CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/3/9

Average load for period: 2020/03/09 00:00:00 - 2020/03/15 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/03/09 00:00:00 - 2020/03/15 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/3/9
ACONET->Brno  5.805%  Brno->ACONET  15.253%  Brno->Lednice  6.332%  Lednice->Brno  25.491%  Brno->SANET  4.749%  SANET->Brno  2.757%  Brno->Vyškov  7.315%  Vyškov->Brno  0.665%  Brno->České Budějovice  0.166e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.677%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.164%  České Budějovice->Plzeň  0.231%  Plzeň->České Budějovice  0.826%  České Budějovice->Tábor  0.528%  Tábor->České Budějovice  0.154%  Brno->Jihlava  2.538%  Jihlava->Brno  0.977%  České Budějovice->Jihlava  0.016%  Jihlava->České Budějovice  0.239%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.491%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.023%  Jihlava->Telč  0.384%  Telč->Jihlava  0.091%  Hradec Králové->Liberec  4.065%  Liberec->Hradec Králové  1.175%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.204e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.227e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.725e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.097e-3 %  Brno->Olomouc  0.604%  Olomouc->Brno  0.250%  Hradec Králové->Olomouc  1.053%  Olomouc->Hradec Králové  0.234%  Olomouc->Ostrava  4.380%  Ostrava->Olomouc  0.127%  Olomouc->Zlín  1.142%  Zlín->Olomouc  0.894e-3 %  Brno->Ostrava  3.469%  Ostrava->Brno  2.606%  Karviná->Ostrava  1.155%  Ostrava->Karviná  5.192%  Opava->Ostrava  0.654%  Ostrava->Opava  0.805%  Ostrava->Pionier  7.484%  Pionier->Ostrava  2.609%  Hradec Králové->Pardubice  0.028%  Pardubice->Hradec Králové  0.097%  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  1.149%  Plzeň->Praha  0.825%  Praha->Plzeň  2.109%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  26.591%  Praha->AMS-IX  0.727%  Brno->Praha  3.682%  Praha->Brno  9.698%  České Budějovice->Praha  1.150%  Praha->České Budějovice  2.638%  GÉANT2->Praha  12.829%  Praha->GÉANT2  10.940%  Hradec Králové->Praha  1.226%  Praha->Hradec Králové  3.639%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.872%  Praha->Pardubice  5.028%  Poděbrady->Praha  1.495%  Praha->Poděbrady  8.970%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.242%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.156%  Most->Ústí nad
Labem  5.117e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.032%  Praha->Ústí nad
Labem  5.645%  Ústí nad
Labem->Praha  2.063%  Brno->Zlín  2.806%  Zlín->Brno  0.913%  NIX.cz->Praha  2.371%  Praha->NIX.cz  0.841%  Praha->Public Internet  9.458%  Public Internet->Praha  26.095% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/03/09 00:00:00 - 2020/03/15 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/03/09 00:00:00 - 2020/03/15 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.80518867847804 % 5.805 %   10 bps 10.000 Gbps   580.518867847804 bps 580.519 Mbps 
Brno → ACONET  15.2525514705128 % 15.253 %   10 bps 10.000 Gbps   1.52525514705129 bps 1.525 Gbps 
Lednice → Brno  25.4914633086402 % 25.491 %   1000 bps 1000.000 Mbps   254.914633086401 bps 254.915 Mbps 
Brno → Lednice  6.33155532276146 % 6.332 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.3155532276146 bps 63.316 Mbps 
Brno → SANET  4.74900203820388 % 4.749 %   20 bps 20.000 Gbps   949.800407640775 bps 949.800 Mbps 
SANET → Brno  2.75705242368553 % 2.757 %   20 bps 20.000 Gbps   551.410484737106 bps 551.410 Mbps 
Brno → Vyškov  7.3150419281598 % 7.315 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.1504192815979 bps 73.150 Mbps 
Vyškov → Brno  0.664556319850438 % 0.665 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.64556319850438 bps 6.646 Mbps 
Brno → Jihlava  2.53840162488945 % 2.538 %   100 bps 100.000 Gbps   2.53840162488945 bps 2.538 Gbps 
Jihlava → Brno  0.977209561814014 % 0.977 %   100 bps 100.000 Gbps   977.209561814014 bps 977.210 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0159415842108639 % 0.016 %   20 bps 20.000 Gbps   3.18831684217278 bps 3.188 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.23946850652698 % 0.239 %   20 bps 20.000 Gbps   47.893701305396 bps 47.894 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.490669318120672 % 0.491 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.90669318120672 bps 4.907 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0232835621823591 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   232.835621823591 bps 232.836 Kbps 
