CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/4/27

Average load for period: 2020/04/27 00:00:00 - 2020/05/03 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/04/27 00:00:00 - 2020/05/03 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/4/27
ACONET->Brno  6.452%  Brno->ACONET  9.364%  Brno->Lednice  6.797%  Lednice->Brno  26.465%  Brno->SANET  3.287%  SANET->Brno  3.226%  Brno->Vyškov  3.847%  Vyškov->Brno  0.820%  Brno->České Budějovice  0.167e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.736%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.101%  České Budějovice->Plzeň  0.164%  Plzeň->České Budějovice  0.459%  České Budějovice->Tábor  0.281%  Tábor->České Budějovice  0.186%  Brno->Jihlava  2.336%  Jihlava->Brno  1.713%  České Budějovice->Jihlava  0.201e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.021%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.561%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.019%  Jihlava->Telč  0.316%  Telč->Jihlava  0.075%  Hradec Králové->Liberec  2.163%  Liberec->Hradec Králové  0.807%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.202e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.226e-3 %  Děčín->Most  0.325e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.099e-3 %  Brno->Olomouc  0.250%  Olomouc->Brno  0.184%  Hradec Králové->Olomouc  0.218%  Olomouc->Hradec Králové  0.060%  Olomouc->Ostrava  2.999%  Ostrava->Olomouc  0.094%  Olomouc->Zlín  0.224%  Zlín->Olomouc  0.662e-3 %  Brno->Ostrava  3.640%  Ostrava->Brno  2.144%  Karviná->Ostrava  0.906%  Ostrava->Karviná  3.114%  Opava->Ostrava  0.624%  Ostrava->Opava  0.541%  Ostrava->Pionier  2.847%  Pionier->Ostrava  1.316%  Hradec Králové->Pardubice  0.014%  Pardubice->Hradec Králové  0.048%  Cheb->Plzeň  0.031%  Plzeň->Cheb  1.090%  Plzeň->Praha  0.815%  Praha->Plzeň  1.279%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  22.388%  Praha->AMS-IX  0.748%  Brno->Praha  7.036%  Praha->Brno  11.151%  České Budějovice->Praha  0.894%  Praha->České Budějovice  1.518%  GÉANT2->Praha  11.892%  Praha->GÉANT2  6.684%  Hradec Králové->Praha  1.737%  Praha->Hradec Králové  6.675%  Liberec->Praha  0.159e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.661%  Praha->Pardubice  2.649%  Poděbrady->Praha  1.375%  Praha->Poděbrady  7.934%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.201%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.919%  Most->Ústí nad
Labem  3.678e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.012%  Praha->Ústí nad
Labem  3.540%  Ústí nad
Labem->Praha  1.518%  Brno->Zlín  1.872%  Zlín->Brno  0.968%  NIX.cz->Praha  1.317%  Praha->NIX.cz  0.938%  Praha->Public Internet  8.943%  Public Internet->Praha  12.468% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/04/27 00:00:00 - 2020/05/03 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/04/27 00:00:00 - 2020/05/03 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  6.45238498836723 % 6.452 %   10 bps 10.000 Gbps   645.238498836723 bps 645.238 Mbps 
Brno → ACONET  9.36365685779654 % 9.364 %   10 bps 10.000 Gbps   936.365685779655 bps 936.366 Mbps 
Brno → Lednice  6.79664617282322 % 6.797 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.9664617282322 bps 67.966 Mbps 
Lednice → Brno  26.4653578311508 % 26.465 %   1000 bps 1000.000 Mbps   264.653578311508 bps 264.654 Mbps 
SANET → Brno  3.22595771265686 % 3.226 %   20 bps 20.000 Gbps   645.191542531372 bps 645.192 Mbps 
Brno → SANET  3.28723151951187 % 3.287 %   20 bps 20.000 Gbps   657.446303902373 bps 657.446 Mbps 
Vyškov → Brno  0.819627713984633 % 0.820 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.19627713984634 bps 8.196 Mbps 
Brno → Vyškov  3.84741634144795 % 3.847 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.4741634144795 bps 38.474 Mbps 
Jihlava → Brno  1.71315710525553 % 1.713 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71315710525553 bps 1.713 Gbps 
Brno → Jihlava  2.33589654971418 % 2.336 %   100 bps 100.000 Gbps   2.33589654971418 bps 2.336 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.200622766181511 % 0.201 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   40.1245532363022 bps 40.125 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0207526982060329 % 0.021 %   20 bps 20.000 Gbps   4.15053964120658 bps 4.151 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.56072652318167 % 0.561 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.60726523181671 bps 5.607 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0189346955284743 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   189.346955284744 bps 189.347 Kbps 
