gbps   322.12533578308 bps 322.125 Mbps 
Zlín → Brno  0.91339292866419 % 0.913 %   10 bps 10.000 Gbps   91.339292866419 bps 91.339 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.20235933103437 % 1.202 %   10 bps 10.000 Gbps   120.235933103437 bps 120.236 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.89319483282697 % 5.893 %   10 bps 10.000 Gbps   589.319483282697 bps 589.319 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0780075848865646 % 0.078 %   1000 bps 1000.000 Mbps   780.075848865646 bps 780.076 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.297193339015397 % 0.297 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.97193339015397 bps 2.972 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0104294015175425 % 0.010 %   1000 bps 1000.000 Mbps   104.294015175425 bps 104.294 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.37213128517305 % 1.372 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.7213128517305 bps 13.721 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.212924355356687 % 0.213 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.12924355356687 bps 2.129 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149820181141359 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9820181141359 bps 14.982 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.65800036115749 % 0.658 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.58000361157489 bps 6.580 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.381904037273797 % 0.382 %   10 bps 10.000 Gbps   38.1904037273797 bps 38.190 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.98831689373275 % 1.988 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.8831689373275 bps 19.883 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.09238974531815 % 1.092 %   10 bps 10.000 Gbps   109.238974531815 bps 109.239 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.1631478481977 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.31478481977 bps 16.315 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.152441054621263 % 0.152 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.52441054621263 bps 1.524 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   90.5316876520608 bps 90.532 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 9 00:11:00 2020