CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/4/13

Average load for period: 2020/04/13 00:00:00 - 2020/04/19 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/04/13 00:00:00 - 2020/04/19 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/4/13
ACONET->Brno  4.265%  Brno->ACONET  9.497%  Brno->Lednice  6.805%  Lednice->Brno  26.554%  Brno->SANET  3.151%  SANET->Brno  2.754%  Brno->Vyškov  3.970%  Vyškov->Brno  0.633%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.817%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.162%  České Budějovice->Plzeň  0.177%  Plzeň->České Budějovice  0.484%  České Budějovice->Tábor  0.270%  Tábor->České Budějovice  0.126%  Brno->Jihlava  2.057%  Jihlava->Brno  6.381%  České Budějovice->Jihlava  0.285e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.041%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.472%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.018%  Jihlava->Telč  0.229%  Telč->Jihlava  0.067%  Hradec Králové->Liberec  2.240%  Liberec->Hradec Králové  1.242%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.178e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.189e-3 %  Děčín->Most  0.324e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.098e-3 %  Brno->Olomouc  0.253%  Olomouc->Brno  0.121%  Hradec Králové->Olomouc  0.546%  Olomouc->Hradec Králové  0.157%  Olomouc->Ostrava  3.093%  Ostrava->Olomouc  0.050%  Olomouc->Zlín  0.695%  Zlín->Olomouc  0.323e-3 %  Brno->Ostrava  3.047%  Ostrava->Brno  2.322%  Karviná->Ostrava  1.009%  Ostrava->Karviná  3.291%  Opava->Ostrava  0.464%  Ostrava->Opava  0.547%  Ostrava->Pionier  3.596%  Pionier->Ostrava  1.172%  Hradec Králové->Pardubice  0.942%  Pardubice->Hradec Králové  0.277%  Cheb->Plzeň  0.028%  Plzeň->Cheb  1.085%  Plzeň->Praha  0.885%  Praha->Plzeň  6.142%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  23.151%  Praha->AMS-IX  0.761%  Brno->Praha  10.551%  Praha->Brno  5.701%  České Budějovice->Praha  0.889%  Praha->České Budějovice  1.298%  GÉANT2->Praha  10.357%  Praha->GÉANT2  5.966%  Hradec Králové->Praha  1.285%  Praha->Hradec Králové  2.335%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.709%  Praha->Pardubice  2.453%  Poděbrady->Praha  1.416%  Praha->Poděbrady  7.777%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.276%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.256%  Most->Ústí nad
Labem  3.045e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.011%  Praha->Ústí nad
Labem  3.623%  Ústí nad
Labem->Praha  1.361%  Brno->Zlín  1.548%  Zlín->Brno  1.024%  NIX.cz->Praha  1.307%  Praha->NIX.cz  1.002%  Praha->Public Internet  11.266%  Public Internet->Praha  16.912% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/04/13 00:00:00 - 2020/04/19 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/04/13 00:00:00 - 2020/04/19 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.49743846489848 % 9.497 %   10 bps 10.000 Gbps   949.743846489848 bps 949.744 Mbps 
ACONET → Brno  4.26514456219783 % 4.265 %   10 bps 10.000 Gbps   426.514456219783 bps 426.514 Mbps 
Brno → Lednice  6.80466671435645 % 6.805 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.0466671435646 bps 68.047 Mbps 
Lednice → Brno  26.5540956560643 % 26.554 %   1000 bps 1000.000 Mbps   265.540956560643 bps 265.541 Mbps 
SANET → Brno  2.75383638040091 % 2.754 %   20 bps 20.000 Gbps   550.767276080182 bps 550.767 Mbps 
Brno → SANET  3.15117684080469 % 3.151 %   20 bps 20.000 Gbps   630.235368160937 bps 630.235 Mbps 
Brno → Vyškov  3.96998532099668 % 3.970 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.6998532099668 bps 39.700 Mbps 
Vyškov → Brno  0.633072856495043 % 0.633 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.33072856495044 bps 6.331 Mbps 
Brno → Jihlava  2.05717105687029 % 2.057 %   100 bps 100.000 Gbps   2.05717105687029 bps 2.057 Gbps 
Jihlava → Brno  6.38119188237937 % 6.381 %   100 bps 100.000 Gbps   6.38119188237937 bps 6.381 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.284976732365745 % 0.285 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   56.9953464731491 bps 56.995 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0408929893669311 % 0.041 %   20 bps 20.000 Gbps   8.17859787338622 bps 8.179 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.472406619337888 % 0.472 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.72406619337888 bps 4.724 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0184709664321856 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   184.709664321856 bps 184.710 Kbps 
