CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/4/20

Average load for period: 2020/04/20 00:00:00 - 2020/04/26 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/04/20 00:00:00 - 2020/04/26 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/4/20
ACONET->Brno  7.133%  Brno->ACONET  9.591%  Brno->Lednice  5.706%  Lednice->Brno  25.957%  Brno->SANET  3.258%  SANET->Brno  2.612%  Brno->Vyškov  4.437%  Vyškov->Brno  0.684%  Brno->České Budějovice  0.175e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.682%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.102%  České Budějovice->Plzeň  0.241%  Plzeň->České Budějovice  0.435%  České Budějovice->Tábor  0.341%  Tábor->České Budějovice  0.114%  Brno->Jihlava  1.872%  Jihlava->Brno  1.766%  České Budějovice->Jihlava  0.264e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.044%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.521%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.021%  Jihlava->Telč  0.299%  Telč->Jihlava  0.142%  Hradec Králové->Liberec  2.273%  Liberec->Hradec Králové  1.311%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.185e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.273e-3 %  Děčín->Most  0.338e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.098e-3 %  Brno->Olomouc  0.254%  Olomouc->Brno  0.137%  Hradec Králové->Olomouc  0.530%  Olomouc->Hradec Králové  0.128%  Olomouc->Ostrava  3.000%  Ostrava->Olomouc  0.121%  Olomouc->Zlín  0.666%  Zlín->Olomouc  0.686e-3 %  Brno->Ostrava  3.313%  Ostrava->Brno  1.939%  Karviná->Ostrava  1.124%  Ostrava->Karviná  3.246%  Opava->Ostrava  0.428%  Ostrava->Opava  0.502%  Ostrava->Pionier  3.156%  Pionier->Ostrava  1.517%  Hradec Králové->Pardubice  0.017%  Pardubice->Hradec Králové  0.053%  Cheb->Plzeň  0.027%  Plzeň->Cheb  1.076%  Plzeň->Praha  0.871%  Praha->Plzeň  1.496%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.161e-3 %  AMS-IX->Praha  21.951%  Praha->AMS-IX  0.675%  Brno->Praha  5.674%  Praha->Brno  6.163%  České Budějovice->Praha  0.879%  Praha->České Budějovice  1.351%  GÉANT2->Praha  10.058%  Praha->GÉANT2  6.938%  Hradec Králové->Praha  1.725%  Praha->Hradec Králové  2.450%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.703%  Praha->Pardubice  2.828%  Poděbrady->Praha  1.549%  Praha->Poděbrady  8.344%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.224%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.376%  Most->Ústí nad
Labem  3.577e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.013%  Praha->Ústí nad
Labem  3.747%  Ústí nad
Labem->Praha  1.667%  Brno->Zlín  1.485%  Zlín->Brno  1.004%  NIX.cz->Praha  1.344%  Praha->NIX.cz  0.977%  Praha->Public Internet  11.656%  Public Internet->Praha  16.648% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/04/20 00:00:00 - 2020/04/26 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/04/20 00:00:00 - 2020/04/26 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  7.13325609304169 % 7.133 %   10 bps 10.000 Gbps   713.325609304168 bps 713.326 Mbps 
Brno → ACONET  9.59142765197932 % 9.591 %   10 bps 10.000 Gbps   959.142765197931 bps 959.143 Mbps 
Brno → Lednice  5.70648541659262 % 5.706 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.0648541659262 bps 57.065 Mbps 
Lednice → Brno  25.9567290630966 % 25.957 %   1000 bps 1000.000 Mbps   259.567290630966 bps 259.567 Mbps 
SANET → Brno  2.61155262621548 % 2.612 %   20 bps 20.000 Gbps   522.310525243096 bps 522.311 Mbps 
Brno → SANET  3.25827669569681 % 3.258 %   20 bps 20.000 Gbps   651.655339139362 bps 651.655 Mbps 
Vyškov → Brno  0.683756399489959 % 0.684 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.8375639948996 bps 6.838 Mbps 
Brno → Vyškov  4.43658584962896 % 4.437 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.3658584962895 bps 44.366 Mbps 
Jihlava → Brno  1.76561226445471 % 1.766 %   100 bps 100.000 Gbps   1.76561226445471 bps 1.766 Gbps 
Brno → Jihlava  1.87249889030083 % 1.872 %   100 bps 100.000 Gbps   1.87249889030083 bps 1.872 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.264361140148992 % 0.264 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   52.8722280297984 bps 52.872 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0439164892983153 % 0.044 %   20 bps 20.000 Gbps   8.78329785966307 bps 8.783 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0212194359112231 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   212.194359112231 bps 212.194 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.521081272229857 % 0.521 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.21081272229857 bps 5.211 Mbps 
