CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/5/11

Average load for period: 2020/05/11 00:00:00 - 2020/05/17 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/05/11 00:00:00 - 2020/05/17 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/5/11
ACONET->Brno  4.286%  Brno->ACONET  11.077%  Brno->Lednice  7.050%  Lednice->Brno  26.917%  Brno->SANET  3.602%  SANET->Brno  3.540%  Brno->Vyškov  4.209%  Vyškov->Brno  0.697%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.809%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.106%  České Budějovice->Plzeň  0.224%  Plzeň->České Budějovice  0.631%  České Budějovice->Tábor  0.381%  Tábor->České Budějovice  0.147%  Brno->Jihlava  1.882%  Jihlava->Brno  1.354%  České Budějovice->Jihlava  0.182e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.075%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.499%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.019%  Jihlava->Telč  0.350%  Telč->Jihlava  0.194%  Hradec Králové->Liberec  2.648%  Liberec->Hradec Králové  0.792%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.204e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.204e-3 %  Děčín->Most  0.325e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.441%  Olomouc->Brno  0.218%  Hradec Králové->Olomouc  0.740%  Olomouc->Hradec Králové  0.281%  Olomouc->Ostrava  3.908%  Ostrava->Olomouc  0.529%  Olomouc->Zlín  0.860%  Zlín->Olomouc  8.958e-3 %  Brno->Ostrava  4.397%  Ostrava->Brno  2.010%  Karviná->Ostrava  1.098%  Ostrava->Karviná  6.695%  Opava->Ostrava  0.565%  Ostrava->Opava  0.599%  Ostrava->Pionier  11.168%  Pionier->Ostrava  1.359%  Hradec Králové->Pardubice  0.020%  Pardubice->Hradec Králové  0.067%  Cheb->Plzeň  0.026%  Plzeň->Cheb  1.116%  Plzeň->Praha  0.736%  Praha->Plzeň  1.752%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  23.892%  Praha->AMS-IX  0.805%  Brno->Praha  5.194%  Praha->Brno  7.448%  České Budějovice->Praha  0.889%  Praha->České Budějovice  1.923%  GÉANT2->Praha  12.450%  Praha->GÉANT2  7.702%  Hradec Králové->Praha  1.384%  Praha->Hradec Králové  2.797%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.707%  Praha->Pardubice  3.512%  Poděbrady->Praha  1.383%  Praha->Poděbrady  8.886%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.184%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.229%  Most->Ústí nad
Labem  6.000e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.026%  Praha->Ústí nad
Labem  4.177%  Ústí nad
Labem->Praha  1.851%  Brno->Zlín  1.837%  Zlín->Brno  1.089%  NIX.cz->Praha  1.541%  Praha->NIX.cz  0.937%  Praha->Public Internet  5.206%  Public Internet->Praha  10.121% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/05/11 00:00:00 - 2020/05/17 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/05/11 00:00:00 - 2020/05/17 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  11.0767549762559 % 11.077 %   10 bps 10.000 Gbps   1.10767549762559 bps 1.108 Gbps 
ACONET → Brno  4.286160831762 % 4.286 %   10 bps 10.000 Gbps   428.6160831762 bps 428.616 Mbps 
Brno → Lednice  7.04983024011771 % 7.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.4983024011771 bps 70.498 Mbps 
Lednice → Brno  26.9173427666552 % 26.917 %   1000 bps 1000.000 Mbps   269.173427666552 bps 269.173 Mbps 
SANET → Brno  3.53987972775327 % 3.540 %   20 bps 20.000 Gbps   707.975945550653 bps 707.976 Mbps 
Brno → SANET  3.60188542389279 % 3.602 %   20 bps 20.000 Gbps   720.377084778557 bps 720.377 Mbps 
Vyškov → Brno  0.697295068845698 % 0.697 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.97295068845699 bps 6.973 Mbps 
Brno → Vyškov  4.20861832223684 % 4.209 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.0861832223684 bps 42.086 Mbps 
Jihlava → Brno  1.35413163635542 % 1.354 %   100 bps 100.000 Gbps   1.35413163635542 bps 1.354 Gbps 
Brno → Jihlava  1.88232929292881 % 1.882 %   100 bps 100.000 Gbps   1.88232929292881 bps 1.882 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0746879811936051 % 0.075 %   20 bps 20.000 Gbps   14.937596238721 bps 14.938 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.181576695757371 % 0.182 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   36.3153391514742 bps 36.315 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.499287003228205 % 0.499 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.99287003228206 bps 4.993 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0190262513764789 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   190.262513764789 bps 190.263 Kbps 