Jihlava → Telč  0.229440062676644 % 0.229 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.29440062676644 bps 2.294 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0673824102544415 % 0.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   673.824102544414 bps 673.824 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  1.24220196385334 % 1.242 %   20 bps 20.000 Gbps   248.440392770668 bps 248.440 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.23964605777059 % 2.240 %   20 bps 20.000 Gbps   447.929211554118 bps 447.929 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.178443001282623 % 0.178 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.8443001282623 bps 17.844 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.189087672395495 % 0.189 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.9087672395495 bps 18.909 Kbps 
Most → Děčín  0.725827723234305 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25827723234305 bps 7.258 Kbps 
Děčín → Most  0.324456048066207 % 0.324 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24456048066207 bps 3.245 Kbps 
Most → Plzeň  0.625437857260801 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25437857260801 bps 6.254 Kbps 
Plzeň → Most  0.097521617849985 % 0.098 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   975.216178499849 bps 975.216 bps 
Olomouc → Brno  0.121089389840674 % 0.121 %   100 bps 100.000 Gbps   121.089389840674 bps 121.089 Mbps 
Brno → Olomouc  0.253264781725534 % 0.253 %   100 bps 100.000 Gbps   253.264781725534 bps 253.265 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.156985471245356 % 0.157 %   100 bps 100.000 Gbps   156.985471245356 bps 156.985 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.545867073529665 % 0.546 %   100 bps 100.000 Gbps   545.867073529666 bps 545.867 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0502460105414 % 0.050 %   20 bps 20.000 Gbps   10.0192443383406 bps 10.019 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.09283773996272 % 3.093 %   20 bps 20.000 Gbps   580.306052182767 bps 580.306 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.695235655383766 % 0.695 %   10 bps 10.000 Gbps   69.5235655383765 bps 69.524 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.32286940750506 % 0.323 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   32.2869407505059 bps 32.287 Kbps 
Ostrava → Brno  2.32191899522181 % 2.322 %   100 bps 100.000 Gbps   2.32191899522181 bps 2.322 Gbps 
Brno → Ostrava  3.04676304546738 % 3.047 %   100 bps 100.000 Gbps   3.04676304546738 bps 3.047 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.00861309307089 % 1.009 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.0861309307089 bps 10.086 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.29148496078996 % 3.291 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.9148496078996 bps 32.915 Mbps 
Ostrava → Opava  0.546799705067653 % 0.547 %   10 bps 10.000 Gbps   54.6799705067654 bps 54.680 Mbps 
Opava → Ostrava  0.464111618717723 % 0.464 %   10 bps 10.000 Gbps   46.4111618717723 bps 46.411 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.17177263817556 % 1.172 %   10 bps 10.000 Gbps   117.177263817556 bps 117.177 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.59629707200253 % 3.596 %   10 bps 10.000 Gbps   359.629707200253 bps 359.630 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.276537638618251 % 0.277 %   10 bps 10.000 Gbps   27.6537638618251 bps 27.654 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.942184109420353 % 0.942 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2184109420352 bps 94.218 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0276553324442361 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.76553324442361 bps 2.766 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162611253975281 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2611253975281 bps 16.261 Kbps 
Praha → Plzeň  6.14248631158875 % 6.142 %   100 bps 100.000 Gbps   6.14248631158875 bps 6.142 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162127721853023 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2127721853023 bps 16.213 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.0850772850752 % 1.085 %   10 bps 10.000 Gbps   108.50772850752 bps 108.508 Mbps 
Plzeň → Praha  0.884590289131998 % 0.885 %   100 bps 100.000 Gbps   884.590289131998 bps 884.590 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.761058788272424 % 0.761 %   10 bps 10.000 Gbps   76.1058788272424 bps 76.106 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.1511315109794 % 23.151 %   10 bps 10.000 Gbps   2.31511315109794 bps 2.315 Gbps 