Telč → Jihlava  0.141675485557056 % 0.142 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.41675485557056 bps 1.417 Mbps 
Jihlava → Telč  0.299320237454351 % 0.299 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.99320237454351 bps 2.993 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.27303465247559 % 2.273 %   20 bps 20.000 Gbps   454.606930495117 bps 454.607 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.31098074902002 % 1.311 %   20 bps 20.000 Gbps   262.196149804005 bps 262.196 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.185363100953588 % 0.185 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.5363100953588 bps 18.536 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.273402458617601 % 0.273 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.3402458617601 bps 27.340 Kbps 
Most → Děčín  0.726020717025791 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.26020717025791 bps 7.260 Kbps 
Děčín → Most  0.338167073497571 % 0.338 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.38167073497571 bps 3.382 Kbps 
Plzeň → Most  0.0977487257736033 % 0.098 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   977.487257736033 bps 977.487 bps 
Most → Plzeň  0.62537030359274 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25370303592741 bps 6.254 Kbps 
Olomouc → Brno  0.136624730448928 % 0.137 %   100 bps 100.000 Gbps   136.624730448928 bps 136.625 Mbps 
Brno → Olomouc  0.254477375821448 % 0.254 %   100 bps 100.000 Gbps   254.477375821448 bps 254.477 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.530213390137513 % 0.530 %   100 bps 100.000 Gbps   530.213390137513 bps 530.213 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.127887668307545 % 0.128 %   100 bps 100.000 Gbps   127.887668307545 bps 127.888 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.120778864270797 % 0.121 %   20 bps 20.000 Gbps   23.422673570918 bps 23.423 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.00004920558301 % 3.000 %   20 bps 20.000 Gbps   570.762840150044 bps 570.763 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.666319609645238 % 0.666 %   10 bps 10.000 Gbps   66.6319609645239 bps 66.632 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.685801535539971 % 0.686 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   68.5801535539972 bps 68.580 Kbps 
Brno → Ostrava  3.31345670822233 % 3.313 %   100 bps 100.000 Gbps   3.31345670822233 bps 3.313 Gbps 
Ostrava → Brno  1.9385323428553 % 1.939 %   100 bps 100.000 Gbps   1.9385323428553 bps 1.939 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.24635910230954 % 3.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.4635910230954 bps 32.464 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.12419001420525 % 1.124 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2419001420525 bps 11.242 Mbps 
Opava → Ostrava  0.427854492491478 % 0.428 %   10 bps 10.000 Gbps   42.7854492491478 bps 42.785 Mbps 
Ostrava → Opava  0.502415725279138 % 0.502 %   10 bps 10.000 Gbps   50.2415725279138 bps 50.242 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.51736229660972 % 1.517 %   10 bps 10.000 Gbps   151.736229660972 bps 151.736 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.15563639400843 % 3.156 %   10 bps 10.000 Gbps   315.563639400843 bps 315.564 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0526507637911463 % 0.053 %   10 bps 10.000 Gbps   5.26507637911463 bps 5.265 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0174183959316623 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.74183959316623 bps 1.742 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.07602738821112 % 1.076 %   10 bps 10.000 Gbps   107.602738821112 bps 107.603 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0274000964234201 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.74000964234201 bps 2.740 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161816990830547 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1816990830547 bps 16.182 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.161263609606595 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1263609606595 bps 16.126 Kbps 
Praha → Plzeň  1.49620961747072 % 1.496 %   100 bps 100.000 Gbps   1.49620961747071 bps 1.496 Gbps 
Plzeň → Praha  0.870542086162917 % 0.871 %   100 bps 100.000 Gbps   870.542086162916 bps 870.542 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.674980880661602 % 0.675 %   10 bps 10.000 Gbps   67.4980880661601 bps 67.498 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.9514926205647 % 21.951 %   10 bps 10.000 Gbps   2.19514926205647 bps 2.195 Gbps 
