CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/3/30

Average load for period: 2020/03/30 00:00:00 - 2020/04/05 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/03/30 00:00:00 - 2020/04/05 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/3/30
ACONET->Brno  2.852%  Brno->ACONET  9.348%  Brno->Lednice  5.495%  Lednice->Brno  25.746%  Brno->SANET  3.149%  SANET->Brno  2.905%  Brno->Vyškov  5.500%  Vyškov->Brno  1.009%  Brno->České Budějovice  0.174e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.730%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.132%  České Budějovice->Plzeň  0.203%  Plzeň->České Budějovice  0.478%  České Budějovice->Tábor  0.305%  Tábor->České Budějovice  0.120%  Brno->Jihlava  3.030%  Jihlava->Brno  1.985%  České Budějovice->Jihlava  0.283e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.158%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.428%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.030%  Jihlava->Telč  0.334%  Telč->Jihlava  0.246%  Hradec Králové->Liberec  2.598%  Liberec->Hradec Králové  1.078%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.368e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.258e-3 %  Děčín->Most  0.325e-3 %  Most->Děčín  0.727e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.101e-3 %  Brno->Olomouc  0.276%  Olomouc->Brno  0.174%  Hradec Králové->Olomouc  0.583%  Olomouc->Hradec Králové  0.188%  Olomouc->Ostrava  4.261%  Ostrava->Olomouc  0.064%  Olomouc->Zlín  0.784%  Zlín->Olomouc  0.507e-3 %  Brno->Ostrava  3.683%  Ostrava->Brno  2.595%  Karviná->Ostrava  1.421%  Ostrava->Karviná  5.016%  Opava->Ostrava  0.697%  Ostrava->Opava  0.503%  Ostrava->Pionier  3.605%  Pionier->Ostrava  1.558%  Hradec Králové->Pardubice  0.018%  Pardubice->Hradec Králové  0.052%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  1.103%  Plzeň->Praha  1.005%  Praha->Plzeň  1.804%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.164e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  20.964%  Praha->AMS-IX  0.993%  Brno->Praha  4.230%  Praha->Brno  6.209%  České Budějovice->Praha  1.127%  Praha->České Budějovice  1.459%  GÉANT2->Praha  14.314%  Praha->GÉANT2  6.507%  Hradec Králové->Praha  1.031%  Praha->Hradec Králové  2.490%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.595%  Praha->Pardubice  2.512%  Poděbrady->Praha  1.666%  Praha->Poděbrady  7.597%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.317%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.371%  Most->Ústí nad
Labem  3.490e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  8.800e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.082%  Ústí nad
Labem->Praha  1.770%  Brno->Zlín  1.696%  Zlín->Brno  1.023%  NIX.cz->Praha  1.453%  Praha->NIX.cz  1.018%  Praha->Public Internet  11.831%  Public Internet->Praha  13.558% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/03/30 00:00:00 - 2020/04/05 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/03/30 00:00:00 - 2020/04/05 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.34831446685563 % 9.348 %   10 bps 10.000 Gbps   934.831446685563 bps 934.831 Mbps 
ACONET → Brno  2.85175187551526 % 2.852 %   10 bps 10.000 Gbps   285.175187551526 bps 285.175 Mbps 
Lednice → Brno  25.7462177863063 % 25.746 %   1000 bps 1000.000 Mbps   257.462177863063 bps 257.462 Mbps 
Brno → Lednice  5.49515979040782 % 5.495 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.9515979040782 bps 54.952 Mbps 
SANET → Brno  2.90453324504168 % 2.905 %   20 bps 20.000 Gbps   580.906649008338 bps 580.907 Mbps 
Brno → SANET  3.14853397967304 % 3.149 %   20 bps 20.000 Gbps   629.706795934609 bps 629.707 Mbps 
Brno → Vyškov  5.49980864855332 % 5.500 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.9980864855332 bps 54.998 Mbps 
Vyškov → Brno  1.00924570236265 % 1.009 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.0924570236265 bps 10.092 Mbps 
Brno → Jihlava  3.02971126419596 % 3.030 %   100 bps 100.000 Gbps   3.02971126419596 bps 3.030 Gbps 
Jihlava → Brno  1.98509330494276 % 1.985 %   100 bps 100.000 Gbps   1.98509330494277 bps 1.985 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.283449328759492 % 0.283 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   56.6898657518984 bps 56.690 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.15753741747 % 0.158 %   20 bps 20.000 Gbps   31.507483494 bps 31.507 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.427595612522498 % 0.428 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.27595612522498 bps 4.276 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0297595512582175 % 0.030 %   1000 bps 1000.000 Mbps   297.595512582175 bps 297.596 Kbps 