Jihlava → Telč  0.383784343234209 % 0.384 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.83784343234209 bps 3.838 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0909224850943454 % 0.091 %   1000 bps 1000.000 Mbps   909.224850943453 bps 909.225 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  4.06507117577264 % 4.065 %   20 bps 20.000 Gbps   813.014235154528 bps 813.014 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.17527513768665 % 1.175 %   20 bps 20.000 Gbps   235.055027537331 bps 235.055 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.204383722130514 % 0.204 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.4383722130514 bps 20.438 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.226653267369159 % 0.227 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.6653267369159 bps 22.665 Kbps 
Děčín → Most  0.324421586539165 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24421586539165 bps 3.244 Kbps 
Most → Děčín  0.725431264095154 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25431264095154 bps 7.254 Kbps 
Plzeň → Most  0.0969212798765052 % 0.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   969.212798765053 bps 969.213 bps 
Most → Plzeň  0.625374664456193 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25374664456193 bps 6.254 Kbps 
Olomouc → Brno  0.250342866366029 % 0.250 %   100 bps 100.000 Gbps   250.342866366029 bps 250.343 Mbps 
Brno → Olomouc  0.603968909625552 % 0.604 %   100 bps 100.000 Gbps   603.968909625552 bps 603.969 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.233634974009854 % 0.234 %   100 bps 100.000 Gbps   233.634974009854 bps 233.635 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.05311666283033 % 1.053 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05311666283033 bps 1.053 Gbps 
Olomouc → Ostrava  4.38049947309344 % 4.380 %   20 bps 20.000 Gbps   846.57531497227 bps 846.575 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.127303654080158 % 0.127 %   20 bps 20.000 Gbps   25.4607308160316 bps 25.461 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.14168572123129 % 1.142 %   10 bps 10.000 Gbps   114.168572123129 bps 114.169 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.894178440026392 % 0.894 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   89.4178440026393 bps 89.418 Kbps 
Ostrava → Brno  2.60632623179858 % 2.606 %   100 bps 100.000 Gbps   2.60632623179858 bps 2.606 Gbps 
Brno → Ostrava  3.46858253083883 % 3.469 %   100 bps 100.000 Gbps   3.46858253083883 bps 3.469 Gbps 
Ostrava → Karviná  5.19221110103526 % 5.192 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.9221110103525 bps 51.922 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.15523334299333 % 1.155 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5523334299333 bps 11.552 Mbps 
Opava → Ostrava  0.653679190531548 % 0.654 %   10 bps 10.000 Gbps   65.3679190531548 bps 65.368 Mbps 
Ostrava → Opava  0.804667473113763 % 0.805 %   10 bps 10.000 Gbps   80.4667473113763 bps 80.467 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.48378376046953 % 7.484 %   10 bps 10.000 Gbps   748.378376046952 bps 748.378 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.60876786234178 % 2.609 %   10 bps 10.000 Gbps   260.876786234177 bps 260.877 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.096962983998807 % 0.097 %   10 bps 10.000 Gbps   9.69629839988069 bps 9.696 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.02833212587435 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.833212587435 bps 2.833 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.14868395216005 % 1.149 %   10 bps 10.000 Gbps   114.868395216005 bps 114.868 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162223904044111 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2223904044111 bps 16.222 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16271236806478 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.271236806478 bps 16.271 Kbps 
Praha → Plzeň  2.10878849071362 % 2.109 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10878849071362 bps 2.109 Gbps 
Plzeň → Praha  0.825237039861016 % 0.825 %   100 bps 100.000 Gbps   825.237039861015 bps 825.237 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0330542475871656 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.30542475871657 bps 3.305 Mbps 
AMS-IX → Praha  26.5913854646892 % 26.591 %   10 bps 10.000 Gbps   2.65913854646892 bps 2.659 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.726848928296988 % 0.727 %   10 bps 10.000 Gbps   72.6848928296988 bps 72.685 Mbps 
