CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/5/18

Average load for period: 2020/05/18 00:00:00 - 2020/05/24 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/05/18 00:00:00 - 2020/05/24 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/5/18
ACONET->Brno  4.886%  Brno->ACONET  11.742%  Brno->Lednice  7.107%  Lednice->Brno  26.783%  Brno->SANET  3.562%  SANET->Brno  2.436%  Brno->Vyškov  5.124%  Vyškov->Brno  0.856%  Brno->České Budějovice  0.168e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.073%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.167%  České Budějovice->Plzeň  0.969%  Plzeň->České Budějovice  0.697%  České Budějovice->Tábor  0.380%  Tábor->České Budějovice  0.151%  Brno->Jihlava  2.135%  Jihlava->Brno  1.613%  České Budějovice->Jihlava  0.180e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.037%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.579%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.019%  Jihlava->Telč  0.469%  Telč->Jihlava  0.327%  Hradec Králové->Liberec  2.618%  Liberec->Hradec Králové  0.601%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.225e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.228e-3 %  Děčín->Most  0.325e-3 %  Most->Děčín  0.726e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.098e-3 %  Brno->Olomouc  0.330%  Olomouc->Brno  0.125%  Hradec Králové->Olomouc  0.614%  Olomouc->Hradec Králové  0.170%  Olomouc->Ostrava  2.899%  Ostrava->Olomouc  0.046%  Olomouc->Zlín  0.745%  Zlín->Olomouc  0.630e-3 %  Brno->Ostrava  3.874%  Ostrava->Brno  2.058%  Karviná->Ostrava  1.175%  Ostrava->Karviná  6.611%  Opava->Ostrava  0.715%  Ostrava->Opava  0.560%  Ostrava->Pionier  8.415%  Pionier->Ostrava  1.252%  Hradec Králové->Pardubice  0.033%  Pardubice->Hradec Králové  0.078%  Cheb->Plzeň  0.030%  Plzeň->Cheb  1.114%  Plzeň->Praha  0.792%  Praha->Plzeň  1.622%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  23.595%  Praha->AMS-IX  0.803%  Brno->Praha  3.909%  Praha->Brno  7.013%  České Budějovice->Praha  0.972%  Praha->České Budějovice  1.808%  GÉANT2->Praha  8.936%  Praha->GÉANT2  6.743%  Hradec Králové->Praha  1.349%  Praha->Hradec Králové  2.600%  Liberec->Praha  0.159e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.679%  Praha->Pardubice  3.697%  Poděbrady->Praha  1.406%  Praha->Poděbrady  8.913%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.223%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.884%  Most->Ústí nad
Labem  5.218e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.025%  Praha->Ústí nad
Labem  4.226%  Ústí nad
Labem->Praha  1.657%  Brno->Zlín  1.626%  Zlín->Brno  0.923%  NIX.cz->Praha  1.580%  Praha->NIX.cz  0.911%  Praha->Public Internet  6.169%  Public Internet->Praha  9.372% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/05/18 00:00:00 - 2020/05/24 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/05/18 00:00:00 - 2020/05/24 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  11.7420106700541 % 11.742 %   10 bps 10.000 Gbps   1.17420106700541 bps 1.174 Gbps 
ACONET → Brno  4.88558705261837 % 4.886 %   10 bps 10.000 Gbps   488.558705261837 bps 488.559 Mbps 
Lednice → Brno  26.7831786113563 % 26.783 %   1000 bps 1000.000 Mbps   267.831786113563 bps 267.832 Mbps 
Brno → Lednice  7.10672492223297 % 7.107 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.0672492223297 bps 71.067 Mbps 
Brno → SANET  3.56152233618166 % 3.562 %   20 bps 20.000 Gbps   712.304467236331 bps 712.304 Mbps 
SANET → Brno  2.43570960064589 % 2.436 %   20 bps 20.000 Gbps   487.141920129177 bps 487.142 Mbps 
Brno → Vyškov  5.12395023007935 % 5.124 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.2395023007936 bps 51.240 Mbps 
Vyškov → Brno  0.85637180718883 % 0.856 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.5637180718883 bps 8.564 Mbps 
Jihlava → Brno  1.61309481934185 % 1.613 %   100 bps 100.000 Gbps   1.61309481934185 bps 1.613 Gbps 
Brno → Jihlava  2.13514102483574 % 2.135 %   100 bps 100.000 Gbps   2.13514102483574 bps 2.135 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0371237425157955 % 0.037 %   20 bps 20.000 Gbps   7.42474850315911 bps 7.425 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.180006307307745 % 0.180 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   36.0012614615489 bps 36.001 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.579225716881669 % 0.579 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.79225716881669 bps 5.792 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0193615814812597 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   193.615814812597 bps 193.616 Kbps 
