CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/3/16

Average load for period: 2020/03/16 00:00:00 - 2020/03/22 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/03/16 00:00:00 - 2020/03/22 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/3/16
ACONET->Brno  3.431%  Brno->ACONET  12.001%  Brno->Lednice  5.931%  Lednice->Brno  25.407%  Brno->SANET  2.876%  SANET->Brno  3.598%  Brno->Vyškov  5.666%  Vyškov->Brno  0.908%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.105%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.509%  České Budějovice->Plzeň  0.282%  Plzeň->České Budějovice  0.644%  České Budějovice->Tábor  0.359%  Tábor->České Budějovice  0.149%  Brno->Jihlava  2.473%  Jihlava->Brno  1.332%  České Budějovice->Jihlava  0.120e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.364%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.501%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.027%  Jihlava->Telč  0.216%  Telč->Jihlava  0.093%  Hradec Králové->Liberec  3.134%  Liberec->Hradec Králové  0.850%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.184e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.200e-3 %  Děčín->Most  0.331e-3 %  Most->Děčín  0.827e-3 %  Most->Plzeň  0.626e-3 %  Plzeň->Most  0.095e-3 %  Brno->Olomouc  0.468%  Olomouc->Brno  0.140%  Hradec Králové->Olomouc  0.651%  Olomouc->Hradec Králové  0.288%  Olomouc->Ostrava  4.010%  Ostrava->Olomouc  0.067%  Olomouc->Zlín  0.753%  Zlín->Olomouc  0.350e-3 %  Brno->Ostrava  3.155%  Ostrava->Brno  3.426%  Karviná->Ostrava  1.221%  Ostrava->Karviná  3.462%  Opava->Ostrava  0.954%  Ostrava->Opava  0.787%  Ostrava->Pionier  4.945%  Pionier->Ostrava  2.494%  Hradec Králové->Pardubice  0.015%  Pardubice->Hradec Králové  0.048%  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  1.102%  Plzeň->Praha  0.931%  Praha->Plzeň  1.704%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  22.223%  Praha->AMS-IX  0.854%  Brno->Praha  5.000%  Praha->Brno  6.469%  České Budějovice->Praha  0.951%  Praha->České Budějovice  1.676%  GÉANT2->Praha  17.866%  Praha->GÉANT2  11.451%  Hradec Králové->Praha  1.224%  Praha->Hradec Králové  2.506%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.757%  Praha->Pardubice  2.982%  Poděbrady->Praha  1.486%  Praha->Poděbrady  8.217%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.428%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.846%  Most->Ústí nad
Labem  3.508e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.012%  Praha->Ústí nad
Labem  4.449%  Ústí nad
Labem->Praha  1.630%  Brno->Zlín  1.841%  Zlín->Brno  0.924%  NIX.cz->Praha  1.606%  Praha->NIX.cz  1.098%  Praha->Public Internet  12.009%  Public Internet->Praha  18.387% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/03/16 00:00:00 - 2020/03/22 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/03/16 00:00:00 - 2020/03/22 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  12.0014439543268 % 12.001 %   10 bps 10.000 Gbps   1.20014439543268 bps 1.200 Gbps 
ACONET → Brno  3.43143080174116 % 3.431 %   10 bps 10.000 Gbps   343.143080174117 bps 343.143 Mbps 
Brno → Lednice  5.93083348715387 % 5.931 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.3083348715387 bps 59.308 Mbps 
Lednice → Brno  25.4065203937096 % 25.407 %   1000 bps 1000.000 Mbps   254.065203937096 bps 254.065 Mbps 
SANET → Brno  3.59813384394595 % 3.598 %   20 bps 20.000 Gbps   719.62676878919 bps 719.627 Mbps 
Brno → SANET  2.87626747925058 % 2.876 %   20 bps 20.000 Gbps   575.253495850116 bps 575.253 Mbps 
Vyškov → Brno  0.907620236438872 % 0.908 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.07620236438872 bps 9.076 Mbps 
Brno → Vyškov  5.66628737678979 % 5.666 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.662873767898 bps 56.663 Mbps 
Brno → Jihlava  2.47251005092116 % 2.473 %   100 bps 100.000 Gbps   2.47251005092116 bps 2.473 Gbps 
Jihlava → Brno  1.33233530546262 % 1.332 %   100 bps 100.000 Gbps   1.33233530546261 bps 1.332 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.119771491007704 % 0.120 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   23.9542982015408 bps 23.954 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.364139011387926 % 0.364 %   20 bps 20.000 Gbps   72.8278022775852 bps 72.828 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.500568125400381 % 0.501 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.00568125400381 bps 5.006 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0268107031221507 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   268.107031221507 bps 268.107 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0927685651743581 % 0.093 %   1000 bps 1000.000 Mbps   927.68565174358 bps 927.686 Kbps 