Praha → Brno  5.70133057376179 % 5.701 %   100 bps 100.000 Gbps   5.7013305737618 bps 5.701 Gbps 
Brno → Praha  10.5513290614651 % 10.551 %   100 bps 100.000 Gbps   10.5513290614652 bps 10.551 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.888777592376052 % 0.889 %   20 bps 20.000 Gbps   177.75551847521 bps 177.756 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.29813366541595 % 1.298 %   20 bps 20.000 Gbps   259.626733083191 bps 259.627 Mbps 
GÉANT2 → Praha  10.3569917613878 % 10.357 %   100 bps 100.000 Gbps   10.3569917613878 bps 10.357 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.96607579542734 % 5.966 %   100 bps 100.000 Gbps   5.96607579542733 bps 5.966 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.33472478530414 % 2.335 %   100 bps 100.000 Gbps   2.33472478530414 bps 2.335 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.28540392121257 % 1.285 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28540392121258 bps 1.285 Gbps 
Liberec → Praha  0.158108867540743 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8108867540743 bps 15.811 Kbps 
Praha → Liberec  0.172615003595098 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2615003595098 bps 17.262 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.00151815221083 % 1.002 %   400 bps 400.000 Gbps   4.00607260884333 bps 4.006 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.3072813076852 % 1.307 %   400 bps 400.000 Gbps   5.22912523074082 bps 5.229 Gbps 
Praha → Pardubice  2.45317083391688 % 2.453 %   10 bps 10.000 Gbps   245.317083391689 bps 245.317 Mbps 
Pardubice → Praha  0.70919849508484 % 0.709 %   10 bps 10.000 Gbps   70.919849508484 bps 70.920 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.41643965979614 % 1.416 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1643965979614 bps 14.164 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.77731105288147 % 7.777 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.7731105288146 bps 77.773 Mbps 
Public Internet → Praha  16.9116332942341 % 16.912 %   10 bps 10.000 Gbps   1.69116332942341 bps 1.691 Gbps 
Praha → Public Internet  11.2655701346607 % 11.266 %   10 bps 10.000 Gbps   1.12655701346607 bps 1.127 Gbps 
Brno → Zlín  1.54842614376868 % 1.548 %   10 bps 10.000 Gbps   154.842614376868 bps 154.843 Mbps 
Zlín → Brno  1.02388678559722 % 1.024 %   10 bps 10.000 Gbps   102.388678559722 bps 102.389 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.04541302292968 % 3.045 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.4541302292968 bps 30.454 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0114654164839929 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   114.654164839929 bps 114.654 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.62282556690595 % 3.623 %   10 bps 10.000 Gbps   362.282556690595 bps 362.283 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.36076496949956 % 1.361 %   10 bps 10.000 Gbps   136.076496949955 bps 136.076 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.275715142736229 % 0.276 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.75715142736229 bps 2.757 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.25631559462736 % 1.256 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.5631559462736 bps 12.563 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.125526907780381 % 0.126 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.25526907780381 bps 1.255 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.816574133439462 % 0.817 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.16574133439462 bps 8.166 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.176688920230119 % 0.177 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6688920230119 bps 17.669 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.162058182865385 % 0.162 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.62058182865385 bps 1.621 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.270058299986374 % 0.270 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.70058299986374 bps 2.701 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163028344807675 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3028344807675 bps 16.303 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149749424591043 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9749424591043 bps 14.975 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.483910573808739 % 0.484 %   10 bps 10.000 Gbps   48.3910573808739 bps 48.391 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   79.4111743160482 bps 79.411 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 20 00:11:42 2020