CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/3/23

Average load for period: 2020/03/23 00:00:00 - 2020/03/29 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/03/23 00:00:00 - 2020/03/29 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/3/23
ACONET->Brno  3.347%  Brno->ACONET  10.064%  Brno->Lednice  5.234%  Lednice->Brno  25.426%  Brno->SANET  2.981%  SANET->Brno  2.911%  Brno->Vyškov  5.264%  Vyškov->Brno  0.773%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.892%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.274%  České Budějovice->Plzeň  0.373%  Plzeň->České Budějovice  0.462%  České Budějovice->Tábor  0.454%  Tábor->České Budějovice  0.102%  Brno->Jihlava  2.718%  Jihlava->Brno  1.342%  České Budějovice->Jihlava  1.455e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.085%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.494%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.035%  Jihlava->Telč  0.488%  Telč->Jihlava  0.404%  Hradec Králové->Liberec  2.556%  Liberec->Hradec Králové  0.745%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.184%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.457%  Děčín->Most  0.326e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.099e-3 %  Brno->Olomouc  0.317%  Olomouc->Brno  0.132%  Hradec Králové->Olomouc  0.608%  Olomouc->Hradec Králové  0.179%  Olomouc->Ostrava  2.859%  Ostrava->Olomouc  0.091%  Olomouc->Zlín  0.806%  Zlín->Olomouc  0.532e-3 %  Brno->Ostrava  3.119%  Ostrava->Brno  3.122%  Karviná->Ostrava  1.067%  Ostrava->Karviná  3.077%  Opava->Ostrava  1.090%  Ostrava->Opava  0.634%  Ostrava->Pionier  4.045%  Pionier->Ostrava  2.406%  Hradec Králové->Pardubice  0.013%  Pardubice->Hradec Králové  0.049%  Cheb->Plzeň  0.054%  Plzeň->Cheb  1.085%  Plzeň->Praha  0.826%  Praha->Plzeň  1.710%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  20.961%  Praha->AMS-IX  0.819%  Brno->Praha  4.659%  Praha->Brno  6.090%  České Budějovice->Praha  1.521%  Praha->České Budějovice  1.441%  GÉANT2->Praha  13.330%  Praha->GÉANT2  7.911%  Hradec Králové->Praha  1.070%  Praha->Hradec Králové  2.512%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.706%  Praha->Pardubice  2.456%  Poděbrady->Praha  1.626%  Praha->Poděbrady  8.658%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.535%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.868%  Most->Ústí nad
Labem  3.498e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.012%  Praha->Ústí nad
Labem  4.891%  Ústí nad
Labem->Praha  2.146%  Brno->Zlín  1.801%  Zlín->Brno  0.993%  NIX.cz->Praha  1.490%  Praha->NIX.cz  1.046%  Praha->Public Internet  14.695%  Public Internet->Praha  16.639% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/03/23 00:00:00 - 2020/03/29 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/03/23 00:00:00 - 2020/03/29 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.0642322357141 % 10.064 %   10 bps 10.000 Gbps   1.00642322357141 bps 1.006 Gbps 
ACONET → Brno  3.34699728842421 % 3.347 %   10 bps 10.000 Gbps   334.699728842421 bps 334.700 Mbps 
Brno → Lednice  5.23371991952025 % 5.234 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.3371991952025 bps 52.337 Mbps 
Lednice → Brno  25.425893079157 % 25.426 %   1000 bps 1000.000 Mbps   254.25893079157 bps 254.259 Mbps 
SANET → Brno  2.9113096077613 % 2.911 %   20 bps 20.000 Gbps   582.26192155226 bps 582.262 Mbps 
Brno → SANET  2.98129185707487 % 2.981 %   20 bps 20.000 Gbps   596.258371414975 bps 596.258 Mbps 
Vyškov → Brno  0.773226123410509 % 0.773 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.73226123410508 bps 7.732 Mbps 
Brno → Vyškov  5.2635278062922 % 5.264 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.635278062922 bps 52.635 Mbps 
Jihlava → Brno  1.34165968966966 % 1.342 %   100 bps 100.000 Gbps   1.34165968966966 bps 1.342 Gbps 
Brno → Jihlava  2.71775336592544 % 2.718 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71775336592544 bps 2.718 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  1.45493069582981 % 1.455 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   290.986139165962 bps 290.986 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0854621898424915 % 0.085 %   20 bps 20.000 Gbps   17.0924379684983 bps 17.092 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.493824917191167 % 0.494 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.93824917191167 bps 4.938 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0346902825894458 % 0.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   346.902825894458 bps 346.903 Kbps 