Jihlava → Telč  0.216151339317177 % 0.216 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.16151339317177 bps 2.162 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.13413257554321 % 3.134 %   20 bps 20.000 Gbps   626.826515108642 bps 626.827 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.850009195164497 % 0.850 %   20 bps 20.000 Gbps   170.0018390329 bps 170.002 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.200443301518155 % 0.200 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.0443301518155 bps 20.044 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.184408751311714 % 0.184 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.4408751311714 bps 18.441 Kbps 
Most → Děčín  0.826899843860093 % 0.827 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.26899843860093 bps 8.269 Kbps 
Děčín → Most  0.331148685309873 % 0.331 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.31148685309873 bps 3.311 Kbps 
Most → Plzeň  0.625517878431516 % 0.626 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25517878431515 bps 6.255 Kbps 
Plzeň → Most  0.095208443865464 % 0.095 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   952.08443865464 bps 952.084 bps 
Brno → Olomouc  0.468044912633456 % 0.468 %   100 bps 100.000 Gbps   468.044912633456 bps 468.045 Mbps 
Olomouc → Brno  0.13994566981233 % 0.140 %   100 bps 100.000 Gbps   139.94566981233 bps 139.946 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.288424540799908 % 0.288 %   100 bps 100.000 Gbps   288.424540799908 bps 288.425 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.65079474060727 % 0.651 %   100 bps 100.000 Gbps   650.794740607271 bps 650.795 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0669602010139565 % 0.067 %   20 bps 20.000 Gbps   13.1829848702824 bps 13.183 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.01029172945489 % 4.010 %   20 bps 20.000 Gbps   773.226075659531 bps 773.226 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.75349819136855 % 0.753 %   10 bps 10.000 Gbps   75.3498191368551 bps 75.350 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.350387679829433 % 0.350 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   35.0387679829433 bps 35.039 Kbps 
Brno → Ostrava  3.15506591271475 % 3.155 %   100 bps 100.000 Gbps   3.15506591271474 bps 3.155 Gbps 
Ostrava → Brno  3.42641753095215 % 3.426 %   100 bps 100.000 Gbps   3.42641753095215 bps 3.426 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.46175095249477 % 3.462 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.6175095249477 bps 34.618 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.22109632790032 % 1.221 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.2109632790032 bps 12.211 Mbps 
Ostrava → Opava  0.787271435753196 % 0.787 %   10 bps 10.000 Gbps   78.7271435753195 bps 78.727 Mbps 
Opava → Ostrava  0.953509592282715 % 0.954 %   10 bps 10.000 Gbps   95.3509592282714 bps 95.351 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.94475875184758 % 4.945 %   10 bps 10.000 Gbps   494.475875184757 bps 494.476 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.49401805652393 % 2.494 %   10 bps 10.000 Gbps   249.401805652393 bps 249.402 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0152512128657152 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.52512128657152 bps 1.525 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0477867413275013 % 0.048 %   10 bps 10.000 Gbps   4.77867413275013 bps 4.779 Mbps 
Plzeň → Praha  0.931338264745735 % 0.931 %   100 bps 100.000 Gbps   931.338264745736 bps 931.338 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0376367695330415 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.76367695330415 bps 3.764 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162222232679668 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2222232679668 bps 16.222 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.10225155138281 % 1.102 %   10 bps 10.000 Gbps   110.225155138281 bps 110.225 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162660410719962 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2660410719962 bps 16.266 Kbps 
Praha → Plzeň  1.70429953369615 % 1.704 %   100 bps 100.000 Gbps   1.70429953369615 bps 1.704 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.853803447033901 % 0.854 %   10 bps 10.000 Gbps   85.3803447033901 bps 85.380 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.2229704904852 % 22.223 %   10 bps 10.000 Gbps   2.22229704904853 bps 2.222 Gbps 
