CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/4/6

Average load for period: 2020/04/06 00:00:00 - 2020/04/12 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/04/06 00:00:00 - 2020/04/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/4/6
ACONET->Brno  2.897%  Brno->ACONET  9.139%  Brno->Lednice  5.928%  Lednice->Brno  25.506%  Brno->SANET  3.024%  SANET->Brno  2.597%  Brno->Vyškov  4.922%  Vyškov->Brno  0.707%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.838%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.123%  České Budějovice->Plzeň  0.206%  Plzeň->České Budějovice  0.396%  České Budějovice->Tábor  0.280%  Tábor->České Budějovice  0.126%  Brno->Jihlava  2.157%  Jihlava->Brno  4.551%  České Budějovice->Jihlava  0.155e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.312%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.592%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.019%  Jihlava->Telč  0.183%  Telč->Jihlava  0.059%  Hradec Králové->Liberec  2.331%  Liberec->Hradec Králové  0.903%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.176e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.205e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.097e-3 %  Brno->Olomouc  0.276%  Olomouc->Brno  0.105%  Hradec Králové->Olomouc  0.526%  Olomouc->Hradec Králové  0.183%  Olomouc->Ostrava  3.043%  Ostrava->Olomouc  0.026%  Olomouc->Zlín  0.687%  Zlín->Olomouc  0.361e-3 %  Brno->Ostrava  3.451%  Ostrava->Brno  2.636%  Karviná->Ostrava  1.141%  Ostrava->Karviná  3.571%  Opava->Ostrava  0.562%  Ostrava->Opava  0.467%  Ostrava->Pionier  3.268%  Pionier->Ostrava  1.185%  Hradec Králové->Pardubice  0.857%  Pardubice->Hradec Králové  0.218%  Cheb->Plzeň  0.025%  Plzeň->Cheb  1.088%  Plzeň->Praha  1.021%  Praha->Plzeň  4.265%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  21.085%  Praha->AMS-IX  0.799%  Brno->Praha  7.238%  Praha->Brno  6.021%  České Budějovice->Praha  0.909%  Praha->České Budějovice  1.229%  GÉANT2->Praha  11.382%  Praha->GÉANT2  6.212%  Hradec Králové->Praha  1.006%  Praha->Hradec Králové  2.328%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.632%  Praha->Pardubice  2.730%  Poděbrady->Praha  1.511%  Praha->Poděbrady  7.886%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.284%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.215%  Most->Ústí nad
Labem  3.332e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  9.060e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.806%  Ústí nad
Labem->Praha  1.407%  Brno->Zlín  1.549%  Zlín->Brno  0.926%  NIX.cz->Praha  1.341%  Praha->NIX.cz  0.927%  Praha->Public Internet  10.593%  Public Internet->Praha  14.141% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/04/06 00:00:00 - 2020/04/12 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/04/06 00:00:00 - 2020/04/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.89716438786711 % 2.897 %   10 bps 10.000 Gbps   289.716438786711 bps 289.716 Mbps 
Brno → ACONET  9.13910067987366 % 9.139 %   10 bps 10.000 Gbps   913.910067987366 bps 913.910 Mbps 
Brno → Lednice  5.92837309736299 % 5.928 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.28373097363 bps 59.284 Mbps 
Lednice → Brno  25.505541639928 % 25.506 %   1000 bps 1000.000 Mbps   255.05541639928 bps 255.055 Mbps 
SANET → Brno  2.59658986901963 % 2.597 %   20 bps 20.000 Gbps   519.317973803926 bps 519.318 Mbps 
Brno → SANET  3.02425074059899 % 3.024 %   20 bps 20.000 Gbps   604.850148119797 bps 604.850 Mbps 
Vyškov → Brno  0.707499142223987 % 0.707 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.07499142223987 bps 7.075 Mbps 
Brno → Vyškov  4.92234407844043 % 4.922 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.2234407844043 bps 49.223 Mbps 
Jihlava → Brno  4.55136961234212 % 4.551 %   100 bps 100.000 Gbps   4.55136961234212 bps 4.551 Gbps 
Brno → Jihlava  2.15729539944959 % 2.157 %   100 bps 100.000 Gbps   2.15729539944958 bps 2.157 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.155082616327363 % 0.155 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   31.0165232654725 bps 31.017 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.312279384961885 % 0.312 %   20 bps 20.000 Gbps   62.455876992377 bps 62.456 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0192538534358218 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   192.538534358218 bps 192.539 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.592226716345669 % 0.592 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.92226716345669 bps 5.922 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0585003112009382 % 0.059 %   1000 bps 1000.000 Mbps   585.003112009382 bps 585.003 Kbps 
