CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/5/4

Average load for period: 2020/05/04 00:00:00 - 2020/05/10 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/05/04 00:00:00 - 2020/05/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/5/4
ACONET->Brno  5.830%  Brno->ACONET  9.744%  Brno->Lednice  6.652%  Lednice->Brno  26.525%  Brno->SANET  3.100%  SANET->Brno  2.936%  Brno->Vyškov  4.200%  Vyškov->Brno  0.731%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.651%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.106%  České Budějovice->Plzeň  0.184%  Plzeň->České Budějovice  0.777%  České Budějovice->Tábor  0.337%  Tábor->České Budějovice  0.166%  Brno->Jihlava  2.469%  Jihlava->Brno  2.103%  České Budějovice->Jihlava  0.163e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.056%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.527%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.018%  Jihlava->Telč  0.303%  Telč->Jihlava  0.068%  Hradec Králové->Liberec  2.608%  Liberec->Hradec Králové  0.804%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.212e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.343e-3 %  Děčín->Most  0.325e-3 %  Most->Děčín  0.734e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.107e-3 %  Brno->Olomouc  0.241%  Olomouc->Brno  0.154%  Hradec Králové->Olomouc  0.410%  Olomouc->Hradec Králové  0.106%  Olomouc->Ostrava  3.080%  Ostrava->Olomouc  0.069%  Olomouc->Zlín  0.568%  Zlín->Olomouc  0.493e-3 %  Brno->Ostrava  3.118%  Ostrava->Brno  2.062%  Karviná->Ostrava  1.060%  Ostrava->Karviná  4.849%  Opava->Ostrava  0.453%  Ostrava->Opava  0.559%  Ostrava->Pionier  3.274%  Pionier->Ostrava  1.405%  Hradec Králové->Pardubice  0.014%  Pardubice->Hradec Králové  0.050%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  1.112%  Plzeň->Praha  0.967%  Praha->Plzeň  1.394%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  22.202%  Praha->AMS-IX  1.001%  Brno->Praha  3.330%  Praha->Brno  5.663%  České Budějovice->Praha  0.791%  Praha->České Budějovice  1.598%  GÉANT2->Praha  12.068%  Praha->GÉANT2  8.073%  Hradec Králové->Praha  1.590%  Praha->Hradec Králové  2.555%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.605%  Praha->Pardubice  2.572%  Poděbrady->Praha  1.407%  Praha->Poděbrady  7.432%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.135%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.610%  Most->Ústí nad
Labem  4.470e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.023%  Praha->Ústí nad
Labem  3.837%  Ústí nad
Labem->Praha  2.043%  Brno->Zlín  1.691%  Zlín->Brno  0.862%  NIX.cz->Praha  1.364%  Praha->NIX.cz  0.889%  Praha->Public Internet  5.504%  Public Internet->Praha  8.331% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/05/04 00:00:00 - 2020/05/10 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/05/04 00:00:00 - 2020/05/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.82980037132575 % 5.830 %   10 bps 10.000 Gbps   582.980037132575 bps 582.980 Mbps 
Brno → ACONET  9.7443401020859 % 9.744 %   10 bps 10.000 Gbps   974.43401020859 bps 974.434 Mbps 
Lednice → Brno  26.5250356040534 % 26.525 %   1000 bps 1000.000 Mbps   265.250356040534 bps 265.250 Mbps 
Brno → Lednice  6.65163380390687 % 6.652 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.5163380390687 bps 66.516 Mbps 
Brno → SANET  3.0999043247955 % 3.100 %   20 bps 20.000 Gbps   619.9808649591 bps 619.981 Mbps 
SANET → Brno  2.93639920254544 % 2.936 %   20 bps 20.000 Gbps   587.279840509089 bps 587.280 Mbps 
Brno → Vyškov  4.20014573427355 % 4.200 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.0014573427354 bps 42.001 Mbps 
Vyškov → Brno  0.731415911291738 % 0.731 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.31415911291738 bps 7.314 Mbps 
Jihlava → Brno  2.10316366261336 % 2.103 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10316366261337 bps 2.103 Gbps 
Brno → Jihlava  2.46914316071117 % 2.469 %   100 bps 100.000 Gbps   2.46914316071117 bps 2.469 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0560457964513876 % 0.056 %   20 bps 20.000 Gbps   11.2091592902775 bps 11.209 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.163337494418767 % 0.163 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   32.6674988837535 bps 32.667 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.527376420553586 % 0.527 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.27376420553585 bps 5.274 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0181437255749217 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   181.437255749216 bps 181.437 Kbps 