Telč → Jihlava  0.246396750552223 % 0.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.46396750552223 bps 2.464 Mbps 
Jihlava → Telč  0.333679642406341 % 0.334 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.33679642406341 bps 3.337 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.5976362533698 % 2.598 %   20 bps 20.000 Gbps   519.52725067396 bps 519.527 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.07814539443352 % 1.078 %   20 bps 20.000 Gbps   215.629078886705 bps 215.629 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.257893579163766 % 0.258 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.7893579163766 bps 25.789 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.367973664606086 % 0.368 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.7973664606086 bps 36.797 Kbps 
Děčín → Most  0.325406829543374 % 0.325 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.25406829543374 bps 3.254 Kbps 
Most → Děčín  0.727321441229802 % 0.727 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.27321441229801 bps 7.273 Kbps 
Plzeň → Most  0.101476613263478 % 0.101 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01476613263478 bps 1.015 Kbps 
Most → Plzeň  0.625402013127235 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25402013127236 bps 6.254 Kbps 
Olomouc → Brno  0.173660116257431 % 0.174 %   100 bps 100.000 Gbps   173.660116257431 bps 173.660 Mbps 
Brno → Olomouc  0.276373084542801 % 0.276 %   100 bps 100.000 Gbps   276.373084542801 bps 276.373 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.188452940655878 % 0.188 %   100 bps 100.000 Gbps   188.452940655878 bps 188.453 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.582992030744835 % 0.583 %   100 bps 100.000 Gbps   582.992030744835 bps 582.992 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.26121180657683 % 4.261 %   20 bps 20.000 Gbps   809.78438648513 bps 809.784 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0637248058308256 % 0.064 %   20 bps 20.000 Gbps   12.7449611661651 bps 12.745 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.783520211692123 % 0.784 %   10 bps 10.000 Gbps   78.3520211692122 bps 78.352 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.506544711644494 % 0.507 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   50.6544711644494 bps 50.654 Kbps 
Brno → Ostrava  3.68335936835721 % 3.683 %   100 bps 100.000 Gbps   3.68335936835721 bps 3.683 Gbps 
Ostrava → Brno  2.5948512241658 % 2.595 %   100 bps 100.000 Gbps   2.59485122416579 bps 2.595 Gbps 
Ostrava → Karviná  5.01559242934377 % 5.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.1559242934377 bps 50.156 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.42074142912568 % 1.421 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.2074142912568 bps 14.207 Mbps 
Ostrava → Opava  0.502677601871895 % 0.503 %   10 bps 10.000 Gbps   50.2677601871895 bps 50.268 Mbps 
Opava → Ostrava  0.696624636824945 % 0.697 %   10 bps 10.000 Gbps   69.6624636824944 bps 69.662 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.60479874929657 % 3.605 %   10 bps 10.000 Gbps   360.479874929657 bps 360.480 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.55772798125335 % 1.558 %   10 bps 10.000 Gbps   155.772798125335 bps 155.773 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0522987267517254 % 0.052 %   10 bps 10.000 Gbps   5.22987267517254 bps 5.230 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.017691417998649 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.7691417998649 bps 1.769 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0315753972571001 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.15753972571002 bps 3.158 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162230169625515 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2230169625515 bps 16.223 Kbps 
Praha → Plzeň  1.8037336961646 % 1.804 %   100 bps 100.000 Gbps   1.8037336961646 bps 1.804 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.10289186147309 % 1.103 %   10 bps 10.000 Gbps   110.289186147309 bps 110.289 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16353863540951 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.353863540951 bps 16.354 Kbps 
Plzeň → Praha  1.00496362714113 % 1.005 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00496362714113 bps 1.005 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.993415296327089 % 0.993 %   10 bps 10.000 Gbps   99.3415296327089 bps 99.342 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.9639647615107 % 20.964 %   10 bps 10.000 Gbps   2.09639647615107 bps 2.096 Gbps 