Praha → Brno  6.46851892420078 % 6.469 %   100 bps 100.000 Gbps   6.46851892420078 bps 6.469 Gbps 
Brno → Praha  4.99961868129034 % 5.000 %   100 bps 100.000 Gbps   4.99961868129034 bps 5.000 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.67588139694707 % 1.676 %   20 bps 20.000 Gbps   335.176279389414 bps 335.176 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.951294755957597 % 0.951 %   20 bps 20.000 Gbps   190.258951191519 bps 190.259 Mbps 
Praha → GÉANT2  11.4512207427548 % 11.451 %   100 bps 100.000 Gbps   11.4512207427548 bps 11.451 Gbps 
GÉANT2 → Praha  17.866432162453 % 17.866 %   100 bps 100.000 Gbps   17.866432162453 bps 17.866 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.50567107032369 % 2.506 %   100 bps 100.000 Gbps   2.50567107032369 bps 2.506 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.22449877176043 % 1.224 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22449877176043 bps 1.224 Gbps 
Praha → Liberec  0.172325897817952 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2325897817952 bps 17.233 Kbps 
Liberec → Praha  0.157665759643484 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7665759643484 bps 15.767 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.09772914014889 % 1.098 %   400 bps 400.000 Gbps   4.39091656059556 bps 4.391 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.60554704741707 % 1.606 %   400 bps 400.000 Gbps   6.42218818966828 bps 6.422 Gbps 
Praha → Pardubice  2.98243889328237 % 2.982 %   10 bps 10.000 Gbps   298.243889328237 bps 298.244 Mbps 
Pardubice → Praha  0.757388108385122 % 0.757 %   10 bps 10.000 Gbps   75.7388108385123 bps 75.739 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.21713507309253 % 8.217 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.1713507309254 bps 82.171 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.48623279011366 % 1.486 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.8623279011366 bps 14.862 Mbps 
Praha → Public Internet  12.0094230436867 % 12.009 %   10 bps 10.000 Gbps   1.20094230436867 bps 1.201 Gbps 
Public Internet → Praha  18.3872967538868 % 18.387 %   10 bps 10.000 Gbps   1.83872967538868 bps 1.839 Gbps 
Brno → Zlín  1.84103872423478 % 1.841 %   10 bps 10.000 Gbps   184.103872423478 bps 184.104 Mbps 
Zlín → Brno  0.923772365365643 % 0.924 %   10 bps 10.000 Gbps   92.3772365365644 bps 92.377 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.44925761837805 % 4.449 %   10 bps 10.000 Gbps   444.925761837805 bps 444.926 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.50783168987662 % 3.508 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.0783168987662 bps 35.078 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.63039964606148 % 1.630 %   10 bps 10.000 Gbps   163.039964606148 bps 163.040 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0115369911501208 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   115.369911501208 bps 115.370 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.8456942400929 % 1.846 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.456942400929 bps 18.457 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.42754504555978 % 0.428 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.2754504555978 bps 4.275 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.509059811964038 % 0.509 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.09059811964039 bps 5.091 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.359183010161997 % 0.359 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.59183010161997 bps 3.592 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.282466984759061 % 0.282 %   10 bps 10.000 Gbps   28.2466984759061 bps 28.247 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.10507163985732 % 1.105 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0507163985732 bps 11.051 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.643583781685336 % 0.644 %   10 bps 10.000 Gbps   64.3583781685336 bps 64.358 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149811966770761 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9811966770761 bps 14.981 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.149067017756687 % 0.149 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.49067017756687 bps 1.491 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163116651933769 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3116651933769 bps 16.312 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   83.3055494250826 bps 83.306 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 23 00:11:23 2020