Telč → Jihlava  0.404136882754153 % 0.404 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04136882754153 bps 4.041 Mbps 
Jihlava → Telč  0.488298660438003 % 0.488 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.88298660438004 bps 4.883 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.744704666622249 % 0.745 %   20 bps 20.000 Gbps   148.94093332445 bps 148.941 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.55572368979128 % 2.556 %   20 bps 20.000 Gbps   511.144737958257 bps 511.145 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.183989160909928 % 0.184 %   10 bps 10.000 Gbps   18.3989160909927 bps 18.399 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.457173635953629 % 0.457 %   10 bps 10.000 Gbps   45.7173635953629 bps 45.717 Mbps 
Most → Děčín  0.726097905990332 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.26097905990332 bps 7.261 Kbps 
Děčín → Most  0.326192316922547 % 0.326 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.26192316922547 bps 3.262 Kbps 
Most → Plzeň  0.625421897536637 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25421897536637 bps 6.254 Kbps 
Plzeň → Most  0.0992511191322141 % 0.099 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   992.511191322143 bps 992.511 bps 
Brno → Olomouc  0.316979781901274 % 0.317 %   100 bps 100.000 Gbps   316.979781901273 bps 316.980 Mbps 
Olomouc → Brno  0.131751046682034 % 0.132 %   100 bps 100.000 Gbps   131.751046682034 bps 131.751 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.179246265710042 % 0.179 %   100 bps 100.000 Gbps   179.246265710042 bps 179.246 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.608281814215436 % 0.608 %   100 bps 100.000 Gbps   608.281814215436 bps 608.282 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.85883395290194 % 2.859 %   20 bps 20.000 Gbps   536.320133432909 bps 536.320 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0905166869073987 % 0.091 %   20 bps 20.000 Gbps   17.9794605010415 bps 17.979 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.806157216869539 % 0.806 %   10 bps 10.000 Gbps   80.6157216869539 bps 80.616 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.532269070078109 % 0.532 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   53.2269070078109 bps 53.227 Kbps 
Brno → Ostrava  3.1190289608571 % 3.119 %   100 bps 100.000 Gbps   3.1190289608571 bps 3.119 Gbps 
Ostrava → Brno  3.12205915735447 % 3.122 %   100 bps 100.000 Gbps   3.12205915735447 bps 3.122 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.06743707592056 % 1.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6743707592056 bps 10.674 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.07714483928816 % 3.077 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.7714483928815 bps 30.771 Mbps 
Ostrava → Opava  0.633707508726295 % 0.634 %   10 bps 10.000 Gbps   63.3707508726294 bps 63.371 Mbps 
Opava → Ostrava  1.08973923689114 % 1.090 %   10 bps 10.000 Gbps   108.973923689114 bps 108.974 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.045060620605 % 4.045 %   10 bps 10.000 Gbps   404.5060620605 bps 404.506 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.40597535026147 % 2.406 %   10 bps 10.000 Gbps   240.597535026147 bps 240.598 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0126717327594826 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.26717327594826 bps 1.267 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0490925958619776 % 0.049 %   10 bps 10.000 Gbps   4.90925958619776 bps 4.909 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.08522832933553 % 1.085 %   10 bps 10.000 Gbps   108.522832933553 bps 108.523 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16310383251869 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.310383251869 bps 16.310 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0540161539511954 % 0.054 %   10 bps 10.000 Gbps   5.40161539511954 bps 5.402 Mbps 
Praha → Plzeň  1.7102020472456 % 1.710 %   100 bps 100.000 Gbps   1.7102020472456 bps 1.710 Gbps 
Plzeň → Praha  0.825576770759183 % 0.826 %   100 bps 100.000 Gbps   825.576770759183 bps 825.577 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162229638320797 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2229638320797 bps 16.223 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.818699050769716 % 0.819 %   10 bps 10.000 Gbps   81.8699050769716 bps 81.870 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.961383287641 % 20.961 %   10 bps 10.000 Gbps   2.0961383287641 bps 2.096 Gbps 