Jihlava → Telč  0.35007436683618 % 0.350 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.5007436683618 bps 3.501 Mbps 
Telč → Jihlava  0.193653153846147 % 0.194 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.93653153846147 bps 1.937 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.791582290052977 % 0.792 %   20 bps 20.000 Gbps   158.316458010595 bps 158.316 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.64805002793627 % 2.648 %   20 bps 20.000 Gbps   529.610005587253 bps 529.610 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.203753132295333 % 0.204 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.3753132295333 bps 20.375 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.204425192143086 % 0.204 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.4425192143086 bps 20.443 Kbps 
Most → Děčín  0.726470532118851 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.26470532118851 bps 7.265 Kbps 
Děčín → Most  0.324670058430501 % 0.325 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24670058430501 bps 3.247 Kbps 
Plzeň → Most  0.102151001828652 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02151001828652 bps 1.022 Kbps 
Most → Plzeň  0.62533704433131 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25337044331311 bps 6.253 Kbps 
Brno → Olomouc  0.440701028256753 % 0.441 %   100 bps 100.000 Gbps   440.701028256753 bps 440.701 Mbps 
Olomouc → Brno  0.218378593597534 % 0.218 %   100 bps 100.000 Gbps   218.378593597534 bps 218.379 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.281368650187908 % 0.281 %   100 bps 100.000 Gbps   281.368650187908 bps 281.369 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.739763752408783 % 0.740 %   100 bps 100.000 Gbps   739.763752408783 bps 739.764 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.90780714136984 % 3.908 %   20 bps 20.000 Gbps   757.542336967363 bps 757.542 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.529246050786343 % 0.529 %   20 bps 20.000 Gbps   105.849210157269 bps 105.849 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.860103003965199 % 0.860 %   10 bps 10.000 Gbps   86.0103003965199 bps 86.010 Mbps 
Zlín → Olomouc  8.95845532968782 % 8.958 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   895.845532968781 bps 895.846 Kbps 
Brno → Ostrava  4.39669871953853 % 4.397 %   100 bps 100.000 Gbps   4.39669871953853 bps 4.397 Gbps 
Ostrava → Brno  2.00996202822198 % 2.010 %   100 bps 100.000 Gbps   2.00996202822198 bps 2.010 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.09796171413826 % 1.098 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9796171413826 bps 10.980 Mbps 
Ostrava → Karviná  6.69476412467911 % 6.695 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.9476412467911 bps 66.948 Mbps 
Ostrava → Opava  0.598841109312418 % 0.599 %   10 bps 10.000 Gbps   59.8841109312418 bps 59.884 Mbps 
Opava → Ostrava  0.565285677448252 % 0.565 %   10 bps 10.000 Gbps   56.5285677448252 bps 56.529 Mbps 
Ostrava → Pionier  11.1677134241377 % 11.168 %   10 bps 10.000 Gbps   1.11677134241377 bps 1.117 Gbps 
Pionier → Ostrava  1.35880540552923 % 1.359 %   10 bps 10.000 Gbps   135.880540552923 bps 135.881 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0670208527018679 % 0.067 %   10 bps 10.000 Gbps   6.70208527018679 bps 6.702 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0204016644123909 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   2.04016644123909 bps 2.040 Mbps 
Plzeň → Praha  0.736489263491312 % 0.736 %   100 bps 100.000 Gbps   736.489263491313 bps 736.489 Mbps 
Praha → Plzeň  1.75243773670904 % 1.752 %   100 bps 100.000 Gbps   1.75243773670904 bps 1.752 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.11552145694576 % 1.116 %   10 bps 10.000 Gbps   111.552145694575 bps 111.552 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160124153945725 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0124153945725 bps 16.012 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0262902474053303 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.62902474053303 bps 2.629 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160867910638302 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0867910638302 bps 16.087 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.805155408464787 % 0.805 %   10 bps 10.000 Gbps   80.5155408464787 bps 80.516 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.8915149919972 % 23.892 %   10 bps 10.000 Gbps   2.38915149919972 bps 2.389 Gbps 
Praha → Brno  7.44762402428286 % 7.448 %   100 bps 100.000 Gbps   7.44762402428286 bps 7.448 Gbps 