Jihlava → Telč  0.302990379283126 % 0.303 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.02990379283126 bps 3.030 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0676323715986962 % 0.068 %   1000 bps 1000.000 Mbps   676.323715986962 bps 676.324 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.804402717528654 % 0.804 %   20 bps 20.000 Gbps   160.880543505731 bps 160.881 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.60756133627746 % 2.608 %   20 bps 20.000 Gbps   521.512267255492 bps 521.512 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.211581842247842 % 0.212 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.1581842247843 bps 21.158 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.342811472477047 % 0.343 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.2811472477047 bps 34.281 Kbps 
Most → Děčín  0.733558748916536 % 0.734 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.33558748916536 bps 7.336 Kbps 
Děčín → Most  0.32492396445064 % 0.325 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.2492396445064 bps 3.249 Kbps 
Most → Plzeň  0.62532314888081 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25323148880811 bps 6.253 Kbps 
Plzeň → Most  0.107283770444407 % 0.107 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.07283770444407 bps 1.073 Kbps 
Olomouc → Brno  0.154025959205937 % 0.154 %   100 bps 100.000 Gbps   154.025959205938 bps 154.026 Mbps 
Brno → Olomouc  0.241221541681653 % 0.241 %   100 bps 100.000 Gbps   241.221541681653 bps 241.222 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.410079473291875 % 0.410 %   100 bps 100.000 Gbps   410.079473291875 bps 410.079 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.105856200639274 % 0.106 %   100 bps 100.000 Gbps   105.856200639274 bps 105.856 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0685754883112159 % 0.069 %   20 bps 20.000 Gbps   12.5213578261759 bps 12.521 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.08037260723206 % 3.080 %   20 bps 20.000 Gbps   578.129743136821 bps 578.130 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.567943969676417 % 0.568 %   10 bps 10.000 Gbps   56.7943969676418 bps 56.794 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.493235192613493 % 0.493 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   49.3235192613493 bps 49.324 Kbps 
Ostrava → Brno  2.06237081822678 % 2.062 %   100 bps 100.000 Gbps   2.06237081822678 bps 2.062 Gbps 
Brno → Ostrava  3.11767003224505 % 3.118 %   100 bps 100.000 Gbps   3.11767003224505 bps 3.118 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.05974762277074 % 1.060 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.5974762277074 bps 10.597 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.84939517430695 % 4.849 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.4939517430695 bps 48.494 Mbps 
Opava → Ostrava  0.453199540888117 % 0.453 %   10 bps 10.000 Gbps   45.3199540888117 bps 45.320 Mbps 
Ostrava → Opava  0.559037647444616 % 0.559 %   10 bps 10.000 Gbps   55.9037647444616 bps 55.904 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.2741596446868 % 3.274 %   10 bps 10.000 Gbps   327.41596446868 bps 327.416 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.4049985290804 % 1.405 %   10 bps 10.000 Gbps   140.49985290804 bps 140.500 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0144669519550173 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.44669519550173 bps 1.447 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0502632856778606 % 0.050 %   10 bps 10.000 Gbps   5.02632856778606 bps 5.026 Mbps 
Plzeň → Praha  0.966897650903796 % 0.967 %   100 bps 100.000 Gbps   966.897650903795 bps 966.898 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0315867109479754 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.15867109479753 bps 3.159 Mbps 
Praha → Plzeň  1.39358039703693 % 1.394 %   100 bps 100.000 Gbps   1.39358039703693 bps 1.394 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.1115704910757 % 1.112 %   10 bps 10.000 Gbps   111.15704910757 bps 111.157 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160763898569888 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0763898569888 bps 16.076 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160146255782067 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0146255782067 bps 16.015 Kbps 
AMS-IX → Praha  22.2015015432222 % 22.202 %   10 bps 10.000 Gbps   2.22015015432222 bps 2.220 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.00115277004182 % 1.001 %   10 bps 10.000 Gbps   100.115277004182 bps 100.115 Mbps 