Jihlava → Telč  0.316230099621275 % 0.316 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.16230099621275 bps 3.162 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0745238371473963 % 0.075 %   1000 bps 1000.000 Mbps   745.238371473963 bps 745.238 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.806917972100665 % 0.807 %   20 bps 20.000 Gbps   161.383594420133 bps 161.384 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.16295315220639 % 2.163 %   20 bps 20.000 Gbps   432.590630441277 bps 432.591 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.225758993806683 % 0.226 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.5758993806683 bps 22.576 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.201906682072188 % 0.202 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.1906682072188 bps 20.191 Kbps 
Děčín → Most  0.324967998767199 % 0.325 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24967998767199 bps 3.250 Kbps 
Most → Děčín  0.726398706345309 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.2639870634531 bps 7.264 Kbps 
Plzeň → Most  0.099407306284999 % 0.099 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   994.073062849989 bps 994.073 bps 
Most → Plzeň  0.625329701398913 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25329701398913 bps 6.253 Kbps 
Brno → Olomouc  0.24968545361889 % 0.250 %   100 bps 100.000 Gbps   249.68545361889 bps 249.685 Mbps 
Olomouc → Brno  0.184415747619042 % 0.184 %   100 bps 100.000 Gbps   184.415747619042 bps 184.416 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0597944020280614 % 0.060 %   100 bps 100.000 Gbps   59.7944020280614 bps 59.794 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.217719238517739 % 0.218 %   100 bps 100.000 Gbps   217.719238517739 bps 217.719 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0937655532467306 % 0.094 %   20 bps 20.000 Gbps   15.9488792624731 bps 15.949 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.99859067965486 % 2.999 %   20 bps 20.000 Gbps   581.943686579301 bps 581.944 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.661879029401454 % 0.662 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   66.1879029401454 bps 66.188 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.224414550499979 % 0.224 %   10 bps 10.000 Gbps   22.441455049998 bps 22.441 Mbps 
Brno → Ostrava  3.64009131082279 % 3.640 %   100 bps 100.000 Gbps   3.64009131082279 bps 3.640 Gbps 
Ostrava → Brno  2.14428260375253 % 2.144 %   100 bps 100.000 Gbps   2.14428260375253 bps 2.144 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.905540836175339 % 0.906 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.05540836175339 bps 9.055 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.11393211079201 % 3.114 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.1393211079201 bps 31.139 Mbps 
Opava → Ostrava  0.624097288496572 % 0.624 %   10 bps 10.000 Gbps   62.4097288496572 bps 62.410 Mbps 
Ostrava → Opava  0.540698952041432 % 0.541 %   10 bps 10.000 Gbps   54.0698952041432 bps 54.070 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.31628386165352 % 1.316 %   10 bps 10.000 Gbps   131.628386165352 bps 131.628 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.8473121858548 % 2.847 %   10 bps 10.000 Gbps   284.73121858548 bps 284.731 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0137393444043201 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.37393444043201 bps 1.374 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0479963437520638 % 0.048 %   10 bps 10.000 Gbps   4.79963437520639 bps 4.800 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160797539280006 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0797539280006 bps 16.080 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0305381286354579 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.05381286354579 bps 3.054 Mbps 
Plzeň → Praha  0.815221126593448 % 0.815 %   100 bps 100.000 Gbps   815.221126593449 bps 815.221 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160215486820636 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0215486820636 bps 16.022 Kbps 
Praha → Plzeň  1.27889073262577 % 1.279 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27889073262577 bps 1.279 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.08955457044251 % 1.090 %   10 bps 10.000 Gbps   108.955457044251 bps 108.955 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.3876316765982 % 22.388 %   10 bps 10.000 Gbps   2.23876316765982 bps 2.239 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.74750002134721 % 0.748 %   10 bps 10.000 Gbps   74.7500021347211 bps 74.750 Mbps 