Jihlava → Telč  0.182891823335045 % 0.183 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.82891823335045 bps 1.829 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.902844799973109 % 0.903 %   20 bps 20.000 Gbps   180.568959994622 bps 180.569 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.33080261778002 % 2.331 %   20 bps 20.000 Gbps   466.160523556003 bps 466.161 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.204566211272724 % 0.205 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.4566211272724 bps 20.457 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.175701749370512 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.5701749370512 bps 17.570 Kbps 
Most → Děčín  0.725645466704266 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25645466704266 bps 7.256 Kbps 
Děčín → Most  0.324431447912406 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24431447912406 bps 3.244 Kbps 
Most → Plzeň  0.62534622851182 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.2534622851182 bps 6.253 Kbps 
Plzeň → Most  0.097418534223505 % 0.097 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   974.185342235051 bps 974.185 bps 
Olomouc → Brno  0.104593297543518 % 0.105 %   100 bps 100.000 Gbps   104.593297543517 bps 104.593 Mbps 
Brno → Olomouc  0.276085154440105 % 0.276 %   100 bps 100.000 Gbps   276.085154440105 bps 276.085 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.183207108251878 % 0.183 %   100 bps 100.000 Gbps   183.207108251878 bps 183.207 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.525561814183293 % 0.526 %   100 bps 100.000 Gbps   525.561814183292 bps 525.562 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0256380032491635 % 0.026 %   20 bps 20.000 Gbps   5.11506181063609 bps 5.115 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.04281247536941 % 3.043 %   20 bps 20.000 Gbps   584.623887427632 bps 584.624 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.687127403041903 % 0.687 %   10 bps 10.000 Gbps   68.7127403041902 bps 68.713 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.361368544525746 % 0.361 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.1368544525746 bps 36.137 Kbps 
Ostrava → Brno  2.63559511116627 % 2.636 %   100 bps 100.000 Gbps   2.63559511116627 bps 2.636 Gbps 
Brno → Ostrava  3.45090097601613 % 3.451 %   100 bps 100.000 Gbps   3.45090097601614 bps 3.451 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.57089940129932 % 3.571 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.7089940129932 bps 35.709 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.14123978127258 % 1.141 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.4123978127258 bps 11.412 Mbps 
Opava → Ostrava  0.561917080050989 % 0.562 %   10 bps 10.000 Gbps   56.191708005099 bps 56.192 Mbps 
Ostrava → Opava  0.467207938609553 % 0.467 %   10 bps 10.000 Gbps   46.7207938609553 bps 46.721 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.26782565813059 % 3.268 %   10 bps 10.000 Gbps   326.782565813059 bps 326.783 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.18507198154863 % 1.185 %   10 bps 10.000 Gbps   118.507198154863 bps 118.507 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.2184939450787 % 0.218 %   10 bps 10.000 Gbps   21.84939450787 bps 21.849 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.857129474011776 % 0.857 %   10 bps 10.000 Gbps   85.7129474011776 bps 85.713 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.16214597554494 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.214597554494 bps 16.215 Kbps 
Plzeň → Praha  1.02124048869471 % 1.021 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02124048869471 bps 1.021 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162627037291335 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2627037291335 bps 16.263 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0252544485705975 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.52544485705975 bps 2.525 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.08809668630569 % 1.088 %   10 bps 10.000 Gbps   108.809668630569 bps 108.810 Mbps 
Praha → Plzeň  4.2652253068682 % 4.265 %   100 bps 100.000 Gbps   4.26522530686821 bps 4.265 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.798779754730896 % 0.799 %   10 bps 10.000 Gbps   79.8779754730896 bps 79.878 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.0851668027776 % 21.085 %   10 bps 10.000 Gbps   2.10851668027776 bps 2.109 Gbps 