Brno → Praha  3.33042180207258 % 3.330 %   100 bps 100.000 Gbps   3.33042180207258 bps 3.330 Gbps 
Praha → Brno  5.66258479310069 % 5.663 %   100 bps 100.000 Gbps   5.66258479310069 bps 5.663 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.59754126416365 % 1.598 %   20 bps 20.000 Gbps   319.508252832731 bps 319.508 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.791295235563719 % 0.791 %   20 bps 20.000 Gbps   158.259047112744 bps 158.259 Mbps 
Praha → GÉANT2  8.07256977524434 % 8.073 %   100 bps 100.000 Gbps   8.07256977524434 bps 8.073 Gbps 
GÉANT2 → Praha  12.0677670220249 % 12.068 %   100 bps 100.000 Gbps   12.0677670220249 bps 12.068 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.55481790336834 % 2.555 %   100 bps 100.000 Gbps   2.55481790336834 bps 2.555 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.59046741032148 % 1.590 %   100 bps 100.000 Gbps   1.59046741032148 bps 1.590 Gbps 
Praha → Liberec  0.172595908653294 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2595908653294 bps 17.260 Kbps 
Liberec → Praha  0.157954016655093 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7954016655093 bps 15.795 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.888697608177889 % 0.889 %   400 bps 400.000 Gbps   3.55479043271156 bps 3.555 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.36385047157198 % 1.364 %   400 bps 400.000 Gbps   5.45540188628792 bps 5.455 Gbps 
Pardubice → Praha  0.605284905423012 % 0.605 %   10 bps 10.000 Gbps   60.5284905423011 bps 60.528 Mbps 
Praha → Pardubice  2.57235205947903 % 2.572 %   10 bps 10.000 Gbps   257.235205947903 bps 257.235 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.40717501862524 % 1.407 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0717501862524 bps 14.072 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.43196288126156 % 7.432 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.3196288126155 bps 74.320 Mbps 
Praha → Public Internet  5.50373179383362 % 5.504 %   20 bps 20.000 Gbps   1.10074635876672 bps 1.101 Gbps 
Public Internet → Praha  8.33124162109839 % 8.331 %   20 bps 20.000 Gbps   1.66624832421968 bps 1.666 Gbps 
Brno → Zlín  1.69052204297128 % 1.691 %   10 bps 10.000 Gbps   169.052204297128 bps 169.052 Mbps 
Zlín → Brno  0.861945009846318 % 0.862 %   10 bps 10.000 Gbps   86.1945009846317 bps 86.195 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0232635989585374 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   232.635989585374 bps 232.636 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.83699193067411 % 3.837 %   10 bps 10.000 Gbps   383.699193067411 bps 383.699 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.46995086707268 % 4.470 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.6995086707268 bps 44.700 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.60970888506433 % 1.610 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.0970888506433 bps 16.097 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.04296863626097 % 2.043 %   10 bps 10.000 Gbps   204.296863626097 bps 204.297 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.13512474717148 % 0.135 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.3512474717148 bps 1.351 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.166069417243167 % 0.166 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.66069417243167 bps 1.661 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.33681810212716 % 0.337 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.36818102127159 bps 3.368 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.105686573708856 % 0.106 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05686573708856 bps 1.057 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.777404626840117 % 0.777 %   10 bps 10.000 Gbps   77.7404626840117 bps 77.740 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149792064139394 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9792064139394 bps 14.979 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.651095757195372 % 0.651 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.51095757195372 bps 6.511 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.183592368676596 % 0.184 %   10 bps 10.000 Gbps   18.3592368676596 bps 18.359 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163186324154791 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3186324154791 bps 16.319 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   67.4989146968213 bps 67.499 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 11 00:11:46 2020