Brno → Praha  5.67371685740343 % 5.674 %   100 bps 100.000 Gbps   5.67371685740343 bps 5.674 Gbps 
Praha → Brno  6.16319474586679 % 6.163 %   100 bps 100.000 Gbps   6.16319474586679 bps 6.163 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.35054926492092 % 1.351 %   20 bps 20.000 Gbps   270.109852984184 bps 270.110 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.878796052873334 % 0.879 %   20 bps 20.000 Gbps   175.759210574667 bps 175.759 Mbps 
Praha → GÉANT2  6.9382492833121 % 6.938 %   100 bps 100.000 Gbps   6.9382492833121 bps 6.938 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.0579574972146 % 10.058 %   100 bps 100.000 Gbps   10.0579574972146 bps 10.058 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.72471552593891 % 1.725 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72471552593891 bps 1.725 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.44976579743957 % 2.450 %   100 bps 100.000 Gbps   2.44976579743957 bps 2.450 Gbps 
Praha → Liberec  0.172141389744786 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2141389744786 bps 17.214 Kbps 
Liberec → Praha  0.157733901687735 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7733901687736 bps 15.773 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.976649047056254 % 0.977 %   400 bps 400.000 Gbps   3.90659618822501 bps 3.907 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.34396171330311 % 1.344 %   400 bps 400.000 Gbps   5.37584685321244 bps 5.376 Gbps 
Praha → Pardubice  2.82751653077229 % 2.828 %   10 bps 10.000 Gbps   282.751653077228 bps 282.752 Mbps 
Pardubice → Praha  0.702686354984336 % 0.703 %   10 bps 10.000 Gbps   70.2686354984337 bps 70.269 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.54873959792381 % 1.549 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.487395979238 bps 15.487 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.34409444528867 % 8.344 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.4409444528867 bps 83.441 Mbps 
Public Internet → Praha  16.6481872528968 % 16.648 %   10 bps 10.000 Gbps   1.66481872528968 bps 1.665 Gbps 
Praha → Public Internet  11.6557273686039 % 11.656 %   10 bps 10.000 Gbps   1.16557273686039 bps 1.166 Gbps 
Brno → Zlín  1.48465801051618 % 1.485 %   10 bps 10.000 Gbps   148.465801051618 bps 148.466 Mbps 
Zlín → Brno  1.00417889609459 % 1.004 %   10 bps 10.000 Gbps   100.417889609459 bps 100.418 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.223571975189118 % 0.224 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.23571975189118 bps 2.236 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.57712096492097 % 3.577 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.7712096492097 bps 35.771 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.37620075682148 % 1.376 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.7620075682148 bps 13.762 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0128725918962326 % 0.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   128.725918962326 bps 128.726 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.7470222740994 % 3.747 %   10 bps 10.000 Gbps   374.70222740994 bps 374.702 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.66695144573898 % 1.667 %   10 bps 10.000 Gbps   166.695144573898 bps 166.695 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.114426219797592 % 0.114 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.14426219797592 bps 1.144 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.241421487198646 % 0.241 %   10 bps 10.000 Gbps   24.1421487198645 bps 24.142 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.101861570272242 % 0.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01861570272242 bps 1.019 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.175318532731305 % 0.175 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.5318532731305 bps 17.532 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.341196278011044 % 0.341 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.41196278011045 bps 3.412 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149749215781951 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9749215781951 bps 14.975 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.682233847791298 % 0.682 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.82233847791298 bps 6.822 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.435165285202363 % 0.435 %   10 bps 10.000 Gbps   43.5165285202363 bps 43.517 Mbps 
Summary  empty NA   2.944 bps 2.944 Tbps   66.8056251452648 bps 66.806 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 27 00:11:21 2020