Praha → Brno  11.150667262853 % 11.151 %   100 bps 100.000 Gbps   11.150667262853 bps 11.151 Gbps 
Brno → Praha  7.0359750621436 % 7.036 %   100 bps 100.000 Gbps   7.0359750621436 bps 7.036 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.51812868942309 % 1.518 %   20 bps 20.000 Gbps   303.625737884619 bps 303.626 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.894249181156774 % 0.894 %   20 bps 20.000 Gbps   178.849836231355 bps 178.850 Mbps 
GÉANT2 → Praha  11.8918883977529 % 11.892 %   100 bps 100.000 Gbps   11.8918883977529 bps 11.892 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.68388435816971 % 6.684 %   100 bps 100.000 Gbps   6.68388435816972 bps 6.684 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.67495999553588 % 6.675 %   100 bps 100.000 Gbps   6.67495999553588 bps 6.675 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.73693728929628 % 1.737 %   100 bps 100.000 Gbps   1.73693728929628 bps 1.737 Gbps 
Praha → Liberec  0.17294958397338 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.294958397338 bps 17.295 Kbps 
Liberec → Praha  0.15850519480702 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.850519480702 bps 15.851 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.938350837595742 % 0.938 %   400 bps 400.000 Gbps   3.75340335038297 bps 3.753 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.31721243300645 % 1.317 %   400 bps 400.000 Gbps   5.26884973202581 bps 5.269 Gbps 
Pardubice → Praha  0.660698745327027 % 0.661 %   10 bps 10.000 Gbps   66.0698745327027 bps 66.070 Mbps 
Praha → Pardubice  2.64892381318562 % 2.649 %   10 bps 10.000 Gbps   264.892381318563 bps 264.892 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.93428565211757 % 7.934 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.3428565211757 bps 79.343 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.37546178538887 % 1.375 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.7546178538887 bps 13.755 Mbps 
Praha → Public Internet  8.94277382626159 % 8.943 %   20 bps 20.000 Gbps   1.09643068263422 bps 1.096 Gbps 
Public Internet → Praha  12.4677078543056 % 12.468 %   20 bps 20.000 Gbps   1.48405058574467 bps 1.484 Gbps 
Zlín → Brno  0.967629746988222 % 0.968 %   10 bps 10.000 Gbps   96.7629746988222 bps 96.763 Mbps 
Brno → Zlín  1.87238856013096 % 1.872 %   10 bps 10.000 Gbps   187.238856013096 bps 187.239 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.53960655342676 % 3.540 %   10 bps 10.000 Gbps   353.960655342676 bps 353.961 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.201230948918192 % 0.201 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.01230948918192 bps 2.012 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.011850420092415 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   118.50420092415 bps 118.504 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.67812080920331 % 3.678 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.7812080920331 bps 36.781 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.919321141929393 % 0.919 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.19321141929393 bps 9.193 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.51824855232557 % 1.518 %   10 bps 10.000 Gbps   151.824855232557 bps 151.825 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.166742535092983 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.6742535092983 bps 16.674 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.459149224784747 % 0.459 %   10 bps 10.000 Gbps   45.9149224784747 bps 45.915 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.185740563748754 % 0.186 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.85740563748754 bps 1.857 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149865564791414 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9865564791414 bps 14.987 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.101280041012865 % 0.101 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01280041012865 bps 1.013 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.736267608666388 % 0.736 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.36267608666388 bps 7.363 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.163575828874486 % 0.164 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3575828874486 bps 16.358 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.281246129204345 % 0.281 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.81246129204346 bps 2.812 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   78.6958914508632 bps 78.696 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 4 00:12:08 2020