Praha → Brno  6.2085319984005 % 6.209 %   100 bps 100.000 Gbps   6.2085319984005 bps 6.209 Gbps 
Brno → Praha  4.23038870826104 % 4.230 %   100 bps 100.000 Gbps   4.23038870826104 bps 4.230 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.12720071763976 % 1.127 %   20 bps 20.000 Gbps   225.440143527953 bps 225.440 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.45909850252043 % 1.459 %   20 bps 20.000 Gbps   291.819700504086 bps 291.820 Mbps 
GÉANT2 → Praha  14.3141355494162 % 14.314 %   100 bps 100.000 Gbps   14.3141355494162 bps 14.314 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.50691733805711 % 6.507 %   100 bps 100.000 Gbps   6.50691733805711 bps 6.507 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.03100720640559 % 1.031 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03100720640559 bps 1.031 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.49015962840785 % 2.490 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49015962840785 bps 2.490 Gbps 
Liberec → Praha  0.157954696333272 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7954696333272 bps 15.795 Kbps 
Praha → Liberec  0.17296305571427 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.296305571427 bps 17.296 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.45291793773335 % 1.453 %   400 bps 400.000 Gbps   5.8116717509334 bps 5.812 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.0177276297121 % 1.018 %   400 bps 400.000 Gbps   4.0709105188484 bps 4.071 Gbps 
Praha → Pardubice  2.5120191856256 % 2.512 %   10 bps 10.000 Gbps   251.201918562561 bps 251.202 Mbps 
Pardubice → Praha  0.594539079275523 % 0.595 %   10 bps 10.000 Gbps   59.4539079275523 bps 59.454 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.66612435200843 % 1.666 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.6612435200844 bps 16.661 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.59658339884206 % 7.597 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.9658339884206 bps 75.966 Mbps 
Public Internet → Praha  13.5578046704731 % 13.558 %   10 bps 10.000 Gbps   1.35578046704731 bps 1.356 Gbps 
Praha → Public Internet  11.8310734542342 % 11.831 %   10 bps 10.000 Gbps   1.18310734542342 bps 1.183 Gbps 
Brno → Zlín  1.69603079695138 % 1.696 %   10 bps 10.000 Gbps   169.603079695138 bps 169.603 Mbps 
Zlín → Brno  1.02255758623394 % 1.023 %   10 bps 10.000 Gbps   102.255758623394 bps 102.256 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.76979417457334 % 1.770 %   10 bps 10.000 Gbps   176.979417457334 bps 176.979 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.37053988013201 % 1.371 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.7053988013201 bps 13.705 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  8.7995760381739 % 8.800 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.995760381739 bps 87.996 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.49040337477123 % 3.490 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.9040337477122 bps 34.904 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.0819171504866 % 4.082 %   10 bps 10.000 Gbps   408.19171504866 bps 408.192 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.317417955482299 % 0.317 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.17417955482299 bps 3.174 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.478222064287886 % 0.478 %   10 bps 10.000 Gbps   47.8222064287886 bps 47.822 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.131813088843847 % 0.132 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.31813088843847 bps 1.318 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.173598324712743 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3598324712743 bps 17.360 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.730395288671537 % 0.730 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.30395288671537 bps 7.304 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.30469698252079 % 0.305 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.0469698252079 bps 3.047 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.20258329065493 % 0.203 %   10 bps 10.000 Gbps   20.258329065493 bps 20.258 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.120130602951008 % 0.120 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.20130602951008 bps 1.201 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149812102839515 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9812102839515 bps 14.981 Kbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   71.9043868748677 bps 71.904 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 6 00:11:30 2020