Praha → Brno  6.09049779723987 % 6.090 %   100 bps 100.000 Gbps   6.09049779723987 bps 6.090 Gbps 
Brno → Praha  4.65912410953258 % 4.659 %   100 bps 100.000 Gbps   4.65912410953258 bps 4.659 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.44110111319127 % 1.441 %   20 bps 20.000 Gbps   288.220222638254 bps 288.220 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.52144654283716 % 1.521 %   20 bps 20.000 Gbps   304.289308567432 bps 304.289 Mbps 
Praha → GÉANT2  7.91117398165075 % 7.911 %   100 bps 100.000 Gbps   7.91117398165075 bps 7.911 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.3297864207839 % 13.330 %   100 bps 100.000 Gbps   13.3297864207839 bps 13.330 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.51175592650611 % 2.512 %   100 bps 100.000 Gbps   2.51175592650611 bps 2.512 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.06959869595241 % 1.070 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06959869595241 bps 1.070 Gbps 
Praha → Liberec  0.173011669819667 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3011669819667 bps 17.301 Kbps 
Liberec → Praha  0.157799456621982 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7799456621982 bps 15.780 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.48960352773034 % 1.490 %   400 bps 400.000 Gbps   5.95841411092135 bps 5.958 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.04646922720584 % 1.046 %   400 bps 400.000 Gbps   4.18587690882336 bps 4.186 Gbps 
Praha → Pardubice  2.45638642963277 % 2.456 %   10 bps 10.000 Gbps   245.638642963277 bps 245.639 Mbps 
Pardubice → Praha  0.706407659973356 % 0.706 %   10 bps 10.000 Gbps   70.6407659973356 bps 70.641 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.65831916028485 % 8.658 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.5831916028485 bps 86.583 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.62602649353319 % 1.626 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.2602649353319 bps 16.260 Mbps 
Public Internet → Praha  16.6394355908033 % 16.639 %   10 bps 10.000 Gbps   1.66394355908033 bps 1.664 Gbps 
Praha → Public Internet  14.6953509102863 % 14.695 %   10 bps 10.000 Gbps   1.46953509102863 bps 1.470 Gbps 
Brno → Zlín  1.80121192636464 % 1.801 %   10 bps 10.000 Gbps   180.121192636464 bps 180.121 Mbps 
Zlín → Brno  0.993072271511806 % 0.993 %   10 bps 10.000 Gbps   99.3072271511805 bps 99.307 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.534765454380357 % 0.535 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.34765454380357 bps 5.348 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.14625254342326 % 2.146 %   10 bps 10.000 Gbps   214.625254342326 bps 214.625 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.89099787145289 % 4.891 %   10 bps 10.000 Gbps   489.09978714529 bps 489.100 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0121002809438982 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   121.002809438982 bps 121.003 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.86849978754038 % 1.868 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.6849978754038 bps 18.685 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.49818420553363 % 3.498 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.9818420553363 bps 34.982 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.454032431891769 % 0.454 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.54032431891769 bps 4.540 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.373016070565487 % 0.373 %   10 bps 10.000 Gbps   37.3016070565487 bps 37.302 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.1634947441919 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3494744191901 bps 16.349 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.101900500089284 % 0.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01900500089284 bps 1.019 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.892072534105514 % 0.892 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.92072534105514 bps 8.921 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.461902228868555 % 0.462 %   10 bps 10.000 Gbps   46.1902228868555 bps 46.190 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.273773688358291 % 0.274 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.73773688358291 bps 2.738 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149807067045055 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9807067045055 bps 14.981 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   72.4764178781827 bps 72.476 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 30 00:11:27 2020