Brno → Praha  5.19407541757313 % 5.194 %   100 bps 100.000 Gbps   5.19407541757312 bps 5.194 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.88871188235219 % 0.889 %   20 bps 20.000 Gbps   177.742376470438 bps 177.742 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.92279843582353 % 1.923 %   20 bps 20.000 Gbps   384.559687164706 bps 384.560 Mbps 
GÉANT2 → Praha  12.4502614364915 % 12.450 %   100 bps 100.000 Gbps   12.4502614364916 bps 12.450 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.70217789418184 % 7.702 %   100 bps 100.000 Gbps   7.70217789418184 bps 7.702 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.38385596672296 % 1.384 %   100 bps 100.000 Gbps   1.38385596672296 bps 1.384 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.79653602474573 % 2.797 %   100 bps 100.000 Gbps   2.79653602474573 bps 2.797 Gbps 
Praha → Liberec  0.172378100300897 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2378100300897 bps 17.238 Kbps 
Liberec → Praha  0.157754596758763 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7754596758763 bps 15.775 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.54133524592781 % 1.541 %   400 bps 400.000 Gbps   6.16534098371126 bps 6.165 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.937302644534236 % 0.937 %   400 bps 400.000 Gbps   3.74921057813695 bps 3.749 Gbps 
Praha → Pardubice  3.51210954504146 % 3.512 %   10 bps 10.000 Gbps   351.210954504146 bps 351.211 Mbps 
Pardubice → Praha  0.706857241713604 % 0.707 %   10 bps 10.000 Gbps   70.6857241713604 bps 70.686 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.88565938038056 % 8.886 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.8565938038055 bps 88.857 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.3825103490785 % 1.383 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.825103490785 bps 13.825 Mbps 
Praha → Public Internet  5.20648370428774 % 5.206 %   20 bps 20.000 Gbps   1.04129674085755 bps 1.041 Gbps 
Public Internet → Praha  10.1212376886462 % 10.121 %   20 bps 20.000 Gbps   2.02424753772923 bps 2.024 Gbps 
Zlín → Brno  1.08948250469185 % 1.089 %   10 bps 10.000 Gbps   108.948250469185 bps 108.948 Mbps 
Brno → Zlín  1.83674777865508 % 1.837 %   10 bps 10.000 Gbps   183.674777865508 bps 183.675 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.99965159639488 % 6.000 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.9965159639489 bps 59.997 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.025689084937741 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   256.89084937741 bps 256.891 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.184245140177575 % 0.184 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.84245140177575 bps 1.842 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.17677496410608 % 4.177 %   10 bps 10.000 Gbps   417.677496410608 bps 417.677 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.85064877972641 % 1.851 %   10 bps 10.000 Gbps   185.064877972641 bps 185.065 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.22914199818881 % 1.229 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.2914199818881 bps 12.291 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.380683205720798 % 0.381 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.80683205720798 bps 3.807 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149789157196194 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9789157196194 bps 14.979 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.16313235718777 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.313235718777 bps 16.313 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.808718911652753 % 0.809 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.08718911652753 bps 8.087 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.631155647914263 % 0.631 %   10 bps 10.000 Gbps   63.1155647914263 bps 63.116 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.10643247223959 % 0.106 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0643247223959 bps 1.064 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.224225521292081 % 0.224 %   10 bps 10.000 Gbps   22.4225521292081 bps 22.423 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.146737954585568 % 0.147 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.46737954585568 bps 1.467 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   74.9204789916263 bps 74.920 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 18 00:12:04 2020