Praha → Brno  9.69798373620062 % 9.698 %   100 bps 100.000 Gbps   9.69798373620062 bps 9.698 Gbps 
Brno → Praha  3.6822688479508 % 3.682 %   100 bps 100.000 Gbps   3.6822688479508 bps 3.682 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.15046450184611 % 1.150 %   20 bps 20.000 Gbps   230.092900369222 bps 230.093 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.63786951939728 % 2.638 %   20 bps 20.000 Gbps   527.573903879456 bps 527.574 Mbps 
GÉANT2 → Praha  12.828543963905 % 12.829 %   100 bps 100.000 Gbps   12.828543963905 bps 12.829 Gbps 
Praha → GÉANT2  10.9399630406764 % 10.940 %   100 bps 100.000 Gbps   10.9399630406764 bps 10.940 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.63904858419596 % 3.639 %   100 bps 100.000 Gbps   3.63904858419596 bps 3.639 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.22631227163607 % 1.226 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22631227163607 bps 1.226 Gbps 
Praha → Liberec  0.171951242536278 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1951242536278 bps 17.195 Kbps 
Liberec → Praha  0.157546706643172 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7546706643172 bps 15.755 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.37123418010527 % 2.371 %   400 bps 400.000 Gbps   9.48493672042108 bps 9.485 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.841209169499758 % 0.841 %   400 bps 400.000 Gbps   3.36483667799903 bps 3.365 Gbps 
Praha → Pardubice  5.02799869051686 % 5.028 %   10 bps 10.000 Gbps   502.799869051686 bps 502.800 Mbps 
Pardubice → Praha  0.872235069551116 % 0.872 %   10 bps 10.000 Gbps   87.2235069551116 bps 87.224 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.49513413052855 % 1.495 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.9513413052855 bps 14.951 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.96955815687533 % 8.970 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.6955815687534 bps 89.696 Mbps 
Praha → Public Internet  9.45751556163333 % 9.458 %   10 bps 10.000 Gbps   945.751556163332 bps 945.752 Mbps 
Public Internet → Praha  26.094749135226 % 26.095 %   10 bps 10.000 Gbps   2.60947491352259 bps 2.609 Gbps 
Brno → Zlín  2.80594241402127 % 2.806 %   10 bps 10.000 Gbps   280.594241402127 bps 280.594 Mbps 
Zlín → Brno  0.912587211758206 % 0.913 %   10 bps 10.000 Gbps   91.2587211758205 bps 91.259 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.64549511483509 % 5.645 %   10 bps 10.000 Gbps   564.549511483509 bps 564.550 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0316111636797972 % 0.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   316.111636797972 bps 316.112 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.06253081214821 % 2.063 %   10 bps 10.000 Gbps   206.253081214821 bps 206.253 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.15582503248573 % 1.156 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5582503248573 bps 11.558 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.241910671592015 % 0.242 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.41910671592015 bps 2.419 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.11700886060586 % 5.117 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.1700886060585 bps 51.170 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.528256090305134 % 0.528 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.28256090305134 bps 5.283 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.67741079022251 % 1.677 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.7741079022251 bps 16.774 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.164210222134274 % 0.164 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.64210222134274 bps 1.642 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.231446011856056 % 0.231 %   10 bps 10.000 Gbps   23.1446011856056 bps 23.145 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.154017968841457 % 0.154 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.54017968841457 bps 1.540 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.16589566509445 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.589566509445 bps 16.590 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.826223295525706 % 0.826 %   10 bps 10.000 Gbps   82.6223295525705 bps 82.622 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.14981180877504 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.981180877504 bps 14.981 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   86.0066642564987 bps 86.007 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 16 00:11:21 2020