Telč → Jihlava  0.327049875847797 % 0.327 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.27049875847797 bps 3.270 Mbps 
Jihlava → Telč  0.468996752827669 % 0.469 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.68996752827669 bps 4.690 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.600616436257941 % 0.601 %   20 bps 20.000 Gbps   120.123287251588 bps 120.123 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.61750337730124 % 2.618 %   20 bps 20.000 Gbps   523.500675460248 bps 523.501 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.225351573089556 % 0.225 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.5351573089556 bps 22.535 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.227932169489666 % 0.228 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.7932169489666 bps 22.793 Kbps 
Děčín → Most  0.324545940077945 % 0.325 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24545940077945 bps 3.245 Kbps 
Most → Děčín  0.725601749180661 % 0.726 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.2560174918066 bps 7.256 Kbps 
Most → Plzeň  0.625374572419189 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25374572419189 bps 6.254 Kbps 
Plzeň → Most  0.0975002853813606 % 0.098 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   975.002853813607 bps 975.003 bps 
Olomouc → Brno  0.125416554057668 % 0.125 %   100 bps 100.000 Gbps   125.416554057668 bps 125.417 Mbps 
Brno → Olomouc  0.329628013503623 % 0.330 %   100 bps 100.000 Gbps   329.628013503622 bps 329.628 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.614421407900909 % 0.614 %   100 bps 100.000 Gbps   614.421407900909 bps 614.421 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.169595352428868 % 0.170 %   100 bps 100.000 Gbps   169.595352428868 bps 169.595 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.89926170156373 % 2.899 %   20 bps 20.000 Gbps   558.741173885573 bps 558.741 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0455264703854855 % 0.046 %   20 bps 20.000 Gbps   9.0856168849812 bps 9.086 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.62990788659357 % 0.630 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   62.990788659357 bps 62.991 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.744799394719654 % 0.745 %   10 bps 10.000 Gbps   74.4799394719654 bps 74.480 Mbps 
Brno → Ostrava  3.87402231298421 % 3.874 %   100 bps 100.000 Gbps   3.8740223129842 bps 3.874 Gbps 
Ostrava → Brno  2.05820123625514 % 2.058 %   100 bps 100.000 Gbps   2.05820123625514 bps 2.058 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.17475592717536 % 1.175 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.7475592717536 bps 11.748 Mbps 
Ostrava → Karviná  6.61082584700816 % 6.611 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.1082584700815 bps 66.108 Mbps 
Ostrava → Opava  0.559602431974217 % 0.560 %   10 bps 10.000 Gbps   55.9602431974218 bps 55.960 Mbps 
Opava → Ostrava  0.714520382684215 % 0.715 %   10 bps 10.000 Gbps   71.4520382684214 bps 71.452 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.25220552015723 % 1.252 %   10 bps 10.000 Gbps   125.220552015723 bps 125.221 Mbps 
Ostrava → Pionier  8.41476908610721 % 8.415 %   10 bps 10.000 Gbps   841.476908610721 bps 841.477 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.077679901078487 % 0.078 %   10 bps 10.000 Gbps   7.76799010784869 bps 7.768 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0334713101158132 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.34713101158131 bps 3.347 Mbps 
Praha → Plzeň  1.62236446470322 % 1.622 %   100 bps 100.000 Gbps   1.62236446470322 bps 1.622 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160141879663497 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0141879663497 bps 16.014 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0297435444098282 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   2.97435444098282 bps 2.974 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.1144301279441 % 1.114 %   10 bps 10.000 Gbps   111.44301279441 bps 111.443 Mbps 
Plzeň → Praha  0.791516522114097 % 0.792 %   100 bps 100.000 Gbps   791.516522114098 bps 791.517 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160664761718243 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0664761718243 bps 16.066 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.803356670484746 % 0.803 %   10 bps 10.000 Gbps   80.3356670484746 bps 80.336 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.5946585273724 % 23.595 %   10 bps 10.000 Gbps   2.35946585273724 bps 2.359 Gbps 