Praha → Brno  6.02055170178829 % 6.021 %   100 bps 100.000 Gbps   6.02055170178829 bps 6.021 Gbps 
Brno → Praha  7.23816866059799 % 7.238 %   100 bps 100.000 Gbps   7.23816866059799 bps 7.238 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.909074441357629 % 0.909 %   20 bps 20.000 Gbps   181.814888271526 bps 181.815 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.2292589544757 % 1.229 %   20 bps 20.000 Gbps   245.85179089514 bps 245.852 Mbps 
GÉANT2 → Praha  11.3819736690256 % 11.382 %   100 bps 100.000 Gbps   11.3819736690256 bps 11.382 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.21163650022373 % 6.212 %   100 bps 100.000 Gbps   6.21163650022373 bps 6.212 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.00649091824299 % 1.006 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00649091824299 bps 1.006 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.32806063170887 % 2.328 %   100 bps 100.000 Gbps   2.32806063170888 bps 2.328 Gbps 
Praha → Liberec  0.171932649747958 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1932649747958 bps 17.193 Kbps 
Liberec → Praha  0.157438314853955 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7438314853956 bps 15.744 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.3414155855214 % 1.341 %   400 bps 400.000 Gbps   5.3656623420856 bps 5.366 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.926999636823872 % 0.927 %   400 bps 400.000 Gbps   3.70799854729547 bps 3.708 Gbps 
Pardubice → Praha  0.631587113032728 % 0.632 %   10 bps 10.000 Gbps   63.1587113032728 bps 63.159 Mbps 
Praha → Pardubice  2.7300032993976 % 2.730 %   10 bps 10.000 Gbps   273.00032993976 bps 273.000 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.51078570617829 % 1.511 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.1078570617829 bps 15.108 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.88641802773479 % 7.886 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.8641802773479 bps 78.864 Mbps 
Public Internet → Praha  14.1414237168277 % 14.141 %   10 bps 10.000 Gbps   1.41414237168277 bps 1.414 Gbps 
Praha → Public Internet  10.5931159596512 % 10.593 %   10 bps 10.000 Gbps   1.05931159596512 bps 1.059 Gbps 
Zlín → Brno  0.926240651274283 % 0.926 %   10 bps 10.000 Gbps   92.6240651274283 bps 92.624 Mbps 
Brno → Zlín  1.54906002416673 % 1.549 %   10 bps 10.000 Gbps   154.906002416673 bps 154.906 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.283959722617993 % 0.284 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.83959722617993 bps 2.840 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.33201101345182 % 3.332 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.3201101345182 bps 33.320 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.21484567648573 % 1.215 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.1484567648572 bps 12.148 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.80611868362886 % 3.806 %   10 bps 10.000 Gbps   380.611868362887 bps 380.612 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.4074108117634 % 1.407 %   10 bps 10.000 Gbps   140.74108117634 bps 140.741 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  9.05984662145059 % 9.060 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.5984662145059 bps 90.598 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149762460581123 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9762460581123 bps 14.976 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.837597405384227 % 0.838 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.37597405384227 bps 8.376 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163133200183265 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3133200183265 bps 16.313 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.279557787682605 % 0.280 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.79557787682605 bps 2.796 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.205742960114503 % 0.206 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5742960114503 bps 20.574 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.39578180986563 % 0.396 %   10 bps 10.000 Gbps   39.578180986563 bps 39.578 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.12626574324404 % 0.126 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.2626574324404 bps 1.263 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.123172848985735 % 0.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.23172848985735 bps 1.232 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   73.6981157365904 bps 73.698 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 13 00:11:19 2020