Praha → Brno  7.01293357455035 % 7.013 %   100 bps 100.000 Gbps   7.01293357455036 bps 7.013 Gbps 
Brno → Praha  3.90923400893079 % 3.909 %   100 bps 100.000 Gbps   3.90923400893078 bps 3.909 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.971595570643719 % 0.972 %   20 bps 20.000 Gbps   194.319114128744 bps 194.319 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.80754940702859 % 1.808 %   20 bps 20.000 Gbps   361.509881405719 bps 361.510 Mbps 
GÉANT2 → Praha  8.93579044071375 % 8.936 %   100 bps 100.000 Gbps   8.93579044071375 bps 8.936 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.74252432796082 % 6.743 %   100 bps 100.000 Gbps   6.74252432796082 bps 6.743 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.59964160091927 % 2.600 %   100 bps 100.000 Gbps   2.59964160091927 bps 2.600 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.34898582049834 % 1.349 %   100 bps 100.000 Gbps   1.34898582049834 bps 1.349 Gbps 
Liberec → Praha  0.158556448606065 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8556448606065 bps 15.856 Kbps 
Praha → Liberec  0.173025562132573 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3025562132573 bps 17.303 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.58000137729377 % 1.580 %   400 bps 400.000 Gbps   6.3062460545082 bps 6.306 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.910987358477211 % 0.911 %   400 bps 400.000 Gbps   3.63346154172858 bps 3.633 Gbps 
Pardubice → Praha  0.679047549843423 % 0.679 %   10 bps 10.000 Gbps   67.9047549843423 bps 67.905 Mbps 
Praha → Pardubice  3.69711128754897 % 3.697 %   10 bps 10.000 Gbps   369.711128754898 bps 369.711 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.91316910038753 % 8.913 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.1316910038753 bps 89.132 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.40624926173488 % 1.406 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0624926173488 bps 14.062 Mbps 
Praha → Public Internet  6.16902698185782 % 6.169 %   20 bps 20.000 Gbps   1.23380539637156 bps 1.234 Gbps 
Public Internet → Praha  9.37216087697838 % 9.372 %   20 bps 20.000 Gbps   1.87443217539567 bps 1.874 Gbps 
Zlín → Brno  0.923271849775614 % 0.923 %   10 bps 10.000 Gbps   92.3271849775616 bps 92.327 Mbps 
Brno → Zlín  1.62604177453013 % 1.626 %   10 bps 10.000 Gbps   162.604177453013 bps 162.604 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.223485045816869 % 0.223 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.23485045816868 bps 2.235 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.883818159443246 % 0.884 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.83818159443247 bps 8.838 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.22566932657122 % 4.226 %   10 bps 10.000 Gbps   422.566932657122 bps 422.567 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.65693129745081 % 1.657 %   10 bps 10.000 Gbps   165.69312974508 bps 165.693 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.21822023904435 % 5.218 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.1822023904435 bps 52.182 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0254122492460495 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   254.122492460495 bps 254.122 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.37995746029652 % 0.380 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79957460296521 bps 3.800 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.697263176723513 % 0.697 %   10 bps 10.000 Gbps   69.7263176723513 bps 69.726 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.968825787120208 % 0.969 %   10 bps 10.000 Gbps   96.8825787120208 bps 96.883 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.166566911564493 % 0.167 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.66566911564493 bps 1.666 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.167542366596643 % 0.168 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7542366596643 bps 16.754 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.07328081668536 % 1.073 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7328081668536 bps 10.733 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149774368468787 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9774368468787 bps 14.977 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.151167177575503 % 0.151 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.51167177575503 bps 1.512 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   67.3717538794558 bps 67.372 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 25 00:11:55 2020